Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finansal Piyasalar n Para ve sermaye piyasaları n Birinci el ve ikinci el piyasaları n Dünya, ulusal, bölgesel, ve lokal piyasalar n Spot ve Futures (Vadeli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finansal Piyasalar n Para ve sermaye piyasaları n Birinci el ve ikinci el piyasaları n Dünya, ulusal, bölgesel, ve lokal piyasalar n Spot ve Futures (Vadeli."— Sunum transkripti:

1 Finansal Piyasalar n Para ve sermaye piyasaları n Birinci el ve ikinci el piyasaları n Dünya, ulusal, bölgesel, ve lokal piyasalar n Spot ve Futures (Vadeli İşlem) piyasaları

2 Sermaye ihtiyacı olanlar ve borç verenler arasında sermaye transferinin başlıca üç yolu: 4 Direkt transfer 4 Yatırım bankacılığı 4 Finansal aracı

3 Menkul Kıymet Borsaları n Organize Menkul Kıymet Borsaları Türkiye’de İMKB Amerika’da NYSE, AMEX, ve yerel borsalar  Gerçek fiziksel müzayede salonları vardır n Tezgah Üstü (Over-the-Counter) Piyasa Amerika’da NASDAQ Birbirine bilgisayar terminalleri ve telefonla bağlanmış bir aracılar ağı

4 Paranın Maliyeti n Üretim olanakları n Tüketim zamanı tercihleri n Risk n Tahmin edilen enflasyon Diğer etkenler ??? Paranın maliyetini etkileyen temel dört etken

5 n Borç sermayesinin maliyetine ya da fiyatına ne denir? Ödünç alınan paranın kirası da denir. Faiz Oranı n Özkaynak sermayesinin maliyetine ya da fiyatına ne denir? Özkaynak getirisi = Kar payı + Sermaye kazancı Paranın maliyeti

6 k= Nominal faiz oranı k*= Reel risksiz faiz oranı EP= Enflasyon primi ÖP= Ödenmeme primi LP= Likidite primi VP= Vade primi Faiz oranının bileşenleri Nominal faiz oranı = k = k* + EP + ÖP + LP + VP

7 k= Nominal faiz oranı k RF = Reel risksiz faiz oranı artı tahmin edilen enflasyon primi, k* + EP ÖP= Ödenmeme primi LP= Likidite primi MRP= Vade primi Faiz oranının bileşenleri Nominal faiz oranı = k = k RF + DRP + LP + MRP

8 Borcun farklı türlerine göre reel risksiz faiz oranına, k*, eklenen primler: n Kısa vadeli devlet tahvilleri: sadece kısa vade EP n Uzun vadeli devlet tahvilleri: uzun vade EP, VP n Kısa vade şirket tahvilleri: kısa vade EP, ÖP, LP n Uzun dönem şirket tahvilleri: EP, ÖP, VP, LP EP= Enflasyon primi ÖP= Ödenmeme primi LP= Likidite primi VP= Vade primi

9 Faiz Oranlarının Vade Yapısı (Term Structure of Interest Rates) n Vade Yapısı: Vadeye kadar geçecek zaman ile vadeye kadar getiri (veya faiz oranı) arasındaki ilişki n Vade yapısının grafiğine getiri eğrisi denir.

10 Farklı tarihlerde U.S. Devlet Tahvillerinin Getiri Eğrileri 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Faiz Oranı (%) 151020 Kısa Vade Orta Vade Uzun Vade Vadeye Faiz oranı kalan dönem Mart 1980 Mart 1999 6 ay 15.0% 4.6% 1 yıl 14.0 4.9 5 yıl 13.5 5.2 10 yıl 12.8 5.5 20 yıl 12.5 5.9 Mart 1980 için getiri eğrisi (Enflasyon oranı: 12%) Mart 1999 için getiri eğrisi (Enflasyon oranı: 2%)

11 Getiri eğrisinin şeklini açıklamaya çalışan üç teori Vade Yapısı Teorileri 4 Beklentiler Teorisi (Expectations Theory) 4 Likidite Tercih Teorisi (Liquidity Preference Theory) 4 Pazar Bölünmesi Teorisi (Market Segmentation Theory)

12 Beklentiler Teorisi 4 Getiri eğrisinin şekli yatırımcıların gelecekteki enflasyon oranı konusundaki beklentilerine bağlıdır. 4 Örneğin, enflasyonun artması bekleniyorsa, kısa vade faiz oranı yüksek vade oranına kıyasla düşük olacaktır. Getiri eğrisinin şekli? Peki enflasyonun azalması bekleniyorsa?

13 Beklentiler Teorisine Göre Faiz Oranlarını Hesaplamak: 1) 1 den N’e kadar her yıl için beklenen ortalama enflasyon oranını bul:

14 Örnek: n Birinci yıl için enflasyon 5% tir. n İkinci yıl için enflasyon 6% dır. n Üçüncü ve ötesi yıllariçin enflasyon 8% dir. k* = 3% VP t = 0.1% (t-1) EP 1 = 5%/ 1.0 = 5.00% EP 10 = [ 5 + 6 + 8(8)] / 10 = 7.5% EP 20 = [ 5 + 6 + 8(18)] / 20 = 7.75% Enflasyona yenik düşmemek için bu EP lerinin kazanılması gerekmektedir.

15 Beklentiler Teorisine Göre Faiz Oranlarını Hesaplamak: 2) Verilen denkleme göre VP ni hesapla: VP t = 0.1% (t - 1) VP 1 = 0.1% x 0= 0.0% VP 10 = 0.1% x 9= 0.9% VP 20 = 0.1% x 19= 1.9%

16 3) EP’ni ve VP’ni k*’a ekle: k RFt = k* + EP t + VP t k RF = Devlet tahvillerinin nominal faiz oranı. Farzet k* = 3%. 1. Yıl: k RF1 = 3% + 5.0% + 0.0% = 8.0% 10. Yıl: k RF10 = 3% + 7.5% + 0.9% = 11.4% 20. Yıl: k RF20 = 3% + 7.75% + 1.9% = 12.7% Beklentiler Teorisine Göre Faiz Oranlarını Hesaplamak:

17 Getiri Eğrisi Vadeye kalan yıl sayısı Faiz Oranı(%) 8.0% 11.4% 12.7% Devlet tahvili getiri eğrisi

18 4 Sermaye sahipleri (borç verenler) kısa vadeli menkul kıymetleri daha az riskli oldukları için tercih ederler. 4 İşte bu yüzden, kısa vadeli oranlar uzun vadeli oranlara göre daha düşüktür. Getiri eğrisinin şekli? Likidite Tercih Teorisi

19 4 Borç alanlar da borç verenler de belli vadeleri tercih ederler. 4 Getiri eğrisinin eğimi kısa vadeli tahviller ya da uzun vadeli tahviller pazarında varolan fon arzı ve talebine göre şekillenir (buna göre eğri düz, artan eğilimli ya da azalan eğilimli olabilir). Pazar Bölünmesi Teorisi

20 Faiz oranlarını etkileyen diğer etkenler n Merkez Bankası Politikası –Paranın arzını kontrol eder n Bütçe açıkları –Daha büyük bütçe açıkları daha yüksek faiz oranları demektir. n Dış Ticaret Dengesi –Daha büyük ticaret açıkları daha yüksek faiz oranları demektir. n Ekonominin canlılığı

21 Faiz oranları ve Hisse senedi fiyatları n Faiz oranları yükseldikçe firmanın karları düşer. n Faiz oranları ekonomik canlılığı etkiler, ve ekonomik canlılık da firma karlarını etkiler.


"Finansal Piyasalar n Para ve sermaye piyasaları n Birinci el ve ikinci el piyasaları n Dünya, ulusal, bölgesel, ve lokal piyasalar n Spot ve Futures (Vadeli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları