Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

17.YÜZYILDA YENİLİK HAREKETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "17.YÜZYILDA YENİLİK HAREKETLERİ"— Sunum transkripti:

1 17.YÜZYILDA YENİLİK HAREKETLERİ
Askeri İdari Mali Eğitim

2 17.YÜZYILDA YENİLİK HAREKETLERİ
Osmanlı devlet teşkilatı askeri temeller üzerine kurulmuştur. Bu dönemde art arda gelen savaşlarda, istenilen başarının gösterilememesi, 17. yüzyıl yeniliklerinin özellikle askeri alana yönelik olmasına sebep olmuştur.

3 17.YÜZYILDA YENİLİK HAREKETLERİ
17.yüzyılda yenilik hareketlerine girişen hükümdar ve devlet adamları: 1.Ahmet Genç Osman( 2. Osman) 4.Murat( Koçi Bey) Tarhuncu Ahmet Paşa Köprülü Mehmet Paşa Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Köprülüler ailesinden sadrazamlık makamına getirilen diğer devlet adamları: Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Amcazade Hüseyin Paşa

4 17.YÜZYILDA YENİLİK HAREKETLERİ
2.OSMAN( Genç Osman) 2.Osman saray dışından evlilik yaparak sarayı halka açtı. Bozulan ahlakı düzeltmek amacıyla, içki yasağına uymayanları şiddetle cezalandırdı. İlmiye sınıfını düzene soktu. Ulemanın devlet işlerine karışmasını önleyerek, onların yalnızca dini konularla uğraşmasını sağladı. Maliyeye önem verdi. Din görevlilerine ve askere fazladan verilen paraları kesti. İlk defa Kapıkulu ordusu( Yeniçeri ) yerine yeni bir ordu kurmayı planladı. Ancak bu düşüncesi yeniçeriler tarafından öğrenilince, yeniçeriler tarafından çıkarılan bir ayaklanma sonucu tahtından indirilerek öldürüldü.

5 17.YÜZYILDA YENİLİK HAREKETLERİ
1.AHMET( Sadrazam Kuyucu Murat Paşa) 1.Ahmet, kardeşler arasındaki taht kavgalarını önlemek amacıyla saltanat hukukunda değişiklikler yaptı. Bu değişikliğe göre: Ekber ve Erşet Kanunu Hükümdar öldüğünde yerine hanedanın en yaşlı ve akıllı üyesinin getirilmesi, kabul edildi.

6 17.YÜZYILDA YENİLİK HAREKETLERİ
4.MURAT Yeniçeri ve sipahi zorbalarını ortadan kaldırdı. Bu durum İstanbul’da asayiş ve güvenliğin kurulmasını sağladı. İkiyüzlü davranan ve isyanlara destek veren devlet adamlarını ortadan kaldırdı Kapıkulu ve tımarlı sipahi askerlerini yeniden düzene soktu. İran üzerine iki sefer düzenledi. Bu seferler sırasında Anadolu’daki Celaliler ortadan kaldırıldı, emniyet ve güvenlik sağlandı. Şarap ve tütünün kullanımı, gece sokağa çıkılması yasaklandı. Devleti güçlendirmek ve sorunlara köklü çözümler bulmak için, dönemin bilgin kişilerinden duraklamanın sebepleri ve yapılacak yenilikler konusunda raporlar istedi. Bu raporlardan Koçi Bey raporunu örnek alarak yenilikler yapmaya başladı. Düşüncelerini tamamen gerçekleştiremeden genç yaşta öldü.

7 17.YÜZYILDA YENİLİK HAREKETLERİ
TARHUNCU AHMET PAŞA(4. Mehmet) Osmanlı Devleti’nde ilk kez modern bütçe hazırladı.Saray masraflarını ve lüzumsuz harcamaları kıstı. Böylece gelir gider dengesini sağlamaya çalıştı. Bütçe açığının saray masraflarının fazlalığından ve gereksiz yere verilen hediyelerden kaynaklandığını tespit etti. Yaptığı işlerden çıkarları zedelenen, harcamaları kısıtlanan yönetimdeki etkili kimselerin çıkardığı dedikodular sonucu idam edildi.

8 17.YÜZYIL YENİLİK HAREKETLERİ
KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA(4.Mehmet) Devlet işlerinde daha rahat çalışabilmek için bazı şartlar ileri sürdü: Saray devlet işlerine karışmayacak. Devlet işlerine ilişkin saraya arz edeceği her şey kabul edilecek. Devlet memurlarının atanmasında ve görevden alınmasında kendisine baskı yapılmayacak. Kendisi hakkında yapılacak şikayetlerde, savunması alınmadan karar verilmeyecek. Şartlı olarak sadrazam olan ilk devlet adamı Köprülü Mehmet Paşa’dır.

9 17.YÜZYILDA YENİLİK HAREKETLERİ
KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA(4.Mehmet) Orduyu disiplin altına aldı. Görevini yapmayan devlet adamlarını görevden alıp cezalandırdı. İstanbul ve Anadolu’da güvenliği sağladı. Eyaletlerde çıkan isyanları bastırdı. Maliyeyi düzeltti.Gereksiz harcamaları kıstı.Devletin gelir ve giderlerini dengeli duruma getirdi. Çanakkale Boğazı’nı Venedik kuşatmasından kurtardı.

10 17.YÜZYILDA YENİLİK HAREKETLERİ
KÖPRÜLÜ FAZIL AHMET PAŞA Fazıl Ahmet Paşa dönemi, Osmanlı Devleti’nin Duraklama Devri’nin en parlak dönemi oldu. Orduyu yeniden düzenleyerek, topçu sınıfını güçlendirdi. Avusturya seferine çıkarak Uyvar kalesini aldı. Venediklilerin egemenliğindeki Girit Adası’nı fethetti. Maliyeyi düzeltti.

11 17.YÜZYILDA YENİLİK HAREKETLERİ
17.Yüzyıl Yeniliklerinin Genel Özellikleri: Islahatlar genelde çıkan isyanları önlemeye yöneliktir ve askeri özellik taşımaktadır. Islahatlar şahıslara bağlı kalmış, kurumsallaşamamıştır. Bu nedenle ıslahatlar kalıcı olamamıştır. Toplumdaki ve devletteki bozulmaların Kanuni dönemindeki kanunlara bağlı kalınarak düzeltileceğine inanılmıştır. Avrupa’daki bilimsel gelişmelere ilgisiz kalındığından köklü tedbirler alınamamıştır. İsyanların nedenleri araştırılmadan şiddet yoluyla bastırıldığından, isyanlar bir süre sonra tekrar çıkmıştır. Bu durum ıslahatların geçici olmasına sebep olmuştur.


"17.YÜZYILDA YENİLİK HAREKETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları