Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI Sibel MERİÇ Uzman/Jeo. Yük. Müh. Mayıs 2011, Afyon

2 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI VE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ
Özel Çevre Koruma Bölgesi Sayısı : 15 ( arasında ilan edilen) Toplam Alan:………………….…13358 km2 Top. Karasal (göllerle) Alan:… km2 Türkiye’ye oranı: %1,34 Deniz Kıyı Uzunluğu:……… km Türkiye’ye oranı:%14,27 Toplam Nüfus (2009):………..… Türkiye’ye oranı: % 0,98 2

3 * 12.06.1988 tarih ve 88/13019 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;
GÖKOVA KÖYCEĞİZ-DALYAN FETHİYE-GÖCEK * tarih ve 90/77 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; GÖKSU DELTASI PATARA KEKOVA * tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; FOÇA PAMUKKALE IHLARA BELEK DATÇA-BOZBURUN GÖLBAŞI * tarih ve 2000/1381 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; TUZ GÖLÜ * tarih ve 2003/6692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; UZUNGÖL * tarih ve 2010/1089 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, SAROS KÖRFEZİ

4 15 Özel Çevre Koruma Bölgesinden;
13 Adet’inde 1/25000 ölçekli ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI Yürürlüktedir. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi ile yeni ilanı olan Saroz Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi için de planlama çalışmaları Kurum eliyle yürütülmektedir.

5 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI
VERİ ALTYAPISI

6 Bu veri tabanlarının her birinde nokta, çizgi, alan ve öznitelikten oluşan katman/tablolar yer almaktadır. Veri tabanına veri girişini ve güncellemelerini kolaylaştırmak amacıyla bu 14 ana başlığın her biri ayrı birer veri tabanı dosyası şeklinde oluşturulmuştur. 1. RASTERLAR 2. MEVCUT DURUM 3. PLANLAR 4. ALTYAPI 5. KORUMA ALANLARI, REKREASYON VE TURİZM 6. KARASAL BİYOÇEŞİTLİLİK 7. DENİZEL BİYOÇEŞİTLİLİK 8. TÜR KORUMA 9. JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜTLER VE SU-SICAK SU KAYNAKLARI 10.TARIM, TOPRAK, EROZYON, BALIKÇILIK VE AVCILIK 11.GÖL-DENİZ ÇALIŞMALARI 12.KIYI VE DENİZ TAŞIMA KAPASİTESİ 13.SOSYO-EKONOMİK ARAŞTIRMALAR 14.SU KALİTESİ İZLEME

7

8

9 PLANLAMA SÜRECİNDE, 1.ALANSAL KATMANLAR 2.ÇİZGİSEL KATMANLAR
3. NOKTASAL KATMANLAR PLANIN ÇİZGİSEL KATMANLARI ÇİZGİSEL KARARLAR Tipi Adı/Güzergahı Uzunluğu (km) 1. Derece Yol ……. Deniz Ulaşım Bağlantısı Drenaj Kanalı Kurutma Kanalı Sulu Dere Petrol Boru Hattı Doğal Gaz Boru Hattı Enerji Nakil Hattı Hava Alanı Koridoru ……….. PLANIN ALANSAL KATMANLARI İDARİ SINIRLAR Tipi Yerleşim Adı İl İlçe Belediye ve/veya Mücavir Belediye Mücavir ……… ALANSAL KARARLAR Büyüklüğü (hektar) Yerleşim Durumu Kentsel Yerleşim Belde Belediyesi Orta Yoğunlukta Kentsel Gelişme Özel Şartlı Bağ Bahçe ……. Tarımsal Niteliği Korunacak Alan Orman Mera Geçici Göl (Büyük nehirler alansal olabilir?) …… Kırsal Yerleşim Alanı Köy Mevsimlik Kırsal Yerleşim Yayla …….. DİĞER KORUMA ALANI SINIRLARI Derecesi Arkeolojik Sit 2 Doğal Sit 1 Kentsel Sit Av Yasaklı Alan Kaplumbağa Etki Alanı PLANIN NOKTASAL KATMANLARI NOKTASAL KARARLAR Tipi Yer Adı Atıksu Arıtma Tesisi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Katı Atık Transfer İstasyonu Doğal Arıtma Tesisi Yat-Çekek Yeri Liman İskele Nokta Günübirlik alan Günübirlik Alan Taş Ocağı Maden Ocağı ……..

10 ALANSAL KARARLAR (ALAN)
1:25000 OCKB_SINIR ALAN OBJECTID OCKB_ADI NUFUS_YIL ALAN_HEKTAR KARASAL_ALAN_GOLLERLE_KM2 DENIZEL_ALAN_KM2 DENIZ_KIYISI_KM ILAN_BKK ILAN_RG DEGISIKLIK_1_BKK DEGISIKLIK_1_RG DEGISIKLIK_2_BKK DEGISIKLIK_2_RG DEGISIKLIK_3_BKK DEGISIKLIK_3_RG DEGISIKLIK_4_BKK DEGISIKLIK_4_RG ONAMA_ALANI_OTOMATIK_M2 ACIKLAMA CDP_PLAN_BILGILERI ALAN OBJECTID OCKB_ID OCKB_ADI ONAY_YILI_SIRA_NO DOSYA_NO ONAMA_TARIHI ONAMA_SAYISI ONAMA_ISLEMI_TURU OLCEK ONAMA_ALANI_HEKTAR IL ILCE BELEDIYE KOY PAFTA_SAYISI PAFTA_ADI ONAYAN_UZMAN ONAYAN_SB_MD ONAYAN_DAI_BSK ONAYAN_KRM_BSK_YRD ONAYAN_KRM_BSK ONAMA_ALANI_OTOMATIK_M2 ACIKLAMA PLAN_HUKMU TABAKA TIPI TIPI_KODU TUMER PLAN_ADI KOPRU CDP_ALANSAL_KARARLAR ALAN OBJECTID OCKB_ID CDP_PLAN_BILGI_ID IDARI_SINIR_ALAN_ID TIPI_KODU TIPI YERLESIM_ADI YERLESIM_TIPI ALAN_OTOMATIK_M2 ACIKLAMA ALAN_HEKTAR TABAKA CDP_DKAS ALAN OBJECTID OCKB_ID CDP_PLAN_BILGI_ID IDARI_SINIR_ALAN_ID TIPI_KODU TIPI DERECESI ILAN_TARIHI KARAR_SAYISI ALAN_OTOMATIK_M2 ACIKLAMA TABAKA YUZOLCUMU_HEKTAR

11 ÇİZGİSEL KARARLAR (ALAN) NOKTASAL KARARLAR (ALAN)
IDARI_SINIRLAR_CIZGI CIZGI OBJECTID OCKB_ID TIPI_KODU TIPI YERLESIM_ADI UZUNLUK_OTOMATIK_M ACIKLAMA TABAKA CDP_NOKTASAL_KARARLAR NOKTA OBJECTID OCKB_ID CDP_PLAN_BILGI_ID IDARI_SINIR_ALAN_ID TIPI_KODU TIPI YER_ADI ACIKLAMA TABAKA SORGU CDP_CIZGISEL_KARARLAR CIZGI OBJECTID OCKB_ID CDP_PLAN_BILGI_ID IDARI_SINIR_ALAN_ID TIPI_KODU TIPI ADI_GUZERGAHI ENH_GERILIMI UZUNLUK_OTOMATIK_M ACIKLAMA TABAKA

12 TALEP BAŞVURUSU TALEBİN KURUM TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ASKI SÜRECİ

13 TEŞEKKÜRLER


"ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları