Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ders Kitaplarında Tasarım. hedefler •Ders kitaplarında tasarım öğelerini tanımlayabilme • Ders kitaplarında tasarım ilkelerini kavrayabilme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ders Kitaplarında Tasarım. hedefler •Ders kitaplarında tasarım öğelerini tanımlayabilme • Ders kitaplarında tasarım ilkelerini kavrayabilme."— Sunum transkripti:

1 Ders Kitaplarında Tasarım

2 hedefler •Ders kitaplarında tasarım öğelerini tanımlayabilme • Ders kitaplarında tasarım ilkelerini kavrayabilme

3 Boyut Doku ÇizgiRenk Boşluk Tasarım öğeleri

4 Boyut •Ders kitabını oluşturan öğelerin boyutu sizce nasıl olmalıdır?

5 Kitabın ve kitaptaki öğelerin boyutuna karar verirken; •Gelişim düzeyi (algılama, kullanım) •Bilgilerin çokluğu •Sayfa sergisi (öğelerin öğretici işlevleri)

6 Doku Nesnelerin dış yapıları üzerindeki yüzeysel etkiler

7 Hissedilişine göre dokular; •Görsel doku (bir resimde pürüzlülüğün tarama yardımıyla belirtilmesi) •Dokunsal doku (ders kitabının sayfaları ve kapağı dokunsal olarak hissedilebilir)

8 Doku hangi amaçlarla kullanılır? •Kullanımı kolaylaştırmak •Dikkat çekmek •Doğal görüntüsü vermek

9 Çizgi •Çizginin şekli algılamayı nasıl etkiler?

10 Çizgi •yatay çizgiler genişlik •dikey çizgiler yükseklik •eğik çizgiler dengesizlik •kırık çizgiler sertlik •dalgalı, yuvarlak çizgiler yumuşaklık

11

12

13

14

15

16

17 Çizgiler tasarımda bütünlük ve zenginliği sağlayabilir •Başlıkların altını çizmek belirginlik ve vurgu oluşturmak •bir bilgiyi görselleştirmek dikkat çekmek (tablo, şema, grafik…) •farklı bilgi bölümlerinin altını çizmek •öğeler arasındaki ilişkileri belirtmek (kesik çizgi dolaylı, sürekli çizgi doğrudan ilişki)

18 Renk •Ders kitaplarında görsel zenginliği sağlar

19 Rengin algılamaya etkileri: •Psikolojik etkileri: Resimde duygulara en çok etki eden elemandır. Coşku durgunluk, canlılık gibi duyguların algılanması (sigaranın zararlarının anlatımında mavi, yeşil yerine gri ve siyah renkler) •kitabın okunmasında itici ya da çekici rol oynar •görüntünün gerçekliği artar •önemli noktalara dikkat çeker •anlatımda kolaylık (fiziki harita)

20 Renk kullanımında nelere dikkat edilmeli? •Canlı renkler daha çok dikkat çeker (parlak renkler küçük yaş grupları için kullanılabilir) •renkler arası uyum sağlanmalı •eğitsel amaçlar gözetilmeli (dikkati dağıtmamalı)

21 Boşluk •Ders kitabında boşluk neden önemlidir?

22 Boşluk; •Karmaşayı önler •metinlerin okunmasını kolaylaştırır (paragrafları ve nesneleri birbirinden ayırırlar) •not alma imkanı verir

23 Tasarım ilkeleri •Tasarım öğelerinin işlevlerini yerine getirmesine rehberlik eder •Kitabın okunabilirliğinde önemlidir

24 Bütünlük Denge TekrarUygunluk Vurgu Tasarım ilkeleri

25 Bütünlük Ders kitaplarında sayfa düzeni içinde bulunan öğelerin kendi aralarında ve diğer sayfalarla oluşturduğu uyum.

26 Bütünlük • Gereksiz öğeler ve ayrıntılardan kaçınılmalı • Yazı, renk ve resimler gibi görsel elemanlar sayfa içerisinde düzenli bir şekilde yerleştirilmeli • Sayfa düzeni, yazı karakteri, puntolar, satır aralıkları, metin blokları gibi elemanlar bir bütünlük içinde olmalı

27 Denge Şekil, renk, boşluk ve boyut gibi tasarım öğelerinin sayfa düzeni içerisinde yerleşimindeki uyumdur.

28 Denge Denge görünümü nasıl etkiler?

29 Simetrik ya da asimetrik kompozisyonlar seçilebilir • simetrik denge: görsel elemanlar merkeze ve sayfa ortasından geçtiği varsayılan sanal bir çizgiye eşit mesafede yerleştirilir Örnek: insan yüzü •

30 Asimetrik denge: Öğelerin birbirine eşit olmayan ağırlıkta ve mesafede düzenlenmesi Göz simetrik dengeye aşinadır, asimetrik dengenin şaşırtan, dikkat uyandıran etkisi vardır.

31 Simetrik DengeAsimetrik Denge

32 Tekrar Tasarım öğelerinin dikkati dağıtmayacak bir düzende sunulması

33 Tekrar •Gözün izlediği hareket sırasına göre yerleşim •Renklerde devamlılık •ünite ve konu başlıklarında devamlılık •madde işaretlerinde devamlılık

34 Uygunluk (orantı ve görsel hiyerarşi) Farklı boyut, biçim ve renklerden oluşan görsel elemanlar arasındaki orantı

35 Uygunluk • iletilmek istenen bilgiyi destekler nitelikte olmalı • bazen metin, bazen de resimler ön plana çıkarılarak görsel hiyerarşi oluşturulabilir

36 Vurgu Önemli öğelere dikkat çekilmesidir

37 Vurgu Uygun ve yerinde yapılan vurgu, bilginin iletimine ve akılda kalmasına yardım eder

38 Vurgu çeşitleri •alt-çizgi ile vurgulama •renkle vurgulama: diğerlerinden farklı renk ve ton kullanma •farklı yazı karakteri kullanma • eğik yazma •fon üzerine metin oluşturma •Resim, fotoğraf gibi elemanlarla vurgulama •diğerlerinden daha büyük yazma madde işareti kullanma

39 Vurgu kullanırken; •Aşırıya gidilmemeli •vurgu yapılan ögeler tutarlı olmalı (aynı özellik için farklı vurgunun kullanılması)

40 te ş ekkürler


"Ders Kitaplarında Tasarım. hedefler •Ders kitaplarında tasarım öğelerini tanımlayabilme • Ders kitaplarında tasarım ilkelerini kavrayabilme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları