Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kıymetli Evrak Değerlemesi Tahvil Fiyatlarının Tahmini Hisse Senedi Değerleme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kıymetli Evrak Değerlemesi Tahvil Fiyatlarının Tahmini Hisse Senedi Değerleme."— Sunum transkripti:

1 Kıymetli Evrak Değerlemesi Tahvil Fiyatlarının Tahmini Hisse Senedi Değerleme

2 Temel Anlamıyla Değer Tahmini “Paranın Zaman Değeri” nden anlarız ki herhangi bir varlığın değeri o varlığın gelecekte üretmesi beklenen nakit akışlarının bugünkü değerine bağlıdır.

3 ^^^ Varlık değeri ^ Temel Anlamıyla Değer Tahmini k = Böyle bir varlığı elde tutmak için yatırımcıların istediği getiri oranıdır – genellikle riske ve ekonomik şartlara bağlı olarak değişen ‘beklenen getiri oranı’ diye de isimlendirilir. CF t = Varlık tarafından t zamanında üretilmesi beklenen nakit akışı ^

4 Tahvillerin değerinin tahmini - Uzun süreli borçlar 4 İtibari değer, Nominal değer, Vade değeri: 4 İtibari değer, Nominal değer, Vade değeri: Firmanın ödünç aldığı ve gelecekte belli bir tarihte, vadesinde, geri ödemeyi taahhüt ettiği para miktarı. 4 Kupon Ödemesi: 4 Kupon Ödemesi: Tahvil sahiplerine her dönem, genellikle her 6 ayda bir, yapılan faiz ödemeleri. 4 Kupon Oranı: 4 Kupon Oranı: Vade değerinin bir yüzdesi olarak yıllık faiz ödemesi. Anahtar Kavramlar

5 Tahvil Değerleme Modeli k d = tahvilin beklenen getirisi N = Tahvilin vadesine kadar yıl sayısı INT = Her sene ödenen faiz miktarı (Kupon oranı x Vade değeri) M = Tahvilin vadede ödenmesi gereken nominal değeri, vade değeri.

6 Tahvil Değeri

7 Örnek: Beklenen getirisi 15%, vade değeri $1,000,ve kupon oranı 15% olan 15 yıllık Genesco tahvillerinin bugünkü değeri nedir? V d = $150 (5.8474) + $1,000 (0.1229) = $877.11 + $122.89 = $1,000 Tahvil Değeri

8 Tahvil Değerlerinin Değişmesi 4 Eğer tahvilin beklenen getiri oranı, k d, kupon oranına eşitse, tahvilin değeri vade değerine eşittir. 4 Faiz oranları düştükçe tahvil fiyatları yükselir (Primli Tahvil) : Eğer tahviller çıkarıldıktan sonra ekonomideki faiz oranları düşerse, k d kupon oranından daha düşük demektir. Faiz ödemeleri ve vadede ödenecek meblağ aynı kalır ancak PVIF and PVIFA değerleri değişerek tahvil değerinin artmasına sebep olur. 4 Faiz oranları yükseldikçe tahvil fiyatları düşer (İndirimli tahvil).

9 Faiz getirisi Sermaye getirisi Faiz getirisi Faiz getirisi bir tahvile yapılan yıllık faiz ödemesinin tahvilin o andaki pazar değerine oranıdır. Tahvil Değerlerinin Değişmesi

10 Faiz oranları 10%, 15%, ve 20% olduğu zaman 15% kupon oranlı, $1000 vade değeri olan tahvilin piyasa değerinin zamanla değişmesi. Firmanın iflas etmeyeceğini varsayarsak, bir tahvilin piyasa değeri vadesi yaklaştıkça daima vade (itibari) değerine yaklaşacaktır.

11 Faiz oranları 10%, 15%, ve 20% olduğu zaman %15 kupon oranlı, $1000 vade değerli bir tahvilin piyasa değerinin zamanla değişmesi K d = Kupon Oranı K d < Kupon Oranı K d > Kupon Oranı Yıl Tahvil Değeri Tahvil Değerlerinin Değişmesi

12 Bir tahvilin ‘vadeye kadar ortalama getirisi (yield to maturity)’ni hesaplama VKOG VKOG, iç verim oranı diye de adlandırılır. Bir tahvilin faiz ve anapara ödemelerinin bugünkü değerini tahvilin fiyatına eşit kılan iskonto oranıdır.

13 Faiz ödemeleri her 6 ayda bir yapılan tahvilin değerinin hesaplanması.

14 Faiz Oranları ve Tahvil èFaiz oranı fiyat riski èFaiz oranı fiyat riski – Değişen faiz oranları yüzünden tahvil fiyatlarının dalgalanmasından doğan risk. èYeniden yatırım oranı riski èYeniden yatırım oranı riski – Nakit akışlarının yeni piyasa oranlarında değerlendirilmek zorunda kalınmasıyla bir tahvil pörtföyünün gelirinin değişme riski.

15 15% yıllık kupon oranlı uzun vadeli ve kısa vadeli tahvillerin değerleri

16 2,000 1,500 1,000 500 0 5 10 15 20 25 14-Yıllık Tahvil 1-Yıllık Tahvil 15% yıllık kupon oranlı uzun vadeli ve kısa vadeli tahvillerin değerleri

17 Son yıllardaki tahvil fiyatları

18 Hisse Senetlerini Değerleme èAdi Hisse Senedi  İmtiyazlı Hisse Senedi •Dağıtılan kar payları sabit miktarlarda olduğundan tahvillere benzer. •Kar payı dağıtımı zorunlu olmadığı ve bir vadeleri olmadığı için adi hisse senedine benzer.

19 Hisse Senedi Değerleme Modelleri Beklenen Kar Payları Tanımlar: Beklenen Kar Payları t yılının sonunda hisse senedi sahibinin almayı tahmin ettiği kar payı en son ödenmiş olan kar payı ilk yılın sonunda ödenmesi tahmin edilen kar payı iki yıl sonunda ödenmesi tahmin edilen kar payı

20 Tanımlar: Fiyatlar Hisse Senedi Değerleme Modelleri Hisse senedinin bugün piyasada sattığı fiyat Yatırımcının belli gerçeklere dayanarak hisse senedi için tayin ettiği değer t yılının sonunda hisse senedinin tahmin edilen fiyatı

21 Hisse Senedi Değerleme Modelleri Getiri Oranları Tanımlar: Getiri Oranları Diğer olası yatırımlardaki risk ve getiri oranlarını göz önünde tutarak yatırımcıların bir hisse senedi için kabul edilebilir buldukları minimum getiri oranı, beklenen getiri oranı Bir yatırımcının hisse senedinden kazanmayı umduğu getiri oranı; tahmini kar payı getirisi ile tahmini sermaye kazancının toplamına eşittir. Bir yatırımcının hisse senedinden fiilen (gerçekten) kazandığı getiri oranı; gerçekleşen kar payı getirisi ile gerçekleşen sermaye kazancının toplamına eşittir.

22 Hisse Senedi Değerleme Modelleri Tanımlar Tahmini kar payı getirisi; tahmini kar payının hisse senedi fiyatına oranı Tahmini sermaye kazancı; bir yıl içindeki tahmini fiyat değişiminin yıl başındaki fiyata oranı

23 Kar payı iskonto modeli èBir hisse senedini sonsuza kadar tutmayı planlıyorsanız, bu hisse senedinden alacağınız nakit akışları kar paylarından ibarettir. èHisse senedinin bugünkü değeri gelecekteki kar payı ödemelerinin bugünkü değeridir.

24 Kar Payı İskonto Modeli Hisse Senedi Değeri Gelecekte alınması tahmin edilen kar paylarının bugünkü değeri (PV)

25 Sıfır Büyümeli Kar Payı İskonto Modeli Sıfır-Oranda Büyüyen Kar Paylı Hisse Senedi Sıfır-Oranda Büyüyen Kar Paylı Hisse Senedi gelecekte ödenecek olan kar payları hiç de büyümeyecek olan, aynı düzeyde kalacak olan bir hisse senedidir.

26 Sabit-Oranda Büyüyen Kar Payı İskonto Modeli Tahmin edilen kar payları sonsuza dek sabit bir oranda büyüyen hisse senedinin değeri, sonsuz sayıda kar payı tahmini yerine sadece gelecek yılın kar payı ve kar payı oranı tahmin edilerek bulunabilir. g = bir sabit

27 Gordon Modeli Sabit-Oranda Büyüyen Kar Payı İskonto Modeli (Gordon Modeli) 1. Büyüme oranı sonsuza kadar sabit olmalı

28 Sabit-Oranda Büyüyen Hisse Senedinin Getiri Oranının Tahmini èTahmini kar payı getirisi èTahmini büyüme oranı

29 1. Sabit olmayan oranda büyüyen kar paylarını hesapla ve bu kar paylarının PV (bugünkü değerini) bul. 2. Hisse senedinin sabit olmayan oranda büyüme dönemi sonu için, yani sabit oranda büyüme dönemine geçtiği andaki, fiyatını bulun ve bu fiyatı bugünkü değerini bulun. 3. Hisse senedinin değerini,, bulmak için 1 ve 2 de bulduğunuz değerleri ekleyin.. Sabit olmayan oranda büyüyen hisse senedini değerleme

30 Hisse Senedi Piyasasının Dengede Olması 1. Ortalama yatırımcı tarafından tahmin edilen getiri oranı beklenen getiri oranına eşit olmalıdır, 2. Hisse senedinin ortalama yatırımcı tarafından tahmin edilen değeri gerçek piyasa değerine eşit olmalıdır, ^ k x = k x, P 0 = P 0 ^

31 Hisse Senedi Fiyatlarındaki Değişmeler èYatırımcılar hisse senetlerinin beklenen getiri oranlarını değiştirirlerse èHisse senetlerinden elde edileceği düşünülen nakit akışları hakkındaki tahminler değişirse

32 Piyasa Etkinliği l Zayıf tipte etkinlik: l Zayıf tipte etkinlik: Piyasa fiyatlarının geçmiş fiyatların tarihçesinde kapsanan tüm bilgileri hızla yansıttığı durum l Yarı güçlü tipte etkinlik: l Yarı güçlü tipte etkinlik: Piyasa fiyatlarının haka açıklanmış tüm bilgiyi yansıttığı durum l Güçlü tipte etkinlik: l Güçlü tipte etkinlik: Piyasa fiyatlarının ilke olarak gerçek değeri belirlemede kullanılabilecek tüm bilgileri hızla yansıttığı durum


"Kıymetli Evrak Değerlemesi Tahvil Fiyatlarının Tahmini Hisse Senedi Değerleme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları