Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2013-2017 Dönemi Stratejik Planı 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2013-2017 Dönemi Stratejik Planı 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ."— Sunum transkripti:

1 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ

2 “Nereye gideceğini bilmeyen bir gemi için, hiçbir rüzgardan fayda yoktur.” Michel De Montaigne “Aksiyon olmadan vizyon sadece bir hayal, vizyon olmadan aksiyon ise sadece bir aktivitedir. Vizyon ve aksiyon dünyayı birlikte değiştirebilir.” Joel Barker “Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız yerin önemi yoktur.” Peter F.Drucker

3 Rekabet Uluslararası Akademik Hareketlilik Girişimci Üniversite Paydaşlar arasında girişimci olma, Üçlü sarmal Akademik araştırma ve ekonomik kalkınmayı teşvik etme güdüsü Kalite ve Akreditasyon Rekabet Uluslararası Akademik Hareketlilik Girişimci Üniversite Paydaşlar arasında girişimci olma, Üçlü sarmal Akademik araştırma ve ekonomik kalkınmayı teşvik etme güdüsü Kalite ve Akreditasyon BİLGİ TOPLUMU / EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ Yaşam Boyu Öğrenme Uzaktan Öğrenim Online Eğitim E-Öğrenme Disiplinlerarası Öğrenme BİLGİ TOPLUMU / EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ Yaşam Boyu Öğrenme Uzaktan Öğrenim Online Eğitim E-Öğrenme Disiplinlerarası Öğrenme KÜRESELLEŞME PİYASALAŞMA Kuralsızlaştırma, Demonopolizasyon Vakıf, Şirket, Sınırötesi, Sanal Üniversite BÖLGESELLEŞME (AYA- BOLOGNA) YERELLEŞME

4 Değişen Yönetim Anlayışı İDARE ( ADMINISTIRATION ) 1050 MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU (1927-2003) Katı Bürokrasi Hiyerarşik Örgütlenme Merkezi Yapı Hantal Yapı Kaynakların Kullanımı Günübirlik karar. YÖNETİŞİM (GOVERNANCE) 5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2003-…) Yöneticilerin Kişisel Sorumluluğu Ademi Merkeziyet (Yerelleşme) Hesap Verilebilirlik Şeffaflık Ölçülebilirlik Kaynakların Etkili ve Ekonomik Kullanımı Vatandaş Odaklı Yönetim

5 STRATEJİ GELİŞTİRME Amaç, Hedef, Faaliyet STRATEJİ UYGULAMA Performans Programı STRATEJİ İZLEME Faaliyet Raporları STRATEJİ DEĞERLENDİRME Risk Değerlendirme Faaliyet Raporları STRATEJİ GELİŞTİRME Amaç, Hedef, Faaliyet STRATEJİ UYGULAMA Performans Programı STRATEJİ İZLEME Faaliyet Raporları STRATEJİ DEĞERLENDİRME Risk Değerlendirme Faaliyet Raporları GLOBAL YÜKSEKÖĞRETİM ANLAYIŞI YÖNETİŞİM Stratejik Yönetim

6 Stratejik Yönetim Nedir? Gelecek hedeflerimiz Hedeflere nasıl ulaşılabileceğimiz Hem bir pusula hem de bir saattir; Kurumu ulaşmak istediği yere götürür ve bunu da en kısa sürede gerçekleştirir

7 Kamu Çalışanı Kuruluş Devlet Stratejik Düşünce Stratejik Plan / Yönetim Yeni Yönetim Anlayışı / Yönetişim Bireysel Dönüşüm Bireysel Dönüşüm Kurumsal Dönüşüm Kurumsal Dönüşüm Kamusal Dönüşüm Kamusal Dönüşüm DÜZEY ARAÇ AMAÇ Stratejik Yönetim İçin Genel Çerçeve

8 (Sevk etme, yöneltme, götürme, gütme) Amaç: Kurumda insan kaynakları da dahil tüm kaynakların aynı hedefe yönelik birlikte hareket etmesini sağlamak. Buna ilişkin yol, yöntem ve araçları, Belirleme, Düzenleme, Planlama, Yönlendirme ve Eylem Birliği sağlama sürecidir. Strateji

9 Gelecek hedeflerin bugünden kararlaştırılması, Hedeflerin gerçekleştirilmesi için kaynakların harekete geçirilmesi, etkin olarak kullanımı, Sonuç almaya yönelik bilgi temelli bir çaba Plan

10 STRATEJİK PLANLAMA STRATEJİLERİ BİR YÖNETİM ARACI HALİNE GETİRMEK, ‘‘STRATEJİK PLANLAMA” İLE OLUR STRATEJİK PLAN; STRATEJİK YÖNETİMİN EN TEMEL UYGULAMA ARACIDIR Stratejik Yönetimde Stratejik Planlama

11 YÖNETİM PLANLAMASI KARAR VERME ARACI GELECEĞİ TANIMLAMA KURUM BAZINDA MİKRO PLANLAMA SİSTEMLİ BİR YAPI Stratejik Plan Nedir ?

12 AMAÇ, ALGI ve DUYGU’DA BİRLİK PLAN-PROGRAM-BÜTÇE’DE BÜTÜNSELLİK STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA KAYNAK TAHSİSİ PERFORMANSIN ÖNE ÇIKARILMASI KAYNAKLARIN (İNAN KAYNAĞI DAHİL) E TKİN, E KONOMİK ve E TKİLİ KULLANIMI Neden Stratejik Planlama?

13 SONUÇ ODAKLI ÇALIŞMA SÜREKLİ GELİŞME, HİZMET KALİTE VE ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRMA YÖNETİŞİMİN BENİMSENMESİ

14 STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI, STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMINA UYGUN BÜTÇELEME (Md.9) TÜM HARCAMALARDA S.P.’YE UYGUNLUK (Md. 13,32.) RİSK SÜRECİ UYGULAMASI (Md.55) FAALİYET RAPORU (md.41) YASAL ZORUNLULUK 5018 Sayılı Kanun

15 Stratejik Plan Misyon Vizyon Stratejik amaçlar Stratejik hedefler Faaliyet/Proje Performans Programı Öncelikler Performans hedefleri Faaliyet/projeler Kaynak ihtiyacı Performans Göstergeleri İdare Bütçesi Harcama birimleri Kaynak tahsisi UYGULAMA Faaliyet Raporu Faaliyet/proje sonuçları Performans hedef ve gerçekleşmeleri Sapma ve nedenleri Öneriler Denetim ve Değerlendirme Denetim ve Değerlendirme TBMM İç Denetim Dış Denetim Hesap verme sorumluluğu Stratejik Planlama İşleyişi (5018)

16 Stratejik Planın Uygulanmasından, Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasından, Malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesinden Bakana karşı sorumlu. Bu sorumluluk; harcama yetkilileri, SGDB ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirilir. SORUMLULUKLAR Üst Yönetici (Rektör)

17 Sistemin İşleyişi Rektör Strateji Geliştirme Birimi Strateji Geliştirme Birimi İç Denetim Birimi İç Denetim Birimi Harcama Birimi Harcama Birimi Harcama Birimi Harcama Birimi Harcama Birimi Harcama Birimi gerçekleştirme görevlisi gerçekleştirme görevlisi gerçekleştirme görevlisi gerçekleştirme görevlisi gerçekleştirme görevlisi gerçekleştirme görevlisi Sayıştay Operasyonel Sorumluluk Yönetsel Sorumluluk Denetim Stratejik Plan Performans Programı Bütçe Faaliyet Raporu İç Kontrol

18 Harcama Yetkilileri (Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ)

19 2013-2017 Stratejik Planı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2013 Misyon Vizyon Temel değerler Temel varsayımlar Stratejik Amaçlar Temel stratejiler Stratejik hedefler Hedeflere yönelik stratejiler Maliyet Planlaması Kaynak planlaması Performans göstergeleri

20 14.07.2010 REKTÖRLÜK MAKAMININ OLURU İLE STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINA BAŞLANILMASI HAZIRLIK PROGRAMI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA GRUPLARININ BELİRLENMESİ ÇIKTI STRATEJİK PLANLAMA KURULU STRATEJİK PLANLAMA KONSEYİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ STRATEJİK PLANLAMA BİRİM KOORDİNATÖRLERİ STARTEJİK PLANLAMA KOORDİNASYON EKİBİ EĞİTİM İHTİYACININ TESPİTİ STRATEJİK PLANLAMA SUNUMU STRATEJİK PLANLAMA SEMİNERİ STRATEJİK PLANLAMA KILAVUZU STRATEJİK PLANLAMA BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI (WEB SAYFASININ OLUŞTURULMASI) DURUM ANALİZİ TARİHİ GELİŞİM ANALİZİ YÖNTEM S.P. DEĞERLENDİRME TOPLANTISI S.P. BİRİM KOORDİNATÖRLERİ ÇALIŞMASI GZFT ANALİZİ NEREDEYİZ? YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ PAYDAŞ ANALİZİ PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ DIŞ PAYDAŞ ANKETLERİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETLERİ DIŞ PAYDAŞLARLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER SANAYİ KURULUŞLARI İLE TOPLANTI ÖĞRENCİ KONSEYİ İLE TOPLANTI BİREYSEL ÖNERİ İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ İÇ PAYDAŞ ANALİZİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETLERİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETLERİ DAİRE BAŞKANLARI İLE TOPLANTI AKADEMİK BİRİM YÖNETİCİLERİ İLE TOPLANTI BİREYSEL ÖNERİ İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ KURULUŞ İÇİ ANALİZ YÖNETİM YAPISI FİZİKİ KAYNAKLAR İNSAN KAYNAKLARI MALİ KAYNAKLAR TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ÇEVRE ANALİZİ YÜKSEKÖĞRENİM STRATEJİSİ ULUSAL BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK STRATEJİSİ HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİSİ ULAŞILABİLİRLİK STRATEJİSİ DOKUZUNCU BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI MARMARA BÖLGESİ KALKINMA PLANI YALOVA İLİ STRATEJİK PLANI

21 Paydaş analizleriÜst Strateji Belgeleri Hedef Kodları Öğrenci Memnuniyet Anketleri Personel Memnuniyet Anketleri Dış Paydaş Anketleri Dokuzuncu Kalkınma Planı Yükseköğrenim Stratejis i Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi Ulaşılabilirlik Stratejisi Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi Stratejik Amaç 1 H.1.1 * *** H.1.2 * **** * H.1.3 * ***** H.1.4 **** * H.1.5 **** H.1.6 * **** H.1.7 *** H.1.8 * **** H.1.9 ** H.1.10 *** H.1.11 *** H.1.12 ** *** H.1.13 * **

22 STRATEJİK PLANIN OLUŞTURULMASI MİSYON - VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİN BELİRLENMESİ YÖNTEM STRATEJİK PLANLAMA KURULU VE KONSEY ÜYELERİ İLE TOPLANTI NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? AMAÇ VE HEDEFLERİN BELİRLENMESİ STRATEJİK PLANLAMA KURULU VE STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ İLE TOPLANTI PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ STRATEJİK PLANLAMA KURULU VE STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ İLE TOPLANTI GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? KAYNAK TAHSİSİ VE MALİYETLENDİRMENİN PLANLANMASI STRATEJİK PLANLAMA KURULU VE STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ İLE TOPLANTI STRATEJİK PLAN VERİLERİNİN KONSOLİDASYONU STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ VE KOORDİNASYON BİRİMİ ÇALIŞMASI STRATEJİK PLANIN ŞEKİL VE İÇERİK ÇALIŞMALARININ YAPILARAK YAZIMININ TAMAMLANMASI STRATEJİK PLANLAMA KOORDİNASYON BİRİMİ ÇALIŞMASI STRATEJİK PLANIN ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULUNDA DEĞERLENDİRİLERİLMESİ STRATEJİK PLANIN İNCELENMEK ÜZERE KALKINMA BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLMESİ

23 MİSYON Evrensel değerler ışığında; sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmaktır. VİZYON Yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla, eğitim- öğretim araştırma ve geliştirme yapan, yerelde etkin, küresel başarıya sahip, teknoloji odaklı bir üniversite olarak ilerlemektir.

24 Eğitim- Öğretim Araştırma ve Yayın Kamu Hizmeti Fiziksel Yapılanma Kurumsallaşma 5 Temel Fonksiyon

25 STRATEJİK PLAN HEDEFLERİNİN AMAÇLAR BAZINDA DAĞILIMI

26 KAYNAKLARIN STRATEJİK AMAÇLARA GÖRE DAĞILIMI

27 Stratejik Amaç 1 Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak

28 Stratejik Amaç 2 Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak.

29 Stratejik Amaç 3 Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek.

30 Stratejik Amaç 4 Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek

31 Stratejik Amaç 5 Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak.

32 SA. 1 Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak SH 1. 1 Üniversitemizdeki akademik birimlerin fiziki ve teknolojik donanımları, öğrenci sayısına ve günün şartlarına uygun hale getirilecektir. SH 1. 2 Çağın gereklerine göre, farklı veya birbirine yakın disiplinlerde çift anadal ve yandal uygulaması başlatılacaktır. SH 1. 3 Bologna çalışmaları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası bütün paydaşlarca kabul gören yeterliliklerin kazanılması sağlanacaktır. SH 1. 4 İki fakülte ve 1 meslek yüksekokulu kurulacak, yeni bölüm ve programların açılmasına devam edilecektir. SH 1. 5 Uzaktan eğitim sisteminin kurulması ve faaliyete geçirilmesi çalışmalarına başlanacaktır. SH 1. 6 Zorunlu yabancı dil eğitimine önem verilecek ve yabancı dil bilgisi yeterliliği artırılacaktır. SH 1. 7 Üniversitemizde kalite geliştirme faaliyetleri kapsamında akreditasyon çalışmalarına başlanılacaktır.

33 SA. 1 Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak SH 1. 8 Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları yürütülecektir. SH 1. 9 Öğrenciye yönelik hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi sağlanacak, sunulan hizmetler periyodik olarak değerlendirilecektir. SH 1. 10 Bölgesel ve uluslararası gereklilikler doğrultusunda yeni enstitü sayısı 3' e, yüksek lisans programı sayısı 38’e ve doktora programı sayısı 13’e çıkarılacaktır. SH 1. 11 Yurt dışı ve yurt içi öğrenci ve personel hareketliliği her yıl % 20 oranında arttırılacaktır. SH 1. 12 Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir araştırma kütüphanesi oluşturulacaktır. SH 1. 13 Yalova Üniversitesi öğrencilerinin memnuniyet düzeyinin, motivasyonun ve kurumsal bağlılığının arttırılması amacıyla etkinlikler düzenlenecektir.

34 SA. 2 Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak. SH 2. 1 Üniversitemizde üretilen bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır. SH 2. 2Bilimsel yayın sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır. SH 2. 3 Üniversite sanayi işbirliği geliştirilecek ve Ar-Ge çalışmaları arttırılacaktır. SH 2. 4 Araştırma Merkezlerinin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yapılacaktır. SH 2. 5 Teknoloji Odaklı bir Üniversite anlayışıyla araştırma merkezlerini gerçekleştirecek fiziki imkanlar oluşturulacaktır.

35 SA. 3 Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek. SH 3. 1 Bilgi toplumunun gereklilikleri doğrultusunda yaşam boyu eğitim faaliyetleri artarak devam edecektir. SH 3. 2 Küresel ve bölgesel sorunlara yönelik bilimsel çalışmalar her yıl %10 oranında artırılacaktır. SH 3. 3 Bölge sanayi potansiyeline uygun ve uygulanabilir projeler üretilecektir. SH 3. 4 Bölgenin yaşam kalitesini de artıracak biçimde faaliyetler yürütülecektir.

36 SA. 4 Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek. SH 4. 1 Plan dönemi içerisinde fakülte ve meslek yüksekokulu inşaatlarına başlanacaktır SH 4. 2 Kampus alanı içerisinde kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve donatıları gerçekleştirilecektir. SH 4. 3 Yapılacak inşaatların yanısıra gerekli altyapı çalışmaları ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanacaktır. SH 4. 4 Sürdürülebilir yerleşke anlayışına uygun bir kampus alanı oluşturulacaktır. SH 4. 5 Mediko-Sosyal Merkezi sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliğe kavuşturulacaktır.

37 SA. 4 Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek. SH 4. 6 Öğrencilerimizin barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik yurt imkânlarının artırılması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. SH 4. 7 Planlama dönemi içerisinde yapılacak inşa faaliyetlerine yönelik yatırım projeleri hazırlanacak ve gerçekleştirilecektir. SH 4. 8 Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması amacıyla ‘’e-kampus’’ projesi hayata geçirilecektir. SH 4. 9 Güncel bilişim teknolojileri kullanılarak ‘’Akıllı Kampus Projesi’’ hayata geçirilecektir.

38 SA. 5 Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak. SH 5. 1 Üniversitemizin kurumsal gelişimini desteklemek ve hızlandırmak amacıyla kalite geliştirme stratejileri ve yönetim sistemleri oluşturulacaktır. SH 5. 2 Akademik ve idari personelin bağlılığını ve motivasyonunu güçlendirecek ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunmak. SH 5. 3 Tanınırlığımızı ulusal ve uluslararası platformlarda geliştirmek. SH 5. 4 Finansal kaynakların çeşitlendirilmesini sağlamak.

39 AMAÇHEDEFLER20132014201520162017 Stratejik Amaç 1 Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel Yeterliliklere ulaştırmak H.1.11.445.5311.446.4671.362.7001.498.9701.648.867 H.1.210.00013.00014.00015.40016.940 H.1.319.500 21.45023.595 H.1.4106.500107.500110.500121.550133.705 H.1.515.000 16.50018.150 H.1.632.50035.000 38.50042.350 H.1.705.000 5.5006.050 H.1.874.50080.50087.50096.250105.875 H.1.91.000 2.0002.2002.420 H.1.1021.50022.500 24.75027.225 H.1.115.000 5.5006.050 H.1.12449.000 460.340506.374557.011 H.1.13992.0001.066.0001.157.0001.272.7001.399.970 Toplam Maliyet3.172.0313.265.4673.296.0403.625.6443.988.208

40 AMAÇHEDEFLER20132014201520162017 Stratejik Amaç 2 Bilimsel araştırma ve geliştirme yapan, teknoloji odaklı bir üniversite olma yolunda ilerlemek H.2.1177.000187.000195.000214.500235.950 H.2.2202.500214.500225.500248.050272.855 H.2.32.000 2.2002.420 H.2.45.0006.000 6.6007.260 H.2.5 1.000.0002.100.0002.300.000 2.530.0002.783.000 Toplam Maliyet1.386.5002.509.5002.728.5003.001.3503.301.485 AMAÇHEDEFLER20132014201520162017 Stratejik Amaç 3 Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek H.3.130.00036.00043.20047.52052.272 H.3.22.000 2.2002.420 H.3.34.000 4.4004.840 Toplam Maliyet36.00042.00049.20054.12059.532

41 AMAÇHEDEFLER20132014201520162017 Stratejik Amaç 4 Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek H.4.110.998.00013.000.00015.000.00016.500.00018.150.000 H.4.22.200.0002.411.0002.603.0002.863.3003.149.630 H.4.37.968.0008.171.0008.383.0009.221.30010.143.430 H.4.4121.060 133.166146.483 H.4.545.700 46.70051.37056.507 H.4.600000 H.4.7515.500516.000518.500570.350627.385 H.4.810.000 11.00012.100 H.4.931.85029.82333.80037.18040.898 Toplam Maliyet21.890.11024.304.58326.716.06029.387.66632.326.433

42 AMAÇHEDEFLER20132014201520162017 Stratejik Amaç 5 Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak. H.5.160.00062.00069.00075.90083.490 H.5.22.057.3592.100.4502.224.4002.446.8402.691.524 H.5.350.00052.00053.00058.30064.130 H.5.400000 Toplam Maliyet2.167.3592.214.4502.346.4002.581.0402.839.144 TOPLAM MALİYET28.652.00032.336.00035.136.20038.649.82042.514.802

43 EĞİTİM-ÖĞRETİM 17.320.840 BİLİMSEL ARAŞTIRMA-YAYIN 12.927.335 KAMU HİZMETİ 255.108 YERLEŞKE ALTYAPI VE ÜSTYAPI 135.430.673 KURUMSAL GELİŞİM 12.168.523 Kaynak Planlaması TOPLAM 178.102.479

44 PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala Mevcut (2011) 2017 Derslik sayısıAdet71114 Laboratuvar sayısıAdet2845 Çift ana dal programına katılan öğrenci sayısıAdet247 Fakültelerdeki bölüm sayısıAdet2246 Yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrenci sayısıAdet5721040 Doktora programı sayısıAdet213 İkili işbirliği anlaşması sayısıAdet1950 Yabancı dilde kitap sayısıAdet3.5248.000 Bilimsel araştırma projesi sayısıAdet33 148

45 PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala Mevcut (2011) 2017 Bilimsel yayın sayısıAdet224 577 Öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayın sayısıOran0,640,89 YÜSEM tarafından düzenlenen sertifikalı eğitim sayısıAdet3047 Çeşitli kurumlara verilen eğitim ve danışmanlık hizmeti sayısı Adet 825 Eğitimlere katılan kişi sayısıAdet5001000 Bölgeye ilişkin hazırlanan tez sayısıAdet 2247 Bölgeye ilişkin bilimsel araştırma sayısıAdet 4460 Alınan sağlık hizmetleri donatılarının tutarıTL123.56060.000 Sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısıAdet7006.000 Tamamlanan inşa faaliyetiM2-107.000

46 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2013 2013 yılı için öncelikli stratejik amaç ve hedefler; Performans hedefleri Faaliyetler Performans göstergeleri Faaliyet maliyetleri Kaynak planlaması Sorumlu Birimler

47 Stratejik AmaçEğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak. Stratejik Hedef Akademik birimlerin fiziki ve teknolojik donanımları, öğrenci sayısına ve günün şartlarına uygun hale getirilecektir. Performans HedefiDerslik ve laboratuvarların fiziki ihtiyaçları karşılanacaktır. Eğitim ve öğretimin etkin bir biçimde sürdürülebilmesi için, eğitim faaliyetlerini destekleyecek gerekli fiziki imkânlar oluşturulacaktır. Sorumlu Harcama Birimleri TERMAL MYO, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, YALOVA MYO, ARMUTLU MYO, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ÇINARCIK MYO, İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Performans GöstergeleriÖlçü Birimi201120122013 1Derslik sayısıAdet71 78 Öğrenci sayılarındaki artışa paralel olarak derslik sayısı artırılacaktır. 2Laboratuvar sayısıAdet272831 Bölüm ve programların eğitim faaliyetlerini destekleyecek uygulama laboratuvarları kurulacaktır. 3Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısıAdet195227350 Eğitim birimlerinde bilgisayar laboratuvarları kurularak öğrencilerin eğitim ve araştırma ihtiyaçları karşılanacaktır. 4 Eğitim amaçlı kullanılan diğer teknolojik cihaz sayısı Adet97103170 Bilgisayar dışındaki projeksiyon cihazı, yazıcı, laptop, switch, ıp kamera, güvenlik cihazı, wireless router, server, renkli yazıcı v.b. diğer teknolojik eğitim materyalleri temin edilecektir. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı BütçeBütçe DışıToplam 1 Eğitim ve öğretimde fiziki imkânların geliştirilmesi faaliyeti 1.451.3510 Genel Toplam1.451.3510 Performans Hedefi Tablosu

48 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans HedefiDerslik ve laboratuvarların fiziki ihtiyaçları karşılanacaktır. Faaliyet AdıEğitim ve öğretimde fiziki imkânların geliştirilmesi faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TERMAL MYO, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, YALOVA MYO, ARMUTLU MYO, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ÇINARCIK MYO, İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Açıklamalar Eğitimde fiziki ortamın iyileştirilmesi, öğrencilerin eğitimden elde edecekleri kazanımları artırması açısından önemlidir. Bu nedenle, derslik ve laboratuvarların günün eğitim alanındaki gereksinimleri karşılayacak niteliğe kavuşturulması amacıyla,  Makine-teçhizat alımları,  Bilgisayar Alımları,  Diğer Teknolojik Materyallerin temin edilmesi sağlanacaktır. Ekonomik Kod2013 01Mal ve Hizmet Alım Giderleri114.000 06Sermaye Giderleri1.313.531 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI1.427.531 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye0 Diğer Yurt İçi0 Yurt Dışı0 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı0 Toplam Kaynak İhtiyacı1.427.531

49 İdare Performans Tablosu Performans Hedefi Faaliyet Açıklama 2013 BÜTÇE İÇİBÜTÇE DIŞITOPLAM TL PAY (%) TL PAY (%) TLPAY (%) 1 Derslik ve laboratuvarların fiziki ihtiyaçları karşılanacaktır. 1.445.5312,8700,001.445.5312,84 1 Eğitim ve Öğretimde fiziki imkanların geliştirilmesi faaliyeti 1.445.5312,8700,001.445.5312,84 Performans Hedefleri Maliyetleri Tablosu28.650.00056,81381.993100,0029.031.99357,13 Genel Yönetim Giderleri21.781.00043,1900,0021.781.00042,87 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 00,000 0 Genel Toplam50.431.000100,00381.993100,0050.812.993100,00

50 Stratejik AmaçBilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak. Stratejik HedefBilimsel yayın sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır. Performans HedefiBilimsel yayın sayısı %20 oranında artırılacaktır. Akademik bilginin elde edilmesi ve kullanılma oranının artırılması için bilimsel yayın sayısının artırılması hedeflenmektedir. Sorumlu Harcama Birimleri İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, YALOVA MYO, TERMAL MYO, ÇINARCIK MYO, ARMUTLU MYO, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Performans GöstergeleriÖlçü Birimi201120122013 1Bilimsel yayın sayısıAdet224 269 Bilimsel yayın sayısındaki artış ölçülecektir. 2 Öğretim elemanı başına düşen bilimsel yayın sayısı Oran0,64 0,70 Toplam yayın sayısı/öğretim elemanı sayısı Öğretim elemanı başına düşen bilimsel yayın saysındaki artış ölçülecektir. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı BütçeBütçe DışıToplam 1Bilimsel yayın faaliyeti202.5000 Genel Toplam202.5000 Performans Hedefi Tablosu

51 Ekonomik Kod2013 03Mal ve Hizmet Alım Giderleri202.500 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI202.500 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye0 Diğer Yurt İçi0 Yurt Dışı0 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı0 Toplam Kaynak İhtiyacı202.500 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans HedefiBilimsel yayın sayısı %20 oranında artırılacaktır. Faaliyet AdıBilimsel yayın faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, YALOVA MYO, TERMAL MYO, ÇINARCIK MYO, ARMUTLU MYO, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Açıklamalar Akademik personelin bilimsel yayın faaliyetlerinin arttırılması ve yayın çalışmalarının teşvik edilmesi amacıyla,  Bilimsel etkinliklere katılım giderleri,  Yurt içi ve yurt dışı harcırah ödemelerine ilişkin maliyetler dikkate alınmıştır.

52 İdare Performans Tablosu Performans Hedefi Faaliyet Açıklama 2013 BÜTÇE İÇİBÜTÇE DIŞITOPLAM TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) 14 Bilimsel yayın sayısı %20 oranında artırılacaktır. 202.5000,4000,00202.5000,40 14Bilimsel yayın faaliyeti202.5000,4000,00202.5000,40 Performans Hedefleri Maliyetleri Tablosu 28.650.00056,81381.99310029.031.99357,13 Genel Yönetim Giderleri21.781.00043,1900,0021.781.00042,87 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 00,000 0 Genel Toplam50.431.000100381.99310050.812.993100

53 2013 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Bütçe Kaynak İhtiyacı Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 01Personel Giderleri78.00018.601.000018.679.000 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.0002.742.00002.754.000 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.359.00000 04Faiz Giderleri0000 05Cari Transferler201.000438.0000639.000 06Sermaye Giderleri22.000.00000 07Sermaye Transferleri0000 08Borç Verme0000 09Yedek Ödenek0000 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı28.650.00021.781.000050.431.000 Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye30.00000 Diğer Yurt İçi351.99300 Yurt Dışı0000 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 381.99300 Toplam Kaynak İhtiyacı29.031.99321.781.000050.812.993

54 UYGULAMA AŞAMASI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2013 İzleme Değerlendirme Raporlama

55 Stratejik Plan ve Performans Programında yer alan amaç hedef ve faaliyetlerin gerçekleşme durumları performans göstergeleri aracılığıyla ölçülecektir. İzleme Haziran Eylül Aralık Mart Birim Performans Göstergeleri SGDB MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI REKTÖR SAYIŞTAY E-BÜTÇE

56 Değerlendirme Performans göstergelerinin ilgili üç aylık dönem gerçekleşmeleri değerlendirilerek yıl sonu performans gerçekleşmesine ilişkin öngörüler yapılır. Performans hedefi 1. Dönem gerçekleşme durumu 2. Dönem gerçekleşme durumu 3. Dönem gerçekleşme durumu 4. Dönem gerçekleme durumu Yıl sonu hedefi Gerçekleşme oranı (%) A121315052 B5231190,9

57 Amaç Hedef SORUMLU BİRİMLER Enstitüler Fakülteler Yabancı Diller Yüksekokulu Meslek Yüksekokulları Dış İlişkiler Merkezi Birimi Kariyer Birimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Birimi Uzaktan Eğitim Uyg.ve Araştırma Merkezi YÜGİM YÜÇAM YÜKAM YÜBİTAM YÜMAL YÜSEM Türk Dili Bölümü Beden Eğitimi Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölümü Personel Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü S.A.2 H.2.1 ** * * ** H.2.2 **** H.2.3 ** * ** H.2.4 ****** H.2.5 ** * S.A. 3 H.3.1 * H.3.2 ****** H.3.3 *** ****** H.3.4 * *

58 Raporlama o Hedeflerin gerçekleşme durumları o Yıl sonu gerçekleşmesine ilişkin öngörüler o Hedeften sapmalar ve nedenleri o Tedbirler ve çözüm önerileri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından rapor haline getirilerek Rektörlük Makamına sunulur.

59 Raporlama Yapılan değerlendirmeler ayrıca 3 er aylık dönemler halinde E-bütçe üzerinden Maliye Bakanlığına iletilir. Yıllık olarak hazırlanan faaliyet raporunda da stratejik plan ve performans programı ile ilgili bilgilere yer verilerek Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’a gönderilir.

60 6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU Sayıştay Denetimi Mali İşlemlerin Yanı Sıra Performans Denetimini De Kapsamaktadır. Dış değerlendirme / Performans Denetimi Maliye Bakanlığı Tahsis edilen kaynakların amaç ve hedefler doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı performans gerçekleşmeleri aracılığıyla kontrol edilir.

61 Belge değil, süreç ve yaklaşım Teorik değil, pratik katılımcılık Sonuçlara odaklı stratejik yönetim Risk esaslı ölçme ve değerlendirme Stratejik planlama nedir, ne değildir ? Sonuç Olarak...


"2013-2017 Dönemi Stratejik Planı 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları