Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Metabolik Kemik Hastalıkları Fizyopatoloji

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Metabolik Kemik Hastalıkları Fizyopatoloji"— Sunum transkripti:

1 Metabolik Kemik Hastalıkları Fizyopatoloji

2 Renal Osteodistrofi Kronik böbrek hastaları
İlk patoloji hiperparatiroidi (osteitis fibrosa) Osteomalazi Al toksisitesi Adinamik kemik hastalığı ? Tanıda biyopsi altın standarttır Kemiklerde osteomalatik değişiklikler Yumuşak doku kalsifikasyonu, eşlik eden kaşıntı ve konjunktivit

3 Renal Osteodistrofi Hiperparatiroidi
Uzun kemik osteonlarında remodelasyon Artmış porözite ve subperiosteal rezorpsiyon Risk gurubu Hastalık süresi (> 10 yıl) Yaş ( < 20) Cinsiyet (K) Etiyoloji (nonglomerüler) Hiper PTH bulgusu Hasta yüzdesi Serum PTH artışı Kemik histolojisi El RG de subperiosteal rezorpsiyon

4 Renal Osteodistrofi Hiperparatiroidi
Hiper PTH bulgusu Hasta yüzdesi Serum PTH artışı Kemik histolojisi El RG de subperiosteal rezorpsiyon

5 Renal Osteodistrofi Hiperparatiroidi
Fosfat retansiyonu Kanda CaHPO4 kompleksleri, serumda iyonize Ca seviyesi düşer, PTH sekresyonu artar Etiyoloji değişmediği için Ca hiç yükselmez ve PT hiperplazisi olur PT reseptör düzeyinde inhibitör olan 1,25 (OH)2D3 seviyesi düşüktür PT de kalsiyum algılayan reseptör sayısı azalmıştır Sürekli PT uyaran düşük iyonize Ca !!

6 Renal Osteodistrofi Osteomalazi
Mineralizasyonu eksi olan osteoid birikimi Sebep Vit D eksikliği İleri dönem hastalıkta diyette eksiklik, anoreksi 1,25 dihodroksikolekalsiferol (böbrek Vit D) eksikliği Tedavide Vit D rezistansı yok !

7 Renal Osteodistrofi Osteomalazi
1,25 dihidroksikolekalsiferol düşük Al birikimi Osteoid lamellerde birikim PTH ve ALP seviyeleri çok değişmez

8 Renal Osteodistrofi Al Toksisitesi
Üremik hastalarda Al GIS atılımı bozuk Su pürifikasyonu Diyaliz hastalarında AL içeren fosfat bağlayıcılarının kullanımı Diyalize bağımlı hastaların % 50’si Kemik ve beyinde birikim Vit D dirençli

9 Renal Osteodistrofi Adinamik kemik hastalığı
Kronik ambulatuar periton diyalizi hastaları Biyopside osteoid miktarı normal, osteoblast ve osteoklast sayısı azalmış, kemik formasyonu yok ! Aşırı kalsiyum ve Vit D tedavisi, eşlik eden DM, yaş, hiperfosfatemi KAPD hastalarının % 68’i

10 Renal Osteodistrofi AKH
KBY li hastalarda kanda dolaşan 1-84 PTH fragmanı (inaktif) (Kanda dolaşan PTH’nın %60’ı) PTH reseptörüne bağlanır ancak aktive edemez, etkin reseptör sayısı azalır

11 Raşitizm ve Osteomalazi
İskeletin anormal mineralizasyonu Vit D yetersizliği Hipofosfatemi Akiz Edinsel Renal tübüler asidoz Edinsel Vit D metabolizma bozuklukları

12 Klinik Raşitizm Osteomalazi Büyüme geriliği İskelet deformiteleri
Proksimal miyopati Anormal mineralizasyona bağlı fiz patolojisi Osteomalazi Kemik ağrısı (Patolojik) kırık Adale zaafiyeti Mineralizasyonu eksik patolojik kemik üretimi

13

14 RG Raşitizm Osteomalazi Epifizlerde genişleme Fiz hattı distorsiyonu
Looser çizgileri

15 Renal Osteodistrofi Serum Ca Serum P ALP KBY   N / 
KBY + Al toksisitesi N / 

16 Metabolik Kemik Hastalığı
Kemik formasyon ve rezorpsiyonu arasındaki dengesizlik Mineralizasyon bozukluğu Hücresel disfonksiyon Tip I kollajen sentezi defekti Osteojenik morfojenlerin aşırı ekspresyonu Böbrek fonksiyon bozuklukları Endokrinopatiler Tümörlerden kemik aktif maddelerin kontrolsüz salınımı

17 Kemik Metabolizmasının Temelleri
Hücresel fonksiyonlar kemik yapım, yıkım ve şekillenmesini kontrol eder MSC ve HemPC

18 Metabolik (ve Endokrin) Kemik Hastalıkları
Metabolik kemik hastalıkları kalsiyum ve fosfor metabolizması bozukluklarına bağlıdır Sonuç olarak kemik matriks mineralizasyonu yetersiz kalır Çocuklarda aktif osteogenez kemiğin (epi)fizer bölgesinde gerçekleşir Belirgin patoloji

19 Raşitizm (Patoloji) Temel eksiklik kıkırdak ve kemik dokunun mineralizasyon (kalsifikasyon) yetersizliğidir Normalde, geçici kalsifikasyon zonundaki kıkırdak hücreleri kolonlar halinde ürerler En matür olanlar kalsifiye olur, rezorbe edilir ve yeni kemik ile yer değiştirirler Rikets de matür kıkırdak kolonları arasında kalsiyum depolanması yetersizdir, rezorpsiyon azalır ve epifiz plağının kalınlığı artar Kıkırdak üreme hızı normaldir ancak kıkırdak kolonların matürasyonu gerçekleşmez

20 Raşitizm (Patoloji) Endosteal ve periosteal yüzeylerde osteoblastik aktivite normaldir, osteoid fazlaca üretilir Doku mineralizasyonu yetersiz olduğu için osteoklastik rezorpsiyon yetersiz kalır Aşırı üretilen osteoid skafold olarak bulduğu her dokunun etrafına yerleşir Kollajen lifler Havers kanallarına paralel değil perpendiküler olarak dizilirler, kemik biyomekanik olarak daha kalitesiz olur

21 Ca++ GİS abzorpsiyonu Ca++ renal tübüler rezorpsiyonu
Hipokalsemi PTH Kemik rezorpsiyonu  1,25 Vit-D üretimi  Ca++ GİS abzorpsiyonu Ca++ renal tübüler rezorpsiyonu

22

23 7-dehidroksikolesterol
Ergosterol 7-dehidroksikolesterol Cilt (UV) Kalsiferol (D2) Kolekalsiferol (D3) Karaciğer 25-hidroksi Vit D Böbrek 1,25-dihidroksi Vit D Üretimi  Kemik Renal tübüler Ca++ rezorpsiyonu 1,25-dihidroksi Vit D 24,25-dihidroksi Vit D Negatif Feed-back GİS Ca++ abzorpsiyonu

24 Biyokimyasal Anomali Rikets Tipi Ca P ALP PTH 25 (OH) Vit D
Nutrisyonel N N   Vit-D rezistan (XLH, RTA, Fanconi, onkojenik) Vit-D bağımlı Tip I (hidroksilas. -)  Vit-D bağımlı Tip II (reseptör duyarsızlığı) N   Renal osteodistrofi

25 Kemik Mineralizasyonu
Kemik Rezorpsiyonu Kemik Formasyonu Kemik Mineralizasyonu

26 Kemik Rezorpsiyonu Kemik Formasyonu Kemik Mineralizasyonu 

27 Raşitizm (Patoloji) Endosteal ve periosteal yüzeylerde osteoblastik aktivite normaldir, osteoid fazlaca üretilir Doku mineralizasyonu yetersiz olduğu için osteoklastik rezorpsiyon yetersiz kalır Aşırı üretilen osteoid skafold olarak bulduğu her dokunun etrafına yerleşir Kollajen lifler Havers kanallarına paralel değil perpendiküler olarak dizilirler, kemik biyomekanik olarak daha kalitesiz olur


"Metabolik Kemik Hastalıkları Fizyopatoloji" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları