Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı. İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR SORU CEVAP  1- Devlet Ormanlarında arıcılık yapmak amacı ile izin verilebilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı. İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR SORU CEVAP  1- Devlet Ormanlarında arıcılık yapmak amacı ile izin verilebilir."— Sunum transkripti:

1 Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

2 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR SORU CEVAP  1- Devlet Ormanlarında arıcılık yapmak amacı ile izin verilebilir mi?  6831 Sayılı Orman Kanununun 5192 Sayılı Kanunu ile değişik 17/3 üncü maddesi gereğince “Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı ve katı atık bertaraf tesislerinin; sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması ve yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Devletçe yapılan ve/veya işletilenlerden bedel alınmaz.” Hükmü çerçevesinde orman sayılan alanlardaki talepler değerlendirilerek izne konu edilmektedir. Görüldüğü üzere mevzuatımız gereğince orman sayılan alanlarda arıcılık yapmak amacı ile izin verilememektedir. 2OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

3 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR SORU CEVAP  2- Orman Sayılan alanlarda hastane ve hastaneye entegre sağlık hizmetleri kompleksi yapılması amacı ile izin verilebilir mi?  6831 Sayılı Orman Kanununun 5192 Sayılı Kanunu ile değişik 17/3 üncü maddesi gereğince “Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı ve katı atık bertaraf tesislerinin; sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması ve yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Devletçe yapılan ve/veya işletilenlerden bedel alınmaz.” Hükmü çerçevesinde orman sayılan alanlardaki talepler değerlendirilerek izne konu edilmektedir. Görüldüğü üzere mevzuatımız gereğince orman sayılan alanlarda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Merkez Yönetim Bütçesi içinde ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan Devlet İdarelerine sağlık amacı ile izin verilebilmektedir. 3OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

4 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR SORU CEVAP  3- Orman Sayılan Alanlarda halı saha, spor kompleksi yapımı amacı ile izin verilebilir mi?  6831 Sayılı Orman Kanununun 5192 Sayılı Kanunu ile değişik 17/3 üncü maddesi gereğince “Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı ve katı atık bertaraf tesislerinin; sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması ve yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Devletçe yapılan ve/veya işletilenlerden bedel alınmaz.” Hükmü çerçevesinde orman sayılan alanlardaki talepler değerlendirilerek izne konu edilmektedir. Görüldüğü üzere mevzuatımız gereğince orman sayılan alanlarda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Merkez Yönetim Bütçesi içinde ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan Devlet İdarelerine ve Orman Kanununun Ek-9 uncu maddesine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yapılacak spor tesislerine izin verilebilmektedir. 4OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

5 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR SORU CEVAP  4- Orman emvali bulunmayan orman sayılan alanlarda meyve bahçesi tesisi yapılması amacı ile izin verilebilir mi?  Mevzuatımız gereğince orman sayılan alanlarda meyve bahçesi yapımı amacı ile izin verilememektedir. 5OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

6 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR SORU CEVAP  5- Orman sayılan alanlarda küçük çaplı dinlenme ve turizm tesisi yapımı amacı ile izin verilebilmekte midir?  Mevzuatımız gereğince orman sayılan alanlarda dinlenme ve turizm tesisi yapımı amacı ile izin verilememektedir. Turizm alan ve merkezi sınırları dahilindeki talepler Kültür ve Turizm Bakanlığınca değerlendirilmektedir 6OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

7 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR SORU CEVAP 7OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

8 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR SORU CEVAP 8OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

9 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR SORU CEVAP 9OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

10 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR SORU CEVAP 10OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

11 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR SORU CEVAP 11OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

12 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR SORU CEVAP 12OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

13 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR SORU CEVAP 13OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010

14 İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR SORU CEVAP 14OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2010


"Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı. İZİN İRTİFAK SIKÇA SORULAN SORULAR SORU CEVAP  1- Devlet Ormanlarında arıcılık yapmak amacı ile izin verilebilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları