Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİPERTANSİF HASTA TEDAVİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİPERTANSİF HASTA TEDAVİSİ"— Sunum transkripti:

1 HİPERTANSİF HASTA TEDAVİSİ
Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 29 Eylül 2010, ANTALYA

2 Hipertansiyon tedavisindeki amaç
Kan basıncını düşürmek (hedef kan basıncı) Hedef organ hasarını önlemek

3 Hedef kan basıncı Hedef kan basıncı 140/90 mmHg’nın altıdır.
Kronik böbrek hastalığı ve şeker hastalarında hedef kan basıncı 130/80 mmHg’nın altıdır.

4 Evde kan basıncı takibi
Ev ölçümlerinde hedef kan basıncı farklılık gösterir, 140/90 mm Hg’dan 5 mm Hg daha düşüktür yani 135/85 mm Hg’nın altıdır.

5 Tedavi Altta yatan hastalığın tedavisi Hasta eğitimi
Evde kendi kendine kan basıncı ölçümü Yaşam düzeni değişiklikleri Tuz İlaç tedavisi

6 Tedavi Öncelikle hipertansiyona yol açan neden araştırılmalı, neden bulunursa tedavi edilmelidir

7 HASTA EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
Hasta eğitimi tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi hipertansiyonda da çok önemli Üstelik eğitimle hipertansiyon önlenebilir/geciktirilebilir Evde kan basıncı takibi de hasta eğitiminin parçası

8 HASTA EĞİTİMİ 1 Hipertansiyon ciddi ama tedavi edilebilir bir hastalık olduğu söylenmelidir Hipertansiyon tedavisi genellikle ömür boyu sürer, ilaç kutusu bitince antihipertansif tedavinin sona ermeyeceği belirtilmelidir

9 HASTA EĞİTİMİ 2 Birçok hastada mevcut olan vücut ilaca alışır, ilaç yan etki yapar, ilaç bağımlılık yapar şeklindeki yanlış düşünce yıkılmalıdır, hastaya en büyük zararı kontrolsuz hipertansiyonun vereceği anlatılmalıdır Yaşam düzeni değişikliklerine dikkat edilmezse ilaçların da yetersiz olabileceği hatırlatılmalıdır

10 HASTA EĞİTİMİ 3 Hipertansiyon aşısı ne zaman çıkıyor diye sorabilirler
Hastalarda yan etki, ilaç bağımlılık yapar, doğal tedavi gibi düşüncelerle ilaçtan kaçma eğilimi vardır Hasta eğitimine zaman ayrılmalıdır Hastalar 500 mg bir ilacı 2 mg bir ilaçtan daha ağır/etkili zannedebilir

11

12

13 Vatan gazetesi, 5 Aralık 2009 Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, eski eşi Arzu Saraçoğlu: Buradan Sağlık Bakanlığı’na sesleniyorum; Bu adam tıp doktoru değil, kimyacı. Saraçoğlu’nun otları hangi hastalığa şifa oldu? Bu otlar nerede analiz ediliyor? Türk halkı otun peşinde koştu İbrahim Bey 3 yılda zengin oldu. Kazandığı paraları da kumara yatırdı. 2-3 milyon dolar batırdı.

14

15 Evde KB ölçümünün avantajları 1
Gün içinde çok sayıda ölçüm Günler-haftalar-aylar boyu takip Beyaz önlük hipertansiyonu tanısı Gizli (masked) hipertansiyon tanısı: Kardiyovasküler risk daha fazladır Tekrarlanabilir İyi prognostik değer J Hypertens 2008; 26: (Avrupa) Parati G. J Hum Hypertens 2010 Jun 3. [Epub ahead of print] (Avrupa)

16 Evde KB ölçümünün avantajları 2
Göreceli olarak ucuz Hasta tarafından kabul edilebilir Eğitim aracı Hafızada kayıtların saklanması Tedaviye uyumun artması Hipertansiyon kontrol hızını arttırması J Hypertens 2008; 26: (Avrupa) Parati G. J Hum Hypertens 2010 Jun 3. [Epub ahead of print] (Avrupa)

17

18 Tuz 1 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği ( tarafından gerçekleştirilen Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışmasında (SALTurk, 2008) göre Türk toplumunda ortalama tuz tüketiminin günde 18 gram olduğu bulunmuştur. Tuz hipertansiyon başta olmak üzere birçok hastalığa yol açar ve günlük 18 gram tuz tüketimi çok yüksektir.

19 Tuz 2 Ülkemizde başlıca tuz alım kaynakları beyaz peynir, turşu, zeytin, erişte, ayçiçeği çekirdeği, salça ve yemeğin tadına bakmadan tuz atmaktır.

20 Tuzun önemi Batı toplumlarında günlük tuz alımı ortalama 9-12 gram
DASH diyetinde izin verilen miktar 5-6 gram Türkiye’de günlük tuz alımı ortalama 18 gram

21 Ekmek-Tuz Ortalama ekmek tüketimi 402 gram
Ekmekte ortalama tuz 1.8 gr/100 gram Ekmekle alınan tuz ortalama 7.2 gr/gün DASH diyetinde izin verilen miktar 5-6 gram Akpolat, AJKD 2009

22

23

24

25

26 Yapay tuz Bir kısmı azaltılmış da olsa NaCl içerir
Potasyumlu tuzlar ACEİ/ARB kullananda sorun yaratabilir Hiporeninemik aldosteronizm varsa da sorun olabilir

27 % 70 sodyum azaltılmış tuz
% 70 az tuz Normal Tuz g/100 g g/100 g Sodyum Potasyum Her ikisi de klorür içerir

28 İLAÇ TEDAVİSİ: PLAN İlaç sınıfları Kombine tedavi
İlaç başlama ve ilaç seçimi Pratik noktalar

29 İlaç sınıfları Diüretikler Beta blokörler Kalsiyum antagonistleri
Anjiotensin konverting enzim inhibitörleri Anjiotensin II reseptör antagonistleri

30 Diğer ilaç sınıfları Vazodilatörler Santral etkili ilaçlar
İmidazolin reseptör agonistleri Renin inhibitörleri Alfa1-blokörler

31 İlaç sınıfının önemi Aynı ilaç sınıfına ait etken maddelerin etki mekanizmaları, etkinlikleri, birlikte kullanılabilecekleri ilaçlar, yan etkileri birbirine benzer.

32 Kombine ilaç Bazı ilaçlar, iki aktif madde içerebilir.
Son yıllarda içinde iki aktif madde olan ilaç sayısı giderek artmaktadır. Genel olarak kombine ilaçlarda iki farklı sınıfa ait ilaç bulunur. Bunun tek istisnası 2 diüretik içeren ilaçlardır.

33

34 Kombine ilaçlar ACEİ/Diüretik ARB/Diüretik Beta blokör/Diüretik
CaA/ACEİ CaA/ARB

35 İlaç ne zaman başlanmalı
160/100 mmHg ve üzerinde ise ilaç tedavisine başlanır. ve mmHg aralığı tartışmalı bölgedir, bu hastalarda hekim hastanın diğer kardiyovasküler risk faktörlerini değerlendirerek karar vermelidir.

36

37 Bireyselleştirilmiş tedavi
Her 2 kılavuzda da tedavi bireyselleştirilmiştir yani tedavi hastanın eşlik eden hastalıklarına/sorunlarına göre planlanmalıdır. Hiçbir hastalığın/sorunun eşlik etmediği hastalarda ilaç seçimi 2 kılavuz arasında farklıdır.

38 Avrupa kılavuzu Diüretikler Beta blokörler Kalsiyum antagonistleri
Anjiotensin konverting enzim inhibitörleri Anjiotensin II reseptör antagonistleri

39 Birleşik Ulusal Komite 7. raporu
Tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte tiyazid grubu diüretik

40 MT, 46 yaşında, kadın, hipertansiyona supraventriküler taşikardi eşlik ediyorsa  blokör, diltiazem, verapamil tercih edilmelidir.

41 Stabil angina pektorisi olan bir hastada  blokör veya CaA kullanılmalıdır

42 ST, 42 yaşında, kadın, hipertansiyona Migren eşlik ediyorsa non selektif  blokör, diltiazem, verapamil tercih edilmelidir.

43 SK, 55 yaşında, erkek, diyabetik nefropati var
SK, 55 yaşında, erkek, diyabetik nefropati var. Tercih edilmesi gereken ilaç bir kontrendikasyon yoksa ACEİ veya ARB’dir.

44 Kronik böbrek hastalarında tercih edilmesi gereken ilaç bir kontrendikasyon yoksa ACEİ veya ARB’dir.

45 Gebe bir hastada Metildopa
veya hidralazin kullanılır. Ülkemizde şu anda piyasada sadece metildopa vardır.

46 Esansiyel tremoru olan bir hastada  blokör kullanılır.

47 Hiperkalsiüriye bağlı böbrek taşı olan bir hastada idrarla kalsiyum atılımını azaltmak amacı ile tiyazid grubu diüretik kullanılabilir.

48 Osteoporozu olan bir hastada idrarla kalsiyum atılımını azaltmak amacı ile tiyazid grubu diüretik tercih edilebilir

49 Benign prostat hipertrofisi olan bir hastada alfa blokör hem prostat hastalığına iyi gelir, hem kan basıncını düşürebilir.

50 Hipertiroidisi olan bir hastada
 blokör tercih edilir

51 Kontrendikasyonlar kullanılmamalıdır Astımda  blokör
Hiperlipidemide lipid metabolizmasını olumsuz etkileyen  blokör Renal arter darlığında (tek böbrek, tek darlık veya iki böbrek, iki darlık) ACEİ, ARB Hiperpotasemide spironolakton, ACEİ, ARB Bradikardik hastada  blokör, diltiazem, verapamil Gut hastasında veya ürik asiti yüksek bir hastada diüretik Periferik damar hastalığında  blokör kullanılmamalıdır

52 İlaç seçimi: Özet İlaçların etki mekanizmaları ve bu ilaçların kullanıldığı diğer hastalıklar iyi bilinmeli, ilaç seçimi bu bilgiler ışığında yapılmalıdır. İlaçların yan etkileri iyi bilinirse kullanılmaması gereken durumlar da çoğu kez kendiliğinden ortaya çıkar. Hangi hastanın hangi ilaca daha iyi yanıt vereceğini öngörmek her zaman mümkün değildir.

53 20/10 mmHg Hastanın kan basıncı hedef kan basıncından 20/10 mm Hg daha fazla ise tedaviye iki ilaçla başlanması uygundur. Bu iki ilaçtan birisi tiyazid grubu diüretik olmalıdır.

54 Pratik noktalar Hastaların kontrole gelirken kullandıkları ilaçların kutularını getirmelerinde yarar vardır İlaçların XL, SR gibi uzantılarına dikkat edilmelidir İlaçların fiyatının öğrenilmesinde yarar vardır

55 Pratik noktalar Kan basıncı kontrol altında olan bir hastanın ilacı neden yokken değiştirilmemelidir Aynı sınıftan başka bir ilaçla değişim yapmak genellikle kan basıncını düşürmez Hangi hastanın hangi ilaca yanıt vereceği öngörülemez

56 Yan etki Hastanın terleme, uykusuzluk, halsizlik gibi nonspesifik yakınmaları kullandığı ilaca bağlı olabilir. İyi dinleyici olmakta yarar vardır: Hasta kullandığı ilacın öksürük, ödem yaptığını söyleyebilir

57 Yan etki Beta blokörler impotans Verapamil kabızlık
CaA ödem, baş ağrısı ACEİ gıcık, öksürük Diüretik sık idrara çıkma

58 Pratik noktalar Hastaların çoğu 2 ilaca gereksinim duyar
Tedaviye yeni bir ilaç eklediğiniz zaman hasta ilacı değiştirildi şeklinde algılayabilir, hastayı uyarmakta yarar vardır Hipertansiyon tedavisinde amaç hastanın kardiyovasküler riskini azaltmaktır bu nedenle hastadaki diğer kardiyovasküler risk faktörlerinin tedavisi de ihmal edilmemelidir.

59 Kan basıncı düşmesinden korkma
Verilen kararla (ilaç veya yaşam düzeni değişikliği) kan basıncı kontrol altına alınır, kontrolde mevcut tedavi devam eder İlaç başlanmaz/eklenmez, kan basıncı düşmez, kontrolde ilaç eklenir İlaç başlanır/eklenir, kan basıncı fazla düşer, kontrolde ilaç kesilir/azaltılır

60 Kan basıncı kontrol altına alınamıyorsa
Obstrüktif uyku apnesi Tiroid hastalığı Böbrek üstü bezi hastalığı Böbrek hastalığı veya Yakın zamanda bir ilaç kullanılması

61 Sevk ne zaman Üçten fazla ilaçla kontrol altına alınamazsa
Gençlerdeki hipertansiyon Hasta komplike ise Kan basıncı çok yüksekse

62 Hipertansiyon günümüzde tedavi edilebilir bir hastalıktır
Hipertansif hastalar da doktorlar da şanslıdır çünkü alternatif çoktur

63


"HİPERTANSİF HASTA TEDAVİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları