Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTAMP (İstanbul Afet Müdahale Planı).  Mevzuat  İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu  Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)  İstanbul Afet Müdahale.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTAMP (İstanbul Afet Müdahale Planı).  Mevzuat  İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu  Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)  İstanbul Afet Müdahale."— Sunum transkripti:

1 İSTAMP (İstanbul Afet Müdahale Planı)

2  Mevzuat  İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu  Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)  İstanbul Afet Müdahale Planı (İSTAMP) Sunum Planı

3  18.12.2013 tarih ve 28855 sayılı Afet Müdahale Yönetmeliği  03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Mevzuat

4 İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu

5 İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun Görev ve Sorumlulukları : Madde 32 –  İl afet müdahale planının incelenmesini, uygun bulunması durumunda kurul kararı ile birlikte Başkanlığa onaya sunulmasını sağlamak.  İl hizmet grubu operasyon planlarını hazırlatmak ve onaylamak.  Hizmet grubu planlarının il afet müdahale planına entegrasyonunu gerçekleştirmek.  Afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak veya yaptırmak ve alınacak önlemleri belirlemek.  Yerel düzey olay türü planı hazırlanmasına karar vermek ve hazırlamak veya hazırlatmak. Afet ve Acil Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği Yayım Tarihi : 18.12.2013 İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu

6 İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun Görev ve Sorumlulukları Madde 32 –  Kritik tesislerin oluşturduğu riskleri önleme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.  Eğitimler düzenlemek ve planların uygulanabilirliğinin tatbikatlarla denetlenmesini sağlamak.  Afet ve acil durum hallerinde; bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, il afet müdahale planının uygulanmasını sağlamak.  Yılda en az iki kez valinin başkanlığında toplanmak.  Afet ve acil durum hallerinde talimat beklemeksizin il afet ve acil durum yönetim merkezinde toplanmak. Afet ve Acil Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği-18.12.2013 Afet ve Acil Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği Yayım Tarihi : 18.12.2013 İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu

7 İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu : Madde 2.4.1  Vali  Vali Yardımcısı  İl Afet ve Acil Durum Müdürü,  Garnizon Komutanı,  Büyükşehir Belediye Başkanı,  Hizmet grubundan sorumlu İl Müdürleri  İhtiyaç duyulan diğer il yöneticileri Türkiye Afet Müdahale Planı – 03.01.2014 Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Yayım Tarihi : 03.01.2014 İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu

8 − Vali − İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısı − Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığından sorumlu Vali Yardımcısı − İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısı − İl Yazı İşleri Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısı − İl Defterdarlığından sorumlu Vali Yardımcısı − İl Afet ve Acil Durum Müdürü İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyeleri (İstanbul Afet Müdahale Planı)

9 − Garnizon Komutanı − Büyükşehir Belediye Başkanı − MİT Bölge Başkanı − İl Jandarma Komutanı − İl Emniyet Müdürü − İl Sağlık Müdürü − İstanbul Halk Sağlığı Müdürü − Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri (Koordinatör) − İl Defterdarı − İstanbul Vergi Dairesi Başkanı İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyeleri (İstanbul Afet Müdahale Planı)

10 − İl Çevre ve Şehircilik Müdürü − İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü − İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü − İl Milli Eğitim Müdürü − İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü − İl Müftüsü − İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü − Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bölge Müdürü − Türk Telekom İstanbul 1.Bölge Müdürü − Karayolları 1. Bölge Müdürü − Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 1. Bölge Müdürü − İSKİ Genel Müdürü − Türk Kızılayı Genel Başkanı İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyeleri (İstanbul Afet Müdahale Planı)

11 6bbbb5 Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Ocak – 2014

12 Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Ulusal Düzeyde Afet Müdahale Organizasyonu

13 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planları İl Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planları Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu’nun 20.12.2013 Tarihli Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Başbakanlık AFAD ve Bakanlıklar düzeyinde hazırlanmaktadır. İl Düzeyinde İstanbul AFAD ve Kurum/Kuruluşlarca hazırlanmıştır. Hizmet Gruplarında görevli Kurum/Kuruluşlarca hazırlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Planlama Düzeyleri

14 Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Yerel Düzeyde Afet Müdahale Organizasyonu

15 İstanbul Afet Müdahale Planı (İSTAMP) Nisan 2014

16 26 Milyar TL Yapısal Hasar Kaynaklı Kayıp 50.000-140.000 Hafif Yaralı 20.000-60.000 Hastanede Tedavi 10.000-30.000 Ağır Yaralı 80.000-150.000 Orta Hasarlı Bina Mw: 7,5 Senaryo Depremi Sonuçları 2009 13.000-34.000 Ağır Hasarlı Bina 80-100 Milyar TL Toplam Kayıp 10.000-30.000 Ölü 2.500-10.000 Yıkık / Çok Ağır Hasarlı Bina ~500.000 Hanede Acil Barınma İhtiyacı İstanbul Afet Müdahale Planı Senaryosu

17 İstanbul Afet Müdahale Planı Organizasyonu

18 Organizasyon Yapısı Açısından Değerlendirme İSTAMP Operasyon Servisi Acil Durum HG 1. Haberleşme. 18 2. Yangın 13+Garnizon 3. Tahliye ve Seyrekleştirme 13+ Garnizon 4. Ulaşım 6 5. Güvenlik ve Trafik 4 6. Nakliye 5+ Garnizon+ özel hava yolları+STK+ Özel Sektör 7. Sağlık 4+ özel sağlık kuruluşları 8. Arama kurtarma 8+ Garnizon +Stk 9. Tehlikeli Maddeler 17+ Garnizon Ön İyileştirme HG 1. Hasar Tespit 14+ ilçe belediyeleri 2. Altyapı 10 3. Beslenme 7 4. Enkaz Kaldırma 5 5. Gıda Tarım ve Hayvancılık 3 6. Barınma 21+ STK + Özel Sektör 7. Psiko sosyal destek 10 8. Defin 7 Lojistik ve Bakım Servisi 1. Hizmet Grup Lojistiği 5+ ilçe belediyeleri + özel Sektör+ STK 2. Kaynak Yönetimi 6 3. Teknik Destek 9 4. Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım 8 5. STK ve Gönüllü Hizmetler 5+ Akredite STK+ Akredite Gönüllüler Bilgi ve Planlama Servisi 1. Bilgi Yönetimi Değerlendirme ve İzleme 12 Finans ve İdari İşler Servisi 1. Satın Alma Kiralama 8 2. Muhasebe Bütçe ve Mali Raporlama 2 3. Zarar Tespiti 12 4 Servis 26 HG 232 Ekip 17 HG 165 Ekip 4 HG 25 Ekip 10 HG 96 Ekip 8 HG 77 Ekip 1 HG 12 Ekip 3 HG 22 Ekip Servis, Hizmet Grupları ve Kurum Ekipleri

19 1.Haberleşme Hizmetleri Grubu 2.Yangın Hizmet Grubu 3.Tahliye Yerleştirme Ve Planlama Hizmet Grubu 4.STK Ve Gönüllü Hizmetler Grubu 5.Ulaşım Altyapı Hizmet Grubu 6.Güvenlik Ve Trafik Hizmet Grubu 7.Nakliye Hizmet Grubu 8.Sağlık Hizmet Grubu 9.Arama Ve Kurtarma Hizmet Grubu 10.KBRN Hizmet Grubu 10 Grup Operasyon Servisi Acil Durum Hizmet Grupları İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları

20 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI T.Telekom İstanbul I. Bölge Müdürlüğü DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Garnizon Komutanlığı İstanbul AFAD İl Sağlık Müdürlüğü İl Jandarma Komutanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1.Bölge Müdürlüğü TRT İstanbul Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK) Avrupa Yakası PTT Baş Müdürlüğü Anadolu Yakası PTT Baş Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kızılay MAFOM Türk Telekom İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü Aselsan A.Ş. Avea Telekomünikasyon A.Ş. Turkcell İletişim A.Ş. Vodafone Telekomünikasyon A.Ş Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Afet ve acil durumlarda yerel düzeyde kesintisiz ve güvenli haberleşmenin sürdürülmesine yönelik koordinasyondan sorumludur 20 Ekip Haberleşme Hizmetleri Grubu İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

21 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI Büyükşehir Belediye Başkanlığı DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Garnizon Komutanlığı Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü DSİ 14.Bölge Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret İstanbul Bölge Md. Orman ve Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü Orman Bölge Müdürlüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü BOTAŞ İstanbul İşletme Müdürlüğü İGDAŞ Genel Müdürlüğü İSKİ Yangın Hizmet Grubu Afet ve acil durumlarda meydana gelen yangınlara müdahale çalışmalarını yürütmeye yönelik koordinasyondan sorumludur 14 Ekip İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

22 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İstanbul AFAD DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Garnizon Komutanlığı İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Kom. İl Jandarma Komutanlığı İl Emniyet Müdürlüğü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü Özel Kuruluşlar STK’lar Afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. 10 Ekip Tahliye Yerleştirme ve Planlama Hizmet Grubu İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

23 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İstanbul AFAD DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İl Emniyet Müdürlüğü İBB İtfaiye Daire Başkanlığı İl Dernekler Müdürlüğü Akredite STK Akredite Gönüllüler STK ve Gönüllü Hizmetler Grubu Hizmet Gruplarında görev alacak STK ve gönüllülerin akreditasyon çalışmalarını yürütmekten sorumludur. 6 Ekip İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

24 11 Ekip ANA ÇÖZÜM ORTAĞI Büyükşehir Belediye Başkanlığı DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Orman ve Su İşleri 1.Bölge Müdürlüğü DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü HEAŞ Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İETT Genel Müdürlüğü TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Özel Havayolu Şirketleri STK Özel Sektör Afet ve acil durumlarda afet bölgesine en hızlı ve güvenli ulaşımın sağlanmasından ve seyrüsefer düzenlenmesine yönelik koordinasyondan sorumludur Ulaşım Altyapı Hizmetleri Grubu İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

25 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İl Emniyet Müdürlüğü DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Garnizon Komutanlığı MİT Bölge Başkanlığı İl Jandarma Komutanlığı Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı İBB Zabıta Daire Başkanlığı Afet ve acil durumlarda güvenlik ve trafiğin sağlanmasına yönelik koordinasyondan sorumludur 6 Ekip Güvenlik Hizmetleri Grubu İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

26 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI Ulaştırma ve Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1.Bölge Müdürlüğü DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İBB İETT Genel Müdürlüğü Garnizon Komutanlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kızılay MAFOM THY Özel Hava Yolları Özel Sektör STK Afet ve acil durumlarda personel, afetzede ve kaynakların nakliye hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. 9 Ekip Nakliye Hizmetleri Grubu İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

27 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İl Sağlık Müdürlüğü DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Garnizon Komutanlığı İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü (Hıfzıssıhha Müdürlüğü) Kamu Hastaneleri Birliği Temsilciliği Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü DHMİ Atatürk H.L. Baş Müdürlüğü HEAŞ Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel M. Özel Sağlık Kuruluşları Afet ve acil durumlarda olay yerindeki ilk müdahale, halk sağlığı ve tıbbi bakım ihtiyaçlarının karşılanması ile çevre sağlığı hizmetlerinin aksamadan en hızlı şekilde normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur. 13 Ekip Sağlık Hizmet Grubu İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

28 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İstanbul AFAD DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Garnizon Komutanlığı İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Kom. İl Jandarma Komutanlığı İl Emniyet Müdürlüğü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü Özel Kuruluşlar STK’lar 10 Ekip Afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. Arama ve Kurtarma Hizmetleri Grubu İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

29 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İstanbul AFAD DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Garnizon Komutanlığı İl Emniyet Müdürlüğü İl Jandarma Komutanlığı DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Md. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Orman ve Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Büyükşehir Belediye Başkanlığı TAEK. 15 Ekip KBRN olayları ile ilgili müdahale çalışmalarını yürütmeye yönelik koordinasyondan, tehlikeli maddelerle ilgili müdahale çalışmalarına destek olmaktan sorumludur KBRN Hizmet Grubu İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

30 1.Hasar Tespit Hizmetleri Grubu 2.Alt Yapı Hizmetleri Grubu 3.Beslenme Hizmet Grubu 4.Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu 5.Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu 6.Barınma Hizmet Grubu 7.Psikososyal Destek Hizmet Grubu 8.Defin Hizmetleri Grubu 8 Grup Operasyon Servisi Ön İyileştirme Hizmet Grupları İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları

31 8 Ekip ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü TCK 1.Bölge Müdürlüğü DSİ 14.Bölge Müdürlüğü Büyükşehir Belediye Başkanlığı İlçe Belediye Başkanlıkları TMMOB DASK Afet bölgesinde, alt yapı (su, kanalizasyon, arıtma vb.) ve yapı stokunda meydana gelen yaklaşık ön hasar boyutunu ivedilikle belirlemek ve hasar tespit hizmetlerini yapmaya yönelik koordinasyondan sorumludur Hasar Tespit Hizmetleri Grubu İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

32 12 Ekip ANA ÇÖZÜM ORTAĞI Büyükşehir Belediye Başkanlığı DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İller Bankası 1.Bölge Müdürlüğü DSİ 14.Bölge Müdürlüğü İ.B.B. Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü İGDAŞ Genel Müdürlüğü BEDAŞ Genel Müdürlüğü TEİAŞ 1.İletim Tesis ve İşlet. Gr.M. TEİAŞ 4.İletim Tesis ve İşlet. Gr.M AYEDAŞ Genel Müdürlüğü EÜAŞ Ambarlı Santral İşletme Müdürlüğü Özel Sektör Afet bölgesinde su, kanalizasyon ve arıtma tesisi vb. hatlarının acil onarımını yaptırarak en kısa sürede bu hizmetlerin, normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur. Altyapı Hizmetleri Grubu İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

33 8 Ekip ANA ÇÖZÜM ORTAĞI Kızılay MAFOM DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Büyükşehir Belediye Başkanlığı İl Sağlık Müdürlüğü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü İlçe Belediye Başkanlıkları Özel Sektör Afet bölgesinde afetzedelerin beslenme hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. Beslenme Hizmet Grubu İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

34 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Büyükşehir Belediye Başkanlığı İlçe Belediye Başkanlıkları İBB Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı TCK 1.Bölge Müdürlüğü Özel Sektör Afet bölgesinde enkazın kaldırılmasına yönelik koordinasyondan sorumludur 6 Ekip Enkaz Kaldırma Hizmetleri Grubu İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

35 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Gümrük ve Ticaret İstanbul Bölge Müdürlüğü İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Büyükşehir Belediye Başkanlığı İlçe Belediye Başkanlıkları STK Afet ve acil durumlarında etkilenen tarım alanlarının hasar tespitini yapmak, gıda güvenliğini sağlamak ve ölen, itlaf edilmesi gereken ve etkilenen hayvanların sağlığı konusunda gerekli çalışmaları yürütmeye yönelik koordinasyondan sorumludur. 8 Ekip Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

36 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İstanbul AFAD DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Garnizon Komutanlığı İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Büyükşehir Belediye Bşk. İl Emniyet Müdürlüğü İl Jandarma Komutanlığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü İl Müftülüğü İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Kızılay MAFOM AYEDAŞ Genel Müdürlüğü BEDAŞ Genel Müdürlüğü İSKİ Genel Müdürlüğü TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Özel Sektör STK Afet bölgesinde afetzedelerin acil ve geçici barınma hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur 19Ekip Barınma Hizmet Grubu İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

37 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Büyükşehir Belediye Başkanlığı İl Müftülüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Darülaceze Başkanlığı İBB Darülaceze Müdürlüğü Üniversiteler Özel Sektör STK Afet bölgesinde afetzedelerin psikososyal destek hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. 12Ekip Psikososyal Destek Hizmet Grubu İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

38 Afet ve acil durumlarda vefat edenlerin defin işlemlerine yönelik koordinasyondan sorumludur ANA ÇÖZÜM ORTAĞI Büyükşehir Belediye Başkanlığı DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İl Emniyet Müdürlüğü İl Jandarma komutanlığı İl Halk Sağlığı İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İl Müftülüğü Özel Sektör STK 9 Ekip Defin Hizmet Grubu İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

39 1.Hizmet Grupları Lojistiği Hizmet Grubu 2.Kaynak Yönetimi Hizmet Grubu 3.Teknik Destek ve İkmal Hizmet Grubu 4.Ayni Bağış, Depo Yönetimi ve Dağıtım Hizmet Grubu 4 Grup Lojistik ve Bakım Servisi İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları

40 6 Ekip ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İstanbul AFAD DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğü İlçe Belediye Başkanlıkları Özel Sektör STK Tüm hizmet gruplarının beslenme ve barınma hizmetlerine lojistik destek sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur Hizmet Grupları Lojistiği Hizmet Grubu İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

41 4 Ekip ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İstanbul AFAD DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Kalkınma Ajansı Kaynak Yönetimi Hizmet Grubu Afet ve acil durumlarda kullanılan her tür makine ve araçların bakım onarım, yakıt ikmali ve iş makineleri desteğine yönelik koordinasyondan sorumludur İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

42 7 Ekip ANA ÇÖZÜM ORTAĞI Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü DSİ 14. Bölge Müdürlüğü İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İl Mahalle İdareler Müdürlüğü TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Teknik Destek ve İkmal Hizmet Grubu Afet ve acil durumlarda kullanılan her tür makine ve araçların bakım onarım, yakıt ikmali ve iş makineleri desteğine yönelik koordinasyondan sorumludur İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

43 11 Ekip ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Büyükşehir Belediye Başkanlığı İl Sağlık Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret İstanbul Bölge Müdürlüğü Kızılay MAFOM İlçe Belediye Başkanlıkları Özel Sektör STK Ayni Bağış, Depo Yönetimi ve Dağıtım Hizmet Grubu Afetzedelere yapılan ayni bağışların depo hizmetleri ve dağıtımına yönelik koordinasyondan sorumludur. İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

44 Bilgi Yönetimi, Değerlendirme ve İzleme Hizmet Grubu 1 Grup Bilgi ve Planlama Servisi İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları

45 7 Ekip ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İstanbul AFAD DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İstanbul Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğü Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Md. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Afet ve acil durumlara ilişkin her tür bilginin toplanması, kayıt altına alınması ve raporlanması hizmetlerine yönelik koordinasyondan ve Müdahale çalışmalarında elde edilen bilgileri değerlendirmek, izlemek ve ilgili birimlere bilginin iletilmesinden sorumludur. Bilgi Yönetimi, Değerlendirme ve İzleme Hizmet Grubu İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

46 1.Satın Alma ve Kiralama Hizmet Grubu 2.Muhasebe, Bütçe ve Mali Raporlama Hizmet Grubu 3.Zarar Tespit Hizmet Grubu 3 Grup Finans ve İdari İşler İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları

47 7 Ekip ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İstanbul AFAD DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İl Defterdarlığı İl Emniyet Müdürlüğü İl Jandarma Komutanlığı İller Bankası A.Ş. İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulacak kaynakları acil yardım harcamaları kapsamında satın alma ve kiralama hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur Satın Alma ve Kiralama Hizmet Grubu İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

48 2 Ekip ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İstanbul AFAD DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İl Defterdarlığı Afet ve acil durumlarda muhasebe, bütçe ve mali raporlama hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. Muhasebe, Bütçe ve Mali Raporlama Hizmet Grubu İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

49 14 Ekip ANA ÇÖZÜM ORTAKLARI İstanbul Defterdarlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü İl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müdürlüğü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret İstanbul Bölge Md. Orman ve Su işleri 1.Bölge Müdürlüğü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 1.Bölge Müdürlüğü Kalkınma Ajansı DASK Afet ve acil durumlara yönelik zararların mali ve iktisadi boyutunun belirlenmesine yönelik koordinasyondan sorumludur. Zarar Tespit Hizmet Grubu İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları

50 İSTAMP (İstanbul Afet Müdahale Planı)


"İSTAMP (İstanbul Afet Müdahale Planı).  Mevzuat  İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu  Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)  İstanbul Afet Müdahale." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları