Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel Anlamıyla Değer Tahmini

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel Anlamıyla Değer Tahmini"— Sunum transkripti:

1 Kıymetli Evrak Değerlemesi Tahvil Fiyatlarının Tahmini Hisse Senedi Değerleme

2 Temel Anlamıyla Değer Tahmini
“Paranın Zaman Değeri” nden anlarız ki herhangi bir varlığın değeri o varlığın gelecekte üretmesi beklenen nakit akışlarının bugünkü değerine bağlıdır.

3 Temel Anlamıyla Değer Tahmini
^ Varlık değeri CFt = Varlık tarafından t zamanında üretilmesi beklenen nakit akışı ^ k = Böyle bir varlığı elde tutmak için yatırımcıların istediği getiri oranıdır – genellikle riske ve ekonomik şartlara bağlı olarak değişen ‘beklenen getiri oranı’ diye de isimlendirilir.

4 Tahvillerin değerinin tahmini - Uzun süreli borçlar
Anahtar Kavramlar İtibari değer, Nominal değer, Vade değeri: Firmanın ödünç aldığı ve gelecekte belli bir tarihte, vadesinde, geri ödemeyi taahhüt ettiği para miktarı. Kupon Ödemesi: Tahvil sahiplerine her dönem, genellikle her 6 ayda bir, yapılan faiz ödemeleri. Kupon Oranı: Vade değerinin bir yüzdesi olarak yıllık faiz ödemesi.

5 Tahvil Değerleme Modeli
kd = tahvilin beklenen getirisi N = Tahvilin vadesine kadar yıl sayısı INT = Her sene ödenen faiz miktarı (Kupon oranı x Vade değeri) M = Tahvilin vadede ödenmesi gereken nominal değeri, vade değeri.

6 Tahvil Değeri

7 Örnek: Beklenen getirisi 15%, vade değeri $1,000,ve kupon oranı 15% olan 15 yıllık Genesco tahvillerinin bugünkü değeri nedir? Tahvil Değeri Vd = $150 (5.8474) + $1,000 (0.1229) = $ $ = $1,000

8 Tahvil Değerlerinin Değişmesi
Eğer tahvilin beklenen getiri oranı, kd, kupon oranına eşitse , tahvilin değeri vade değerine eşittir. Faiz oranları düştükçe tahvil fiyatları yükselir (Primli Tahvil) : Eğer tahviller çıkarıldıktan sonra ekonomideki faiz oranları düşerse, kd kupon oranından daha düşük demektir. Faiz ödemeleri ve vadede ödenecek meblağ aynı kalır ancak PVIF and PVIFA değerleri değişerek tahvil değerinin artmasına sebep olur. Faiz oranları yükseldikçe tahvil fiyatları düşer (İndirimli tahvil).

9 Tahvil Değerlerinin Değişmesi
Faiz getirisi bir tahvile yapılan yıllık faiz ödemesinin tahvilin o andaki pazar değerine oranıdır. Faiz getirisi Sermaye getirisi

10 Faiz oranları 10%, 15%, ve 20% olduğu zaman 15% kupon oranlı, $1000 vade değeri olan tahvilin piyasa değerinin zamanla değişmesi. Firmanın iflas etmeyeceğini varsayarsak, bir tahvilin piyasa değeri vadesi yaklaştıkça daima vade (itibari) değerine yaklaşacaktır.

11 Tahvil Değerlerinin Değişmesi
Faiz oranları 10%, 15%, ve 20% olduğu zaman %15 kupon oranlı, $1000 vade değerli bir tahvilin piyasa değerinin zamanla değişmesi Kd = Kupon Oranı Kd < Kupon Oranı Kd > Kupon Oranı Yıl Tahvil Değeri

12 Bir tahvilin ‘vadeye kadar ortalama getirisi (yield to maturity)’ni hesaplama
VKOG , iç verim oranı diye de adlandırılır. Bir tahvilin faiz ve anapara ödemelerinin bugünkü değerini tahvilin fiyatına eşit kılan iskonto oranıdır.

13 Faiz ödemeleri her 6 ayda bir yapılan tahvilin değerinin hesaplanması.

14 Faiz Oranları ve Tahvil
Faiz oranı fiyat riski – Değişen faiz oranları yüzünden tahvil fiyatlarının dalgalanmasından doğan risk. Yeniden yatırım oranı riski – Nakit akışlarının yeni piyasa oranlarında değerlendirilmek zorunda kalınmasıyla bir tahvil pörtföyünün gelirinin değişme riski.

15 15% yıllık kupon oranlı uzun vadeli ve kısa vadeli tahvillerin değerleri

16 15% yıllık kupon oranlı uzun vadeli ve kısa vadeli tahvillerin değerleri
2,000 1,500 1,000 500 14-Yıllık Tahvil 1-Yıllık Tahvil

17 Son yıllardaki tahvil fiyatları

18 Hisse Senetlerini Değerleme
Adi Hisse Senedi İmtiyazlı Hisse Senedi Dağıtılan kar payları sabit miktarlarda olduğundan tahvillere benzer. Kar payı dağıtımı zorunlu olmadığı ve bir vadeleri olmadığı için adi hisse senedine benzer.

19 Hisse Senedi Değerleme Modelleri
Tanımlar: Beklenen Kar Payları t yılının sonunda hisse senedi sahibinin almayı tahmin ettiği kar payı en son ödenmiş olan kar payı ilk yılın sonunda ödenmesi tahmin edilen kar payı iki yıl sonunda ödenmesi tahmin edilen kar payı

20 Hisse Senedi Değerleme Modelleri
Tanımlar: Fiyatlar Hisse senedinin bugün piyasada sattığı fiyat Yatırımcının belli gerçeklere dayanarak hisse senedi için tayin ettiği değer t yılının sonunda hisse senedinin tahmin edilen fiyatı

21 Hisse Senedi Değerleme Modelleri
Tanımlar: Getiri Oranları Diğer olası yatırımlardaki risk ve getiri oranlarını göz önünde tutarak yatırımcıların bir hisse senedi için kabul edilebilir buldukları minimum getiri oranı, beklenen getiri oranı Bir yatırımcının hisse senedinden kazanmayı umduğu getiri oranı; tahmini kar payı getirisi ile tahmini sermaye kazancının toplamına eşittir. Bir yatırımcının hisse senedinden fiilen (gerçekten) kazandığı getiri oranı; gerçekleşen kar payı getirisi ile gerçekleşen sermaye kazancının toplamına eşittir.

22 Hisse Senedi Değerleme Modelleri
Tanımlar Tahmini kar payı getirisi; tahmini kar payının hisse senedi fiyatına oranı Tahmini sermaye kazancı; bir yıl içindeki tahmini fiyat değişiminin yıl başındaki fiyata oranı

23 Kar payı iskonto modeli
Bir hisse senedini sonsuza kadar tutmayı planlıyorsanız, bu hisse senedinden alacağınız nakit akışları kar paylarından ibarettir. Hisse senedinin bugünkü değeri gelecekteki kar payı ödemelerinin bugünkü değeridir.

24 Kar Payı İskonto Modeli
Hisse Senedi Değeri Gelecekte alınması tahmin edilen kar paylarının bugünkü değeri (PV)

25 Sıfır Büyümeli Kar Payı İskonto Modeli
Sıfır-Oranda Büyüyen Kar Paylı Hisse Senedi gelecekte ödenecek olan kar payları hiç de büyümeyecek olan, aynı düzeyde kalacak olan bir hisse senedidir.

26 Sabit-Oranda Büyüyen Kar Payı İskonto Modeli
Tahmin edilen kar payları sonsuza dek sabit bir oranda büyüyen hisse senedinin değeri, sonsuz sayıda kar payı tahmini yerine sadece gelecek yılın kar payı ve kar payı oranı tahmin edilerek bulunabilir. g = bir sabit

27 Sabit-Oranda Büyüyen Kar Payı İskonto Modeli (Gordon Modeli)
1. Büyüme oranı sonsuza kadar sabit olmalı

28 Sabit-Oranda Büyüyen Hisse Senedinin Getiri Oranının Tahmini
Tahmini kar payı getirisi Tahmini büyüme oranı

29 Sabit olmayan oranda büyüyen hisse senedini değerleme
1. Sabit olmayan oranda büyüyen kar paylarını hesapla ve bu kar paylarının PV (bugünkü değerini) bul. 2. Hisse senedinin sabit olmayan oranda büyüme dönemi sonu için, yani sabit oranda büyüme dönemine geçtiği andaki, fiyatını bulun ve bu fiyatı bugünkü değerini bulun. 3. Hisse senedinin değerini, , bulmak için 1 ve 2 de bulduğunuz değerleri ekleyin. .

30 Hisse Senedi Piyasasının Dengede Olması
1. Ortalama yatırımcı tarafından tahmin edilen getiri oranı beklenen getiri oranına eşit olmalıdır, 2. Hisse senedinin ortalama yatırımcı tarafından tahmin edilen değeri gerçek piyasa değerine eşit olmalıdır, ^ kx = kx, P0 = P0 ^

31 Hisse Senedi Fiyatlarındaki Değişmeler
Yatırımcılar hisse senetlerinin beklenen getiri oranlarını değiştirirlerse Hisse senetlerinden elde edileceği düşünülen nakit akışları hakkındaki tahminler değişirse

32 Piyasa Etkinliği Zayıf tipte etkinlik: Piyasa fiyatlarının geçmiş fiyatların tarihçesinde kapsanan tüm bilgileri hızla yansıttığı durum Yarı güçlü tipte etkinlik: Piyasa fiyatlarının haka açıklanmış tüm bilgiyi yansıttığı durum Güçlü tipte etkinlik: Piyasa fiyatlarının ilke olarak gerçek değeri belirlemede kullanılabilecek tüm bilgileri hızla yansıttığı durum


"Temel Anlamıyla Değer Tahmini" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları