Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAÇ GEREÇLERİN ÖĞRETİMDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Dr.Mehmet Arif ÖZERBAŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAÇ GEREÇLERİN ÖĞRETİMDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Dr.Mehmet Arif ÖZERBAŞ"— Sunum transkripti:

1 ARAÇ GEREÇLERİN ÖĞRETİMDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Dr.Mehmet Arif ÖZERBAŞ

2 NEDEN GEREKLİDİR? Araç gereçler öğrenme işlemine katılan duyu sayısını arttırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olurlar.

3 Çoklu öğrenme ortamı sağlarlar.
Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olurlar. Dikkat çekerler. Hatırlamayı kolaylaştırırlar. Soyut şeyleri somutlaştırırlar. Zamandan tasarruf sağlarlar. Güvenli gözlem yapma imkanı sağlarlar. Farklı zamanlarda birbirleriyle tutarlı içeriğin sunulmasını sağlarlar Tekrar tekrar kullanılabilirler. İçeriği basitleştirerek anlaşılmalarını kolaylaştırırlar

4 1.ARAÇ GEREÇLER ÇOKLU ÖĞRENME ORTAMI SAĞLAR
Okuduklarımızın %10’nu İşittiklerimizin %20’sini Gördüklerimizi %30’unu Hem görüp hem işittiklerimizin %50’sini Söylediklerimizin %70’ini Yapıp söylediklerimizin %90’ını hatırlarız

5 Duyu organlarına göre bilgilerin kalıcılık oranları

6 2.ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINA YARDIMCI OLURLAR

7 Araç gereçler,öğrenme işlemine katılan duyu sayısını artırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmeyi sağlar

8 Piagetin öğrenme ve bilişsel gelişim kuramı

9 Öğretimde kullanılan araç ve gereç sayısı arttıkça, her bir öğrencinin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına uygun bir öğretim kanalının bulunması ihtimali de artar.

10 3.DİKKAT ÇEKERLER Dikkat çekmek için yarışan tüm uyarıcılara karşın, öğrenenlerin amaçlanan mesaja odaklanmasını sağlamak ancak ilgi çekici uyarıcılar sunarak gerçekleştirilebilir

11 Öğrencilerin araç gereçlerle dikkatinin çekilmesi:
Farklı biçimlerde ve renklerde yazılmış yazılarla Konu işlenirken konuyla ilgili grafiklerin yer almasıyla Görsel konularla ilgili slaytlarla Konunun daha iyi kavranması ve anlaşılması için yer alan fotoğraf…gibi araç ve gereçlerle sağlanabilir.

12 Yazı tahtasındaki farklı biçimlerde ve renklerde yazılmış yazılar dikkatleri toplar

13 Coğrafya dersinde; Türkiyenin coğrafik bölgeleri anlatılırken kullanılan harita dikkatleri toplar.

14 Biyoloji dersinde;çiçekli bitkiler konusu hazırlanan slaytlarla görsel hale getirilerek ilgileri toplayabilir

15 Tarih dersinde;kullanılan fotoğraflar dersi sıkıcılıktan kurtarır ve dikkat çekici hale getirir

16 Kimya dersinde; kimyasal bağların kavranması ve anlaşılması için ilgi çekici uyarılar sunarak dikkat çekilir

17 Bilgi İşlem Süreci(Bellek Türleri)
Bilgi işleme sürecinde üç bellek türü vardır. a.duyusal bellek b.kısa- süreli bellek c.uzun-süreli bellek

18 Duyusal bellek Duyusal kayıtta algı süreçleri devreye girer.
Algısal süreç de birbirine benzemeyen kavramlar birbirine benzeyenlere göre daha fazla dikkat çeker.

19 Kısa-süreli bellek Anlık zihnimiz kısa süreli hafızamızdır.
Kısa süreli bellek,uyarıcıları gruplandırarak artırılabilir.Örn sayısını hatırlamak oldukça zordur fakat bilinen yıllar-1453,1920,1980 olarak gruplandırırsak kolayca hatırlarız.

20 Uzun-Süreli Bellek Üç önemli özelliğe sahiptir: Bilgi kalıcıdır
Bilgi organizeli ve anlamlı olarak kaydedilir Sınırsız kapasiteye sahiptir.

21 4. HATIRLAMAYI KOLAYLAŞTIRIR
Bir kavramın hem sözel hem de görsel olarak kaydedilmesi kavram hakkında bir şeyler okunduğunda görüntüsünün, görüntüleriyle karşılaşıldığında sözel açıklamalarının hatırlanması ihtimalini arttırır.

22 Öğrenci arıyla karşılaştığında arıyla ilgili sözel açıklamaları hatırlar.
ARI sarı bal iğne ayı kovan petek çalışkan Vızzzz

23 Tablo çizilerek öğrencilerin hatırlaması kolaylaştırılmıştır.

24 5. SOYUT ŞEYLERİ SOMUTLAŞTIRIR
Araç gereçlerin öğretme-öğrenme sürecindeki en önemli rollerinden biri soyut, karmaşık kavramları, anlaması güç olgu ve olayları basitleştirir.

25 Öğrencilerin düşüncesindeki fotosentez olayının soyut bir kavramdan somut bir kavrama geçişini sağlamış olur

26 6. ZAMANDAN TASARRUF SAĞLARLAR
Görsellik öğrencilerin öğrenimini kolaylaştıracağı için, araç gereçler öğretim ve öğrenme zamanından tasarruf sağlarlar.

27 Bilinmeyen bir şeyin nasıl göründüğünü ve bilinen bir şeylere göre ne kadar büyük olduğunun kavranmasına yardımcı olur.

28 Ekosistemde üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar arasındaki ilişkiyi öğrencilere en etkili ve yararlı şekilde sunumu

29 Öğrenciler karbon döngüsü konusunu daha kısa sürede ve daha akılda kalıcı şekilde öğreneceklerdir

30 7. GÜVENLİ GÖZLEM YAPMA İMKANI SAĞLARLAR
Film projektörleri, videolar veya slayt projektörleri doğrudan gözlenmesi tehlikeli ya da mümkün olmayan olay ve işlemlerin kolayca ve güvenli olarak gözlenmesini sağlar.

31 Gözlemlenmesi mümkün olmayan bebeğin gelişim evreleri ultrason fotoğraflarıyla gözlemlenebilir hale gelir.

32 Doğrudan gözlemlenmesi tehlikeli olan yıldırım olayı gözlemlenebilir hale gelmiştir.

33

34 Hazırlanan fotoğraflar hayvanların sınıf ortamında tanınmasını sağlar.

35 DNA’nın yapısı hazırlanan fotoğraflarla gözlemlenebilir hale getirilmiştir.

36 8. FARKLI ZAMANLARDA BİRBİRLERİYLE TUTARLI İÇERİĞİN SUNULMASINI SAĞLARLAR
Görsel ve işitsel gereçlerin etkili kullanımı, farklı sınıflardaki bütün öğrencilerin aynı öğretim içeriğini almalarını sağlar.Bir slayt sunusu öğretmenin önemli noktaları hatırlamasına ve her sınıfta aynı örnekleri vermesine yardımcı olur. İyi hazırlanmış bir video sunusu unutulan önemli noktaların vurgulanmasını sağlar.

37 Asit baz ve tuzların benzer özelliklerine göre sınıflandırılmasına kakaolu bir kekin yapımı örnek verilebilir ve bu örnek hazırlanan slayt sunusuyla her sınıfta kullanılabilir.

38 9. TEKRAR TEKRAR KULLANILABİLİRLER
Farklı derslerde tekrar kullanılan materyaller öğretmene hem maliyet hem de zaman açısından kazanç sağlar.

39 Slayt ve asetatları kullanan öğretmen öğrencilerine dersi tutarlı olarak sunmakla kalmaz, zaman ve maliyetten tasarruf eder

40 10. İÇERİĞİ BASİTLEŞTİREREK ANLAŞILMALARINI KOLAYLAŞTIRIRLAR
Öğrencilere ilk anda karmaşık gelen unsurların bir slayt veya tepegöz saydamında kullanılacak basit çizimlerle öğrencilerin, eşyanın normalde görülmeyen iç parçalarını görmeleri sağlanır.

41 Kalbin, göğüs kafesindeki yerini basit çizimlerle göstererek öğrencilerin kavramasını kolaylaştırır

42 Hazırlayanlar: Banu Kara 030513076 Ayşe Sonay Eralp 030513051
Ayşegül Güngör Arzu Kılıç Elif Gün Emire Kıymık

43


"ARAÇ GEREÇLERİN ÖĞRETİMDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Dr.Mehmet Arif ÖZERBAŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları