Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Bölüm 6 Yatırım Kararları Finansal Varlıklara Yatırım Yatırım Stratejileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Bölüm 6 Yatırım Kararları Finansal Varlıklara Yatırım Yatırım Stratejileri."— Sunum transkripti:

1 1 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Bölüm 6 Yatırım Kararları Finansal Varlıklara Yatırım Yatırım Stratejileri Hisse Senetleri Tahviller

2 2 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Yatırım Faktörleri Likidite – Paraya hangi hızda dönüştürülebiliyor? Risk – Yatırımın güvenilirliği nedir? Geri dönüş – Yatırımdan ne kadar kar bekliyorsunuz?

3 3 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Reel Kazanç%2%2 Enflasyon%4%4 Risk primi%0%0 Toplam beklenen kazanç %6%6 Reel Kazanç%2%2 Enflasyon%4%4 Risk primi%20 Toplam beklenen kazanç %26 Beklenen Kazancın Hesabı Risksiz Reel kazanç Enflasyon Risk primi Devlet Tahvilleri Amazon.com Düşük risk Çok riskli

4 4 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Ortalama vs. Bileşik Kazanç $1000 bir yatırımın 3 yıllık performansına ilişkin aşağıdaki senaryoları dikkate alalım. Her bir durum için ortalama ve bileşik kazançlarını hesaplayınız. Yıllık Yatırım Getirisi (Başlangıç yatırım = $1,000) YatırımDurum 1 Durum 2 Durum 3 Durum 4 Durum 5 Durum 6 Yıl 19%5%0% -1%-5% Yıl 29%10%7%0%-1%-8% Yıl 39%12%20%27%29%40%

5 5 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Ortalama vs. Bileşik Kazanç 0 1 2 3 %5%5%10 %12 Ortalama Kazanç OranıBileşik Kazanç Oranı

6 6 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Bileşik vs. Ortalama Kazanç YatırımDurum 1 Durum 2 Durum 3 Durum 4 Durum 5 Durum 6 Ortalama kazanç %9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9 3. Yılın sonunda bakiye $1,295$1,294$1,284$1,270$1,264$1,224 Bileşik kazanç%9%9%8.96%8.69%8.29%8.13%6.96 Yıllık Yatırım Getirisi (Başlangıç yatırım = $1,000) YatırımDurum 1 Durum 2 Durum 3 Durum 4 Durum 5 Durum 6 Yıl 1%9%9%5%5%0%0%0%0-%1-%1-%5 Yıl 2%9%9%10%7%7%0%0-%1-%8 Yıl 3%9%9%12%20%27%29%40

7 7 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Beklenen Finansal Riskin Hesabı Risk: istenmeyen olayların oluşma olasılığı. Volatilite: beklenen değerden sapma veya değerde ani dönüşler – yüksekten düşüğe veya tersi. Standart sapma belirsiz bir olay hakkında olasılıklı bilgimiz olduğunda volatiliteyi ölçer. Beta bir yatırım aracının performansının genel piyasa hareketleri ile ne kadar ilişkisi olduğunu ölçer. Alfa bir yatırım aracının riski verildiğinde beklenenden daha iyi veya kötü bir kazanç verip vermediğini ölçer.

8 8 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Çeşitli Yatırım Sınıflarında Kazançlar Ortlama Yıllık Kazanç 1970-1997 En İyi YılEn Kötü Yıl A.B.D. Hisse piyasası 13.0%37.6% (1995) -26.5% (1974) Uluslararası Hisse piyasaları 12.7%39.4% (1993) -26.2% (1974) Mevduat6.8%14.1% (1981) 3.0% (1991) Gayri Menkul Estate 8.8%20.5% (1979) -5.6% (1991) A.B.D. Tahvilleri 9.3%33.5% (1982) -5.6% (1994)

9 9 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Yatırım Stratejileri Risk ve Kazanç Arasındaki Ödünleşim –Nakit: en az risk, en düşük kazanç –Mevduat: orta risk, orta kazanç –Hisseler: en riskli, en yüksek kazanç potansiyeli Para-maliyet ortalama kavramı Çeşitlilik ile risk düşürme Çeşitlilik ile beklenen kazancın artırılması

10 10 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Para-Maliyet Ortalama Kavramı Zaman Yatırılan Miktar Birim FiyatSatın Alınan Birim Sayısı Dönem Sonu Bakiye Ay 1$1,000$5.00200$1,000 Ay 2$1,000$4.00250$1,800 Ay 3$1,000$2.50400$2,125 Ay 4$1,000$3.75267$4,189 Ay 5$1,000$5.00200$6,585 Toplam$5,0001,317

11 11 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Yatırımlarda Çeşitlilik

12 12 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Yatırımlarda Çeşitlilik

13 13 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Örnek 6.2- Çeşitlilik – Kazanç Artırma Elimizde yatırım yapmak için $10,000 nakit olsun ve aşağıdaki iki yatırım opsiyonu düşünelim: –Opsiyon 1: Paranın tamamını uzun vadeli Devlet tahviline yatırma (getiri %7) –Opsiyon 2: Parayı 5 eşit parçaya bölme ve değişik risklere sahip yatırım alternatiflerine yatırma.

14 14 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Opsiyon 2 MiktarYatırımBeklenen Kazanç $2,000Piyango bileti alma -%100 (?) $2,000Yastık altına koyma %0%0 $2,000Banka Mevduat %5%5 $2,000Şirket tahvili%10 $2,000Hisse senedi%15

15 15 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi OpsiyonMiktarYatırımBeklenen Kazanç 25 yıldaki değeri 1$10,000Tahvil%7%7$54,274 $2,000Piyango bileti-100%$0 $2,000Yastık altı0%$2,000 2 Mevduat5%$6,773 $2,000Şirket tahvili10%$21.669 $2,000Hisse Senedi15%$65,838 $96,280 1

16 16 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Hisse Senetlerine Yatırım Hisseler: Şirkette pay sahibi olma Sahiplik: Şirkette sahiplik oranı eldeki hisselerin toplam hisselere oranı ile sınırlıdır. Değerleme: (1) nakit kar payı ve (2) satış anında kazanç

17 17 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Örnek 6.3- Hisse Değerleme 2002 yılı sonunda hisse başına $1 kar payı verecek olan IBM firmasının hisselerini dikkate alalım. Gelecek 5 yıl için kar paylarının yıllık %13 artacağı tahmin edilmektedir.Hisse senedi 3 yıl elde tutulacak ve 3. yılın sonunda fiyatının $230 ulaşması beklenmektedir. Eğer istenen kazanç oranı %10 ise, bugun için (2001 yılının sonu) hissenin fiyatı ne olmalıdır?

18 18 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Çözüm IBM: Verilen: 20 Temmuz 2001’de hisse fiyatı: $105.50/hisse 5 yıl için kazançta artış: %13 2002’de nakit kar payı ödemesi: $2.00/hisse 3 yıl içinde beklenen fiyat: $230/hisse İstenen kazanç oranı: %10 İstenen: hissenin şimdiki değeri

19 19 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Finansal Opsiyon Bir hisseyi belli bir süre için belli bir fiyattan (strike price) almak veya satmak için tanınan fırsat Belli bir prim ödemesi (hisse fiyatından daha düşük) –Call opsiyonu: Fiyatın artması beklendiğinde Bir hisseyi belli bir fiyattan belli bir süre satın alma hakkını satın alma –Put opsiyonu: Fiyatın düşmesi beklendiğinde Bir hisseyi belli bir fiyattan belli bir süre için satma hakkını satın alma.

20 20 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Finansal Opsiyon Out-of money: İstenen fiyat karlı değil. In-the-money: İstenen fiyat karlı. At-the-money: İstenen fiyat = hissenin gerçek fiyatı

21 21 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Finansal Opsiyon Call Opsiyonu Put Opsiyonu 100 hisse Önceden Belirtilmiş fiyattan Belirtilen tarihte veya daha önce Strike (Exercise) fiyatı Son tarih AOL Temmuz Call (2001) AOL hissesi $50 20 Temmuz 2001 Satınalma hakkı Satma hakkı Varlık

22 22 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Call Opsiyonu $1.45 $60 $39.47 Mevcut Fiyat (04/09/01) Opsiyon Primi Hisse Fiyatı Temmuz 20, 2001 Strike Fiyatı $50 AOL Call Opsiyonu Temmuz 2001 Kar: $8.55 Başabaş Fiyat $51.45 İşleme koymama: Zarar $1.45 ile sınırlı Kısmi zararı kabullen

23 23 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Elde tut ve istenen fiyattan sat AOL Tarih: Şub 13, 2001 Fiyat: $48.09 İstenen fiyat: $75 Prim: 1000 hisse için $5,900 Son tarih: Ocak 2003 Opsiyon bitmeden sat Opsiyonun bitmesini bekle Eğer fiyat $70’a düşerse Eğer fiyat $100’a çıkarsa Eğer fiyat $78’a çıkarsa Eğer fiyat $90’a çıkarsa Eğer fiyat $80!a çıkarsa ($100-$75)* 1000= $25,000 satıştan -$ 5,900 prim $19,000 kar $5,000 satıştan -$5,900 prim $ 900 zarar $15,000 satıştan -$ 5,900 prim $ 9,100 kar $3,000 satıştan -$5,900 prim $2,900 zarar Sadece primi kaybetme $5,900 zarar

24 24 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Tahvile Yatırım Tahviller: Yatırımcıların şirketlere ve develet verdiği borçlardır. Nominal değeri: Ana para Kupon oranı: Yıllık faiz ödemesi Vade(maturity): kredinin süresi

25 25 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Finans Piyasalarında Tahvil Fiyatı İçin Kullanılan Notasyon Şirket TahvilleriHazine Tahvilleri 1/8=$1.255/8=$6.25 1/32=$0.3125 2/32=$0.6250 3/32=$0.9375 4/32=$1.25 17/32=$5.3125 18/32=$5.6250 19/32=$5.9375 20/32=$6.25 1/4=$2.503/4=$7.50 6/32=$1.5625 7/32=$1.8750 7/32=$2.1875 8/32=$2.50 21/32=$6.5625 22/32=$6.8750 23/32=$7.1875 24/32=$7.50 3/8=$3.75 9/32=$2.8125 10/32=$3.1250 11/32=$3.4375 12/32=$3.75 25/32=$7.8125 26/32=$8.1250 27/32=$8.4375 28/32=$8.75 1/8=$5.001=$10 13/32=$4.0625 14/32=$4.375 15/32=$4.6875 16/32=$5.00 29/32=$9.0625 30/32=$9.3750 31/32=$9.6875 32/32=$10

26 26 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Faiz oranı Maturity tarihi 2005

27 27 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Tahvil Türleri

28 28 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Fiyat ve Kazanç (Yield) Belirlemesi Yield to Maturity: Tahvilden elde tutma süresine göre kazanılan faiz Current Yield: Mevcut piyasa fiyatının yüzdesi olarak yıllık faiz kazancı.

29 29 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Örnek 6.4 Yield to Maturity & Current Yield Nominal değeri $1000 AGLC (Atlanta Gas & Light Company) tahvillerini 996.25 olan piyasa fiyatından satın alalım. Tahvilin faiz ödemesi 6 aylık olup, ödeme periyodu başına faiz oranı %4.8125 ve 10 yıl boyunca 20 faiz ödemesi vardır. a) yield to maturity b) current yield değerlerini bulunuz.

30 30 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Yield to Maturity

31 31 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Örnek 6.5 AGLC tahvil yatırımını tekrar düşünelim. Eğer yield to maturity %9.68 (yıllık) değerinde sabit kalırsa; a) Tahvilin 1 yıl sonraki değeri ne olur? b) Eğer piyasa faiz oranı bir yıl sonra %9’a düşerse, tahvilin piyasa fiyatı ne olur?

32 32 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Çözüm A) $48.13 (P/A, %4.84, 18) + $1000(P/F, %4.84, 18)= $996.80 B) $48.13 (P/A, %4.5, 18) + $1000 (P/F, %4.5, 18) = $1038.06

33 33 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Problem 6.8 Bir yatırımcı nominal değeri $1000 olan bir tahvili satmak istemektedir. Tahvil, %8 faiz oranı ve altı aylık ödemelere sahiptir. 4 yıl önce, bu tahvil için $920 ödenmiş olsun. Bu yatırımdan en az %9 kazanç beklenmektedir. Minimum satış fiyatı ne olmalıdır?

34 34 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Çözüm Piyasa fiyatı = $920 N= 8 adet 6 aylık periyot YTM= %9 (6 aylık bileşik) $920= $40 ( P/A, %4.5, 8) + F (P/F, %4.5, 8) F= $933.13

35 35 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Problem 6.1 Nokia firmasının 5 yıllık hisse fiyatları (1 Ocak itibariyle) 1996$3 1997$4.75 1998$5 1999$16 2000$45 2001$40 Ortalama yıllık kazanç oranı nedir? Bileşik yıllık kazanç oranı nedir?

36 36 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Çözüm A) 1996-199758.33% 1997-19985.26% 1998-1999220% 1999-2000181.25% 2000-2001-11.11% Ortalama yıllık kazanç = (58.33+5.26+220+181.25- 11.11)/5 =90.75% B) P=$3F=$40N=5 $40=$3(1+i) 5 i= 67.88%


"1 Bölüm 6: Yatırım KararlarıMTY500 – Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi Bölüm 6 Yatırım Kararları Finansal Varlıklara Yatırım Yatırım Stratejileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları