Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE KOORDİNATÖRÜ DOÇ.DR. SEFER GÜMÜŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE KOORDİNATÖRÜ DOÇ.DR. SEFER GÜMÜŞ"— Sunum transkripti:

1 PROJE KOORDİNATÖRÜ DOÇ.DR. SEFER GÜMÜŞ
UZUNKÖPRÜ İLE HASKOVA ARASINDA YÜRÜTÜLEN TARIMSAL SANAYİ GELİŞTİRME PROJESİ ARAŞTIRMA MERKEZİ ERGENE PANELİ PROJE KOORDİNATÖRÜ DOÇ.DR. SEFER GÜMÜŞ

2 Ergene Nehrinin Kirlenme Nedenleri
* Hızlı ve plansız sanayileşme ve kaçak faaliyetler. * Buna bağlı olarak artan insan nüfusu. * Ergene Nehri ve bölgesinin İstanbul ve Avrupa ülkelerine yakınlığı. * Artan faaliyetlere bağlı olarak meydana gelen evsel ve endüstriyel atıklar. * Sanayileşmeye uygun geniş alanların bulunması; ancak altyapının yetersiz olması. * Kirlilikle ilgili faaliyetlerin azaltılması ya da durdurulabilmesi adına yeterli önlemlerin alınmaması.

3 Trakya'da İllere Göre Sanayi Dağılımı

4 Trakya Bölgesinde Faaliyet Gösteren Başlıca Sektörler
Sabun Gıda Şeker ve mamulleri Uçucu yağlar ve rezinoitler Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke Cam ve cam eşya Yağlar Elektrikli malzeme ve cihazları Demir - Çelik Tekstil - Deri

5 Sanayi Tesislerinin Ergene Havzasında Konuşlanma Nedenleri
İstanbul'a yakınlık. Doğal kaynaklara (su vs.) ve kalifiye iş gücüne yakınlık. Ulaşım sistemlerine yakınlık (Kara, hava, demir yolu, deniz yolu). Pazarlara yakınlık. Yatırım yapmanın ve yatırımı genişletmenin kolaylığı. Diğer sebepler.

6 Tarım Sektöründen Sanayi Sektörüne Geçiş
Türkiye’deki tekstil işletmelerinin büyük bir bölümü Tekirdağ’da bulunmaktadır. Bölgede özellikle 1990 yılından itibaren tekstil sektöründe yoğun bir gelişme yaşanmıştır. Bu nedenle şehrin ekonomisi, gün geçtikçe tarıma dayalı bir yapıdan sanayi ve hizmet sektörü ağırlıklı bir yapıya dönüşmektedir. Bölgede Türkiye’nin buğday üretiminin % 12’si, ayçiçeği üretiminin % 61’i, pirinç üretiminin % 54’ü gerçekleştirilmektedir. Bu verimli toprakların ve Ergene Nehri’nin önemli bir bölümü maalesef sanayileşme nedeniyle kirliliğe maruz kalmış, büyük ve orta ölçekli işletmeler bu alanlara inşa edilmiştir.

7 Ergene Havzasının Korunması İçin Yapılması Gerekenler
Çevre koruma ve planlama politikaları üretilmeli ve fiziki planlar ivedilikle yapılmalıdır. Doğal ekosistemin özellikleri yeniden kazandırılmalıdır. İçme ve kullanma suyu ihtiyacının doğal uzantısı atık su sorunu ile ilgili olarak: Kanalizasyon sisteminin tamamlanması gereklidir Şebekelerde bakım-onarım çalışmaları yapılmalıdır. Endüstriyel atık sular için arıtmanın yapılması gereklidir. Mevzuattaki boşlukların giderilerek uygulanan ceza miktarlarının caydırıcı olması konusunda gerekli girişimlerde bulunulmalıdır.

8 Ergene Havzasındaki Sanayilerin Atık Su Miktarları
Sanayi Türü Atık su Miktarı (m3/gün) Tekstil Deri 7.300 Kimya 450 Gıda 9.800 Diğer 8.800

9 Ergene Nehri Kirliliği

10 Kalite Gözlem İstasyonları
Çorlu Suyu, Çerkezköy sanayi girişi (Çorlu suyu başlangıç noktası) Çorlu Suyu, Çerkezköy sanayi çıkışı (Velimeşe beldesi) Ergene Deresi, Çorlu Köprüsü (Ulaş beldesi ) Ergene Nehri, İnanlı (İnanlı köyü) Ergene Nehri, Lüleburgaz (Lüleburgaz tren istasyonu arkası) Ergene Nehri, Alpullu (Alpullu yeni köprü ayağı) Ergene Nehri, Uzunköprü (Uzunköprü ayağı)

11 Kalite Gözlem İstasyonları

12 Kalite Gözlem İstasyonları
Çorlu Suyu-Çerkezköy Giriş Çorlu Suyu-Çerkezköy Çıkış Ergene Nehri Çorlu Ergene Nehri İnanlı Ergene Nehri Lüleburgaz Ergene Nehri Alpullu

13 Kalite Gözlem İstasyonları
Ergene Nehri Uzunköprü

14 Bölgenin Korunması İçin Yapılması Gerekenler
Çevre dostu üretime geçilmesi. Deşarj standartlarının yeniden düzenlenmesi, renk standardının getirilmesi. Çevre koruma yatırımlarına destek verilmesi. Çevre düzeni planların uygulanması Kirleticiliği yüksek sanayiye izin verilmemesi.

15 Bölgenin Korunması İçin Yapılması Gerekenler
Yeraltı suyu kullanımının kontrol edilmesi. Belediye atık su arıtma tesislerinin kurulması. Dere yatağının temizlenmesi ve ıslah edilmesi. Taşkın erken uyarı sistemlerinin kurulması. Denetimlerin sıkılaştırılması.

16 Bölgenin Korunması İçin Yapılması Gerekenler
Nehir su kalitesinin izlenmesi. Katı atık işleme, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin kurulması. Ergene Havzası'nda ağaçlandırma ve erozyonla mücadele edilmesi. Tarımsal kaynaklı kirlilik kontrolü.

17 Bölgenin Korunması İçin Yapılması Gerekenler
Sanayi arıtma tesisleri için 600 milyon TL, evsel arıtma tesisleri için 130 milyon TL tutarında yatırım yapılacaktır. Çevre ve Orman Bakanlığı havzadaki belediyelere son 3 yıl içerisinde çevresel altyapı hizmetleri için toplam TL yardım sağlamıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı havzadaki belediyelere 33 adet atık su arıtma tesisi yapımı “Tip Proje” vermiştir. Arıtma tesisi kuran ve işletenlere, sarf edilen elektriğin elektrik tarifesinin % 50'sine kadar geri ödemesinin sağlanması taahhüt edilmiştir.

18 Organize Sanayi Bölgelerinin Amaç ve Hedefleri
Sanayinin disipline edilmesi. Sanayicilerin gelecekle ilgili olumlu tahmin ve projeksiyonlarda bulunması. Şehirlerin planlı gelişmesine katkıda bulunulması. Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması. Küresel ekonomik şartlar içerisinde sanayicilerin rekabet gücünün artırılması.

19 DSİ Tarafından Yapılacak Projeler
Atık su Arıtma Tesis Projeleri Maliyeti 12 Adet – TL. Dere Islah Projeleri Maliyeti 26 Adet – TL. Depolama Projeleri Maliyeti 6 Adet – TL. Sulama Projeleri Maliyeti 23 Adet – TL. Toplam 67 Adet – TL.

20 Orta ve Uzun Vadede Yapılması Gerekenler
Ergene Nehri'nde su kalite değişimleri ile ilgili önlemlerin alınmasında yeni bir kriter geliştirilmesi, Eylem Planında havzadaki paydaşlar tarafından verilen taahhütlere uyulup uyulmadığının düzenli olarak takip edilmesi, İlgili kurum ve kuruluşların ortak çalışmalarını sağlamak maksadıyla görev paylaşımı ile ilgili koordinasyonun yapılması,  Organik ve iyi tarım uygulamalarının ve tasarruflu sulama metotlarının teşvik edilmesi, Erozyonla mücadele çalışmalarının etkin bir şekilde yapılması,

21 Orta ve Uzun Vadede Yapılması Gerekenler
Su kullanım önceliklerinin belirlenmesi ve yeraltı suyu çekimlerinin kontrol altına alınması, Arıtılmış atık suların geri kullanımın sulama vb. maksatlar için yaygınlaştırılması, Arıtma çamurunun toprakta kullanılması ve bertarafına ilişkin çalışmaların yapılması, Ana kol ve yan kollarda ıslah çalışmalarının yapılması, Alıcı ortamlara yapılan deşarjların denetimi ve izlenmesi, Su kalitesi modelleri vasıtasıyla su kalitesinin iyileştirilmesi için hangi parametrelerde, hangi ölçüde kısıtlamaya gidileceği ile ilgili bir çalışmanın yapılması gerekmektedir.


"PROJE KOORDİNATÖRÜ DOÇ.DR. SEFER GÜMÜŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları