Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTAMP (İstanbul Afet Müdahale Planı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTAMP (İstanbul Afet Müdahale Planı)"— Sunum transkripti:

1 İSTAMP (İstanbul Afet Müdahale Planı)

2 Sunum Planı Mevzuat İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) İstanbul Afet Müdahale Planı (İSTAMP)

3 Mevzuat tarih ve sayılı Afet Müdahale Yönetmeliği tarih ve sayılı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)

4 İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu

5 Afet ve Acil Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği Yayım Tarihi : 18.12.2013
İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Afet ve Acil Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği Yayım Tarihi : İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun Görev ve Sorumlulukları : Madde 32 – İl afet müdahale planının incelenmesini, uygun bulunması durumunda kurul kararı ile birlikte Başkanlığa onaya sunulmasını sağlamak. İl hizmet grubu operasyon planlarını hazırlatmak ve onaylamak. Hizmet grubu planlarının il afet müdahale planına entegrasyonunu gerçekleştirmek. Afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak veya yaptırmak ve alınacak önlemleri belirlemek. Yerel düzey olay türü planı hazırlanmasına karar vermek ve hazırlamak veya hazırlatmak.

6 İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
Afet ve Acil Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği Afet ve Acil Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği Yayım Tarihi : İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun Görev ve Sorumlulukları Madde 32 – Kritik tesislerin oluşturduğu riskleri önleme çalışmaları yapmak veya yaptırmak. Eğitimler düzenlemek ve planların uygulanabilirliğinin tatbikatlarla denetlenmesini sağlamak. Afet ve acil durum hallerinde; bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, il afet müdahale planının uygulanmasını sağlamak. Yılda en az iki kez valinin başkanlığında toplanmak. Afet ve acil durum hallerinde talimat beklemeksizin il afet ve acil durum yönetim merkezinde toplanmak.

7 İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
Türkiye Afet Müdahale Planı – Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Yayım Tarihi : İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu : Madde 2.4.1 Vali Vali Yardımcısı İl Afet ve Acil Durum Müdürü, Garnizon Komutanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, Hizmet grubundan sorumlu İl Müdürleri İhtiyaç duyulan diğer il yöneticileri

8 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısı
İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyeleri (İstanbul Afet Müdahale Planı) Vali İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısı Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığından sorumlu Vali Yardımcısı İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısı İl Yazı İşleri Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısı İl Defterdarlığından sorumlu Vali Yardımcısı İl Afet ve Acil Durum Müdürü

9 Büyükşehir Belediye Başkanı MİT Bölge Başkanı İl Jandarma Komutanı
İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyeleri (İstanbul Afet Müdahale Planı) Garnizon Komutanı Büyükşehir Belediye Başkanı MİT Bölge Başkanı İl Jandarma Komutanı İl Emniyet Müdürü İl Sağlık Müdürü İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri (Koordinatör) İl Defterdarı İstanbul Vergi Dairesi Başkanı

10 İl Çevre ve Şehircilik Müdürü İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü
İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyeleri (İstanbul Afet Müdahale Planı) İl Çevre ve Şehircilik Müdürü İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İl Milli Eğitim Müdürü İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İl Müftüsü İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bölge Müdürü Türk Telekom İstanbul 1.Bölge Müdürü Karayolları 1. Bölge Müdürü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 1. Bölge Müdürü İSKİ Genel Müdürü Türk Kızılayı Genel Başkanı

11 Türkiye Afet Müdahale Planı
(TAMP) Ocak – 2014 6bbbb5

12 Ulusal Düzeyde Afet Müdahale Organizasyonu
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Ulusal Düzeyde Afet Müdahale Organizasyonu

13 Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)
Planlama Düzeyleri TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu’nun Tarihli Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planları Başbakanlık AFAD ve Bakanlıklar düzeyinde hazırlanmaktadır. İl Afet Müdahale Planı İl Düzeyinde İstanbul AFAD ve Kurum/Kuruluşlarca hazırlanmıştır. Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planları Hizmet Gruplarında görevli Kurum/Kuruluşlarca hazırlanmaktadır.

14 Yerel Düzeyde Afet Müdahale Organizasyonu
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Yerel Düzeyde Afet Müdahale Organizasyonu

15 İstanbul Afet Müdahale Planı
(İSTAMP) Nisan 2014

16 Mw: 7,5 Senaryo Depremi Sonuçları 2009
İstanbul Afet Müdahale Planı Senaryosu Ölü Yıkık / Çok Ağır Hasarlı Bina Ağır Hasarlı Bina Orta Hasarlı Bina Mw: 7,5 Senaryo Depremi Sonuçları 2009 Ağır Yaralı Hastanede Tedavi Hafif Yaralı 26 Milyar TL Yapısal Hasar Kaynaklı Kayıp Milyar TL Toplam Kayıp ~ Hanede Acil Barınma İhtiyacı

17 İstanbul Afet Müdahale Planı Organizasyonu

18 Organizasyon Yapısı Açısından Değerlendirme
Servis, Hizmet Grupları ve Kurum Ekipleri İSTAMP Operasyon Servisi Acil Durum HG 1. Haberleşme. 18 2. Yangın 13+Garnizon 3. Tahliye ve Seyrekleştirme 13+ Garnizon 4. Ulaşım 6 5. Güvenlik ve Trafik 4 6. Nakliye 5+ Garnizon+ özel hava yolları+STK+ Özel Sektör 7. Sağlık 4+ özel sağlık kuruluşları 8. Arama kurtarma 8+ Garnizon +Stk 9. Tehlikeli Maddeler 17+ Garnizon Ön İyileştirme HG 1. Hasar Tespit 14+ ilçe belediyeleri 2. Altyapı 10 3. Beslenme 7 4. Enkaz Kaldırma 5 5. Gıda Tarım ve Hayvancılık 3 6. Barınma 21+ STK + Özel Sektör 7. Psiko sosyal destek 10 8. Defin 7 Lojistik ve Bakım Servisi 1. Hizmet Grup Lojistiği 5+ ilçe belediyeleri + özel Sektör+ STK 2. Kaynak Yönetimi 6 3. Teknik Destek 9 4. Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım 8 5. STK ve Gönüllü Hizmetler 5+ Akredite STK+ Akredite Gönüllüler Bilgi ve Planlama Servisi 1. Bilgi Yönetimi Değerlendirme ve İzleme 12 Finans ve İdari İşler Servisi 1. Satın Alma Kiralama 8 2. Muhasebe Bütçe ve Mali Raporlama 2 3. Zarar Tespiti 12 4 Servis 26 HG 232 Ekip Organizasyon Yapısı Açısından Değerlendirme 17 HG 165 Ekip 1 HG 12 Ekip 4 HG 25 Ekip 3 HG 22 Ekip 8 HG 77 Ekip 10 HG 96 Ekip

19 10 Grup Operasyon Servisi Acil Durum Hizmet Grupları
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Operasyon Servisi Acil Durum Hizmet Grupları Haberleşme Hizmetleri Grubu Yangın Hizmet Grubu Tahliye Yerleştirme Ve Planlama Hizmet Grubu STK Ve Gönüllü Hizmetler Grubu Ulaşım Altyapı Hizmet Grubu Güvenlik Ve Trafik Hizmet Grubu Nakliye Hizmet Grubu Sağlık Hizmet Grubu Arama Ve Kurtarma Hizmet Grubu KBRN Hizmet Grubu 10 Grup

20 20 Ekip Haberleşme Hizmetleri Grubu
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları Haberleşme Hizmetleri Grubu Afet ve acil durumlarda yerel düzeyde kesintisiz ve güvenli haberleşmenin sürdürülmesine yönelik koordinasyondan sorumludur ANA ÇÖZÜM ORTAĞI T.Telekom İstanbul I. Bölge Müdürlüğü DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Garnizon Komutanlığı İstanbul AFAD İl Sağlık Müdürlüğü İl Jandarma Komutanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1.Bölge Müdürlüğü TRT İstanbul Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK) Avrupa Yakası PTT Baş Müdürlüğü Anadolu Yakası PTT Baş Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kızılay MAFOM Türk Telekom İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü Aselsan A.Ş. Avea Telekomünikasyon A.Ş. Turkcell İletişim A.Ş. Vodafone Telekomünikasyon A.Ş Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) 20 Ekip

21 İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları
Çözüm Ortakları Yangın Hizmet Grubu Afet ve acil durumlarda meydana gelen yangınlara müdahale çalışmalarını yürütmeye yönelik koordinasyondan sorumludur ANA ÇÖZÜM ORTAĞI Büyükşehir Belediye Başkanlığı DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Garnizon Komutanlığı Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü DSİ 14.Bölge Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret İstanbul Bölge Md. Orman ve Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü Orman Bölge Müdürlüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü BOTAŞ İstanbul İşletme Müdürlüğü İGDAŞ Genel Müdürlüğü İSKİ 14 Ekip

22 10 Ekip Tahliye Yerleştirme ve Planlama Hizmet Grubu
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları Tahliye Yerleştirme ve Planlama Hizmet Grubu Afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İstanbul AFAD DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Garnizon Komutanlığı İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Kom. İl Jandarma Komutanlığı İl Emniyet Müdürlüğü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü Özel Kuruluşlar STK’lar 10 Ekip

23 6 Ekip STK ve Gönüllü Hizmetler Grubu
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları STK ve Gönüllü Hizmetler Grubu Hizmet Gruplarında görev alacak STK ve gönüllülerin akreditasyon çalışmalarını yürütmekten sorumludur. ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İstanbul AFAD DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İl Emniyet Müdürlüğü İBB İtfaiye Daire Başkanlığı İl Dernekler Müdürlüğü Akredite STK Akredite Gönüllüler 6 Ekip

24 Ulaşım Altyapı Hizmetleri Grubu 11 Ekip
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları Ulaşım Altyapı Hizmetleri Grubu Afet ve acil durumlarda afet bölgesine en hızlı ve güvenli ulaşımın sağlanmasından ve seyrüsefer düzenlenmesine yönelik koordinasyondan sorumludur ANA ÇÖZÜM ORTAĞI Büyükşehir Belediye Başkanlığı DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Orman ve Su İşleri 1.Bölge Müdürlüğü DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü HEAŞ Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İETT Genel Müdürlüğü TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Özel Havayolu Şirketleri STK Özel Sektör 11 Ekip

25 Güvenlik Hizmetleri Grubu 6 Ekip
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları Güvenlik Hizmetleri Grubu Afet ve acil durumlarda güvenlik ve trafiğin sağlanmasına yönelik koordinasyondan sorumludur ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İl Emniyet Müdürlüğü DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Garnizon Komutanlığı MİT Bölge Başkanlığı İl Jandarma Komutanlığı Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı İBB Zabıta Daire Başkanlığı 6 Ekip

26 Nakliye Hizmetleri Grubu 9 Ekip
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları Nakliye Hizmetleri Grubu Afet ve acil durumlarda personel, afetzede ve kaynakların nakliye hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. ANA ÇÖZÜM ORTAĞI Ulaştırma ve Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1.Bölge Müdürlüğü DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İBB İETT Genel Müdürlüğü Garnizon Komutanlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kızılay MAFOM THY Özel Hava Yolları Özel Sektör STK 9 Ekip

27 İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları
Çözüm Ortakları Sağlık Hizmet Grubu Afet ve acil durumlarda olay yerindeki ilk müdahale, halk sağlığı ve tıbbi bakım ihtiyaçlarının karşılanması ile çevre sağlığı hizmetlerinin aksamadan en hızlı şekilde normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur. ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İl Sağlık Müdürlüğü DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Garnizon Komutanlığı İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü (Hıfzıssıhha Müdürlüğü) Kamu Hastaneleri Birliği Temsilciliği Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü DHMİ Atatürk H.L. Baş Müdürlüğü HEAŞ Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel M. Özel Sağlık Kuruluşları 13 Ekip

28 Arama ve Kurtarma Hizmetleri Grubu 10 Ekip
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları Arama ve Kurtarma Hizmetleri Grubu Afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İstanbul AFAD DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Garnizon Komutanlığı İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Kom. İl Jandarma Komutanlığı İl Emniyet Müdürlüğü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü Özel Kuruluşlar STK’lar 10 Ekip

29 İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları
Çözüm Ortakları KBRN Hizmet Grubu KBRN olayları ile ilgili müdahale çalışmalarını yürütmeye yönelik koordinasyondan, tehlikeli maddelerle ilgili müdahale çalışmalarına destek olmaktan sorumludur ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İstanbul AFAD DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Garnizon Komutanlığı İl Emniyet Müdürlüğü İl Jandarma Komutanlığı DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Md. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Orman ve Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Büyükşehir Belediye Başkanlığı TAEK. 15 Ekip

30 8 Grup Operasyon Servisi Ön İyileştirme Hizmet Grupları
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Operasyon Servisi Ön İyileştirme Hizmet Grupları Hasar Tespit Hizmetleri Grubu Alt Yapı Hizmetleri Grubu Beslenme Hizmet Grubu Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu Barınma Hizmet Grubu Psikososyal Destek Hizmet Grubu Defin Hizmetleri Grubu 8 Grup

31 Hasar Tespit Hizmetleri Grubu 8 Ekip
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları Hasar Tespit Hizmetleri Grubu Afet bölgesinde, alt yapı (su, kanalizasyon, arıtma vb.) ve yapı stokunda meydana gelen yaklaşık ön hasar boyutunu ivedilikle belirlemek ve hasar tespit hizmetlerini yapmaya yönelik koordinasyondan sorumludur ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü TCK 1.Bölge Müdürlüğü DSİ 14.Bölge Müdürlüğü Büyükşehir Belediye Başkanlığı İlçe Belediye Başkanlıkları TMMOB DASK 8 Ekip

32 Altyapı Hizmetleri Grubu 12 Ekip
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları Altyapı Hizmetleri Grubu Afet bölgesinde su, kanalizasyon ve arıtma tesisi vb. hatlarının acil onarımını yaptırarak en kısa sürede bu hizmetlerin, normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur. ANA ÇÖZÜM ORTAĞI Büyükşehir Belediye Başkanlığı DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İller Bankası 1.Bölge Müdürlüğü DSİ 14.Bölge Müdürlüğü İ.B.B. Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü İGDAŞ Genel Müdürlüğü BEDAŞ Genel Müdürlüğü TEİAŞ 1.İletim Tesis ve İşlet. Gr.M. TEİAŞ 4.İletim Tesis ve İşlet. Gr.M AYEDAŞ Genel Müdürlüğü EÜAŞ Ambarlı Santral İşletme Müdürlüğü Özel Sektör 12 Ekip

33 İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları
Çözüm Ortakları Beslenme Hizmet Grubu Afet bölgesinde afetzedelerin beslenme hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. ANA ÇÖZÜM ORTAĞI Kızılay MAFOM DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Büyükşehir Belediye Başkanlığı İl Sağlık Müdürlüğü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü İlçe Belediye Başkanlıkları Özel Sektör 8 Ekip

34 Enkaz Kaldırma Hizmetleri Grubu 6 Ekip
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları Enkaz Kaldırma Hizmetleri Grubu Afet bölgesinde enkazın kaldırılmasına yönelik koordinasyondan sorumludur ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Büyükşehir Belediye Başkanlığı İlçe Belediye Başkanlıkları İBB Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı TCK 1.Bölge Müdürlüğü Özel Sektör 6 Ekip

35 8 Ekip Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu Afet ve acil durumlarında etkilenen tarım alanlarının hasar tespitini yapmak, gıda güvenliğini sağlamak ve ölen, itlaf edilmesi gereken ve etkilenen hayvanların sağlığı konusunda gerekli çalışmaları yürütmeye yönelik koordinasyondan sorumludur. ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Gümrük ve Ticaret İstanbul Bölge Müdürlüğü İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Büyükşehir Belediye Başkanlığı İlçe Belediye Başkanlıkları STK 8 Ekip

36 İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları
Çözüm Ortakları Barınma Hizmet Grubu Afet bölgesinde afetzedelerin acil ve geçici barınma hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İstanbul AFAD DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Garnizon Komutanlığı İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Büyükşehir Belediye Bşk. İl Emniyet Müdürlüğü İl Jandarma Komutanlığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü İl Müftülüğü İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Kızılay MAFOM AYEDAŞ Genel Müdürlüğü BEDAŞ Genel Müdürlüğü İSKİ Genel Müdürlüğü TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Özel Sektör STK 19Ekip

37 12Ekip Psikososyal Destek Hizmet Grubu
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları Psikososyal Destek Hizmet Grubu Afet bölgesinde afetzedelerin psikososyal destek hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Büyükşehir Belediye Başkanlığı İl Müftülüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Darülaceze Başkanlığı İBB Darülaceze Müdürlüğü Üniversiteler Özel Sektör STK 12Ekip

38 İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları
Çözüm Ortakları Defin Hizmet Grubu Afet ve acil durumlarda vefat edenlerin defin işlemlerine yönelik koordinasyondan sorumludur ANA ÇÖZÜM ORTAĞI Büyükşehir Belediye Başkanlığı DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İl Emniyet Müdürlüğü İl Jandarma komutanlığı İl Halk Sağlığı İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İl Müftülüğü Özel Sektör STK 9 Ekip

39 Lojistik ve Bakım Servisi 4 Grup
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Lojistik ve Bakım Servisi Hizmet Grupları Lojistiği Hizmet Grubu Kaynak Yönetimi Hizmet Grubu Teknik Destek ve İkmal Hizmet Grubu Ayni Bağış, Depo Yönetimi ve Dağıtım Hizmet Grubu 4 Grup

40 6 Ekip Hizmet Grupları Lojistiği Hizmet Grubu
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları Hizmet Grupları Lojistiği Hizmet Grubu Tüm hizmet gruplarının beslenme ve barınma hizmetlerine lojistik destek sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İstanbul AFAD DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğü İlçe Belediye Başkanlıkları Özel Sektör STK 6 Ekip

41 4 Ekip Kaynak Yönetimi Hizmet Grubu
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları Kaynak Yönetimi Hizmet Grubu Afet ve acil durumlarda kullanılan her tür makine ve araçların bakım onarım, yakıt ikmali ve iş makineleri desteğine yönelik koordinasyondan sorumludur ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İstanbul AFAD DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Kalkınma Ajansı 4 Ekip

42 7 Ekip Teknik Destek ve İkmal Hizmet Grubu
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları Teknik Destek ve İkmal Hizmet Grubu Afet ve acil durumlarda kullanılan her tür makine ve araçların bakım onarım, yakıt ikmali ve iş makineleri desteğine yönelik koordinasyondan sorumludur ANA ÇÖZÜM ORTAĞI Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü DSİ 14. Bölge Müdürlüğü İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İl Mahalle İdareler Müdürlüğü TCDD 1. Bölge Müdürlüğü 7 Ekip

43 11 Ekip Ayni Bağış, Depo Yönetimi ve Dağıtım Hizmet Grubu
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları Ayni Bağış, Depo Yönetimi ve Dağıtım Hizmet Grubu Afetzedelere yapılan ayni bağışların depo hizmetleri ve dağıtımına yönelik koordinasyondan sorumludur. ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Büyükşehir Belediye Başkanlığı İl Sağlık Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret İstanbul Bölge Müdürlüğü Kızılay MAFOM İlçe Belediye Başkanlıkları Özel Sektör STK 11 Ekip

44 Bilgi ve Planlama Servisi 1 Grup
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Bilgi ve Planlama Servisi Bilgi Yönetimi, Değerlendirme ve İzleme Hizmet Grubu 1 Grup

45 7 Ekip Bilgi Yönetimi, Değerlendirme ve İzleme Hizmet Grubu
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları Bilgi Yönetimi, Değerlendirme ve İzleme Hizmet Grubu Afet ve acil durumlara ilişkin her tür bilginin toplanması, kayıt altına alınması ve raporlanması hizmetlerine yönelik koordinasyondan ve Müdahale çalışmalarında elde edilen bilgileri değerlendirmek, izlemek ve ilgili birimlere bilginin iletilmesinden sorumludur. ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İstanbul AFAD DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İstanbul Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğü Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Md. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 7 Ekip

46 İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları
Finans ve İdari İşler Satın Alma ve Kiralama Hizmet Grubu Muhasebe, Bütçe ve Mali Raporlama Hizmet Grubu Zarar Tespit Hizmet Grubu 3 Grup

47 7 Ekip Satın Alma ve Kiralama Hizmet Grubu
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları Satın Alma ve Kiralama Hizmet Grubu Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulacak kaynakları acil yardım harcamaları kapsamında satın alma ve kiralama hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İstanbul AFAD DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İl Defterdarlığı İl Emniyet Müdürlüğü İl Jandarma Komutanlığı İller Bankası A.Ş. İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 7 Ekip

48 2 Ekip Muhasebe, Bütçe ve Mali Raporlama Hizmet Grubu
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları Muhasebe, Bütçe ve Mali Raporlama Hizmet Grubu Afet ve acil durumlarda muhasebe, bütçe ve mali raporlama hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İstanbul AFAD DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İl Defterdarlığı 2 Ekip

49 14 Ekip Zarar Tespit Hizmet Grubu
İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı Hizmet Grupları Çözüm Ortakları Zarar Tespit Hizmet Grubu Afet ve acil durumlara yönelik zararların mali ve iktisadi boyutunun belirlenmesine yönelik koordinasyondan sorumludur. ANA ÇÖZÜM ORTAKLARI İstanbul Defterdarlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü İl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müdürlüğü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret İstanbul Bölge Md. Orman ve Su işleri 1.Bölge Müdürlüğü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 1.Bölge Müdürlüğü Kalkınma Ajansı DASK 14 Ekip

50 İSTAMP (İstanbul Afet Müdahale Planı)


"İSTAMP (İstanbul Afet Müdahale Planı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları