Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cerrahi Bilimlerde Mentor’un Önemi Prof.Dr.Rıfat YALIN Genel Cerrahi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cerrahi Bilimlerde Mentor’un Önemi Prof.Dr.Rıfat YALIN Genel Cerrahi."— Sunum transkripti:

1 Cerrahi Bilimlerde Mentor’un Önemi Prof.Dr.Rıfat YALIN Genel Cerrahi

2 Telemachus Mentor MENTOR Kime Denir?

3 Sushruta Samhita (M.Ö 400 ) “Cerrahi bir kanadı bilim, bir kanadı sanat olan bir kuştur. Kanatlarından birisi olmadan uçamaz.” S.Sushrata

4 CERRAHİDE İLK MENTORLAR Theodore Billroth (1829-1894) Carl angenbuchTheodore Kocher Mikulicz-Radecki John Murph

5 CERRAHİ EĞİTİM ve MENTORLUĞUN BAŞLANGICI William S. Halsted (1852-1922) Harvey Cushing William Osler

6 Değişimler XX.yy XXI.yy Cerrah demografisi Beyaz ırk- ErkekHer ırktan, kadın-erkek Cerr.asist. çalışma k.Günaşırı nöbet80 saat/hf. (ABD) Hasta sorumluluğuOtonom/bağımsızCerrahi ekip Ameliyat kararıSorgulanmazSorgulanır/ Sigorta şt. Primer görevHasta bakımıİş- müşteri MentorlarTekBirden fazla, çok XXI.yy. - Değişen Cerrahi Paradigmalar

7 Mentorship in surgical training; a systematic review Entezami, Pouya et al. HAND, Vol 7 (1), 2012 1985-2010 yılları arasında, cerrahide mentorluk üzerine yazılmış (PubMed-ISI Web) 1091 makale bulunmuştur. (% 68’i yorum ve editör yazısı). Bunlardan ancak 38 makale değerlendirmeye uygun bulunmuştur. Genellikle cerrahide mentorluğun kalitesi, mentor- mentee ilişkisi ve öne çıkan engeller tartışılmıştır. Etkili bir cerrahi mentorluk için iki önemli sorunun olduğu kanısına varılmıştır; a- Zamanın kısıtlı olması, a- Zamanın kısıtlı olması, b- Kadın mentorların eksikliği…. b- Kadın mentorların eksikliği….

8 Cerrahide Mentor tipleri; 1.Resmi Olmayan Mentorluk (Kıdemli/Başasistan). 2.Resmi Mentorluk 3.Uzak mesafeli Mentorluk ; (Şehirler, ülkelerarası, telefon, e-mail vb) 4. Tele-mentor (Telemedicine, telesurgery, videokonferanslar, robotik cerrahi vb.)

9 Philip Mourete -A.Cushieri 1987 de İ lk Laparoskopik Kolesistektomi yapıldı Laparoskopik Cerrahi “Cerrahide Rönesans”

10 Robotik Cerrahi/Telesurgery (xxı.yy.)

11 Cerrahi Bilimlerde Mentorun Önemi (Kanıta Dayalı Bulgular) 1.Cerrahi stajlarda mentor’un önemi. 2.Cerrahi asistan eğitiminde mentorun ön. 3.Cerrahi üst uzmanlık/meslek seçiminde “ 4.Cerrahi mentorluk ve Araştırma…

12 Berman L et al.Attracting surgical clerks to surgical careersİ role models, mentoring and engagement in the operating room. J. Am.Coll.Surg.2008 Berman ve ark. (2008) tıp öğrencilerinin cerrahi stajlarda, cerrahiyi seçmelerini etkileyen nedenleri araştırmışlardır; Cerrahi stajlarında birkaç dikiş atarak veya laparoskop kamerasını tutarak kendilerini cerrahi ekibin bir parçası olarak hissedenler, daha az ilgi duyanlara oranla 4-7 kat daha fazla, uzmanlık alanı olarak cerrahiyi seçmişlerdir 1.Cerrahi stajlarda mentor’un önemi;

13 Thankur A et al. Impact of mentor guidance in surgical career selection J.Pedatr.Surg. 36;1802-4, 2001 Cerrahi stajlarda mentorun önemi ;

14 Should we train the trainers? Results of randomized trial. Murphy et al. J.Am.Coll. Surg. 207;185-190, 2008 Cerrahi stajlarda mentorun önemi ;

15 2.Cerrahi asistan e ğ itiminde mentor’un önemi

16 What is the best method of surgical training? Ko CV et al. Arch.Surg. 133;900-905, 1998 352 kıdemli cerrahi asistanı (başasistan) ile yaptığı görüşme sonucunda, yan dal (üst) uzmanlık seçiminde (plastik, onkoloji vb.) etki eden nedenleri araştırmışlardır; -% 56 mentorun etkisi, -% 52 araştırmaya duyulan ilgi, -% 23 mevcut hasta dağılımının etkisi. 3. Cerrahi asistanın üst uzmanlık/yan dal seçiminde mentorun önemi ;

17 Assessing the role of influential mentors in the research development of primary care fellows. Steiner JW et al. Acad. Med. 79;865-872, 2004 4.Cerrahi e ğ itim ve ara ş tırma da mentorun önemi. Amaç; Cerrahi araştırmalarda mentorun kalitatif ve kantitatif değerini ortaya koymak; 1988-97 yılları arasında “Ulusal Araştırma Servisi ödülününü kazanan 215 acil cerrahi asistanın, - % 27’sinde mentorun etkisi olmamıştır. - % 73’ ünde mentorun etkisi olmuştur. (Mentorun etkisi olanların, diğerlerine oranla araştırmaya daha fazla zaman harcadığı, daha çok makale yayınladığı ve daha fazla mentorluk yaptığı anlaşılmıştır.

18 Gelecekte Cerrahi Mentorluk? 1. Mozayik Mentorlık. 2. İşbirliği ile oluşturulan “Collaborative” M.

19 Kişisel Danışman MENTOR Cerrahi Asist. Mentor Yönetimsel Mentor Klinik Uzm. Mentor Araştırma Mentor Cerrahi Asistan Öğrenci /Mentee Geleceğin Cerrahi Mentorluğu Mozaik Mentorluk

20 How can we build mentorship in surgeons of the future? ANZ J.Surg. May.2011 Lokal Mentorl. Ulusal Mentorl. Uluslar- arası Mentorl. Uzmanlar arasında bilgi payl. Geleceğin cerrahi mentorluğu nasıl yapılandırılmalıdır?

21 Her ba ş arılı cerrah, deneyimli ve ba ş arılı bir cerrahın mentorlu ğ unda yeti ş ir….

22 Bizim bilgili olmamız çok önemli,, çünkü öğrencilerimize sunabileceğimiz tek şey kendimiziz. Bunun dışında herşeyi kitaplarda okuyabilir (veya internette bulabilirler). Daniel Tosteson, M.D Harward Tıp Fak. Dekanı (1979)

23 Te ş ekkür ederim.

24

25 Başarılı İnsanlar Amaçlarına Asla Yalnız başlarına Ulaşamaz Te ş ekkür ederim.


"Cerrahi Bilimlerde Mentor’un Önemi Prof.Dr.Rıfat YALIN Genel Cerrahi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları