Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REJYONAL ANESTEZİ VE ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ DOÇ.DR.BİLGE KARSLI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REJYONAL ANESTEZİ VE ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ DOÇ.DR.BİLGE KARSLI."— Sunum transkripti:

1 REJYONAL ANESTEZİ VE ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ DOÇ.DR.BİLGE KARSLI

2  Pıhtılaşma mekanizmaları  Tromboz  Hasta grupları  Heparin  DMAH  Oral antikoagülanlar  Antitrombosit ilaçlar  Trombolitikler  Tiklopidin  İloprost

3 Ekstrensek yol Doku Travması Doku Faktörü Aktif Faktör X VII VIIa Trombosit Fosfolipidleri Protrombin Aktivatörü Protrombin Trombin X V Ca ++

4 İntrensek Yol Kanda travma Kollajenle temas XII Aktif faktör XII XI Aktif faktör XI IXAktif faktör IX XAktif faktör X VIIIa Ca ++ VIII HMV kininojen, prekallikrein Trombosit fosfolipidleri Trombin V Ca ++ Protrombin aktivatörü TrombinProtrombin Ca ++

5 TROMBOZ  Kan damarları içinde kandaki maddelerden oluşan katı bir kitledir.  Fibrin tarafından bir arada tutulan alyuvarları, trombositleri ve akyuvarları içerir.

6 staz vasküler injüri hiperkoagülabilite Virchow triadı

7 Anestezi ve Antikoagülan Tedavi Alan Hasta  Kronik antikoagüsyon gerektiren medikal problemi olan hastalar  Perioperatif tromboembolizm proflaksisi gereken hastalar (genel cerrahi, ortopedi ve üroloji operasyonu geçirecek olan hastalar)

8 ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR  Standart heparin (unfraksiyone-UFH)  Düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH)  Oral antikoagülanlar (Warfarin)  Antitrombosit ilaçlar (Aspirin, NSAİİ)  Trombolitikler  Diğer

9 Standart Heparin  Heparin, doğal bir antikoagülandır.  Antitrombin III’ü potansiyalize eder.  F Xa, F XIIa, F XIa, F IXa, F IIa (trombin)’i inhibe eder. F IIa (trombin)’i inhibe eder.

10 Standart Heparin  Çeşitli uzunlukta mukopolisakkarid zincirlerin heterojen karışımıdır.  Molekül ağırlığı 2000 - 40 000 dalton (15000 - 20 000) arasındadır. (15000 - 20 000) arasındadır.  Zincirlerin sadece 1/3’ü AT III’ü bağlayıcı bölge taşır.

11 Standart Heparin  İV. ya da SC. uygulanır.  GİS emilimi kötüdür.  İM. uygulamadan kaçınılmalıdır (hematom).  Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT)  Protamin sülfat  Yarı ömrü 1 saattir (1.5 -2 saat).

12 Standart Heparin İV. Heparin  Etkisi 5 dakikada max  Etkisi 1.5-2 saat sonra ortadan kalkar  ACT ya da aPTT izlenmeli  aPTT 2-4 kat uzar SC. Heparin  Etki 40-50 dakikada max  Etkisi 4-6 saat sonra ortadan kalkar  aPTT normal sınırlarda

13 Rejyonal Girişim & Heparin İV.HEPARİN İV.HEPARİN  Rejyonal girişimden 60 dk sonra iv.heparin yapılmalı  Heparinin etkisi ACT ya da aPTT ile kontrol edilmeli 1.5-2 katı olmalı  Kateter çıkarılması son heparin dozundan 2-4 saat sonra yapılmalı

14 Rejyonal Girişim & Heparin SC. HEPARİN  4 saat süreyle rejyonal girişim, kateter yerleştirilmesi ya da çekilmesi yapılmamalı  Kateter çekildikten sonra 12 saat süreyle ekstremitenin duyu ve motor fonksiyonları izlenmeli

15 Rejyonal Girişim & iv.Heparin Heparin + Santral blok 3164 sürekli epidural 847 sürekli spinal Kateter iv.heparin 24 saat heparinizasyon Kateter iv.heparin 24 saat heparinizasyon heparinden 1 saat önce kateter çekilmiş SPİNAL & EPİDURAL HEMATOM YOK Rao TLK,El-Etr AA, Anesthesiology 1981;55:618-21

16 Rejyonal Girişim & sc.Heparin Spinal Anestezi Epidural Anestezi HEMATOM YOK Anaesthesia 1989;44:67-76 Anaesthesist 1993;32:8 Ann Fr Anesth Reanim 1991;10:284

17 Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin (DMAH)  Heparinin kimyasal ve enzimatik işlemlerle farklı molekül ağırlıklarında fragmanlara ayrılmasıyla elde edilmişlerdir.  Molekül ağırlıkları 4000-6500  AT III Faktör Xa inhibisyonu  Anti - Xa etkisi belirgindir  Trombositler üzerine etkisi yoktur

18 Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin (DMAH)  Monitörizasyon gerektirmezler  Etkisi aPTT ile değerlendirilemez  Etkiyi gösteren anti-Xa aktivitesidir  Kanama riskini belirlemede değeri yoktur. REJYONAL GİRİŞİMLERDE YOL GÖSTERİCİ DEĞİL

19 Subkutan  SC. 12-24 saat aralıklı kullanılır  Yarılma ömrü 4-6 saattir  SC.uygulamadan 3-4 saat sonra MAX  Anti-Xa düzeyi 12 saat süreyle başlangıç değerinin % 50’sidir. Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin (DMAH)

20 DMAHDoz Verilme Şekli Enoksaparin( Clexane, Lovenox) 1 mg (100ü) /kg 2 x 1 / 24 saat Nadroparin ( Fraksiparin) 175 IU/kg 1 x 1 / 24 saat Nadroparin ( Fraksiparin) 55 kg 12,500 IU 2 x 1 / 24 saat Nadroparin ( Fraksiparin) 55-80 KG 15,000 IU 2 x 1 / 24 saat Dalteparin ( Fragmin) 120 IU/kg 2 x 1 / 24 saat Dalteparin ( Fragmin) 200 IU/kg 1 x 1 / 24 saat Tinzaparin ( Innohep) 175 IU/kg 1 x 1 / 24 saat Ardeparin ( Normiflo) 130 IU/kg 2 x 1 / 24 saat

21 Rejyonal Girişim & DMAH  Önerilen TEK DOZ SPİNAL ANESTEZİ  Rejyonal girişim son DMAH dozundan  Kateterin çekilmesi  Sonraki DMAH dozu girişimden girişimden kateterin çekilmesinden kateterin çekilmesinden 2 saat sonra 12-24 saat sonra

22 Rejyonal Girişim & DMAH DMAH& Spinal – Epidural Spinal – Epidural Sürekli epidural 1/ 3100 Spinal anestezi 1/ 41000 Anesthesiology 2001;94(5):888-906 Clin Geriatric Med 2001;17(1):71-92 Thromb Res 2001;1000(1):141-54

23 Antitrombosit İlaçlar  Aspirin  NSAİİ  Dipiridamol  Tiklopidin  Klopidogrel  Dekstran   -blokerler  Prostasiklin  Balık yağı   -laktam antibiyotikler  E vitamini  Ca +2 kanal blokerleri

24 Antitrombosit İlaçlar Aspirin  GİS emilir, 30 dk plazmada pik yapar.  Plazma yarılanma ömrü 15-20 dk’dır.  Trombosit inhibisyonu 10 güne kadar devam eder.  Aspirinin son dozundan 5-6 gün sonra dolaşımdaki trombositlerin % 50’sinin fonksiyonları normale döner.

25 Antitrombosit İlaçlar Aspirin  60-325 mg ANTİTROMBOTİK  325-650 mg ANTİPİRETİK & ANALJEZİK  2000-6000 mg ANTİROMATİZMAL

26 Antitrombosit İlaçlar NSAİİ  Trombosit siklooksijenaz aktivitesini inhibe ederler.  Siklooksijenaz aktivitesinin % 70-85’ni inhibe ederler.  Son NSAİİ dozundan 72 saat sonra trombosit fonksiyonları normale döner.

27 Antitrombosit İlaçlar NSAİİ  COX-2 plateletlerde bulunmaz.  COX-2 inhibitörleri ( refekoksib,celekoksib ) platelet disfonksiyonuna yol açmaz.

28  ADP inhibisyonu ile trombosit agregasyonunu bozar.  İlaç kesildikten 7 gün sonra trombosit fonksiyonları normale döner. Tiklopidin & Klopidogrel

29 Antitrombosit İlaçlar & Aspirin 1013 Ortopedik cerrahi 805 spinal & epidural anestezi % 26 preoperatif aspirin kullanıyor HEMATOM YOK Anesth Analg 1990;70:631-4

30 Antitrombosit İlaçlar & Aspirin 1000 Ortopedik cerrahi 924 spinal & epidural anestezi % 21 preoperatif aspirin kullanıyor HEMATOM YOK Anesth Analg 1995;80:303-9

31 Antitrombosit İlaçlar & NSAİİ Ortopedik cerrahi Aspirin & NSAİİ Spinal – Epidural Anestezi & Kateter HEMATOM YOK Reg Anesth Pain Med 2003;28:172-97 Reg Anesth Pain Med 2004;(suppl 11):1-11

32 Antitrombosit İlaçlar & NSAİİ 35 y, NSAİİ kullanıyor Artroskopi Kolay ve non-travmatik epidural kateter Operasyon sonu vasküler penetrasyon nedeniyle kateter çıkarılıyor iv.Ketorolak 30 mg Sırt ağrısı,motor zayıflık MR’da hematom ve cerrahi Anesth Analg 2002;94:77-78 HEMATOM

33 Antitrombosit İlaçlar & NSAİİ 63 y, Ibuprofen Total diz artroplastisi + Epidural anestezi DMAH HEMATOM Anesthesiology 2001;95:1031-33

34 ORAL ANTİKOAGÜLANLAR (Warfarin )  Coumarin grubu  Kronik antikoagülasyon  Hem intrensek hem ekstrensek yol  İlaç etkileşimleri  Etkisi K vitamini Taze donmuş plazma Taze donmuş plazma Geri döndürülür

35 ORAL ANTİKOAGÜLANLAR (Warfarin)  F II  F VII  F IX  F X  Protein C  Protein S Vitamin K bağımlı Antikoagülan proteinler İNHİBİSYON

36 ORAL ANTİKOAGÜLANLAR (Warfarin)  Yarı ömrü 31-58 saat (44 saat)  Etkisi 48-120 saat (36-72 saat) sonra başlar.  Heparin ile birlikte 5-7 gün kullanılır, sonra warfarin ile tedavi edilir.  Etkisi protrombin zamanı (PTZ) international normalized ratio(INR) international normalized ratio(INR)

37 Rejyonal Girişim & Warfarin Oral antikoagülan + Santral bloklar KESİNKONTRENDİKASYON

38 Rejyonal Girişim & Warfarin  48 saat öncesinden ilaç kesilmelidir.  Etkisinin uzayabileceği unutulmamalıdır.  Blok uygulaması ya da kateter çekilmesinden önce PTZ ve INR bakılmalıdır.  INR 1.4   24 saat süreyle nörolojik kontrol yapılmalıdır.

39 Rejyonal Girişim & Warfarin  F VII düzeyini yansıtır.  F VII’nin yarılanma ömrü kısadır (6-8 saat).  F II ve X’un yarılanma ömrü 4-6 gündür. INR INR normal olsa da, F II ve X yeterli pıhtılaşma sağlayacak düzeyde değildir.

40 Rejyonal Girişim & Warfarin Warfarin 459 ortopedi Spinal Anestezi & Epidural Anestezi HEMATOM YOK Reg Anesth 1996;21:503-4

41 Trombolitikler ve Fibrinolitikler  Amaç, trombozun eritilmesidir.  Plazminojen aktivatörüdür.  PE öntanısı varsa kullanılırlar.  Geniş proksimal DVT’da kullanılırlar

42 Trombolitikler ve Fibrinolitikler Fibrin pıhtıları Fibrin yıkım ürünleri Trombosit agregasyonu inhibisyonu ANTİKOAGÜLAN ETKİ Trombolitikler & Fibrinotilikler

43 Trombolitikler ve Fibrinolitikler TrombolitiklerveFibrinolitikler+ Santral Bloklar MUTLAKKONTRENDİKASYON

44  Santral blok uygulanmışsa; –Nörolojik monitörizasyon uygulanmalıdır. –Muayene aralıkları 2 saati geçmemelidir. –LA infüzyonu kesilmeli motor blok kontrolü yapılmalıdır. –Fibrinojen düzeyi ( pıhtılaşma faktörlerinden en son düzelen ) ölçümü faydalı olabilir. Trombolitikler ve Fibrinolitikler

45 İloprost  PH ve Burger tedavisinde kullanılır.  Vazodilatasyon yapar.  Trombosit agregasyonunu inhibe eder.  İnfüzyon kesildikten 1 saat sonra trombosit fonksiyonları normale döner.

46 Spinal 1:220 000 Epidural 1:150 000 Kanama bozukluğu YOK Travmatik girişim YOK Risk faktörü YOK Spontan hematomlar ASA Refresher Courses in Anesthesiology 2003;31(1):45-64 Hemorrhagic complications of regional anesthesia

47 Sonuç olarak, ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ & REJYONAL GİRİŞİMLER

48


"REJYONAL ANESTEZİ VE ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ DOÇ.DR.BİLGE KARSLI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları