Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM ARAÇLARI VE ETKİLİ KULLANIMI Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM ARAÇLARI VE ETKİLİ KULLANIMI Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM ARAÇLARI VE ETKİLİ KULLANIMI Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2 Gerçek Eşya ve Modeller Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

3 Gerçek Eşya ve Modeller Gerçek eşyalar; •Somut ve kalıcı öğrenmeler sağlar •Genellemeyi kolaylaştırır •Bireysel olarak eğitim sağlar. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

4 Model > Eşya Model < Eşya Model = Eşya Gerçek Eşya ve Modeller Modeller; bir gerçek eşyanın üç boyutlu temsillerdir… Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

5 Gerçek Eşya ve Modeller  Gerçek eşya ve modeller mesajın sunulmasında ;  Üçüncü boyut  Şekil  İç yapı  Renk  Uygulamanın önemli olduğu durumlarda kullanılır. Ne zaman kullanmalı Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

6 Gerçek Eşya ve Modeller Gerçeklik düzeyi  zor, engelleyici  Yapılan birçok araştırmada belirli durumlarda bir görseldeki gerçeklik derecesinin ya da ayrıntıların iletilmek istenen mesajın kavranmasını zorlaştırdığı ve engellediği bulunmuştur. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

7 Gerçek Eşya ve Modeller Öğretmen eşya ve modelleri sınıfa getirmeden önce denemeli…. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

8  Öğretim amaçlı kullanılacak bu nesneler sınıfın tamamında görülebilecek büyüklükte olmalı fakat dikkati başka yöne çekecek büyüklükte ve ağırlıkta olmamalıdır. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

9 Gerçek Eşya ve Modeller Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

10 Gerçek Eşya ve Modeller  Eşya veya model sadece üzerinde açıklama yapılacağı zaman gösterilmeli, diğer zamanlar görüş alanı dışına çıkarılmalıdır. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

11 Gerçek Eşya ve Modeller Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

12 GÖSTERİ TAHTALARI Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

13 Kullanımına Yönelik Öneriler:  Kapsamlı içerik dersten önce hazırlanmalı  Yazı ve yerleşim önceden düzenlenmeli  Önceden yazılanlar kapatılmalı  Konuşurken sınıfa dönülmeli  Değişik sunu teknikleri kullanılmalı  Yazılar temiz ve anlaşılır GÖSTERİ TAHTALARI Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

14 Kullanımına Yönelik Öneriler:  Öğretmenin göreceği çizgiler kullanılmalı  Renkli tebeşir/kalem  Yazıların önü kapanmamalı  Işık için gerekli tedbirler alınmalı  Pergel, cetvel vb. kullanılmalı  Karton ya da tahtalardan yararlanılmalı GÖSTERİ TAHTALARI Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

15 Yazılı Materyaller Sayfa Uzunluğu: Kullanıcılar ekranda kaydırma çubuklarını kullanmak istemezler. Bu nedenle:  Bilgi alt başlıklar kullanılarak düzenlenir.  Site içi bağlantılar kullanılabilir. Hizalama Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

16 Yazılı Materyaller Tutarlılık Yazı boyutu Yazı tipi Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

17 Yazılar bütün metin boyunca aynı boyutta olmalı vurgulanmak istenen konumlar dışında farklı boyutlarda olmamalıdır. Tutarlılık Yazılı Materyaller

18 Tutarlılık Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

19  Paragraf yerleşimi Yazılı materyaller, görünüm tasarımı açısından ele alındığında herhangi bir mesajın tasarımı ile ilgili bütün ilkeler yazılı materyallerin tasarımı için de geçerlidir. Yazılı materyallerin tasarımında dikkate alınması gereken birtakım faktörler vardır. Bunlar: Tutarlılık, sayfa düzeni, görsel materyaller, yazı türü, yazı boyutu, yazı stili ve vurgulama araçlarının kullanımı. Yazılı Materyaller - Sayfa Düzeni Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

20 Yazılı Materyaller - Sayfa Düzeni Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

21 Yazılı Materyaller -Sayfa Düzeni Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

22 Başlıklar, ana noktalar ve simgeler Ana metin, grafik ve tablolar için Üstbilgi Altbilgi Yazılı Materyaller -Sayfa Düzeni Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

23 Yazılı Materyaller –Görsel Materyaller • Basitlik • Soru türü etkinlikler • İlgili metne yakın • Detay için büyütülmüş görseller Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

24  Farklı bölüm, farklı kısım  ayrı stil  Ana fikir – metnin ve paragrafın başında  Basit cümleler, yazı stili  Teknik kelimeler ~ tanımlamalar  Basit tasarımlı yazı tipi  Yazı boyu ~ 10-12 punto  Satır arası boşluklar Satır arası boşluklar  Satır sonu heceleme X Yazılı Materyaller – Yazı Stili, Türü ve Boyutu Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

25  Satır arası boşluklar Yazılı materyaller, görünüm tasarımı açısından ele alındığında herhangi bir mesajın tasarımı ile ilgili bütün ilkeler yazılı materyallerin tasarımı için de geçerlidir. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

26  Yazı boyutu  Renklendirme  Kalın yazma  İtalik yazma  Kutu içine alma Yazılı Materyaller –Vurgulama Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

27  Tümü büyük harf x Tümü büyük harf x  Yan başlıklar  Açıklayıcı notlar  Başlıklar için farklı yazı tipi  Altını çizme x  Tutarlılık √  Aşırılık x Yazılı Materyaller –Vurgulama Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

28 Yazılı Materyaller –Vurgulama TÜMÜYLE BÜYÜK HARFLERLE YAZILMIŞ UZUN CÜMLE YA DA PARAGRAFLARI OKUMASI ZORDUR. BAŞLIKLAR BÜYÜK HARFLERLE YAZILIR ÇÜNKÜ BAŞLIKLAR OKUYUMAYI YAVAŞLATARAK BİRKAÇ KELİMEYLE İÇERİĞİ ÖZETLEMEK İÇİN KULLANILIR. Tümüyle büyük harflerle yazılmış uzun cümle ya da paragrafları okuması zordur. Başlıklar büyük harflerle yazılır çünkü başlıklar okumayı yavaşlatarak birkaç kelimeyle içeriği özetlemek için kullanılır. OKUNMASI ZOR Okunması Daha Kolay Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

29 Grafik Materyalleri Grafikler; sayısal verileri görselleştirerek veriler arasındaki ilişkilerin kavranması kolaylaştırmak için kullanılır. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

30 Grafik Materyalleri Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı Miktar Karşılaştırma Eğilimler

31 Grafik Materyalleri- Sütun ve çubuk Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

32 Grafik Materyalleri- Sütun ve çubuk  En çok kullanılan grafik türleridir.  Her ikisi de karşılaştırma amaçlı kullanılır.  Genelde sütun grafikleri bir zaman süresi boyunca bir öğeyle ilgili veri değişikliğini göstermek için; çubuk grafikleri ile birden fazla öğeyi karşılaştırmak için kullanılır. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

33 Grafik Materyalleri- Pasta Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

34 Grafik Materyalleri- Pasta  Her değerin bütün içindeki payını göstermek için kullanılır.  Basit dilim grafiklerinin hazırlanması ve yorumlanması kolaydır.  Herhangi bir dilimin büyüklüğü %2 den küçük olmamalıdır.  Farklı değerleri karşılaştırmak bakımından kullanışlı değildir. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

35 Grafik Materyalleri- Çizgi Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

36 Grafik Materyalleri- Çizgi  İki ölçekli grafikler kategorisine girer.  Genelde eğilim dalgalanmaları ve bir faktörün değişimini zaman içinde gösteren grafiklerdir.  Değerler arasında karşılaştırma yapmak zordur. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

37 Grafik Materyalleri- Resimli  Sayısal değerlerin basit resimlerle temsil edildiği basit çubuk grafiğidir.  Daha dikkat çekicidir ve anlaması diğerlerine göre daha zordur.  Grafiğin içeriğini tanımlayan başlık veya etiketler kullanılmalıdır. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

38 Grafik Materyalleri- Şemalar Şemalar; kronoloji, sayısal veriler ve hiyerarşi gibi soyut bilgileri grafik formunda özetlemek için kullanılır. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

39 Grafik Materyalleri- Şemalar A BCD Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

40 Modern Öğretim Teknolojileri

41 Ses Kasetleri  Öğretim ortamında kullanılan ses kasetleri, öğrenci ve öğretmen için hazırlanması en kolay öğretim materyalleri arasında yer almaktadır. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

42 Ses Kasetleri  Ses kasetlerinin kullanılabilmesi için gerekli olan kasetçalar ise, hem öğretmenin hem de öğrencinin günlük hayatında kullanmaya alışkın oldukları araçlardır. Bu materyallerin ve teknolojinin kolaylıkla sınıf ortamına getirebilmesi de, bu materyalin diğer bir avantajıdır. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

43 Radyo  Öğrencilerin tek yönlü bir biçimde eğitilmesi sebebiyle kullanımı sınırlıdır.  Önemli konuların tekrarı, konu içeriğinin öğretim tasarımı ilkelerine uygun şekilde aktarılmış olması önemlidir. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

44 Projektörler  Görsel yansıtıcı araçlar görüntünün büyüterek perdeye yansıtılması mantığını temel alan araçlardır.Tepegöz, opak projektör(episkop), datashow,ve projeksiyon makineleri görsel yansıtıcıların eğitimde sıkça kullanılan örneklerindendir. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

45 Projektörlerin Kullanım Amaçları:  Projektörle sunulacak bilgiler daha önce hazırladığı ve birçok kere kullanılabileceği için zamandan ve enerjiden tasarruf edilmesini sağlar.  Ardışık materyallerin kullanılmasıyla konu basitten karmaşığa doğru verilebilir. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

46  Bir derste gösterilen slaytlar öğrencilerle veya öğretmenlerle paylaşılarak ders sonrasında konu tekrarı veya çeşitli öneriler sayesinde anlatım ve içerik geliştirimi yapılabilir.  Sınıf gibi kalabalık grupların ilgisini çekmeyi ve ilgiyi ayakta tutmayı sağlar. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı Projektörlerin Kullanım Amaçları:

47  Yansıtma süresi öğrencilerin algı hızlarına göre ayarlanabileceği için öğrencilerin kolay anladığı yada zor anladığı konulara aynı ölçüde zaman ayırma zorunluluğu ortadan kalkar.  Örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yanı sıra konferans, panel, açık oturum gibi sosyal etkinliklerde gösteri aracı olarak projektörler ideal araçlardır. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı Projektörlerin Kullanım Amaçları:

48 Tepegöz Projektörleri Tepegöz projektörleri; metin, çizim, grafik ve resim gibi önceden saydam bir materyal üzerine renkli ya da siyah - beyaz olarak hazırlanmış bilgilerin ekrana büyütülerek yansıtılması için ya da ders sırasında doğrudan üzerine yazılıp çizilerek ve gerektiğinde silinerek saydam bir yazı tahtası gibi kullanılabilen çok yönlü bir araçtır. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

49 Avantajları:  Yüz yüze iletişim  Kullanım kolaylığı  Kullanılabilen materyal çokluğu  Kullanılan ortam zenginliği  Uyarlanabilirlik  Aydınlık ortam  Önceden hazırlama Tepegöz Projektörleri Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

50 Tepegöz Projektörleri Sınırlılıkları:  Programlanamama  Bireysel çalışmaya uygun değil  Üretim süreci gerektirir  Tepegöze bağlı Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

51 Tepegöz Projektörleri Yansı Transparan Asetat Folye Tepegöz Saydamı Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

52 Tepegöz Projektörleri Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

53 Tepegöz Projektörleri Kullanımına Yönelik Öneriler:  Aşırı kullanılmamalı  Saydamları değiştirirken açık bırakılmamalı  Yüz, öğrenciye dönük olmalı Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

54 Tepegöz Projektörleri Kullanımına Yönelik Öneriler:  İçeriği gösteren bir taslakla başlamalı  kapama tekniklerinden yararlanılmalı  Perdeyi herkes görebilmeli  Tepegöz çalışırken temizlik yapılmamalı Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

55 Tepegöz Projektörleri Kullanımına Yönelik Öneriler: Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

56 Slaytlar – Episkop(Opak Projektör)  Yazı, resim gibi saydam olmayan materyallerin büyütülerek perdeye yansıtılmasında kullanılan araçlara opak projektör yada episkop adı verilmektedir.”Epidiyo koskap” da denilen yeni model episkoplarla slayt ve film şeritlerinin de gösterilmesidir. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

57 Slaytlar-Episkop Kullanımı ve Avantajları:  Tanıtım, hatırlatma, gözden geçirme, ilgi uyandırma, dikkat çekme  Aşamalar  Küçük-büyük, orijinal  Grup eğitimleri  Üretimi kolay, maliyeti düşük  Kolay taşınır ve saklanır Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

58 Slaytlar-Episkop Kullanımı ve Avantajları:  İstenildiğinde çoğaltılır  Yeniden düzenlenebilir  Basit ifadeler  Ses bantları ile senkronize hale getirilebilir  Yansıtma zamanı ayarlanabilir  Farklı ders ve öğretim amaçlarına uygun Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

59 Slaytlar-Episkop Dezavantajları:  Fotoğrafçılık becerisi gerektirir  Kolayca düzeni bozulabilir  Toz ve el izlerini çeker  Karatmaya ihtiyaç hisseder Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

60 Slaytlar-Episkop  Başlık  Kısa ve öz  Zemin-Şekil zıtlığı  Senaryoya uygun Kullanımına Yönelik Öneriler  Konuşma üslubu  Uzaktan kumanda  Doğru sıra ve yerleştirme Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

61  Görsel çeşitlilik  Kısa açıklama  Önceden planlama  Fon müziği Slaytlar-Episkop  Siyah slayt  başlangıç-bitiş  Süre < =20dk.,  Slayt sayısı <=50 Kullanımına Yönelik Öneriler Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

62 Datashowlar - Projeksiyon Makineleri  Datashowlar, bilgisayar veya video ünitesine bağlanır ve bu araçların okuduğu verileri ekrana(perdeye veya duvara) yansıtarak tek kişi tarafından yararlanılabilen bilgisayarı sınıf ortamına çekip tüm sınıfın yararlanacağı bir araç olarak kullanılmasıdır.Datashow tepegözle birlikte kullanılmaktadır. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

63  Projeksiyon makinesi ise datashow ile yapılan sunumların tümüne imkan veren bir araçtır.Işıklandırma sistemi kendi içinde olduğundan tepegöze ihtiyaç yoktur. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı Datashowlar - Projeksiyon Makineleri

64 TV ve Video Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

65 Avantajları:  Hareket  Süreç  Güvenli gözlem  Beceri öğrenme  Dramatizasyon  Duyuşsal Öğrenme  Problem çözme  Ortak tecrübe oluşturma TV ve Video Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

66 TV ve Video Sınırlılıkları:  Sabit Adım  Hareketsizlik Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

67 Kullanımı :  Ön inceleme 1.Zaman not edilebilir 2.Parçalar ayrı kasetlere kaydedilebilir 3.Sadece gösterilecek kısımlar yeni kasete kaydedilebilir. TV ve Video Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

68 TV ve Video Kullanımı :  Çevre Düzenleme 1.Ekrana uzaklık en az 2 m. 2.Öğrenci ekran mesafesi = ekran büyüklüğü x 12 3.Ters V 4.TV, Göz hizasının 30 derece yukarısı Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

69 Kullanımı :  Öğrencilerin hazırlanması 1.Video kısaca tanıtılmalı 2.Neden bu video teybi seçildiği açıklanmalı 3.Videoda gecen kavram, kısım ve önemli noktalar açıklanmalı TV ve Video Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

70 TV ve Video Kullanımı :  Sunu 1.Öğrenci reaksiyonlarını gözleneceği yerde durulmalı 2.Sonunda tartışmada kullanmak için bir reaksiyon not edin Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

71 Kullanımı :  Sunu •Öğrenci katılımını sağlama  Öğrenci tepkilerini alma sunu sonrasına bırakılmalı  Öğrenciden önemli yerleri not etmeleri istenebilir TV ve Video Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

72 Döner Levhalar Kullanımı: oKolay ve çok amaçlıdır oYazı tahtaları oKağıtlar önceden hazırlanabilir oİlerisi için saklanabilir Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

73 Döner Levhalar İpuçları ve Teknikler: oYerleşimi oGörseller önceden hazırlanmalı oYazı satırları oBasit yazı, çizim ve sembol oHarfler >= 4 cm o1<=Renk sayısı <=4 o Kalem seçimi o İzleyiciye dönük o Materyal sırası o Sayfaların sunumu o Son sayfada Özet Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

74 Film Şeritleri Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

75 Film Şeritleri  Slaytlar ve film şeritleri arasındaki temel fark, slaytlar teker teker yansıtılır ve tasarlanır. Film şeritleri ise hareketsiz resimler içeren 35mm saydam film ruloları olup sırayla yansıtılmak üzere tasarlanmıştır. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

76 Kaynaklar  Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme – Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın  Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme – PEGEMA YAYINCILIK  Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme – Doc. Dr. Salih Uşun  http://egitim.cukurova.edu.tr/myfiles/ope n.aspx?file=1232.doc http://egitim.cukurova.edu.tr/myfiles/ope n.aspx?file=1232.doc Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

77 Kaynaklar  http://egitimbilgisi.tr.gg/egitim_teknolojisi_ nedir.htm http://egitimbilgisi.tr.gg/egitim_teknolojisi_ nedir.htm  http://grupendless.blogcu.com/arac- gereclerin-secimi-ve-materyal-hazirlama- ilkeleri/6800986 http://grupendless.blogcu.com/arac- gereclerin-secimi-ve-materyal-hazirlama- ilkeleri/6800986  http://yunus.hacettepe.edu.tr/~b0438981 /baglantilar/ebit8.html http://yunus.hacettepe.edu.tr/~b0438981 /baglantilar/ebit8.html  http://orscu.8m.com/ http://orscu.8m.com/ Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

78 Bu Materyal ; Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerine Eğitimde Materyal Tasarımı Ve Kullanımı Dersi İçin Hazırlanmıştır. Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

79 Yrd.Dç.Dr. Selçuk Karaman Arş. Gör. Melike AYDEMİR K.K.E.F. BÖTEB Atatürk Üniversitesi Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı

80 Hazırlayanlar Ayşe Bilici Fatma Günay Yusuf Karasu Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü - 3. Sınıf Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı


"ÖĞRETİM ARAÇLARI VE ETKİLİ KULLANIMI Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları