Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 6. BÖLÜM Yatırım Kriterleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 6. BÖLÜM Yatırım Kriterleri."— Sunum transkripti:

1 McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 6. BÖLÜM Yatırım Kriterleri

2 8- Yatırım Kriterleri = Sermaye Bütçelemesi Uzun vadeli ve genelde çok masraflı yatırım kararları Hissedarların zengişleşmesi için yatırımlar net katkı sağlamalıdırlar. Daha cok nakit elde etmek umuduyla yapılan herhangi bir nakit harcaması programı sermaye yatırım projesi diye adlandırılır.

3 8- Yatırım Kriterleri Bu bölüm aşağıdakileri öğretir:  Bir yatırımın net bugünkü değerini hesaplama  Bir projenin içverim oranını hesaplama, bunu kullanırken dikkat etmemiz gerekenler  Geri ödeme ve defter getiri oranı yöntemlerinin hissedarların servetini neden her zaman artırmadığını gösterme.

4 8- Net Bugünkü Değer Net Bugünkü Değer - Gelecekteri nakit akışlarının bugünkü değerinden başlangıç yatırımın çıkarılmış değeri Sermayenin Fırsat Maliyeti - Bir projeyie yatırım yapmakla vazgeçilen, beklenen getiri oranı

5 8- Net Bugünkü Değer

6 8- Bugün $1,000‘lık bır yatırım yaptığımızı farzedelim. Bu yatırım karşılığında gelecekti 2 yıl boyunca her yıl $600 alacak olursak ve sermayenin fırsat maliyetini %10 kabul edersek, bu yatırımın NBD’i nedir? C 0 = - $1,000 C 1 = $600 C 2 = $600 r = 0.10 Net Bugünkü Değer: Örnek

7 8- Net Present Value: Example 2 Bugün $1000‘lık bır yatırım yaptığımızı farzedelim. Bu yatırım karşılığında gelecekti 2 yıl sonra $1200 alacak olursak ve sermayenin fırsat maliyetini %10 kabul edersek, bu yatırımın NBD’i nedir? C 0 = - $1000 C 1 = 0 C 2 = $1200 r = 0.10

8 8- NBD Kriteri Yöneticiler değeri maliyetinden yüksek olan projeleri kabul ederlerse ortakların varlıklarını artırırlar. Dolayısıyla, yöneticiler ancak net bugünkü değeri pozitif olan projeleri kabul etmelidirler.

9 8- Eğer Proje 1 ve Proje 2 aynı anda gerçekleştirilemiyorsa, hangi proje seçilmelidir. NBD Kriterinin Sakıncaları 1. Sermayenin fırsat maliyeti doğru belirlenmeli 2. Gelecekteki nakit akışları iyi tahmin edilmeli Proje Nakit Akışı NBD, 10% C0C0 C1C1 C2C2 Proje 1- $1,000$700$500$49.59 Proje 2- $1,000$500$700$33.06 $49.59 NBD Kriteri: Örnek

10 8- İçverim Oranı C 0 : Başlangıç Yatırım C 1 : 1 yıl sonra gelen nakit akışı C 1 : 2 yıl sonra gelen nakit akışı. C t : t yıl sonra gelen nakit akışı IRR: İçverim Oranı

11 8- Proje Nakit Akışı NBD, 10% C0C0 C1C1 C2C2 Project 1- $1,000$700$500$49.59 Project 2- $1,000$500$700$33.06 IRR 13.90% 12.32% İçverim Oranı: Örnek

12 8- İVO Kriteri Yöneticiler içverim oranı sermayenin fırsat maliyetinden yüksek olan projeleri kabul ederek şirket değerini yükselte bilirler.

13 8- NBD ve İVO

14 8- İVO Kullanım Kolayığı Şirketler coğu zaman NBD değil de İVO kriterleri ile hareket ederler, çünki daha açıklayıcı buluyorlar:  Mesela, sermayenin fırsat maliyet %12 iken, yatırımın içverim oranın %30 olması çok cazip gözüküyor.  Bu karşılık bir projenin NBD’sinin 1000 TL olması mutlak anlamda büyük veya küçük bir getiri olduğunu ifade etmez.  Eğer NBD=1000 TL, sadece 500 TL başlangıç yatırım gerektiriyorsa, iyi bir yatırımdır.  Eğer NBD=1000 TL, 50000 TL başlangıç yatırım gerektiriyorsa, riskli bir yatırımdır. Nakit akışlarındaki küçük bir hata çok büyük zarar oluşturur.

15 8- İVO vs NBD Kolaylığına rağmen İVO yönteminin bazı tuzakları vardır: Tuzak 1 - Borç Vermek mi Borç almak mı? ProjeC0C0 C1C1 IVONBD, 10% A-100150 50% 36.4 B100-150 50% -36.4

16 8- Tuzak 2: Çok Sayıda Getiri Oranı Örnek: Nükleer santral İVO vs NBD ProjeC0C0 C1C1 C2C2 IVO NBD, 10% C-400025000-25000 25% ve 400% -1934

17 8- Tuzak 3: Birbirleriyle Bağdaşmayan Projeler Örnek: Petrolle çalışan güç santrali ve kömürle çalışan güç santrali Her iki proje net katkı sağlıyor (NBD>0) Proje E daha karlı gözüküyor, çünki İVO=50% Ama Proje F seçilmeli, çünki net katkısı daha çok (NDB=2727) İVO vs NBD ProjeC0C0 C1C1 IVONBD, 10% E-1000013000 50% 1878 F-2000025000 25% 2727

18 8- Tuzak 3a: Ömüleri Farklı Birbirleriyle Bağdaşmayan Projeler İVO yöntemi hatalı olarak çabuk geri ödeyen, fakat düşük katkı (NBD) sağlayan projeleri daha cazıp gösterebilir. Genel Sonuç: Yüksek getiri oranı herşey değildir, nihai amaç değer oluşturmaktır. İVO vs NBD

19 8- Tuzak 3a: Ömüleri Farklı Birbirleriyle Bağdaşmayan Projeler İVO vs NBD ProjeC0C0 C1C1 C2C2 C3C3 IVONBD,10% G-1000200000 100% 818 H-1000800 60% 989 ProjeC0C0 C1C1 C2C2 C3C3 IVONBD,10% G-10002000-10002000 100% 1494 H-1000800 60% 989

20 8- Sermaye Kısıtlaması En yüksek NBD’li projeyi seçmek her zaman mümkün olmaya bilir. Sonuçta, her proje için başlangıç yatırım gerekmektedir. ProjeC0C0 C1C1 C2C2 BD, 10%NBD,10% I-32.22.4241 J-52.24.8461 K-76.64.84103 L-63.36.0582 M-41.14.8451

21 8- Karlılık Endeksi ProjeC0C0 C1C1 C2C2 BD, 10% NBD,10% KE I-32.22.42414/3=1.3 J-52.24.84616/5=1.2 K-76.64.8410310/7=1.4 L-63.36.05828/6=1.3 M-41.14.84515/4=1.25 Karlılık endeksine göre sıralama: K, I, L, M, J

22 8- Geri Ödeme Süresi Geri Ödeme Süresi - Nakit akışlarının projeye yapılan ilk yatırımı karşılama süresi. Sakıncaları: 1) Paranın zaman değerini dikkate almıyor 2) Geri ödeme süresi dolduktak sonraki nakit akışlarını dikkate almıyor.

23 8- Bu yöntemi kullanmak için, firmanın uygun bır sona erme dönemine karar vermesi gerekiyor. Eğer projenin ekonomik değerine bakmazsızın aynı sona erme dönemi kullanılırsa, katkısı büyük ama uzun vadeli pek çok projeler redd edilebilinir. Geri Ödeme Süresi

24 8- Example: The three projects below are available. The company accepts all projects with a 2 year or less payback period. Show how this will impact your decision. Proje Nakit Akışı GÖS C0C0 C1C1 C2C2 C3C3 Proje 1- $1,000$700$5001.6 years Proje 2- $1,000$500$7001.7 years Proje 3- $1,000$500$700 1.7 years NBD 10% $49.59 $33.06 $558.98 Geri Ödeme Süresi: Örnek

25 8- Defter Getiri Oranı  Projenin ömrü boyunca, ortalama kar, ortalama defter değerine bölünür.  Ortalama alındığından paranın zaman değeri tam dikkate alınmaz.  Bir ölçü standardına ihtiyaç vardır.  Cari defter getiri oranı  Daha çok muhaebe verilerine dayanıyor.  Sermaye Yatırımı  Faaliyet gideri


"McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 6. BÖLÜM Yatırım Kriterleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları