Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. NİĞDE VALİLİĞİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN EĞİTİM SEMİNERİ «BÜTÇELENDİRME» Çelikhan Otel, NİĞDE Aralık, 2013 Prof. Dr. Selen DOĞAN Niğde Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. NİĞDE VALİLİĞİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN EĞİTİM SEMİNERİ «BÜTÇELENDİRME» Çelikhan Otel, NİĞDE Aralık, 2013 Prof. Dr. Selen DOĞAN Niğde Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 T.C. NİĞDE VALİLİĞİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN EĞİTİM SEMİNERİ «BÜTÇELENDİRME» Çelikhan Otel, NİĞDE Aralık, 2013 Prof. Dr. Selen DOĞAN Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin TÜRKMEN Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi

2 BÜTÇELEME Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

3 Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi Şekil 1’de Gösterilmektedir.

4 PERFORMANS PROGRAMLARINDA Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir.

5 BÜTÇELEME.

6 MALİYETLENDİRME * Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmalıdır. * Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetlerdir. Diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyetlerdir. * Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir. * Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir. * Maliyetlendirmelerde, girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır, * Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.

7 Stratejik Amaç 1 Stratejik Plan Performans Programı Bütçe Stratejik Hedef 1.1 Stratejik Hedef 1.2 Performans Hedefi 1.1.1 Performans Hedefi 1.1.2 Performans Hedefi 1.2.1 Performans Hedefi 1.2.2 Performans Hedefi 2.1.1 Performans Hedefi 2.1.2 Performans Hedefi 2.2.1 Performans Hedefi 2.2.2 Faaliyet / Proje Harcama Birimi A Harcama Birimi B Harcama Birimi A Harcama Birimi B Maliyet STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ

8 MALİYETLENDİRME. NOFAALİYETLER20132014201520162017TOPLAM 1 1.3.4. 2017 yılı sonuna kadar her yıl öğrenciler için düzenlenen teknik gezi sayısının %10 artırılması. 40.00044.00048.00053.00058.000243.000 2 1.4.1. 2013 yılı sonuna kadar uzaktan eğitim programı altyapısının tamamlanması ve 2017 yılı sonuna kadar uygun olan birimlerde uzaktan eğitim programları açılması. 250.00030.000 370.000 3 2.1.1. 2017 yılı sonuna kadar her yıl ulusal değişim programına katılan kişi sayısının %20, uluslararası değişim programına katılan kişi sayısının %10 artırılması. 625.000680.000750.000820.000900.0003.775.000 4 3.1.1. 2013 yılı sonuna kadar üniversite birimlerinde teknolojik donanım ihtiyaçlarının tespit edilmesi için “Eğitim Teknolojileri Komisyonu” oluşturulması, gerekli raporların hazırlanması. 50.000 200.000

9 FAALİYET SORUMLULARININ BELİRLENMESİ Amaç1 FaaliyetlerSorumlu Birim/Şube Hedef1.1. Faaliyet1.1.1 İlkokul, Anasınıfı ve Lojmanların çatı onarımının yapılması, Anasınıfı pencerelerinin PWC yapılması Bütçe-Yatırım ve Tesisler Faaliyet1.1.2 İlkokul ve Ortaokul kalorifer kazanı pompalarının yenilenmesiBütçe-Yatırım ve Tesisler Faaliyet1.1.3 Çağ nüfuslarındaki çocukların tespiti için gerekli istatistik çalışmalarının okul kayıt bölgelerine göre yapılması Araştırma Planlama ve İstatistik Faaliyet1.1.4 Okul kayıt bölgelerine göre tespit edilen çağ nüfusu için gerekli norm kadro, okul, sınıf, donanım vb. istatistik çalışmaların yapılması. Eğitim-Öğretim Faaliyet1.1.5Çağ nüfusu velilerine yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması. Araştırma Planlama ve İstatistik Faaliyet1.1.5 Plan dönemi içerisinde her yıllık il genelindeki okulöncesi kurum ve sınıfların bakım, onarım ve donatımlarının gerçekleştirilmesi (sınıf x1000 TL). Araştırma Planlama ve İstatistik

10 KAYNAK TABLOSU KAYNAKLAR20102011201220132014 (TL.) Genel Bütçe 20.000,00 Bağışlar 100,00 Etkinlikler 100,00 Kantin 200,00 230,00 260,00 290,00 320,00 Okul Aile Birliği 800,00 1.200,00 1.500,00 1.750,00 2.000,00 Otopark 1.000,00 Diğer 300,00 Toplam 22.500,00 22.930,00 23.260,00 23.540,00 23.820,00

11 SONUÇ * Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşur. * Performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı Maliye Bakanlığınca hazırlanan tablolarda gösterilir. Ancak bu işlem stratejik plan tamamlandıktan sonra uygulama safhasında yapılacak işlemdir.

12


"T.C. NİĞDE VALİLİĞİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN EĞİTİM SEMİNERİ «BÜTÇELENDİRME» Çelikhan Otel, NİĞDE Aralık, 2013 Prof. Dr. Selen DOĞAN Niğde Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları