Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 9. BÖLÜM Risk, Getiri ve Sermaye Maliyetine Giriş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 9. BÖLÜM Risk, Getiri ve Sermaye Maliyetine Giriş."— Sunum transkripti:

1 McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 9. BÖLÜM Risk, Getiri ve Sermaye Maliyetine Giriş

2 10- Risk ve Getiri bir biri ile ilişkilidir ve Sermaye Maliyetini belirlerler. Riskin nasıl ölçüldüğünü ve riskle sermaye maliyeti arasındakı ilişkiyi bilmek zorundayız. Sermaye maliyetini tahmin etmenin yolu, proje ili aynı riskte menkul kıymetlerden beklenen getiriyi tahmin etmekten geçer.

3 9- Bu bölüm aşağıdakileri öğretir:  “Ortalama risk” sınıfına giren bir proje için sermayenin fırsat maliyetini tahmin etme.  Tek bir hisse senedi için veya hisse senedi portföyü için getirilerin standart sapmasını hesaplama.  Çeşitlendirmenin riski neden azalttığını anlama.  Çeşitlendirilebilen özel risk ile çeşitlendirilemeyen piyasa riskini ayırdetme. Risk ve Getiri

4 11- Getiri Oranları: Hatırlama Örnek: 31 Aralık 2010‘da $15.13‘dan BJK hisse senedi alıyorsunuz. Tam bir yıl sonra aynı senetleri $18.29‘dan satıyorsunuz. Bu süre zarfında BJK AŞ hisse başına $.46 kar payı ödüyor. Bu yatırımın getiri oranı, sermaye kazancı ve kar payı kazancı oranı nedir? Getiri Oranı Kar Payı Kazanç Oranı Sermaye Kazanç Oranı

5 11- Piyasa Endeksleri Piyasa Endeksi - Tüm piyasanın yatırım performansını ölçer. Standard & Poor’s Bileşik Endeks (S&P 500) Dow Jones Sanayi Ortalaması (The Dow) IMKB-100 (Ulusal-100), IMKB-50 (Ulusal-50) Londra’da FTSE1000

6 11- Farklı Yatırım Sınıflarında Tarihsel Getiriler 1900 yılındaki $1‘lık yatırımın değeri Hisse Senetleri Tahviller Bonolar

7 11- Getirilerdeki Farkın Sebebi Nedir? Portföyler Ortalama Yıllık Getiri Oranı (Nominal) Ortalama Risk Primi (Kısa vadeli Hazine Bonosuna Göre Ekstra Getiri) Kısa Vadeli Hazine Bonoları3.8 Devlet Tahvilleri5.21.4 Şirket Tahvilleri5.82.0 Hisse Senetleri12.48.6

8 11- Vade Primi: Kısa vadeliye karşı uzun vadeki hazine menkul kıymetlerine yapılan yatırımdan sağlanan fazladan ortalama getiri. Risk Primi: Risk karşılığı olarak risksiz getirinin üzerinde beklenen getiri. Getirilerdeki Farkın Sebebi Nedir?

9 11- Risk Primi: Örnek Beklenen Piyasa Getirisi = Kısa Vadeli Hazine Bonosu faiz oranı + Normal Risk Primi 1981 : %14 =%14+%8.6 1993 : %11.8 =%3.2+%8.6

10 11- Risk Hesaplama Varyans: Volatilite (değişkenlik) ölçümüdür. Gerçek değerlerin ortalama değerden ne kadar çok saptığını gösterir. Standart Sapma: Varyansın kare köküdür. Risk Nedir? Nasıl Hesaplanır?

11 11- Varyans ve Standart Sapma Yazı/Tura Oyunu Yazı gelirse %20 kazanç, Tura gelirse %10 kayıp. İki defa oynanırsa, oluşacak olası getiri yüzdeleri: (1) Yüzde Getiri Oranı (2) Beklenen Getiriden Sapma (3) Sapmanın Karesi (Yazı Yazı) +40+30900 (Yazı Tura) +1000 (Tura Yazı) +1000 (Tura Tura) -20-30900 Beklenen getiri = (40+10+10-20)/4=10 (her sonucun oluşma ihtimali eşit) Varyans = sapmaların karelerinin ortalaması=1800/4=450 Standart Sapma = varyansın karekökü = 450 = 21.1 %

12 11- Getiri Histogramı Volatilite ile beklenen getiri arasındaki ilişki nedir? Hisse Senetleri Devlet Tahvilleri Devlet Bonoları

13 11- Tarihsel Riskler (1926-1992) PortföyStandart Sapma, % Hazine Bonoları3.3 Devlet Tahvilleri8.6 Şirket Tahvilleri8.5 Hisse Senetleri20.6

14 11- Risk ve Çeşitlendirme Çeşitlendirme Portföyü farklı nitelikteki yatırımlara yayarak riski azaltma stratejisi. Özel Risk: Sadece o şirketi etkileyen risk faktöleri. Aynı zamanda “çeşitlendirilebilir veya sistematik olmayan risk” denir. Piyasa Riski: Tü menkul kıymetler borsasını etkileyen ekonomi çapında (makroekonomik) risk faktörleri. Aynı zamanda “çeşitlendirilemeyen veya sistematik risk” denir.

15 11- Portföy Oluşturma Hisse SenediAğırlıkGetiri Oranı Arçelik50%8.3% Toyota25%12.5% Turkcell25%4.7% Portföy Getirisi Nedir? Porföyün Getiri Oranı= (50% x 8.3%) + (25% x 12.5%) + (25% x 4.7%) = 8.45%

16 11- Risk ve Çeşitlendirme Portföyün Standart Sapması Hisse Senetlerinin Sayısı Piyasa Riski Özel Risk

17 11- Risk ve Çeşitlendirme  Çeşitlendirme özel riski giderir, ama piyasa riskini gideremez.  Sahlep vs Dondurma

18 11- Risk ve Çeşitlendirme

19 11-

20 11-

21 11-

22 11-

23 11-

24 11-  Değişik hisse senetlerinin fiyatları tamamen zıt, en azından farklı hareket edebiliyor. Bu da portföyün ortalama getirisini daha az değişken eder.  Bazen bir yatırım kendi başına çok riskli olsa da, portföyün riskini önemli derecede azaltabilir.  Ters-dönüşlü vs Düz-dönüşlü yatırımlar

25 11- Risklerin Azaltılması Oto Hisse SenediAltın Hisse Senedi Senaryo Getiri Oranı, % Sapma, % Sapmanın Karesi Getiri Oranı, % Sapma, % Sapmanın Karesi Durgunluk-8-131692019361 Normal500324 Büyüme1813169-20 441 Beklenen Getiri (-8 + 5 + 18)/3 = %5(-20 + 3 + 20)/3 = %1 Varyans(169 + 0 + 169)/3 = 112.7(361 + 0 + 441)/3 = 268.7 Standart Sapma 112.7 = 10.6%268.7 = 16.4 % Her hangi bir kimse yatırım portföyünde altın madeni hisse senedi tutmak ister mi?

26 11- Risklerin Azaltılması Getiri Oranları, % SenaryoOto Hisse SenediAltın Hisse SenediPortföy Durgunluk-8-20 Normal534.5 Büyüme18208.5 Beklenen Getiri%5%1%4 Varyans112.7268.715.2 Standart Sapma%10.6%16.4 %3.9 Portföy: %75 Oto, %25 Altın Portföy Getiri Oranı= (0.75 x Oto Hisse Getiri Oranı) + (0.25 x Altın Hisse Getiri Oranı)

27 11- Genel Hususlar  Bazi riskler büyük ve tehlikeli gözükür, ama gerçekte çeşitlendirilebilir niteliktedir.  Piyasa riskleri Makro risklerdir.  Risk Ölçülebilir.

28 11- Risk Ölçme: SVFM

29 11- Beta’nın Hesaplanması Ay Piyasa Getiri Oranı, % XYZ Şirketinin getiri oranı,% 111.8 21.6 310.2 41-0.8 50 6 -2.8  Pisayalar 1% artığında, XYZ’nin ortalama getiri oranı 0.4% artıyor.  Pisayalar 1% azaldığında, XYZ’nin ortalama getiri oranı 0.4% azalıyor.

30 11- XYZ Şirketi Getiri Oranları, % Beta’nın Hesaplanması

31 11- Farklı Hisse Senetlerinin Betaları Betaları farklı yapan faktörler nelerdir?

32 11- Portföy Betası Örnek – 25% Ford, 25% Boeing ve 50% McDonald’s senetlerinden oluşan portföyün betası nedir? Şirket Beta Ağırlık Beta x Ağırlık Portföy Betası

33 11- r f : Risksiz devlet hazine bonosu getiri oranı r m : Piyasa getiri oranı r : Hisse senedi/proje için beklenen getiri oranı r f = 4% r m = 12% Piyasa Risk Primi= 8% Farzedelim ki, beta=1.2, SVFM yöntemine göre, projenin beklenen getirisi: r = 4 + 1.2 (12-4) =13.6% SVFM: Örnek

34 11- Menkul Kıymet Piyasa Doğrusu

35 11-


"McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 9. BÖLÜM Risk, Getiri ve Sermaye Maliyetine Giriş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları