Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA GÖRSELTASARIM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA GÖRSELTASARIM."— Sunum transkripti:

1 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA GÖRSELTASARIM

2 Çoklu ortam Uygulamalarında
Ünite Amaçları Çoklu ortam uygulamalarında görsel tasarım sürecini tanımlayabilmek Çoklu ortam uygulamalarında görsel tasarım sürecinin özelliklerini sıralayabilmek Çoklu ortam uygulamalarındaki görsel tasarım öğelerini açıklayabilmek Çoklu ortam uygulamalarındaki görsel tasarım öğelerin tasarım ilkeleri ile olan ilişkisini tanımlayabileceksiniz. 5 Çoklu ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım

3 Çoklu ortam Uygulamalarında
Çoklu Ortam Kavramı Çoklu ortamlar veri ve bilgi aktarımında yazı, ses,grafik, müzik, animasyon, video, benzeşim görüntü vb. değişik uygulamaları sanal platformlarda birleştirerek belirlenmiş bir uygulama ya da yöntem yoluyla sunan birçok ortamı içermektedir. 5 Çoklu ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım

4 Görsel Tasarım ve Görsel algı
1 Görsel Tasarım ve Görsel algı Görsel Algı Nedir? Bireyin, çevresindeki görsel olay, olgu ve kavramları hissetmesi ve farkına varması olarak açıklanabilir. Görsel Tasarım Nedir?  İnsanın kullandığı nesneler ile yaşadığı çevreyi ve fiziksel ve ruhsal gereksinimleri doğrultusunda çağın estetik ve teknik değerleri ile yeniden üretmesi ya da düzenlemesidir. Çoklu ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım

5 Çoklu Ortam Tasarımlarında Görsel Tasarım Öğeleri
1 Çoklu Ortam Tasarımlarında Görsel Tasarım Öğeleri 1.Nokta 2.Çizgi 3.Renk 4.Doku 5.Şekil(Biçim)  6.Form 7.Değer(Leke) Çoklu ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım

6 Çoklu Ortam Tasarımlarında Görsel Tasarım Öğeleri
1 Nokta: Çeşitli büyüklükteki yuvarlaklar, merkezi dengeye sahip yüzey etkisi, iki çizginin kesiştiği yer ya da dairesel benek/leke olarak tanımlanmaktadır. Çoklu ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım

7 Çoklu Ortam Tasarımlarında Görsel Tasarım Öğeleri
1 Çizgi: Noktanın belirli yönde izlemiş olduğu yön olarak nitelendirilen çizgi bir doğru parçası olarak da adlandırılmaktadır. Renk: Işığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak gözümüzde bıraktığı etki olarak tanımlanmaktadır. Çoklu ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım

8 Çoklu Ortam Tasarımlarında Görsel Tasarım Öğeleri
1 Doku: Görsellerin çoğu iki boyutludur. Bu görsellerde doku ve desen kullanarak üçüncü bir boyut eklemek mümkün olabilir. Doku, görselin hem daha gerçekçi gözükmesine (sol), hem de zeminle cisim arasında oluşan farklılık sayesinde daha rahat algılanmasına yardımcı olur. Çoklu ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım

9 Çoklu Ortam Tasarımlarında Görsel Tasarım Öğeleri
2 1 Şekil: Bir yüzey üzerine yaratılan iki boyutlu biçimlerdir. •Nesnelerin dış çizgisidir. •Şekillerin genişliği ve yüksekliği vardır. 2 Çoklu ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım

10 Çoklu Ortam Tasarımlarında Görsel Tasarım Öğeleri
2 1 Form: Genişliği, yüksekliği, derinliği olan şekillere denir. Dört boyutlu şekiller olarak da nitelendirilebilirler. 2 Çoklu ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım

11 Çoklu Ortam Tasarımlarında Görsel Tasarım Öğeleri
2 1 Leke: Görsel öğeler üzerindeki koyu-orta-açık ya da ışıklı-yarı ışıklı-ışıksız alanlar leke olarak nitelendirilmektedir. Resim sanatında yüzeyin homojen biçimde tek renk kullanılarak örtülmüş parçasıdır. 2 Çoklu ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım

12 Çoklu ortam Uygulamalarında
Görsel Tasarımın Bütünlüğünü ve Etkinliğini Belirleyen Tasarım Öğelerini 2 Kompozisyon (Arka plan ve sayfa düzeni):çoklu ortam tasarımlarının etkililiğini belirleyen temel tasarım öğelerinden biridir. Kompozisyon resimler, hareketli görüntüler, yazıların yüzey etkisini içerir. Renk:Tasarım elemanların ön plana iterek belirginleştirir ya da arka plana iterek görsel hiyerarşiyi oluşturmaya yardımcı olur. Tipografik ögeler:Düşünce, bilgi ve mesajları, anlaşılabilir bir biçimsel düzen ile görsel bir dil ve farklı bir imge olarak ortaya koyar. Görsel imajlar( resim, grafik, fotoğraf ):Resimler, grafikler ve fotograflar gibi görsel imajlar, verilmek istenen mesajı daha anlamlı kılar. Hareketli görüntüler ( Görsel efektler, canlandırma, gerçek görüntüler ): Hareketli görüntüler birçok grafiksel uygulamanın bir arada kullanıldığı tasarım ögeleridir. Sesler :Görsel tasarımda sesler anlaşılırlık düzeyini etkiler 2 Çoklu ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım

13 Çoklu Ortamda Tasarımlarında Görsel Tasarım İlkeleri
3 1.Yön 2.Boşluk 3.Denge 4.Orantı 5.Hiyerarşi 6.Vurgulama 7.Devamlılık 8.Bütünlü Çoklu ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım

14 Çoklu Ortamda Tasarımlarında Görsel Tasarım İlkeleri
3 Yön: Görsel tasarım sürecinde yön, tasarım öğelerinin bütünsel ve ayrı ayrı oluşturduğu yatay, dikey, eğri el ya da diyagonal algısal etkilerdir. Boşluk: Kompozisyon içerisinde arka plan ya da beyaz alan olarak nitelendirilen alan olarak tanımlanır. Çoklu ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım

15 Çoklu Ortamda Tasarımlarında Görsel Tasarım İlkeleri
3 Denge: Kompozisyon içerisinde kullanılan resim, fotoğraf, yazı gibi öğelerin oluşturduğu hareketin, tasarımın bütünlüğünü bozmayacak bir şekilde bir araya getirilmesidir. Çoklu ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım

16 Çoklu Ortamda Tasarımlarında Görsel Tasarım İlkeleri
3 Orantı: Tasarım öğelerinin boyutları arasındaki ilişkiler olarak tanımlanabilir. Çoklu ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım

17 Çoklu Ortamda Tasarımlarında Görsel Tasarım İlkeleri
3 Hiyerarşi: Tasarım öğeleri arasındaki öncelik ve önem sırasına göre renk, biçimsel ve boyut özellikleri ile oluşturulan sıralamadır. Çoklu ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım

18 Çoklu Ortamda Tasarımlarında Görsel Tasarım İlkeleri
3 Vurgulama: Tasarım öğeleri içerisinde dikkatin en çok çekilmesi istenilen noktaya ilişkin boyut, renk, biçim özelliklerinin değiştirilmesi ile elde edilen etkidir. Çoklu ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım

19 Çoklu Ortamda Tasarımlarında Görsel Tasarım İlkeleri
3 Devamlılık: Kompozisyondaki yüzey etkisi yani arka plan ve sayfa düzeni bakımından diğer sayfalar arası geçişte öğeler arasında kesintisiz akış anlamına gelir. Çoklu ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım

20 Çoklu Ortamda Tasarımlarında Görsel Tasarım İlkeleri
3 Bütünlük: Görsel elemanlar ve bunların fonksiyonları arasındaki ilişkileri oluşturur. Çoklu ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım

21 Çoklu Ortamda Tasarımlarında Görsel Tasarım İlkeleri
3 Bütünlük: Görsel elemanlar ve bunların fonksiyonları arasındaki ilişkileri oluşturur. Çoklu ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım

22 Çoklu ortam Uygulamalarında
Sonuç 4 Farklı ortamların birleşiminden oluşan çoklu ortamlarda görsel tasarımın ,kullanıcıya verilmek istenilen mesajı etkili bir görsel iletişim süreci ile kullanıcı için çekici hale getirme amacını taşıyan bir süreçtir.Bu nedenle görsel tasarım süreci bileşenlerini çoklu ortam uygulama tasarımında önem taşımaktadır. Çoklu ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım

23 Çoklu ortam Uygulamalarında
Hazırlayan 5 Harun Kolyiğit Çoklu Ortam Tasarımında Görsel Tasarım Çoklu ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım


"ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA GÖRSELTASARIM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları