Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 En yaygın olarak görülen plazma hücre diskrazisi olan multipl myelom kemik iliğinde neoplastik plazma hücrelerinin klonal proliferasyonu ile karakterize.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " En yaygın olarak görülen plazma hücre diskrazisi olan multipl myelom kemik iliğinde neoplastik plazma hücrelerinin klonal proliferasyonu ile karakterize."— Sunum transkripti:

1

2  En yaygın olarak görülen plazma hücre diskrazisi olan multipl myelom kemik iliğinde neoplastik plazma hücrelerinin klonal proliferasyonu ile karakterize bir tümördür.  Genellikle tüm iskelet sisteminde multifocal litik lezyonlar görülür.  En sık etkilenen kemikler sırasıyla: vertebral kemikler-, kaburga kemikleri, kafatası kemikleri, pelvis, femur, klavikula ve skapula

3 Erkeklerde ve 50-80 yaş arası daha sık görülür

4 Patofizyolojisi  Fokal lezyonlar genellikle medüller kavitede başlar, spongioz kemiği eriterek kortikal kemiğe ulaşır.  Fibroblastlar ve makrofajlar tarafından salgılanan IL- 6 neoplastik plazma hücrelerinin proliferasyonunu uyarır.  Kemik rezorpsiyonu IL-6, TNF ve IL-1β kaynaklanır.  Bu sitokinler aynı zamanda başka bir sitokin olan RANK-ligandının salgılanmasını uyarır.  RANKL, osteoklastların diferansasiyonu ve aktivasyonunu uyaran bir sitokindir.

5 Patofizyoloji  Diğer B-hücre tümörlerinde olduğu gibi multipl myelomun da genetiğinde kromozom 14’ün IgH lokusunda meydana gelen translokasyonlar rol oynamaktadır.  En fazla salgılanan M komponenti (monoklonal antikor) IgG’dir - %60.  IgA - %20-25  %15-20 vakada plazma hücreleri κ ve λ hafif zincirlerini salgılarlar.  Nadiren IgM, IgD ve IgE salgılanır.

6 Risk Faktörleri  Yaş >60.  Pestisitler  Radyasyon  Benzen

7 Klinik Özellikler  Kemikler – ağrı, patolojik kırıklar, litik lezyonlar, artmış kemik rezorpsiyonu  Anemi – bitkinlik, zayıflık  Kilo kaybı  Rekürrent enfeksiyonlar – Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae ve Escherichia coli  Renal yetmezlik – bakteriyel enfeksiyonlar, hiperkalsemi ve tübüllerde birikmiş olan Bence-Jones proteinlerinden kaynaklanır.

8 Klinik Özellikler  Hiperkalsemi – konfüzyon, constipasyon, poliüri, polidipsi  Amiloidoz – vakaların %5-10’da gelişir.  Kanama – trombositopeni sonucu gelişir.  Hiperviskozite sendromu – myeloma proteinlerinin aşırı üretimi ve kümelenmesi sonucu oluşur.  Ekstramedüller plazmasitom – plazma hücrelerinin yumuşak dokuyu infiltre etmesi sonucu oluşur.

9

10 Radyolojik Özellikler Multipl myelomun klasik radyografik bulgusu multipl, küçük, iyi sınırlandırılmış, zımbayla delinmiş gibi litik lezyonların bulunmasıdır. Ayrıca kemiklerde diffüz demineralizasyon alanları da görülebilmektedir.

11  What is the cause for renal failure in MM?

12

13

14

15

16

17

18  MM’un hangi sahfaları vardır?

19

20  MM tedavisi?

21  destekleyici tedavi  kemoterapi  otolog veya allojenik kök hücre transplantasyonu

22 MGUS Monoclonal Gammapathy of Undetermined Significance. (Nedeni Belirsiz Monoklonal Gamopati) İleri yaşlarda görülür. Asemptomatiktir. Serumda M proteinleri düşük düzeydedir (<3gr/dL) Myeloma belirtisi görülmez. Monoklonal antikorların %70’ni IgG’ler oluşturur.

23 MGUS  MGUS’tan myelom, lenfoplasmasitik lenfoma ve amiloidoz gelişme riski vardır (1%).  Herhangi bir tedavi gerektirmez.  Hastalar takip altına alınmalıdır.

24  Robbins Basic Pathology 8ed, Kumar V, Abul K. Abbas, Fausto N, Richard N. Mitchel, Saunders 2007  Radiologic and Pathologic Characteristics of Benign and Malignant Lesions of the Mandible, Brian L. Dunfee, Osamu S, Robert P, Anita G, RadioGraphics 2006; 26:1751–1768  Multiple Myeloma with primary manifestation in the mandible: A case report, A Segundo, Marcelo F, Romualdo F, Maria S, José L, Eduardo K, Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2008 Apr1;13(4):E232-4  http://emedicine.medscape.com/article/204369- overview http://emedicine.medscape.com/article/204369- overview  http://emedicine.medscape.com/article/391742- overview#a19 http://emedicine.medscape.com/article/391742- overview#a19


" En yaygın olarak görülen plazma hücre diskrazisi olan multipl myelom kemik iliğinde neoplastik plazma hücrelerinin klonal proliferasyonu ile karakterize." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları