Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ."— Sunum transkripti:

1 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ.
Osmanlı Devleti batılı devletlerin ve Rusya’nın politikaları sonucu yıkılma sürecine girmiştir. Balkanlarda yaşayan azınlık ayaklanmaları ve Balkan halklarının Osmanlı Devleti’nden kopup kendi devletlerini kurmaları yıkılmayı hızlandırmıştır. Padişah II. Abdülhamit İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin çalışmaları sonucunda 24 Temmuz 1908 de II. Meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalmıştır. İttihat ve Terakki Partisi bu dönemde güç kazanmıştır. Meşrutiyet karşıtı gericilerin çıkardığı 31 Mart İsyanı (13 Nisan 1909), Selanik'te bulunan hareket ordusu tarafından bastırıldı. II. Abdülhamit tahtan indirilerek yerine V. Mehmet Reşat çıkarıldı.

2 TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)
Avrupa devletlerinin desteğini alan İtalya, Sömürge elde etmek amacıyla Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da kalan son toprağı Trablusgarp’ı işgal ettiler. Osmanlı Devleti Trablusgarp’a kara ordusu ve donanma gönderemedi. Mustafa Kemal Derne ve Tobruk’ta, Enver Bey ise Bingazi’de yerel halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı başarılar kazandılar. Trablusgarp’ta başarısız olan İtalyanlar Ege Denizindeki Oniki adayı işgal ettiler. Bu sırada Balkan Savaşları’nın başlaması üzerine İtalyanlarla UŞİ ANTLAŞMASI yapıldı.

3 UŞİ ANTLAŞMASI (15 Ekim 1912) Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara bırakıldı. Rodos ve Oniki ada Balkan Savaşları bitene kadar İtalya’nın korumasına bırakıldı. NOT: Bu antlaşma işle Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını kaybetmiştir.

4

5 I. BALKAN SAVAŞI ( ) Fransız İhtilalı sonucu ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisi Rusya’nın Panslavizm (Slav Birliği) politikası Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ anlaşarak Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda kalan son topraklarını paylaşmak istemesi gibi nedenler savaşı başlatmıştır. Osmanlı Devleti savaştığı her cephede başarısız olmuştur. Bulgarlar Edirne’yi, Sırplar Manastır ve İşkodrayı, Yunanlılar ise Yanya, Selanik ve Oniki adayı işgal ettiler. Savaş Londra Antlaşması ile sona erdi.

6

7 LONDRA ANTLAŞMASI (30 MAYIS 1913)
Ege Denizi’ndeki hakimiyet kaybedildi. Bulgaristan büyük topraklar ele geçirdi. NOT: Savaş sırasında Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Arnavutluk Osmanlı Devletinden ayrılan son Balkan Devleti’dir. Balkan Devletleri Osmanlı Devleti’nden aldıkları toprakların paylaşımı sırasında anlaşmazlığa düştüler. Ve II. Başlan Savaşı’nın başlamasına neden oldular.

8

9 II. BALKAN SAVAŞI (1913) I. Balkan Savaşı’nda Bulgaristan’ın daha fazla toprak kazanması ve Makedonya topraklarının paylaşımı sırasında anlaşmazlık yaşanması gibi nedenlerden savaş başlamıştır. Balkan Devletlerinin aralarındaki mücadeleden yararlanan Osmanlı Devleti, Edirne ve Kırklareli’yi geri aldı. 10 Ağustos 1913’te imzalanan Bükreş Antlaşması ile savaş sona erdi. Bulgaristan’la İSTANBUL ANTLAŞMASI imzalandı (29 Eylül 1913) Buna göre: Meriç Nehri Türk-Bulgar sınırı olarak kabul edildi,.

10


"20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları