Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 11. BÖLÜM Sermaye Maliyeti.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 11. BÖLÜM Sermaye Maliyeti."— Sunum transkripti:

1 McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 11. BÖLÜM Sermaye Maliyeti

2 10- Bir çok şirketin finansmanı bir kaç menkul kıymet karmasıyla sağlanır. Bu karma, hisse senetleri ve tahviller içerir. Bu menkul kıymetlerin hepsi farklı risk ve dolayısıyla farklı getiri oranlarındadırlar. Bu durumda Sermaye Maliyeti nasıl hesaplanır?

3 9- Bu bölüm aşağıdakileri öğretir:  Finansman, özkaynak ve borç karmasıyla sağlandığında şirket sermaye maliyetinin hesaplanması  Bu rakamın yeni bir proje için uygun iskonto oranının belirlenmesinde kullanılması  Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini hesaplanması  AOSM’inin yeni bir proje için ne zaman uygun iskonto oranı olduğunu veya olmadığını anlanması Sermaye Maliyeti

4 13- Şirket Sermaye Maliyeti  Sermaye Yapısı Firmanın borç ve tahvilden oluşan uzun dönem finansman bileşimi.  Şirket Sermaye Maliyeti Şirketin mevcut varlıklarının sermaye fırsat maliyeti. Ortalama riske sahip yeni bir projeye başlamak için kabul edilebilecek en düşük getiri oranı. Mevcut varlıklarla eşit riske sahip yeni varlıkların değerlindirilmesi için kullanılır.

5 13- AOSM ve Şirket Değerlendirmesi  Sadece hisse senetleri dolaşımda ise, şirket sermaye maliyeti hisse senetlerinden beklenen getiriye eşittir.  Eğer finansman borç ve menkul kıymetler bileşiminden oluşuyorsa, şirket sermaye maliyeti Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM) ‘ine eşittir.

6 13- Şirket sermaye maliyeti borç ve özkaynak yatırımcılarının talep ettiği getirilerin ağırlıklı ortalamasına eşittir. Şirket Sermaye Maliyeti Değer : Firmanın piyasa değeri

7 13- Microsoft AŞ piyasa değeri 25 milyon dolar, vadeye kadar ortalama yıllık getiri oranı 8% olan uzun vadeli tahvil çıkarmıştır. İlaveten, piyasa değeri 20 dolar olan 12 milyon hisse senedi işlem görmektedir. Hisse senetlerinin yıllık getiri oranı 14%. Şirketin sermaye maliyeti nedir? Şirket Sermaye Maliyeti: Örnek Borç = 25 milyon Özkaynaklar = 20 * 12 milyon = 240 milyon Değer = 240 + 25 = 265 milyon r varlıklar

8 13- Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Doğru hesaplama için vergiden sonrakı nakit akışlarını kullanmak gerekiyor. Vergileri hesaba katmak neden önemlidir?

9 13- Faiz ödemeleri VÖK’den düşürülür. Dolayısıyla, borçların maliyeti yatırımcının aldığı getiriden farklıdır. AOSM şirketin vergi sonrası sermaye maliyetini hesaplar. V = Vergi oranı Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti

10 13- AOSM Hesaplanması: Örnek 1. 2. 3. Microsoft AŞ piyasa değeri 30 milyon dolar, vadeye kadar ortalama yıllık getiri oranı 8% olan uzun vadeli tahvil çıkarmıştır. İlaveten, piyasa değeri 20 dolar olan 6 milyon hisse senedi işlem görmektedir. Hisse senetlerinin yıllık getiri oranı 12%. Şirketin sermaye maliyeti nedir? Borç = 30 milyon, ÖK = 120 milyon, Değer = 150 milyon r borç = 8%, r ök = 12%, V = 35% AOSM

11 13-  Eğer firma öncelikli hisse senedi ihraç ediyorsa: AOSM Hesaplanması: Örnek AHS: Adi hisse senetleri ÖHS: Öncelikli hisse senedi

12 13- 1. 2. 3. Microsoft AŞ piyasa değeri 8 milyon dolar, vadeye kadar ortalama yıllık getiri oranı 8% olan uzun vadeli tahvil çıkarmıştır. İlaveten, piyasa değeri 1 dolar olan 15 milyon adi hisse senedi ve 5 milyon öncelikli hisse senedi işlem görmektedir. Adi ve öncelikli hisse senetlerinin yıllık getiri oranı sırasıyla 12% ve %10. Şirketin sermaye maliyeti nedir? Borç = 8, Adi HS = 15, Öncelikli HS = 5, Değer = 28 r borç = 8%, r AHS = 12%, r ÖHS = 10%, V = 35% AOSM AOSM Hesaplanması: Örnek

13 13- AOSM ve NBD Bir önceki örnekde şirketin AOSM’in 9.7% olduğunu bulduk.  Hangi durumda NBD pozitif veya negatif olur?: % 9 yıllık getiri olan projeye yatırım yaparsak % 10 yıllık getiri olan projeye yatırım yaparsak % 9.7 yıllık getiri olan projeye yatırım yaparsak

14 13- AOSM Hesaplanması  AOSM’inin hesaplanmasının 3 adımı:  Her menkul kıymetin toplam sermaye yapısındakı ağırlıklarını hesapla.  Her menkul kıymette istenen getiri oranını hesapla.  Borç ve özkaynakların vergi sonrası getirilerinin ağırlıklı ortalamasını hesapla.

15 13- Sermaye Yapısının Ölçülmesi AOSM hesaplanırken defter değeri değil de, şirketin piyasa değeri kullanılmalıdır.  Borcun Piyasa Değeri Tahvilin piyasa değeri veya itibari değer ve kupon ödemelerinin vadeye kadar ortalama yıllık getiri oranı ile iskonto edilmiş bugünkü değeri.  Özkaynakların Piyasa Değeri Hisse senetlerinin toplam piyasa değeri.

16 13- Sermaye Yapısının Ölçülmesi Muhasebe kayıtlarındakı veriler sadece defter değerleridir. Biz her kaynak için piyasa değerini hesaplamaliyiz. Kaynak TürüMiktarAğırlık Banka Borcu20025% Uzun Vadeli Tahviller20025% Hisse Senedi10012.5% Dağıtılmamış karlar30037.25% Değer 800100% Muhasebe kayıtları: Defter Değeri

17 13- Sermaye Yapısının Ölçülmesi Banka Borcunun Piyasa Değeri = 200 Uzun Vadeli Tahvilin Piyasa Değeri = 185.7 (%9) Özkaynaklar (Hisse Senedi) = 12 * 100 = 1200 Kaynak TürüMiktarAğırlık Borçlar200+185.7=385.724.3% Özkaynaklar (HS)120075.7% Değer 1585.7100% Piyasa Değeri

18 13- Beklenen Getiri Oranın Hesaplanması Tahvilin beklenen getirisi: Vadeye kadar ortalama yıllık getiri oranı Adi hisse senetlerinin beklenen getirisi: SVFM veya Kar Payı İskonto Modeli Öncelikli hisse senetlerinin beklenen getirisi: Kar Payı İskonto Modeli

19 13- Öncelikli Hisse Senetlerinin Beklenen Getiri Oranı Öncelikli hisse senetleri tahvil gibi sabit kar payı ödemeleri yapar. Tahvilden farklı olarak ortaklık hakkı verir ve vadesi yoktur. r ÖHS = kar payı piyasa fiyatı

20 13- AOSM Ne Zaman Kullanılır?  Ortalama-riske sahip projelere uygulanır.  Yani mevcut varlıklarla aynı riske sahip ve aynı borç oranıyla desteklenecek yeni varlıkları değerlendirmek için kullanılır.  Daha net söylersek, AOSM yalnızca firmanın tıpatıp kopyası projeler için uygun iskonto oranıdır.  Eğer yeni proje ortalamanın üstünde (altında) riske sahipse, sermaye malıyeti daha yüksek (düşük) alınır.  AOSM ortalama-risk projeler için iyi bir referans noktasıdır.

21 13- AOSM Hataları  Sermaye yapısında borç kaynaklarının ağırlığını artırıp, hisse senedinin ağırlığını azaltmak VSK’ı artırabilir, çünki borç finansmanı vergi tasarrufu sağlar. Ama aynı zamanda şirket riskini artıracağı için sermaye maliyetini yükseltir.  Dolayısıyla, yatırımcılar bu şirketten borç veya hisse senedi karşılığında daha yüksek getiri talep ederler.

22 13- Değişen Sermaye Yapısı Borç : 100 milyon Beklenen getiri oranı: 6% Hisse Senedi: 400 milyon Beklenen Getiri oranı: %10 Vergi oranı: 35%. Eğer şirket 150 milyon dolar borç alıp, aynı mıktarda hisse senedini geri almak için kullanırsa, Borç : 250 milyon, Hisse Senedi: 250 milyon AOSM


"McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 11. BÖLÜM Sermaye Maliyeti." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları