Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter 1 Learning Objectives

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter 1 Learning Objectives"— Sunum transkripti:

1 Chapter 1 Learning Objectives
8. BÖLÜM Proje Analizi Chapter 1 Learning Objectives 1. Give examples of the investment and financing decisions that financial managers make. 2. Distinguish between real and financial assets. 3. Cite some of the advantages and disadvantages of organizing a business as a corporation. 4. Describe the responsibilities of the CFO, treasurer, and controller. 5. Explain why maximizing market value is the logical financial goal of the corporation. 6. Explain why value maximization is not inconsistent with ethical behavior. 7. Explain how corporations mitigate conflicts and encourage cooperative behavior. McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

2 Proje Analizi Proje değerlendirmei, bir dizi nakit akışı üzerinden yapılan mekanik bir işlem olmamalıdır. Finans yöneticisi, projedeki önemli hususları, varsayımları ve kötü gidebilecek kısımları dikkate alıcak teknikler geliştirmelidir. Chapter 10 Outline How Firms Organize the Investment Process Some “What If” Questions Sensitivity Analysis Scenario Analysis Break Even Analysis Real Options and the Value of Flexibility 10-

3 Proje Analizi Bu bölüm aşağıdakileri öğretir:
Büyük işletmelerde sermaye bütçelemesinin pratik problemlerini değerlendirme Tahminlerinizdeki bir hatadan proje karlılığının nasıl etkileneceğini görmek ve anlamak için duyarlılık, senaryo ve başabaş analizlerini kullanma Sermaye bütçelemesinde yönetsel esnekliğin önemini kavrama 9-

4 Sermaye Bütçesi Sermaye Bütçesi – Genelde yılda bir kez hazırlanan tüm bölümlerin önerdikleri yatırımların listesi. Capital Budget - The list of planned investment projects. 10-

5 Sermaye Bütçesi: Karar Süreci
Etap : Sermaye Bütçesi Etap : Projeye yetki verilmesi Yasaların veya şirket politikalarının gerektirdikleri Bakım veya maliyet azaltma Mevcut işlerde kapasite genişletme Yeni ürünlere yatırım Capital Budget - The list of planned investment projects. 10-

6 Problemler ve Bazı Çözümler
Tahminlerin tutarlılığını sağlamak Çıkar çatışmalarını gidermek Tahminlerdeki kayırmacılığı azaltmak Seçme kriterini iyi belirleme 10-

7 “İSE-NE” SORULARI Duyarlılık Analizi - Projenin karlılığı üzerinde, satişlardaki, maliyetler ve başka faktörlerdeki değişikliklerin etkilerinin analizi. Senaryo Analizi – Belli bir varsayımların bileşimine göre proje analizi. Simulasyon Analizi - Faklı sonuçların oluşma ihtimallerinin hesaplanması. Başabaş Analizi - Şirketin sıfır kara (başabaş) ulaştığı satış düzeyi. Sensitivity Analysis - Analysis of the effects on project profitability of changes in sales, costs, etc. Scenario Analysis - Project analysis given a particular combination of assumptions. Simulation Analysis - Estimation of the probabilities of different possible outcomes. Break-Even Analysis - Analysis of the level of sales at which the company breaks even. 10-

8 Duyarlılık Analizi Projenin karlılığı üzerinde, satişlardaki, maliyetler ve başka faktörlerdeki değişikliklerin etkilerinin analizi. Sensitivity Analysis - Analysis of the effects on project profitability of changes in sales, costs, etc. 10-

9 Duyarlılık Analizi Hesapla: NBD = $1,382.47 İVO = 12.7%
Yeni projeden beklenen nakit akışı (Sermayenin fırsat maliyeti 8%; Ortalama vergi oranı 40%; değiken maliyetler satışların 80%’i) Yıl 0 Yıl 1-12 Yatırım -5400 Satışlar 16000 Değişken Maliyetler -12800 Sabit Maliyetler -2000 Amortisman -450 VÖK 750 Vergi -300 VSK 450 Nakit Akışı 900 Hesapla: NBD = $1,382.47 İVO = 12.7% Geri Ödeme Süresi = 6 yıl Karlılık Endeksi = .256 10-

10 Değişkenler için olası durumlar
Duyarlılık Analizi Değişkenler için olası durumlar Kötümser Beklenen İyimser Satışlar 14000 16000 18000 Sabit Maliyetler 2500 2000 1500 10-

11 Duyarlılık Analizi: Satışlar Yeni projeden beklenen nakit akışı (Sermayenin fırsat maliyeti 8%; Ortalama vergi oranı 40%; değiken maliyetler satışların 80%’i) Kötümser Durum—Satışlar = $14, İyimser Durum—Satışlar = $18,000 Yıl 0 Yıl 1-12 Yatırım -5400 Satışlar 14000 Değişken Maliyet -11200 Sabit Maliyetler -2000 Amortisman -450 VÖK 350 Vergi -140 VSK 210 Nakit Akışı 660 Yıl 0 Yıl 1-12 Yatırım -5400 Satışlar 18000 Değişken Maliyet -14400 Sabit Maliyetler -2000 Amortisman -450 VÖK 1150 Vergi -460 VSK 690 Nakit Akışı 1140 Note: It is recommended for practice that students calculate the other valuation techniques learned in Chapter 8 (IRR, etc) NBD = -$426 NBD = $3,191 10-

12 Duyarlılık Analizi: Sabir Maliyetler Yeni projeden beklenen nakit akışı (Sermayenin fırsat maliyeti 8%; Ortalama vergi oranı 40%; değiken maliyetler satışların 80%’i) Kötümser Durum—Sabit Maliyet = $2,500 İyimser Durum— Sabit Maliyet = $1,500 Yıl 0 Yıl 1-12 Yatırım -5400 Satışlar 16000 Değişken Maliyet -12800 Sabit Maliyetler -2500 Amortisman -450 VÖK 250 Vergi -100 VSK 150 Nakit Akışı 600 Yıl 0 Yıl 1-12 Yatırım -5400 Satışlar 16000 Değişken Maliyet -12800 Sabit Maliyetler -1500 Amortisman -450 VÖK 1250 Vergi -500 VSK 750 Nakit Akışı 1200 Note: It is recommended for practice that students calculate the other valuation techniques learned in Chapter 8 (IRR, etc) NBD = -$878 NBD = $3,643 10-

13 Duyarlılık Analizin Kısıtlamaları
Belirsizlik “İyimser” veya “kötümser” tam olarak nedir? Değişkenler arasında etkileşim Hangi değişkenler dikkate alınmalı 10-

14 Senaryo Analizi Senaryo Analizi – Belli bir varsayımların bileşimine göre proje analizi. Simulasyon Analizi – Farklı olası durumların olma ihtimallerini hesaplamanarak yapılan analiz. Scenario Analysis - Project analysis given a particular combination of assumptions. Simulation Analysis –Estimation of the probabilities of different possible outcomes, e.g., from an investment project. 10-

15 Senaryo Analizi: Rekabet Oluşursa
Şirketiniz projeye başladıktan 2 yıl sonra rekabetle karşılaşır. Bu zaman satışlar %10 azalır, ve değişken maliyetler toplam satışların 82%’e (artan işgücü talebi) çıkar. Bu senaroya göre NBD nasıl değişir? Rekabet Yok Senaryo- Rekabet oluşuyor Yıl 0 Yıl 1-12 Yatırım -5400 Satışlar 16000 Değişken Maliyet -12800 Sabit Maliyetler -2000 Amortisman -450 VÖK 750 Vergi -300 VSK 450 Nakit Akışı 900 Yıl 0 Yıl 1-2 Yıl 3-12 Yatırım -5400 Satışlar 16000 14400 Değişken Maliyet -12800 -11800 Sabit Maliyetler -2000 Amortisman -450 VÖK 750 142 Vergi -300 57 VSK 450 85 Nakit Akışı 900 535 NBD = $1,382 NBD = -$717 10-

16 Başabaş Analizi Başabaş Analizi - Şirketin sıfır kara (başabaş) ulaştığı satış düzeyi. Break-even Analysis – Analysis of the level of sales at which the project breaks even. 10-

17 Başabaş Analizi: Örnek (Sermayenin fırsat maliyeti 8%; Ortalama vergi oranı 40%; değiken maliyetler satışların 80%’i) Yıl 0 Yıl 1-12 Yatırım -5400 Satışlar 45 x X Değişken Maliyetler -36 x X Sabit Maliyetler -2000 Amortisman -450 VÖK 9 x X Vergi (40%) 3.6 x X - 980 VSK 5.4 x X Nakit Akışı 5.4 x X Birim fiyat $45,000. Başabaş noktasına denk gelen satış miktarını bulun. 10-

18 Başabaş Analizi: Muhasebe yöntemi
Net karın $0 olduğu satış düzeyidir. 10-

19 Başabaş Analizi: Finans yöntemi
Gelecekteki Nakit Akışlarının BD’in başlanğiç yatırımlarına eşit olduğu satış düzeyidir. X=322 birim NPV break-even point – Level of sales at which project net present value becomes positive. 10-

20 Faaliyet Kaldıracı Faaliyet Kaldıracı - Bazı maliyetlerin sabit olmasından doğan ek etki. Faaliyet Kaldıracı Derecesi - Satışlardaki %1 değişiklilik karşılığında kardakı yüzde değişim. Operating Leverage – Degree to which costs are fixed. Degree of Operating Leverage (DOL) – Percentage change in profits given a 1% change in sales. 10-

21 Faaliyet Kaldıracı Derecesi
Yıl 0 Yıl 1-12 Yatırım -5400 Satışlar 16000 Değişken Maliyet -12800 Sabit Maliyetler -2000 Amortisman -450 VÖK 750 Vergi -300 VSK 450 Nakit Akışı 900 Yıl 0 Yıl 1-12 Yatırım -5400 Satışlar 18000 Değişken Maliyet -14400 Sabit Maliyetler -2000 Amortisman -450 VÖK 1150 Vergi -460 VSK 690 Nakit Akışı 1140 Operating Leverage – Degree to which costs are fixed. Degree of Operating Leverage (DOL) – Percentage change in profits given a 1% change in sales. Kardakı % değişim= ( )/750=.533 yani %53 Satışlardaki % değişim= ( )/16000=.125 yani %12.5 FKD= 53/12.5=4.3 10-

22 Sermaye Bütçelemesinde Esneklik
Genişleme Opsiyonu Vazgeçme Opsiyonu Zamanlama Opsiyonu Esnek Üretim Araçları Real Options – Options to invest in, modify or dispose of a capital investment project 10-

23 Esnekliyin Değeri Karar Ağacı – Alternatif ardışık kararların ve olası sonuçların diyagramı Karar ağacı şirketlere farklı seçim ve sonuçları göstererek hangi opsiyonlarının olduklarını görmelerine yardımcı olur. Bir zararı önleyen veya ekstra kar üreten opsiyon değerlidir. Opsiyon oluşturabilme yeteneği bir değerdir. Decision Trees – Diagram of sequential decisions and possible outcomes. 10-

24 Karar Ağacı Başarılı Yeni Ürünü Dene ($200,000)
Projeye Devam Et NBD=$2million Başarısız Decision Trees – Diagram of sequential decisions and possible outcomes. Projeyi Durdur NBD=0 Yeni Ürünü Deneme NBD=0 10-


"Chapter 1 Learning Objectives" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları