Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15-1 İstenen Getiri ve Sermaye Maliyeti İstenen Getiri ve Sermaye Maliyeti.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15-1 İstenen Getiri ve Sermaye Maliyeti İstenen Getiri ve Sermaye Maliyeti."— Sunum transkripti:

1 15-1 İstenen Getiri ve Sermaye Maliyeti İstenen Getiri ve Sermaye Maliyeti

2 15-2 İstenen Getiri ve Sermaye Maliyeti u Değer Yaratılması u Firmanın Ana Para Maliyeti u Projeye Özgü İstenen Getiriler u Gruba Özgü İstenen Getiriler u Toplam Riskin Değerlendirilmesi u Değer Yaratılması u Firmanın Ana Para Maliyeti u Projeye Özgü İstenen Getiriler u Gruba Özgü İstenen Getiriler u Toplam Riskin Değerlendirilmesi

3 15-3 Değer Yaratılmasının Kilit Noktaları Ürün yaşam döngüsünün büyüme aşaması Rekabetçi giriş bariyerleri Diğerleri -- Ör: Patentler, geçici tekel gücü, oligopol fiyatlama Maliyet Pazarlama ve fiyat Algılanan kalite Üstün organizasyon kabiliyetleri Endüstrinin Çekiciliği Rekabetçi Avantaj

4 15-4 Firmanın Genel Sermaye Maliyeti Sermaye Maliyeti çeşitli finansman türlerinin istenen getiri oranıdır. Ana para maliyeti ise ayrı ayrı istenen getiri(maliyet) oranlarının ağırlıklı ortalamasıdır.

5 15-5 Finansman Metodu Pazar Değeri Ağırlık Uzun Vadeli Borç $35M 35% Öncelikli Hisse Senedi $15M 15% Adi Hisse Senedi $50M 50% $100M 100% Uzun Vadeli Finansmanın Pazar Değeri

6 15-6 Borcun Maliyeti Borcun Maliyeti Bir firmaya borç verenlerin yatırımlarından istedikleri getiri oranına denir. k i = k d ( 1 - V ) Borcun Maliyeti P 0 = I j + P j (1 + k d ) j  n j =1

7 15-7 Basket Wonders (BW)’ın çıkarmış olduğu 1,000$ nominal değerli sıfır kupon-ödemeli borç senetleri olduğunu varsayalım. BW borç senetlerinin piyasa değeri şu an 385.54$ ve vadeye de 10 yıl vardır. BW’ın ödeyeceği vergi oranı da %40’dır. Borcun Maliyetinin Belirlenmesi $385.54 = $0 + $1,000 (1 + k d ) 10

8 15-8 (1 + k d ) 10 = $1,000 / $385.54 = 2.5938 (1 + k d )= (2.5938) (1/10) = 1.1 k d =.1 veya 10% k i = 10% ( 1 -.40 ) k i 6% k i = 6% Borcun Maliyetinin Belirlenmesi

9 15-9 Öncelikli Hisse Senedi Maliyeti Öncelikli Hisse Senedi Maliyeti firmanın öncelikli hisse senedi sahiplerinin yatırımlarından istedikleri getiri oranıdır. k P = D P / P 0 Öncelikli Hisse Senedinin Maliyeti

10 15-10 Basket Wonders (BW)’ın çıkardığı nominal değeri 100$, hisse başı kar payı ödemesinin 6.30$ ve şu anki hisse başı piyasa değerinin de 70$ olduğu öncelikli hisse senetlerinin var olduğunu varsayalım. k P = $6.30 / $70 k P 9% k P = 9% Öncelikli Hisse Senedinin Maliyetinin Belirlenmesi

11 15-11 u Kar Payı İndirgeme Modeli u Sermaye-Varlıkları Fiyatlama Modeli u Vergi Öncesi Borç Maliyeti + Risk Primi Öz Sermaye Maliyeti Yaklaşımları

12 15-12 Kar Payı İndirgeme Modeli Öz sermaye maliyeti Öz sermaye maliyeti, k e, gelecekteki beklenen tüm kar paylarının bugünkü değerini hisselerin mevcut pazar fiyatına eşitleyen iskonto oranıdır. D 1 D 2 D (1+k e ) 1 (1+k e ) 2 (1+k e ) +... ++ P 0 =  

13 15-13 Sabit Büyümeyi Temel Alan Temettü İndirgeme Modeli varsayımı modeli şu denkliğe indirger: Sabit Büyümeyi Temel Alan Temettü İndirgeme Modeli varsayımı modeli şu denkliğe indirger: k e = ( D 1 / P 0 ) + g g” Kar paylarının sonsuza dek sabit “g” oranında büyüyeceğini varsayar.

14 15-14 Basket Wonders (BW)’ın çıkardığı hisse başına piyasa değeri 64.80$, mevcut hisse başına kar payı 3$ ve sonsuza kadar %8 kar payı büyüme oranına sahip hisse senetleri olduğunu varsayalım. k e = ( D 1 / P 0 ) + g k e = ($3(1.08) / $64.80) +.08 k e.1313% k e =.05 +.08 =.13 veya 13% Öz Sermaye Maliyetinin Belirlenmesi

15 15-15 Farklı Büyüme Hızları Modeli D 0 (1+g 1 ) t D a (1+g 2 ) t-a (1+k e ) t P 0 = Farklı büyüme hızları varsayımı bizi şu formüle yönlendirir (3 kademeli büyüme varsayalım):    t=1 a t=a+1 b t=b+1  D b (1+g 3 ) t-b (1+k e ) t + 

16 15-16 Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli Öz sermaye maliyeti, k e, piyasaların dengede olduğu durumdaki istenen getiri oranına eşitlenir. Risk ve getiri ilişkisi menkul kıymet pazar doğrusu (SML) ile ifade edilir. k e = R j = R f + (R m - R f )  j

17 15-17 Basket Wonders (BW)’ın firma betasının 1.25 olduğunu varsayalım. Julie Miller’ın yaptığı araştırma risksiz varlıkların getiri oranının%4 ve piyasada beklenen getiri oranının da %11.2 olduğunu göstermektedir. k e = R f + (R m - R f )  j = 4% + (11.2% - 4%)1.25 k e 13% k e = 4% + 9% = 13% Öz Sermaye Maliyetinin Belirlenmesi (SVFM)

18 15-18 Borcun Vergi Öncesi Maliyeti + Risk Primi Öz sermaye maliyeti, k e, hisse senetlerinin beklenen getirisi olarak borcun vergi öncesi maliyeti ile bir risk priminin toplamını baz alır. k e = k d + Risk Primi* * Risk primi SVFM’ndeki risk primi ile aynı değildir.

19 15-19 Basket Wonders (BW)’ın genellikle borcun vergi öncesi maliyetine %3 prim eklediğini varsayalım. k e = k d + Risk Primi = 10% + 3% k e 13% k e = 13% Öz Sermaye Maliyetinin Belirlenmesi (k d + R.P.)

20 15-20 13% Sabit Büyümeyi Temel Alan Temettü İndirgeme Modeli 13% 13% Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli 13% 13% Borcun Maliyeti + Risk Primi 13% Genellikle, bu 3 metot ortak sonuç vermez. Öz Sermaye Maliyeti Metotlarının Kıyaslaması

21 15-21 Sermaye Maliyeti = k x (Ağırlık x ) AOSM =.35(6%) +.15(9%) +.50(13%) AOSM =.021 +.0135 +.065 =.0995 veya 9.95% Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM)  n x =1

22 15-22 1.Ağırlıkları Belirleme Sistemi O Proje için kullanılan Sermaye Maliyeti AOSM’den farklı oranlarda sermaye oluşturulması AOSM’nin Kısıtları

23 15-23 2.İhraç Giderleri 2.İhraç Giderleri menkul kıymetlerin çıkarılması, satışının garanti edilmesi,yasal,listeleme ve baskı ücretleriyle ifade edilen maliyettir. a.Başlangıç Yatırım Tutarında Ayarlamalar b.İskonto Oranında Ayarlamalar AOSM’nin Kısıtları

24 15-24 İhraç Giderlerini(FC), Başlangıç Yatırım Tutarı’na ekleyin (ICO). NBD azalır Etki: NBD azalır Başlangıç Yatırım Tutarında Ayarlamalar NBD =  n t=1 CF t (1 + k) t - ( ICO + FC )

25 15-25 İhraç Giderlerini (FC) menkul kıymetin fiyatından çıkarın ve getiri oranlarını tekrar hesaplayın. İhraç Giderleri ile Etki: İhraç Giderleri ile her hangi bir sermaye bileşeninin maliyetini artırır. Sonuç: AOSM’ni artırır bu da NBD’i azaltır. İskonto Oranında Ayarlamalar

26 15-26 Proje Seçiminde SVFM’nin Kullanılması: u İlk başta tüm finansmanın öz sermaye ile yapıldığını varsay. u Projenin betasını belirle. u Beklenen getiriyi hesapla u Firmanın sermaye yapısına göre ayarlama yap. u Maliyeti, projenin İVO’na kıyasla Projeye Özgü İstenen Getiri Oranının Belirlenmesi

27 15-27 Menkul Kıymet Pazar Doğrusu (SML)’nun belirlenmesi: u Projeyi temsil eden noktayı belirleyin u Pazar portföyü ve projenin getirisi arasındaki ilişkiyi belirleyin. u Betayı belirle ve SML’yi oluştur. Beklenen Getiriyi Belirlemede Yaşanan Zorluklar

28 15-28 Projenin Kabulü ve/veya Reddedilmesi SML X X X X X X X O O O O O O O SİSTEMATİK RİSK (Beta) BEKLENEN GETİRİ ORANI RfRf Kabul Et Reddet

29 15-29 1. Tüm finansmanın öz sermaye ile yapıldığı (K) projesi için istenen getiriyi hesaplayın R k = R f + (R m - R f )  k 2.Firmanın sermaye yapısına (finansman yollarının ağırlıklarına) göre ayarlamaları yapın. Ağırlıklı Ortalama İstenen Getiri = [ k i ][Borç %si] + [ R k ][Öz sermaye %si] Projeye Özgü İstenen Getiri Oranının Belirlenmesi

30 15-30 %19 IRR’si olan bir bilgisayar ağı projesi üzerinde düşünüldüğünü varsayın. Bu sektördeki firmaların incelenmesi sonucu tamamen öz sermaye betasının 1.5 olduğu görülüyor. Bizim firmamız 70% Öz Sermaye ve 30% Borç ile finansman sağlıyor ve k i =6%’dır Piyasada beklenen getiri oranı %11.2 ve risksiz varlık getiri oranı ise %4. Projeye Özgü İstenen Getiri Oranı Örneği

31 15-31 k e = R f + (R m - R f )  j = 4% + (11.2% - 4%)1.5 k e 14.8% k e = 4% + 10.8% = 14.8% AOSM 12.16% AOSM =.30(6%) +.70(14.8%) = 1.8% + 10.36%= 12.16% İVO 19%AOSM 12.16% İVO = 19% > AOSM = 12.16% Projeyi kabul eder misin?

32 15-32 Proje Seçiminde SVFM’nin Kullanılması: u İlk başta tüm finansmanın öz sermaye ile yapıldığını varsay. u Grup Betasını belirle. u Beklenen getiriyi hesapla. u Grubun sermaye yapısına göre ayarlama yap. u Maliyeti proje grubunun İVO’na kıyasla. Gruba Özgü İstenen Getiri Oranının Belirlenmesi

33 15-33 Gruba Özgü İstenen Getiri Oranlarının Kıyaslanması Gruba Özgü İstenen Getiriler Firma Sermaye Maliyeti Sistematik Risk (Beta) Beklenen Getiri Oranı

34 15-34 u Seçilen firmaya oranla öz sermaye dışındaki finansman tutarı. Gerekiyorsa Proje betasını ayarla. u SVFM’deki standart sorunlar. Potansiyel iflas durumu sistematik riskten öte toplam risk sorunudur. Gruba Özgü Oranların Kullanılmasının Kısıtları

35 15-35 Riske Ayarlı İskonto Oranı Yaklaşımı (RADR) ”Ortalama”dan fazla (az) risk taşıyan proje veya proje grupları için istenen getiri, firmanın anapara maliyetine göre artış (azalış) gösterir. Toplam Riske Dayalı Proje Değerlemesi

36 15-36 Olasılık Dağılımı Yaklaşımı Pozitif NBD’e sahip tek bir projenin kabul edilmesi, NBD’lerin dağılımı ve yönetimin faydaya dayalı tercihlerine bağlıdır. Toplam Riske Dayalı Proje Değerlemesi

37 15-37 Firma Portföyü Yaklaşımı B C A Kayıtsızlık Eğrileri STANDART SAPMA NBD’İN BEKLENEN DEĞERİ Eğriler “YÜKSEK” Riskten Kaçınma göstergesidir

38 15-38 Firma Portföyü Yaklaşımı B C A Kayıtsızlık Eğrileri STANDART SAPMA NBD’İN BEKLENEN DEĞERİ Eğriler “ORTA” Riskten Kaçınma göstergesidir

39 15-39 Firma Portföyü Yaklaşımı B C A Kayıtsızlık Eğrileri STANDART SAPMA NBD’İN BEKLENEN DEĞERİ Eğriler “DÜŞÜK” Riskten Kaçınma göstergesidir

40 15-40  j =  ju [ 1 + (B/S)(1-T C ) ]   j : Borcu olan firmanın betası.   ju : Borcu olmayan firmanın betası (tümüyle öz sermaye ile finansman). B/S:Borç/Öz sermaye oranı’nın pazar değeri. T C :Kurumlar vergisi oranı. Finansal Kaldıraç için Beta Ayarlaması

41 15-41 Ayarlanmış Bugünkü Değer (APV) firmanın faaliyet nakit akışlarının bugüne iskonto edilmiş değeri + projenin finansmanıyla alakalı vergi kalkanı tasarruflarının bugünkü değeri – ihraç giderleri. Ayarlanmış Bugünkü Değer APV = Borçlanmadan Proje Değeri + Projenin Finansmanının Değeri

42 15-42 Basket Wonders’ın önümüzdeki 6 yıl boyunca yılda 100,000$ tasarruf sağlayacak, 425,000$’lık yeni bir otomatik sepet dokuma makinesi almayı düşündüğünü varsayalım. Borçsuz öz sermayeden istenen getiri oranı %11. BW 10,000$ vergi sonrası ihraç giderleri ile yıllık %7’den 180,000$ borç alabilir. Düzenli yıllık anapara ödemesi (faiz dahil) 30,000$. Firma %40 vergi sınıfında yer almaktadır. NBD ve APV Örneği NBD ve APV Örneği

43 15-43 Tümüyle öz sermaye ile finansman yapan firmanın NBD’i nedir? NBD = $100,000[BDİFA 11%,6 ] - $425,000 NBD = $423,054 - $425,000 NBD-$1,946 NBD = -$1,946 Basket Wonders NBD Çözümü

44 15-44 APV APV nedir? İlk olarak faiz giderlerini hesaplayın. 1.Yıl Faiz (180,000$)(7%) = $12,600 2.Yıl Faiz (150,000$)(7%) = 10,500 3.Yıl Faiz (120,000$)(7%) = 8,400 4.Yıl Faiz ( 90,000$)(7%) = 6,300 5.Yıl Faiz ( 60,000$)(7%) = 4,200 6.Yıl Faiz ( 30,000$)(7%) = 2,100 Basket Wonders APV Çözümü

45 15-45 İkinci olarak vergi kalkanı tasarruflarını (VKT) hesaplayalım. VKT 1.Yıl(12,600$)(40%) = $5,040 VKT 2.Yıl( 10,500)(40%) = 4,200 VKT 3.yıl( 8,400)(40%) = 3,360 VKT 4.Yıl( 6,300)(40%) = 2,520 VKT 5.Yıl( 4,200)(40%) = 1,680 VKT 6.Yıl( 2,100)(40%) = 840 Basket Wonders APV Çözümü

46 15-46 Vergi kalkanı tasarruflarının bugünkü değerini bulalım. BD = $13,513 VKT 1.Yıl($5,040)(.901) = $4,541 VKT 2.Yıl( 4,200)(.812) = 3,410 VKT 3.Yıl( 3,360)(.731) = 2,456 VKT 4.Yıl( 2,520)(.659) = 1,661 VKT 5.Yıl( 1,680)(.593) = 996 VKT 6.Yıl( 840)(.535) = 449 BD = $13,513 Basket Wonders APV Çözümü

47 15-47 APV APV nedir? APV = NBD + Vergi Kalkanı Tasarrufunun Bugünkü Değeri – İhraç Giderleri APV = -$1,946 + $13,513 - $10,000 APV$1,567 APV = $1,567 Basket Wonders NBD Çözümü


"15-1 İstenen Getiri ve Sermaye Maliyeti İstenen Getiri ve Sermaye Maliyeti." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları