Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Müslümanların ibadet yeri.İbadet yapmak için toplanılan yerlere mabed(mescid veya camii) veya ibadethane denir.Müslümanların mabedine mescid ve camii.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Müslümanların ibadet yeri.İbadet yapmak için toplanılan yerlere mabed(mescid veya camii) veya ibadethane denir.Müslümanların mabedine mescid ve camii."— Sunum transkripti:

1

2  Müslümanların ibadet yeri.İbadet yapmak için toplanılan yerlere mabed(mescid veya camii) veya ibadethane denir.Müslümanların mabedine mescid ve camii denir.Yahudilerinkine ise sinogog veya havza adı verilir.Hristiyanlarınkine ise kilise adı verilir.

3 ——————————————————————————————————————————————— Anadolu Selçuklu Devletin,Moğolların işgaline uğrayıp sultanların devlet üzerinde hiçbir etkisi kalmayınca Anadolu Türk Birliği bozulmuş her beylik kendi başına hareket ederken,istiklâllerini Ermenekin Beyliğini burada uç beyi olan Karaman Bey’e vermişti.Karamanoğullarının ilk başkenti Ermenek,sonra Larende,arada sırada Konya oldu. ———————————————————————————————————————————————

4 ———————————————————————————————————  Ertan bey 1341 de bağımsızlığını ilan etti. Ve bunun sonucu Aksaray,Ertan bey’in hakimiyeti altına girdi. ———————————————————————————————————

5  Aksaray Ertanoğulları idaresindeyken Kadı Burahaneddin Kayseri kadısı idi. Gıyaseddin Mehmet bey ölünce daha çocuk olan Alaadin ali bey adına hutbe okunarak,para bastırıldı ve Ertan’a toprakları üzerinde kendi devletini kurdu.Timur’un hareketleri Osmanlılarla ittifak yapmasını sağladı.Kadı burhaneddin zamanında Karamanlılar elinde bulunan Eyüp hisarı alındı.Timur’un Gürcistan’a yürümesi üzerine Aksaray’a yürüdü ve Tımarhane önünde konakladı.

6  Caminin Yapılışı:Karamanoğlu Ulu Camii;Karamanoğlu II.Mehmet Bey zamanında (1402-1424) yığma bir tepe üzerinde yapımına başlanmış ve II.İbrahim Bey zamanında (1424- 1463)’de tamamlanmıştır.Yapılış süresi 40 yıl sürmüştür.  Caminin Mimarı:Mehmet Firüz Beydir.

7  Cami çok kubbeli taş yapı cinsinden olup,caminin portalı Selçuklu döneminin tipik örneklerindendir.Karamanoğulları dönemi ulu camii tipindendir.Kesme taştan yapılan ulu camii iç mekan mihrap duvarına dikey olarak 5 şahında meydana gelmiştir.

8  Aksarayda Kılıçarslan’ın yaptırmış olduğu cami yıkıldıktan sonra buradaki mimber alınmış Ulu Camiye yerleştirilmiştir.Mimber abanoz ağacından olup selçuklu ağaç işçiliğinin en güzel eserlerinden birisidir.

9  Caminin arsa geni ş li ğ i 4660 m dir,oturum alanı ise 1000 m dir.Cemaat kapasite sayısı ise 3500 ki ş idir.  Mihrap:Caminin mihrabı yıkık durumda olup,restorasyon esnasında alçıda i ğ relti bir ş ekilde yapılmı ş tır.  Minaresi: Caminin ilk minaresi hakkında bir bilgi yoktur.Bu günkü minare 1925 yılında yapılmı ş tır. 2 2

10 KADI BURHANEDDİN BEY TİMUR BEY

11 YILDIRIM BAYEZİD KILIÇARSLAN

12 II.MEHMET BEY

13 BAHSİ GEÇEN CAMİİDEN KARELER :

14

15

16

17

18 İŞ TE ULU CAM İİ İ LE AYNI KAREDE BULUNDU Ğ UMUZ B İ R FOTOGRAF

19


" Müslümanların ibadet yeri.İbadet yapmak için toplanılan yerlere mabed(mescid veya camii) veya ibadethane denir.Müslümanların mabedine mescid ve camii." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları