Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE OTİZM İÇİN NELER OLUYOR? 2 Nisan 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE OTİZM İÇİN NELER OLUYOR? 2 Nisan 2014."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE OTİZM İÇİN NELER OLUYOR? 2 Nisan 2014

2 OTİZM EYLEM PLANI TASLAĞI • 2 Nisan 2013 • Sağlık Bakanlığı • Milli Eğitim Bakanlığı • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı • YÖK Başkanlığı • Yerel yönetimler, Üniversiteler, Kamu Kurumları, STK lar…

3 • Erken tanılama ve sağlık hizmetlerine erişim • İnsan kaynakları • Bakım hizmetleri • Sosyal hayata katılım-spor • İstihdam • Eğitsel değerlendirme ve özel eğitim • Aile bilgi ve destek hizmeti • Farkındalık oluşturma SORUN ALANLARI

4 Erken Tanılama ve Sağlık Hizmetleri EYLEM PLANINDA TANIMLANANUYGULANAN Erken tanı merkezlerinin ve izleme programlarının geliştirilmesi Ankara Üniversitesi OÇTTUAM Tanılama ve tarama ölçeklerinin geliştirilmesi Necmettin Erbakan Ün. Tıp Fak. 0-3 yaş erken müdahale modelinin geliştirilmesi (Aile destek birimlerinin oluşturulması) Aydın Halk Sağ. Efeler TSM Aile Destek B. Tanılama işlemlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi SB. Halk Sağ. Kurum Başk. ÇÖZGER Aileler için erken tanı ve tarama ölçeklerinin geliştirilmesi Ankara Ün. Eğitim Fak. (0-6 yaş) Araştırma uygulama merkezlerinin, enstitülerin geliştirilmesi Medeniyet Üniversitesi, Otizm Erken Tanı ve Uygulama Merkezi

5 İNSAN KAYNAKLARI EYLEM PLANINDA TANIMLANANUYGULANAN Yeterli uzman personel yetiştirilmesi, uzman personel açığının giderilmesi YÖK Başkanlığı uygulamaları Uygulamalı davranış analistlerinin yetiştirilmesi Anadolu Ün. UDA Yüksek Lisans Programı Öğretmen asistanı yetiştirilmesiGazi Ün. SHMYO Öğretmen Asistanı Eğitimi İhtiyaç analizlerinin ve buna göre yeni planlamaların yapılması (Fiziksel çevre analizi de dahil) ASPB ve MEB tarafından gerçekleştirilen DESÖP çalışması, erişilebilirlik ihtiyaç analizi çalışması

6 BAKIM HİZMETLERİ EYLEM PLANINDA TANIMLANANUYGULANAN Yatılı ve gündüzlü otizm bakım merkezleri, yeni bakım modellerinin geliştirilmesi, bakımda otizm tanılı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması Bakım veren ailelerin eğitiminin sağlanması ASPB Otizm Umut Evi, Pendik otizm bakım merkezi ASPB ve Anadolu Üniversitesi ile TRT Okul kanalında Bakım Saati programı

7 SOSYAL HAYATA KATILIM EYLEM PLANINDA TANIMLANANUYGULANAN Ebeveynlere çalışma hayatında kolaylık sağlanması ASPB tarafından kanun değişikliği Gündüz merkezlerinin geliştirilmesiYerel yönetime bağlı gündüz merkezleri –İBB Spor kabiliyeti yüksek olan gençlerin yetiştirilmesi Otizm spor merkezleri uygulamaları Gündüz hizmetleri için yeni modellerin geliştirilmesi Uşak Belediyesi Atla Terapi Örneği

8 İSTİHDAM HİZMETLERİ EYLEM PLANINDA TANIMLANANUYGULANAN İstihdamın teşvik edilmesi, kamuoyu oluşturulması, İşverenlere yönelik bilgilendirici materyallerin hazırlanması ASPB Korumalı işyeri teşvikleri ASPB istihdam rehberi Otizm için özel destekli istihdam modellerinin geliştirilmesi, kariyer danışmanlığı ASPB İş koçluğu, destekli istihdam çalışması

9 EĞİTİM EYLEM PLANINDA TANIMLANANUYGULANAN Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasıASPB Masallar Ülkesi Anaokulu örneği Kaynaştırma eğitiminin desteklenmesiAyten Tekışık Ortaokulu Her kademede eğitimin önünün açılmasıZübeyde Hanım Kız Teknik Meslek Lisesi Eğitimde uygun eğitim ortamlarının sağlanması Amasya İl MEM teknoloji uygulamaları Özel eğitim kurumlarının sayısının artırılması ve ekibin desteklenmesi İller Bankası ÖEO modeli Eğitim değerlendirme çalışmalarının geliştirilmesi, alternatif değerlendirme sistemlerinin hayata geçirilmesi Ege Ün. Eğitim Fak. Değerlendirme ölçeği Özel eğitimde ekibin güçlendirilmesiTOHUM Vakfı eğitim hizmeti Özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin yeniden yapılandırılması konusunda çalışma yapılması ASPB ve MEB tarafından DESÖP çalışması

10 AİLE BİLGİ-DESTEK HİZMETLERİ EYLEM PLANINDA TANIMLANANUYGULANAN Aile bilgilendirme destek programlarının geliştirilmesi Anadolu Ün. Eğitim Fak. E-ABDEP uygulaması (ASPB ile yaygınlaştırma) Ailelere yönelik psikolojik destek programlarına duyulan ihtiyacın karşılanması Ege Ün. Eğitim Fak. Aile Psiko-Eğitsel Grup Programı

11 FARKINDALIK ÇALIŞMALARI EYLEM PLANINDA TANIMLANANUYGULANAN Toplum bilinçlendirme ihtiyacıSakarya Ün. Eğitim Fak. ‘Benim Yeni Arkadaşım’ Akran eğitimiOtizmli Bireyleri Destekleme Derneği uygulaması Kamuoyu tanıtımı, halk seminerleri, sahiplenilme çalışmaları, kampanyalar, hizmet sunucularının bilgilendirilmesi, Bilgilendirici dokümanların oluşturulması, EDES programında otizme ağırlık verilmesi, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği ASPB

12 Hep Birlikte Ya ş amak İ çin, El Birli ğ iyle Otizmin Yanındayız…


"TÜRKİYE’DE OTİZM İÇİN NELER OLUYOR? 2 Nisan 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları