Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuk Acil Servisinde Nebülize Salbutamol Uygulaması: Hemşire Uygulaması Hekim Yönergesine Ne Kadar Uygun? Uzelli D, Yörükbay S, Anıl M, Kara D, Helvacı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuk Acil Servisinde Nebülize Salbutamol Uygulaması: Hemşire Uygulaması Hekim Yönergesine Ne Kadar Uygun? Uzelli D, Yörükbay S, Anıl M, Kara D, Helvacı."— Sunum transkripti:

1 Çocuk Acil Servisinde Nebülize Salbutamol Uygulaması: Hemşire Uygulaması Hekim Yönergesine Ne Kadar Uygun? Uzelli D, Yörükbay S, Anıl M, Kara D, Helvacı M

2 Giriş Nebülizasyon: • İlacın Partiküller şeklinde aerosol olarak verilmesi • Çocuk acil servislerindeki en sık uygulamalardan biri Ulus B, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2007 Textbook of Pediatric Emergency Care, 2010

3 Nebülizasyon Tedavisi • Salbutamol, kortikosteroid, asetilsistein, tobramisin, adrenalin…… • İlacın sulandırılması: %09 NaCl, %3 NaCl • Nebülizasyonda ideal sıvı hacmi: 2-4 ml • Tercihen oturur pozisyonda • Süre: 5-10 dakika • Hava akım hızı: 6-8 L/dakika • Yüze tam oturan maske Everard ML, Petiatr Ann, 2006

4 Amaç Hastanemiz Çocuk Acil Servisindeki hemşirelerin : • Nebülize salbutamol tedavi uygulaması hakkındaki bilgi düzeyleri • Yapılan uygulamanın hekim yönergesine uygunluğu • Tedavi uygulamasını etkileyen faktörleri saptamak

5 Yöntem • S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi • Etik kurul onayı • 01.01.2011-31.01.2011 • Kadrolu Çocuk Acil Servis Hemşireleri • N=20 • Birebir yüz yüze görüşme ile anket • Uygulamanın doğrudan habersiz gözlenmesi • Her bir hemşire için 3 farklı gündeki uygulaması • İleriye dönük araştırma

6 Bulgular • Ortalama Yaş: 29,4±5,4 yıl • Ortanca yaş: 31,5 yıl • 18 kadın, 2 erkek

7 Meslekteki Çalışma Süreleri

8 Eğitim durumu

9 Nebülizasyon uygulama süresi

10 Nebülizasyon Eğitimi

11 Hemşire yaşı ile tedavi uygulaması Kruskal Wallis: p>0,05

12 Hemşire eğitim durumu ile tedavi uygulaması Kruskal Wallis: p>0,05

13 Hemşire Kıdemi ile Tedavi Uygulaması Kruskal Wallis: p>0,05

14 Nebülizasyon Uygulama Süresi ile Tedavi Uygulamaları Kruskal Wallis: p>0,05

15 Nebülizasyon eğitimi ile tedavi uygulaması Kruskal Wallis: p>0,05

16 Hemşireler kendilerini nasıl görüyor?

17 SONUÇ • Çocuk acil servisimizde çalışan hemşirelerin nebulize salbutamol uygulamaları hekim yönergesiyle tam bir uyum göstermektedir. • Bu olumlu durum hemşire yaşı, kıdemi, eğitim düzeyi ve nebulizasyon deneyiminden etkilenmemektedir • Büyük bir populasyona hitap eden multicenter bir çalışma yapılabilir fakat bizim yaptığımız kendi ünitemize uyguladığımız bir çalışmadır. • Bununla birlikte literatür taramasında benzer bir çalışmaya rastlanmamıştır.

18 SONUÇ 2010 yılı S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi • Çocuk Acil Servisi hasta başvuru sayısı:174.961 • Nebülizasyon tedavisi alan hasta sayısı:866 • Mesai saati içinde çalışan hemşire sayısı: 9 • Nöbet koşullarında çalışan hemşire sayısı: 7 Yoğun hasta yükü altındaki kliniklerdeki yüksek deneyim hemşire başarısını arttırmaktadır.

19 ÇOCUK ACİL SERVİSİMİZDE YOĞUN BİR GÜN…

20 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER ….


"Çocuk Acil Servisinde Nebülize Salbutamol Uygulaması: Hemşire Uygulaması Hekim Yönergesine Ne Kadar Uygun? Uzelli D, Yörükbay S, Anıl M, Kara D, Helvacı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları