Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Resimlerin Kullanımı. Kapsam Giriş Resimlerin genel özellikleri Resimlerin Kullanım Amaçları – Dekor – Gösterim – Yorumlama Organize etme İlişkilendirme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Resimlerin Kullanımı. Kapsam Giriş Resimlerin genel özellikleri Resimlerin Kullanım Amaçları – Dekor – Gösterim – Yorumlama Organize etme İlişkilendirme."— Sunum transkripti:

1 Resimlerin Kullanımı

2 Kapsam Giriş Resimlerin genel özellikleri Resimlerin Kullanım Amaçları – Dekor – Gösterim – Yorumlama Organize etme İlişkilendirme Karşılaştırma

3 Bin kelime ile anlatacaklarınızı bir resimle anlatabilir misiniz?

4 Resimlerin Kullanımı Konudaki önemli olan bilgilere öğrenenin dikkati çekilir. Konuyla ilgili ön bilgiler harekete geçirilir. Yeni anlamlandırmalar oluşturulabilir. Yeni ve genişletilmiş bilişsel modeller oluşturulabilir. Bilgi transferini sağlar ve kolaylaştırır. Öğretim amaçlarını tamamlamak ve başlatmak için öğrenenler motive edilir.

5 Resimlerin Genel Özellikleri Eğitim Ortamlarında Resim Kullanımının Avantajları Herhangi bir donanım gerektirmediği için kullanımı kolaydır. Nispeten ucuz materyallerdir. Her seviyedeki konu ve amaçlar için ders içerisinde kullanılabilmektedir.

6 Resimlerin Genel Özellikleri Eğitim Ortamlarında Resim Kullanımının Dezavantajları Bazı resimlerin tasarlanması için özel bir emek harcamak gerekir. Bazı resimler sembolik oldukları için anlamları kişiden kişiye değişebilir veya yanlış anlaşılabilir.

7 Resimlerin Kullanım Amaçları – Dekor – Gösterim – Yorumlama Organize etme İlişkilendirme Karşılaştırma

8 Dekor Amaçlı Kullanım Anlatıma ve öğretime estetik, mizah veya motivasyon faktörleri katmak için kullanılır. Bu tür resimler, anlatılan konu ile ilgili olsa dahi öğretimi destekleyici bir rolü yoktur. Örnek: Kitap kapakları, dekoratif resimler

9 Gösterim Amaçlı Kullanım Ders içeriğini daha somut ve gerçekçi bir şekilde göstermek için kullanılır. Bilginin hızlı ve kolay bir şekilde sunulmasını sağlar. Genellikle, nesnenin gerçek fotoğrafı veya çizimi kullanılır.

10 Yorum Amaçlı Kullanım Gözlenmesi ve anlaması zor olan bilgileri göstermek için kullanılabilir. Bir konuyla alakalı kavram, ilke veya sebep-sonuç ilişkisini göstermek için kullanılabilir. Bu resimler kullanılarak öğrencilerden yorumlar yapmaları istenebilir. Örnek: Yandaki resim basınç ve yükseklik arasındaki ilişkiyi gösterir. Öğrencinin bu resme bakarak yükseklik ile basıncın nasıl değiştiğini yorumlayabilir.

11 Yorum Amaçlı Kullanım Organize Etme Kavramların ve işlevlerin birbirleriyle ilişkisini veya bir olayın meydana geliş sırasını gösteren resimlerdir.

12 Yorum Amaçlı Kullanım İlişkilendirme-1 İki veya daha fazla değişken arasında var olan ilişkiyi göstermek amacıyla kullanılabilir. İstatistiki çizelgeler, grafikler örnek olarak verilebilir.

13 Yorum Amaçlı Kullanım İlişkilendirme-2 Değişimi göstermek için de ilişkilendirmeyi sağlayan resimler kullanılabilir. Bu tür resimler genellikle döngüsel olarak gösterilen prosedürler ya da süreçleri temsil etmek için kullanılır. A B C D E

14 Etkinlik 3.1 Aşağıda verilen resimlerin ders anlatım esnasında hangi amaçla ya da amaçlarla kullanılabileceğini seçiniz.  Dekor amaçlı  Gösterim amaçlı  Yorum amaçlı  İlişkilendirme  Organize etme  Dekor amaçlı  Gösterim amaçlı  Yorum amaçlı  İlişkilendirme  Organize etme

15 Etkinlik 3.1  Dekor amaçlı  Gösterim amaçlı  Yorum amaçlı  İlişkilendirme  Organize etme  Dekor amaçlı  Gösterim amaçlı  Yorum amaçlı  İlişkilendirme  Organize etme

16 Görsellerin Ders İçinde Kullanımı Resimler, dersin giriş, sunuş ve özet bölümlerinde öğretimi sağlama ve destekleme amacıyla kullanılabilir. Genel olarak; dikkat çekme, açıklama, soru sorma, hatırlatmalar yapma, ilişkileri kurmayı kolaylaştırma gibi amaçlarla kullanılabilir.

17 Görsellerin Ders İçinde Kullanımı Dersin Giriş Aşaması Öğrencinin dikkatini konuya çekebilecek resim kullanın. Ön bilgileri hatırlatıcı resimler kullanın Konu ile ilgili genel açıklamaları içeren resimler kullanın. Örnek: Kuvvet ve Hareket konusuna dair gerçek hayattan bir resimde konunun ilgili olduğu bölümler işaretlenip kullanılması öğrencilerin dikkatini çekme noktasında faydalı olacaktır. Dersin giriş kısmında kullanılabilecek bir resim Kaynak:http://www.uky.edu/~gmswan3/544/vortaggirep2002.pdf

18 Etkinlik 3.2 Aşağıda verilen resimlerden hangisini fotosentez konusunun işlendiği bir dersin giriş kısmında kullanırsınız. Kısaca açıklayınız.

19 Etkinlik 3.2 -cevap- Resim dersin giriş aşaması için fazla detaylı bilgi içeriyor. Bu resim dersin sunuş esnasında kullanılması daha doğru olur. Resim dersin giriş aşamasında kullanmak için uygundur. Fotosentez konusundaki işleyiş fazla detaya girmeden basitçe anlatılmıştır. Resim dersin giriş yada özet kısmı için kullanılabilir.

20 Görsellerin Ders İçinde Kullanımı - Dersin Sunumunda Bu aşamada gösterilen resimler sunulan bilgi türüne ve hedefe uygun olduğunda beklenen etkiyi gösterirler. Kavram tanımı ve kavramla ilgili resim verilebilir. Soyut kavramlar ve öğrencinin yabancı olduğu kelimeler için görsel analojiler kullanılabilir. Olay ya da olgu öğretiliyorsa bunlarla ilgili somut durumları gösteren basit resimler kullanılabilir. İlkeler anlatılırken olay, olgu veya kavram arasındaki ilişkileri gösteren resimler kullanılabilir.

21 Etkinlik 3.3 Aşağıda verilen resimlerden hangisini basit makinalar konusunun anlatıldığı dersin sunuş kısmında kullanırsınız. Kısaca açıklayınız.

22 Etkinlik 3.3 -cevap- Resim dersin sunuş aşaması için uygundur. Resim dersin sunuş aşamasında kullanmak için uygun değildir. Bu resim dersin giriş aşamasında kullanılabilir. Resim dersin giriş yada özet kısmı için kullanılabilir.

23 Görsellerin Ders İçinde Kullanımı - Dersin Sonunda Dersin kapanış bölümünde öğrencilerin öğrendiklerini gözden geçirmelerini ve uzun süre hatırlamalarını sağlamak amacıyla konuyla ilgili çeşitli resimler gösterilebilir. Dersin sonunda gösterilecek bir resim üzerinden dersin özetlenmesi sağlanabilir.

24 Etkinlik 3.4 Aşağıda verilen resimlerden hangisini hücreler konusunun anlatıldığı dersin özet kısmında kullanırsınız. Kısaca açıklayınız.

25 Etkinlik 3.4 -cevap- Resim dersin özet kısmında kullanılabilir. Dersin sonunda öğretmen resimdeki ilgili yerleri gösterip organellerin isimlerini sorabilir ve böylece dersi tekrar ederek özetlemiş olur. Resim dersin özet aşaması için fazlaca ayrıntı içermektedir. İlgili resim dersin sunuş aşaması için daha uygun olur. Resim dersin özet kısmı için kullanılabilir.

26 Etkinlik 3.5 Alanınızla ilgili belirlediğiniz bir konuda giriş anlatım ve özetleme bölümlerinde kullanılabilecek resim örnekleri veriniz. (Bu etkinlik için kitabınızdaki örnek uygulamayı inceleyiniz.) GİRİŞ BÖLÜMÜ Dersin giriş kısmında kullanacağınız resmi çiziniz yada tasvir ediniz Dersin giriş kısmında kullandığınız resmi neden kullandığınızı açıklayınız. SUNUM BÖLÜMÜ Dersin sunum kısmında kullanacağınız resmi çiziniz yada tasvir ediniz Dersin sunuş kısmında kullandığınız resmi neden kullandığınızı açıklayınız. SONUÇ BÖLÜMÜ Dersin özet kısmında kullanacağınız resmi çiziniz yada tasvir ediniz Dersin özet kısmında kullandığınız resmi neden kullandığınızı açıklayınız. DERS: KONU: SÜRE:

27 ÖZET Bu bölümde resimlerin eğitimde kullanımı sunulmuştur. Resimler eğitimde dekor, gösterim, yorumlama (organize etme, ilişkilendirme, karşılaştırma) amaçlı kullanılırlar. Öğretmenler derslerini planlarken dersin bölümlerine göre uygun resim tercih etmeleri öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.


"Resimlerin Kullanımı. Kapsam Giriş Resimlerin genel özellikleri Resimlerin Kullanım Amaçları – Dekor – Gösterim – Yorumlama Organize etme İlişkilendirme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları