Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pedagojik Formasyon Hafta 7 Öğrenme Ortamlarında Kullanılan Araç ve Gereçler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pedagojik Formasyon Hafta 7 Öğrenme Ortamlarında Kullanılan Araç ve Gereçler."— Sunum transkripti:

1 Pedagojik Formasyon Hafta 7 Öğrenme Ortamlarında Kullanılan Araç ve Gereçler

2 Araç gereçlerin önemi Araç-gereçler genelde öğretimi desteklemek amacıyla kullanılırlar. İyi tasarlanmış ve yapılmış öğretim araç- gereçleri öğretim sürecini zenginleştirir, öğrenmeyi artırır.

3 Araç gereçlerin önemi Araç-gereçlerin öğretme-öğrenme sürecindeki en önemli rollerinden biri fikirleri somutlaştırması, anlaması güç olgu ve olayları basitleştirmesidir. Soyut olguları somutlaştırırlar

4 Araç gereçlerin önemi Görsel gereçler bilinmeyen bir aracın nasıl göründüğünün ve bilinen diğer şeylere göre ne kadar büyük olduğunun kavranmasına yardımcı olur. Soyut olguları somutlaştırırlar

5 Araç gereçlerin önemi Görsel gereçler sözel fikirlere daha kolayca hatırlanabilecek bir bağ kurulmasına hizmet eder, ikinci bir iletişim kanalı görevi görürler. Soyut olguları somutlaştırırlar

6 Araç gereçlerin önemi Çoğu sınıflarda yüz yüze sözel iletişim tek başına en çok kullanılan iletişim metodudur. Bu durumda, bilgilerin görsel / işitsel araç-gereçler yoluyla sunulması, öğrencilerin ilgilerini çeker, duygusal tepkiler yaratarak motive eder. Araç-gereçler ilgi uyandırırlar

7 Araç gereçlerin önemi “Bir resim bin kelimeye bedeldir.” Resimler, grafikler, haritalar, modeller, filmler vs. ders ve tartışma sürelerinden tasarruf sağlar, öğrenciler daha kısa sürede daha etkili öğrenirler. Araç-gereçler zamandan tasarruf sağlar

8 Araç gereçlerin önemi Hareketli resim projektörleri ve filmler özellikle sınıfa getirilmesi imkansız, doğrudan gözlenmesi tehlikeli ya da mümkün olmayan cisim, olgu, olay ve işlemlerin kolayca ve güvenli olarak gözlenmesini sağlar. Güvenli gözlem yapma olanağı sağlarlar

9 Araç gereçlerin önemi Bir derste üzerinde durmanız gereken bir konu, vurgulanması gereken bir nokta, mükemmel bir örnek başka derslerde hatırlanamayabilir. Farklı zamanlarda birbirleriyle tutarlı içeriğin sunulmasını sağlarlar

10 Araç gereçlerin önemi Öğrenciler farkı öğrenme stil ve ihtiyaçlarına sahiptirler. Araç-gereçler, öğrencilerin bireysel öğrenme durumlarına uygun öğretim kanallarını artırır. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olurlar

11 Araç gereçlerin önemi Etkili bir materyal zaman ve maliyetten tasarruf sağlar, materyali geliştirmek için harcanan zaman ve enerjiyi tekrarlama problemini de çözer. Araç-gereçler tekrar tekrar kullanılabilirler

12 Araç gereçlerin önemi Gerçek çizimlerin öğrenmeyi zorlaştırdığı durumlarda çizgi resimler sadeliği ve anlaşılırlığı sağlayabilir. İçeriği basitleştirerek anlaşılmasını kolaylaştırırlar

13 Eğitim Araçlarının Etkili Kullanımı Gerçek Eşyalar, Modeller ve Yansıtılmayan Görsel Materyaller

14 En iyi öğrenme gerçek eşyalarla etkileşim sonucu gerçekleşir. Gerçek eşyalar, öğrencilerin somut ve kalıcı öğrenmelerini sağlar; öğrenilenlerin genellemesini kolaylaştırır. Gerçek Nesneler

15 Gerçek nesneler, günlük hayatta çok az karşılaşılan konuları işlemek için kullanılır. Somut kavramları anlamadan soyut kavramlara geçmenin zorluğu nedeni ile gerçek nesnelerin kullanımı önemlidir. Para, araçlar, bitkiler ve hayvanlar gerçek nesnelere verilecek örneklerden bazılarıdır.

16 Gerçek Nesneler Gerçek nesneler oldukları gibi kullanılabilir veya öğretimin etkinliğini artırabilmek için değiştirilebilir. Sergiler Örnekler Kesitler

17 Gerçek Nesneler Kesitler İç yapısını incelemek amacıyla kullanılan canlı veya cansız kesitleri

18 Gerçek Nesneler Örnekler Bitkilerin, hayvanların veya canlıların uygun kontroller için saklanmış parçaları

19 Gerçek Nesneler Sergiler Bir noktayı anlatmak için dokümanı ile birlikte gelen, tarihsel veya bilimsel eserlerin koleksiyonları

20 Modeller Modeller gerçek nesnelerin benzeri maketlerdir. Gerçek nesneleri kullanamayacağımız durumlarda kullanılır. 3 boyutlu kavramları, boyut, şekil veya renkle belirtilen işlevleri anlatmak için uygulamalarda ve laboratuar ortamında kullanılır.

21 Modeller AVANTAJLAR  Karmaşık yapıları basit ve açık hale getirme  Farklı boyutlardaki cisimlerin algılanması (duyu sınırlarını aşan)  Zaman ve uzaklık yönünden ulaşılamayan cisimlerin algılanması  Soyut kavramların anlatımı

22 Modeller DEZAVANTAJLAR  Yanlış büyüklük, renk ve yapı konusunda oluşabilecek sorunlar  Maddi kaynak ve bakım gerektirmesi  El yapımı modellerin dayanaklılık sorunu

23 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 23

24 Görsel materyaller Özellikle 3. boyutun ve uygulamanın önemli olmadığı zamanlarda görsel materyaller: KarşılaştırmaVurgulama Kavram açıklama gibi amaçlarla kullanılırlar

25 Grafik Materyalleri. Grafikler; sayısal verileri görselleştirerek veriler arasındaki ilişkilerin kavranması kolaylaştırmak için kullanılır

26 Grafik Materyalleri Açık ve anlaşılır bilgilerin grafikleştirilmesi için bir neden yoktur

27 Grafik Materyalleri Pasta (dilim) ve halka grafikleri oranı Sütun ve çubuk grafikler ise karşılaştırmaları gösterirler. Çizgi ve alan grafikleri eğilimler ve dalgalanmaları

28 Grafik Materyalleri Sütun ve çubuk grafikleri en çok kullanılan grafik türleridir, Genellikle aynı amaç için kullanılmakla birlikte: Sütun grafikleri bir zaman süresi boyunca bir öğe ile ilgili değişiklikleri göstermek için Çubuk grafikleri, öğeler arasındaki karşılaştırmaları göstermek için kullanılır.

29 Grafik Materyalleri Resimli grafikler Özellikle küçük yaş grupları için tercih edilmektedir

30 Şemalar Şemalar, kronoloji, sayısal veriler ve hiyerarşi gibi soyut bilgileri grafik formunda özetlemek için kullanılır. şema tek bir kavram ve anlaşılmasını sağlayacak miktarda görsel ve sözel bilgi içermelidir. Bir şemada görsel öğeler ağırlıkta olmalı, sözel materyaller görseli tamamlamalıdır.

31 Şema türleri Örgüt (teşkilat) şemaları, bir şirket, kuruluş, dernek ya da işletmenin organizasyon yapısını gösterir. Örgüt şemaları genelde personel ya da bölümler arasındaki ilişkileri temsil eder.

32 Şema türleri Akış şemaları, bir sürecin akışını ya da işlemlerin yapılış sırasını gösterir. Akış diyagramları genelde yatay olarak çizilir ve farklı işlem ya da öğelerin bir bütün içinde nasıl birleştiğini gösterir.

33 Örümcek Harita Temel bir fikir veya kavramı anlatmak için kullanılır.  Olgu  Süreç  Kavram  Düşünce  Merkezdeki düşünce nedir?  Özellikleri nelerdir?  Fonksiyonları nedir? gibi sorulara yanıt aranır.

34 Olaylar Zinciri Dizileri Bir olayın evrelerini, lineer bir işlemin adımlarını, bir dizi olayı veya bir süreçte yaşananları anlatmak için kullanılır.  Kavram, işlem veya olay nedir?  Aşamalar veya adımlar nelerdir?  Biri diğerine nasıl yol açmaktadır?  Sonuç nedir? gibi sorulara yanıt aranır.

35 Olaylar Zinciri Dizileri

36 Karşılaştırma Matrisi Birden fazla insan, olay, fikir vb. arasındaki benzerlik veya farklılıkları anlatmak için kullanılır.  Neler karşılaştırılacak?  Benzer/Farklı yönleri nedir? gibi sorulara yanıt aranır. İsim 1İsim 2İsim 3 Özellik 1 Özellik 2 Özellik 3

37 Örnek

38 Sınıflandırma Haritası Kavram veya olaylar arasındaki ilişkileri, hiyerarşileri veya dallanan işlemleri anlatmak için kullanılır.  Ana tema nedir?  Alt temalar nedir?  Birbiri ile nasıl ilişkilendirilebilir?  Kaç düzey vardır? gibi sorulara yanıt aranır.

39 Türk Parası Metal ParaKağıt Para 1YTL 50 YKR 25 YKR 10 YKR 5YKR 1YKR 50 YKR 20 YTL 10 YTL 5YTL 1YTL 100 YTL Örnek

40 Etkileşim Göstergesi Kişiler veya gruplar arasındaki etkileşimi göstermek için kullanılır.  Kişiler veya gruplar kimdir?  Amaçları nelerdir?  Anlaşma/Çatışma yaşanmış mıdır?  Sonuçlar nelerdir? gibi sorulara yanıt aranır.

41 Etkileşim Göstergesi

42 Balık Kılçığı Haritası Karmaşık bir olayın nedenlerini veya sonuçlarını ortaya koymak için kullanılır.  X’e neden olan faktörler nedir?  Nasıl ilişkilendirilebilir? sorularına yanıt aranarak, neden-sonuç ilişkileri kurulur.

43 Balık Kılçığı Haritası

44 Döngü Göstergesi Bir dizi olayın tekrar tekrar bir dizi sonuca nasıl neden olduğunu anlatmak için kullanılır.  Döngüdeki kritik olaylar nelerdir?  Nasıl ilişkilendirilir?  Nasıl tekrara neden olur? gibi sorulara yanıt aranır.

45 Örnek

46 Diğer Öğretim Araçları

47 Slaytlar ve Film Şeritleri Yansıtılmak üzere kesilerek karton yada plastik çerçevelere yerleştirilmiş küçük, saydam fotoğraflardır

48 Slaytlar ve Film Şeritleri Görsel özellikleri Üretim kolaylığı ve esneklikleri bu slaytların kullanımını arttırmıştır

49 Slaytlar ve Film Şeritleri Avantajları Yeni konuları tanıtmak, dikkat çakmek Yeni konuları tanıtmak, dikkat çakmek Sürecin aşamalarını öğretmek Sürecin aşamalarını öğretmek Küçük cisimleri büyütmek ve gerçek renkleri görmek Küçük cisimleri büyütmek ve gerçek renkleri görmek Küçük ve büyük grup eğitimleri Küçük ve büyük grup eğitimleri Üretimi kolay maliyeti düşük Üretimi kolay maliyeti düşük Saklama ve taşıması kolay Saklama ve taşıması kolay Çoğaltılabilme özelliği Çoğaltılabilme özelliği Ses ile senkronizasyonu yapılabilir. Ses ile senkronizasyonu yapılabilir.

50 Slaytlar ve Film Şeritleri Dezavantajları Fotoğrafçılık becerisi gerektirmeleri Fotoğrafçılık becerisi gerektirmeleri Tek tek kullanımdan dolayı düzenleme zorluğu Tek tek kullanımdan dolayı düzenleme zorluğu Toz çekebilme özelliği Toz çekebilme özelliği Karartma gerektirmesi Karartma gerektirmesi

51 Posterler  Resim, çizgi, renk ve kelimelerin görsel bileşimidir  Etkililiği renklendirme ve dinamikliğe bağlıdır  Dikkati çekmeli ve mesajı hızlı bir biçimde iletebilmelidir  Yeni bir konu, bir olay ve duyurular için kullanılabilir ve güdülenmeyi sağlar

52 Posterler

53

54

55 Görsellerin Etkili kullanımı Mümkün olduğunca basit olmalıdırlar Mümkün olduğunca basit olmalıdırlar Karmaşık görseller basit parçalara ayrılmalıdır Karmaşık görseller basit parçalara ayrılmalıdır Metin miktarı mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır Metin miktarı mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır Metinler için sadece koyu ve düz yazı tipleri kullanılmalıdır Metinler için sadece koyu ve düz yazı tipleri kullanılmalıdır Bilinmeyen nesnelerin boyutunu göstermek için ölçek ya da bilinen nesneler kullanın Bilinmeyen nesnelerin boyutunu göstermek için ölçek ya da bilinen nesneler kullanın Orantısızlıktan kaçınarak informal bir denge sağlanmaya çalışılmalıdır Orantısızlıktan kaçınarak informal bir denge sağlanmaya çalışılmalıdır Görselin en önemli öğesi sol üst köşeye yerleştirilmelidir Görselin en önemli öğesi sol üst köşeye yerleştirilmelidir Kullanılan görsel hakkında öğrencilere soru sorulmalıdır Kullanılan görsel hakkında öğrencilere soru sorulmalıdır Görseller yeterince büyük olmalıdır Görseller yeterince büyük olmalıdır 3 metrelik uzaklık için harf büyüklüğü 1.3 cm olmalıdır 3 metrelik uzaklık için harf büyüklüğü 1.3 cm olmalıdır

56

57 Hareketli Resimler: TV ve Video Hareket Süreç Güvenli Gözlem Beceri Öğrenme Dramatizasyon Duyuşsal Öğrenme Problem Çözme Ortak Tecrübe Oluşturma Avantajlar

58 Hareketli Resimler: TV ve Video Sabit Adım Hareketsiz görseller Sınırlılıklar

59 Hareketli Resimler: TV ve Video Ön inceleme Çevreyi düzenleme Öğrencilerin hazırlanması Sunu Kullanım

60 Yansıtıcısız Sunu ve Gösterim Araçları Döner Lavhalar Yazı Tahtaları

61 Yazı Tahtalarının Etkili Kullanımı Ders sırasında yazı yada çizimler için zaman harcamayın Tahtaya yazacaklarınızı önceden organize edin Tahtaya önceden yazılmış olanları kapatın Konuşurken sınıfa dönün Sadece tahtaya bağlı kalmaktan kaçının

62 İki yada üçten fazla renk kullanmaktan kaçının Yazdıklarınızın önünü kapatmayın Işık yansımalarını kontrol edin Önceden hazırlanmış şekillerden yararlanın Yazı Tahtalarının Etkili Kullanımı

63 Döner Levhalar Her kesin görebileceği bir açıda yerleştirilmelidir, Görseller önceden hazırlanmalı yada önceden yerleri iz olarak belirlenmelidir Saydam yazı yazma satırları oluşturulmalıdır Basit grafikler oluşturulmalıdır Başlıklar 8-10 cm harflar 4 cm olmalıdır Materyal sıralarına dikkat edilmelidir Boş sayfalar bulundurulmalıdır Son sayfaya özet eklenmelidir

64 Yazılı Materyaller Bir yazılı materyalin öğretimsel etkililiği üç temel değişkene bağlıdır: 1.Materyalin okunabilirlik düzeyi 2.Materyalin içeriği 3.Materyalin tasarımı

65 Yazılı Materyaller Bir yazılı materyalin tasarımında: Tutarlılık Sayfa Düzeni Görsel Materyaller Yazı Stili Yazı Türü ve Boyutu Vurgulama Önemli faktörlerdir

66


"Pedagojik Formasyon Hafta 7 Öğrenme Ortamlarında Kullanılan Araç ve Gereçler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları