Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Neden E-Materyal Tasarlayalım? •Bulamadım •Yeterli değil •Düzenlenmesi gerek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Neden E-Materyal Tasarlayalım? •Bulamadım •Yeterli değil •Düzenlenmesi gerek."— Sunum transkripti:

1

2 Neden E-Materyal Tasarlayalım? •Bulamadım •Yeterli değil •Düzenlenmesi gerek

3 •Analiz •Geliştirme •Değerlendirme

4 Materyal Geliştirme Bir Süreçtir! AnalizGeliştirmeDeğerlendirme

5 ANALİZ •İhtiyaçların belirlenmesi •Öğrencilerin analiz edilmesi: ne tür materyal öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılar, öğrenmelerini destekler, kolaylaştırır. •Öğretim ortamının geliştirilecek/kullanılacak materyale uygunluğunun değerlendirilmesi •Öğretim yöntem ve stratejisinin belirlenmesi ve uygun materyal planlaması •Materyalin dersin hangi aşamasında kullanılacağının belirlenmesi •İçeriğe uygun materyal kullanımı •Teknoloji analizi •Teknik bilgi ve tecrübelerin analizi

6 ANALİZ  Problem nedir? Neden bu materyale ihtiyaç var?  Bu materyal hangi problemi giderecek, konun öğrenilmesini kolaylaştıracak, destekleyecek?  Seçilen pedagojik yaklaşıma uygun mu?  Geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili fiziksel ve diğer şartlar incelendi mi?  Geliştirme aşamasında ihtiyaç duyulan bilgi ve diğer teknik kaynaklar mevcut mu / yeterli mi?  Mevcut materyallerin var olup-olmadığı araştırıldı mı?  Problem nedir? Neden bu materyale ihtiyaç var?  Bu materyal hangi problemi giderecek, konun öğrenilmesini kolaylaştıracak, destekleyecek?  Seçilen pedagojik yaklaşıma uygun mu?  Geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili fiziksel ve diğer şartlar incelendi mi?  Geliştirme aşamasında ihtiyaç duyulan bilgi ve diğer teknik kaynaklar mevcut mu / yeterli mi?  Mevcut materyallerin var olup-olmadığı araştırıldı mı?

7 GELİŞTİRME •Görsel tasarım ilklerine uygunluk •Uygun görsel tasarım ögelerinin kullanımı •Kullanım kolaylığına dikkat edimesi •Pedagojik yaklaşıma uygunluk

8 GELİŞTİRME  Süreci tanımla (nereden ve ne zaman başlanacak, neler yapılacak vb.)  Nasıl bir materyal geliştirileceğine karar ver (Video, Sunu, Grafik vb.)  Gerekli kaynakları bir araya getir (Videolar, resimler, grafikler, kamera vb.)  Teknik planlamanın ayrıntılarını belirle ve uzman görüşü al, farklı yöntemlerin olup-olmadığını tartış  Örnek bir prototip tasarla (Örnek bir sunum hazırla veya kısa bir video klip hazırla)  Mümkün ise planların hakkında tecrübeli meslektaşların veya uzmanların görüşü al  Tasarım ilke ve öğelerini incele ve seç  Süreci tanımla (nereden ve ne zaman başlanacak, neler yapılacak vb.)  Nasıl bir materyal geliştirileceğine karar ver (Video, Sunu, Grafik vb.)  Gerekli kaynakları bir araya getir (Videolar, resimler, grafikler, kamera vb.)  Teknik planlamanın ayrıntılarını belirle ve uzman görüşü al, farklı yöntemlerin olup-olmadığını tartış  Örnek bir prototip tasarla (Örnek bir sunum hazırla veya kısa bir video klip hazırla)  Mümkün ise planların hakkında tecrübeli meslektaşların veya uzmanların görüşü al  Tasarım ilke ve öğelerini incele ve seç

9 Görsel Tasarım İlke ve Öğeleri Tasarım Öğeleri Nokta ve ÇizgiŞekilRenkYazıBoşlukDokuBoyutDeğer Tasarım İlkeleri BütünlükBasitlik Yerleştirme (Hiyerarşi) YakınlıkHizalamaDengeVurgu Görsel Tasarım Görsel Tasarım

10 DEĞERLENDİRME Değerlendirme Pedagojik Değerlendirme Görsel Tasarım Yönünden Değerlendirme Öğrenen Perspektifinden Değerlendirme Etkinlik/Verimlilik Değerlendirilmesi

11 •Görsel Tasarım İlkeleri •Görsel Tasarım Öğeleri

12 Görsel Tasarım İlkeleri Bütünlük Basitlik Yerleştirme (Hiyerarşi) Yakınlık Hizalama Denge Vurgu

13 Bütünlük •Bir görseli meydana getiren ögelerin bir bütün olarak görünmesini sağlayan, ögeler arasındaki ilişkidir.

14 Bütünlük BÜTÜNLÜK sağlayabilmek için:  İlişkili nesneleri birbirine yakın olarak kullan (yakınlık-uzaklık ilkesi)  Tekrar eden nesneler, özellikler kullan (renk, yazı sitili, boyutu vb)  Nesneler arası bir ilişki olmasa bile yerleştirmede bir düzenin olması- dağınık olmaması  Genel bir şablonun oluşturulması  Ortak renk, yazı sitili ve boyutu gibi elementlerin kullanılması  Belirlenen tasarım özelliklerinin çalışma baştan-sona tekrarlanması, aynı olması BÜTÜNLÜK sağlayabilmek için:  İlişkili nesneleri birbirine yakın olarak kullan (yakınlık-uzaklık ilkesi)  Tekrar eden nesneler, özellikler kullan (renk, yazı sitili, boyutu vb)  Nesneler arası bir ilişki olmasa bile yerleştirmede bir düzenin olması- dağınık olmaması  Genel bir şablonun oluşturulması  Ortak renk, yazı sitili ve boyutu gibi elementlerin kullanılması  Belirlenen tasarım özelliklerinin çalışma baştan-sona tekrarlanması, aynı olması

15 Basitlik Ulaştırılmak istenen mesajın açık, yalın ve basit olması gereklidir. Dikkat yöneltilirken bilinenle yenilik, basitlikle karışıklık, belirginlikle belirsizlik, arasında bir denge aranır.

16 Yerleştirme (Hiyerarşi) Bu ilke bilginin önem sırasına göre bir organizasyon içerisinde sunulmasına olan eğilimi ile ilgilidir. Bilginin hiyerarşik biçimde sunulması öğrencinin daha iyi öğrenmesine katkı sağlar.

17 Yakınlık Bir görselde birbirine yakın ögeler birbiriyle ilişkili, uzak ögeler ise ilişkisiz olarak algılanır. Ögeler yakınlık bakımından birbirinden açıkça ayırt edilmedikçe, izleyenler bu ögeleri anlamlandırmaya çalışır, hangilerinin birlikte düşünüleceğine karar vererek gruplandırmaya çalışır. Hedef Alt Hedef Kavram

18 Hizalama Materyaldeki ögeler arasında dikey ve yatay çizgiler varmış gibi hizalanmış iseler izleyici bu unsurları ve aralarındaki ilişkileri daha çabuk kavrar (Demirel, 2001, s:35). Tasarım elementleri belirli bir hiza ile sunulduğunda izleyenlerin kafasında bir düzen oluşturur ve düzenli bilgiler düzensizlere göre daha kolay öğrenilir ve hatırlanırlar(Yalın, 2003, s:116).

19 Not: Göz Takibi

20 Hizalama

21 Denge Denge tasarımlarımızda dikkat etmemiz gereken önemli bir ilkedir. Tasarım dengelenmemişse, izleyen kendini rahatsız hissedecek ve bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünecektir. Denge ile ilgili iki tür yaklaşım vardır. Simetrik Denge: Nesnelerin görselin merkezine göre ortadan ikiye bölündüğünde her iki tarafta da birbirinin aynı olacak şekilde yerleştirilmesi ile simetrik denge oluşur. Aşağıdaki resimde simetrik denge oluşturulmuştur.

22 Denge Asimetrik Denge: Farklı nesneler sayfaya ağırlıkları ölçüsünde yerleştirildiğinde asimetrik denge oluşur. Bu şekilde materyale belirli bir ölçüde hareketlilik kazandırılabilir.

23 Vurgu Materyalde belli bir bölüme dikkat çekme olayıdır. Öğrencilerin görselin belli bir noktasına yoğunlaşması isteniyorsa vurgu kullanılabilir. Vurgu farklı renk ve doku kullanımı, odaklanacak noktanın boyutunun değiştirilmesi,, yön gösteren çizgilerin kullanılması şeklinde yapılabilir.

24 Görsel Tasarım Öğeleri Nokta ve Çizgi Şekil Renk Yazı Boşluk Doku Boyut Değer

25 Nokta ve Çizgi

26 Şekil

27 Renk

28 FATİH

29 Yazı (Tipografi) OKUNABİLİRLİK İÇİN KÜÇÜK HARF KULLANIMINI TERCİH EDİN. YAZININ KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜ BÜYÜK HARFLERLE YAZILABİLİR ANCAK CÜMLENİN TAMAMI VEYA ÜÇ KELİMEDEN DAHA UZUN YAZILAR KÜÇÜK HARFLER KULLANILARAK YAZILMALIDIR. Okunabilirlik için küçük harf kullanımını tercih edin. Yazının küçük bir bölümü büyük harflerle yazılabilir ancak cümlenin tamamı veya üç kelimeden daha uzun yazılar küçük harfler kullanılarak yazılmalıdır.

30 Boşluk - Alan H a r f l e r a r a s ı b o ş l u k Satırlar arası boşluk az olduğu zaman metinleri okumak zorlaşır. Satırlar aralıları fazla olduğu zaman ise metinler birbirinden kopuk görünür. 1,5 satır aralığı en rahat okumaya izin veren görünüme sahiptir.

31 Boşluk - Alan

32 Doku

33 Boyut

34 Değer

35 Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü


"Neden E-Materyal Tasarlayalım? •Bulamadım •Yeterli değil •Düzenlenmesi gerek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları