Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZİN İRTİFAK İŞLERİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZİN İRTİFAK İŞLERİ SIKÇA SORULAN SORULAR"— Sunum transkripti:

1 İZİN İRTİFAK İŞLERİ SIKÇA SORULAN SORULAR
Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

2 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR
CEVAP 1- Devlet Ormanlarında arıcılık yapmak amacı ile izin verilebilir mi? 6831 Sayılı Orman Kanununun 5192 Sayılı Kanunu ile değişik 17/3 üncü maddesi gereğince “Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı ve katı atık bertaraf tesislerinin; sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması ve yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Devletçe yapılan ve/veya işletilenlerden bedel alınmaz.” Hükmü çerçevesinde orman sayılan alanlardaki talepler değerlendirilerek izne konu edilmektedir. Görüldüğü üzere mevzuatımız gereğince orman sayılan alanlarda arıcılık yapmak amacı ile izin verilememektedir. OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

3 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR
CEVAP 2- Orman Sayılan alanlarda hastane ve hastaneye entegre sağlık hizmetleri kompleksi yapılması amacı ile izin verilebilir mi? 6831 Sayılı Orman Kanununun 5192 Sayılı Kanunu ile değişik 17/3 üncü maddesi gereğince “Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı ve katı atık bertaraf tesislerinin; sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması ve yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Devletçe yapılan ve/veya işletilenlerden bedel alınmaz.” Hükmü çerçevesinde orman sayılan alanlardaki talepler değerlendirilerek izne konu edilmektedir. Görüldüğü üzere mevzuatımız gereğince orman sayılan alanlarda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Merkez Yönetim Bütçesi içinde ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan Devlet İdarelerine sağlık amacı ile izin verilebilmektedir. OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

4 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR
CEVAP 3- Orman Sayılan Alanlarda halı saha, spor kompleksi yapımı amacı ile izin verilebilir mi? 6831 Sayılı Orman Kanununun 5192 Sayılı Kanunu ile değişik 17/3 üncü maddesi gereğince “Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı ve katı atık bertaraf tesislerinin; sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması ve yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Devletçe yapılan ve/veya işletilenlerden bedel alınmaz.” Hükmü çerçevesinde orman sayılan alanlardaki talepler değerlendirilerek izne konu edilmektedir. Görüldüğü üzere mevzuatımız gereğince orman sayılan alanlarda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Merkez Yönetim Bütçesi içinde ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan Devlet İdarelerine ve Orman Kanununun Ek-9 uncu maddesine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yapılacak spor tesislerine izin verilebilmektedir. OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

5 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR
CEVAP 4- Orman emvali bulunmayan orman sayılan alanlarda meyve bahçesi tesisi yapılması amacı ile izin verilebilir mi? Mevzuatımız gereğince orman sayılan alanlarda meyve bahçesi yapımı amacı ile izin verilememektedir. OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

6 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR
CEVAP 5- Orman sayılan alanlarda küçük çaplı dinlenme ve turizm tesisi yapımı amacı ile izin verilebilmekte midir? Mevzuatımız gereğince orman sayılan alanlarda dinlenme ve turizm tesisi yapımı amacı ile izin verilememektedir. Turizm alan ve merkezi sınırları dahilindeki talepler Kültür ve Turizm Bakanlığınca değerlendirilmektedir OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

7 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR
CEVAP OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

8 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR
CEVAP OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

9 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR
CEVAP OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

10 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR
CEVAP OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

11 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR
CEVAP OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

12 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR
CEVAP OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

13 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR
CEVAP OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

14 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR
CEVAP OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010


"İZİN İRTİFAK İŞLERİ SIKÇA SORULAN SORULAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları