Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mentor Mentee İlişkisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mentor Mentee İlişkisi"— Sunum transkripti:

1 Mentor Mentee İlişkisi
Dicle Güç

2

3

4

5

6

7 Profesyonel Hayat

8 KİTAPLAR MAKALELER TOPLANTILAR

9 Kişisel gelişimi hızlandırmak ve Pratik bilgi akışını sağlamak
Mentor ve mentee’nin bir araya gelmesi

10 MENTOR ARARKEN DENEYİM ORTAK İLGİ ALANI AKIL EMPATİ

11 Mentor Mentee İlişkisi

12 Birisiyle ilgili veya bağlantılı olma durumu
İlişki Birisiyle ilgili veya bağlantılı olma durumu Kan bağı, evlilik, akrabalık Mentor/Mentee

13 Her birinin «eşit» konumu Güç mentordadır özgürlük alanları ama
Ortaklık Her birinin «eşit» konumu Güç mentordadır özgürlük alanları ama ciddiye almaları gereken resmi yükümlülükleri vardır

14 Öğretmen-öğrenci ilişkisinden farklıdır Ebeveyn ilişkisi gibidir
Mentor/Mentee Öğretmen-öğrenci ilişkisinden farklıdır Ebeveyn ilişkisi gibidir

15 Başkalarını Geliştirmek
Leadershipfreak.wordpress.com

16 Bir başka insanın hayatında çok önemli ve çok uzun süreli
Mentor Bir başka insanın hayatında çok önemli ve çok uzun süreli bir değişikliğin ortaya çıkmasını sağlar

17 profesyonel başarısı için zaman harcar Profesyonel başarı
Mentor Bir başka insanın profesyonel başarısı için zaman harcar Profesyonel başarı kişinin özel yaşamında olanlar da ilgilidir

18 kişisel yaşama da dahil olur Yalnızca iş ilişkisi yürütemez
Mentor kişisel yaşama da dahil olur Yalnızca iş ilişkisi yürütemez

19 Mentorluk; Sahiplenmek Önyargısız olmak Saygı göstermek Sert olmak Yumuşak olmak

20 Mentor İyi dinleyici Sabırlı Hatalara izin vermeli Çok yönlü

21 yükümlülükleri bilmek
Mentor/Mentee başarının temel ögesi yükümlülükleri bilmek ve yerine getirmektir

22 Mentee BİLGİ TECRÜBE

23 Duruma en iyi uyan mentorluk ilişkisini seçilmeli
İlişki Eylem Planı Başlangıç Karşılıklı anlaşma Rol ve sorumluluklar Duruma en iyi uyan mentorluk ilişkisini seçilmeli İş dışında da berber olarak tanışılmalı

24 Karşılıklı beklentiler ve sınırlar belirlenmeli
İlişki Eylem Planı Meseleler açık bir şekilde paylaşılıp tartışılarak güven geliştirilmeli Karşılıklı beklentiler ve sınırlar belirlenmeli Her iki tarafın da sorumlulukları tartışılmalı Güvenilirlik konuşulmalı

25 Vizyon planı ile ilgili görüşülmeli Amaçlar geliştirilmeli
İlişki Eylem Planı Vizyon planı ile ilgili görüşülmeli (genel olarak amaçlar, uzun soluklu hedefler) Amaçlar geliştirilmeli Açık hale getirilmeli Yazılmalı Vizyon Oluşturulmalı

26 çıkar çatışmaları görüşülmeli
İlişki Eylem Planı Etik kurallar çıkar çatışmaları görüşülmeli etik sınırlar konusunda anlaşmaya varılmalı Mentee’nin en çok ihtiyacı olan alanlar tanımlanmalı Bunlara öncelik verilmeli (mentee belirlemeli)

27 İş tanımlarına bakarak
3-4 yıl içerisinde neyin peşinde olmak gerektiğini belirleyin Siz hangi vasıflara sahipsiniz? Mentor hangi alanlarda daha fazla gelişmeye ve uzmanlaşmaya ihtiyacınız olduğunu belirtti?

28 hangi vasıfları/deneyimleri geliştirmek gerekir?
İyi bir iş bulmak için hangi vasıfları/deneyimleri geliştirmek gerekir? Şimdiki pozisyonda temel ihtiyaçları nedir? Şimdiki pozisyonda hoşlandıkları neler? Ne eksik?

29 SMART hedefler kullanılmalı
İlişki Eylem Planı SMART hedefler kullanılmalı (Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Timely) (Özgül, Ölçülebilir, Gerçekçi, Ulaşılabilir, Süreli) Mentor, Mentee ve Kurum hedefleriyle uyumlu olmalı Mentee’nin ihtiyaçlarına uygun kişisel hedefler endişeleri ve korkuları da sorgulanarak belirlenmeli

30 Toplantı şeması için görüşülmeli ve tartışılmalı
İlişki Eylem Planı Toplantı şeması için görüşülmeli ve tartışılmalı Resmi toplantı zamanları Toplantı yeri Tartışma gündemi planlanmalı (mentee) Acil görüşme süreci belirlenmeli Toplantıların sanal ortamda yapılıyorsa yüz-yüze görüşmeler için zaman belirlenmeli

31 yeni yetenekler geliştirmesine bir protokol oluşturulmalı
İlişki Eylem Planı Mentee’nin yeni yetenekler geliştirmesine yardımcı olacak bir protokol oluşturulmalı

32 yardımcı, açık, istekli ve hünerli olmalı Lafı dolandırmamalı
Mentora karşı yardımcı, açık, istekli ve hünerli olmalı Lafı dolandırmamalı «Mentorun vakti değerlidir» Mentorun yanında Rahat, kendini değiştirmeye ve geliştirmeye istekli ve hazır olmalıdır

33 bunların nasıl ölçülüp, takip edileceği tartışılmalı
İlişki Eylem Planı Beklenen sonuçlar, bunların nasıl ölçülüp, takip edileceği tartışılmalı Mentee’nin hedefin gerçekleşmesinde gösterdiği ilerlemeyi belirleyecek bir değerlendirme süreci hazırlanmalı (zaman, yer, yöntem)

34 ne şekilde çözümlenmesi gerektiği
İlişki Eylem Planı Anlaşmazlıkların ne şekilde çözümlenmesi gerektiği görüşülmeli

35 İlişkinin her iki tarafa da yararlı olabilmesi için
İlişki Eylem Planı İlişkinin her iki tarafa da yararlı olabilmesi için bir zaman çerçevesi oluşturulmalı İlişkide son nokta veya yenilenme noktası karşılıklı anlaşarak belirlenmeli

36 Uyumsuz birlikteliği bitirmeye korkmayın
İlişki Eylem Planı Uyumsuz birlikteliği bitirmeye korkmayın İlerlemeler ve başarılar varsa

37 KUTLAYIN İlişki Eylem Planı Uyumsuz birlikteliği bitirmeye korkmayın
İlerlemeler ve başarılar varsa KUTLAYIN

38 Rol ve sorumlulukların belirlendiği resmi anlaşmalar
İlişki Eylem Planı Rol ve sorumlulukların belirlendiği resmi anlaşmalar Çıkar çatışmaları Güvenlik anlaşmaları .

39 sizden daha başarılı olacak birini
Baştan itibaren sizden daha başarılı olacak birini yetiştirmeniz gerektiğini anlamalısınız

40 süper insan çabasıdır MENTORLUK süper insan çabasıdır

41 Ancak yetiştirdiğiniz kişilerin başarıları ile motive olursanız
iyi bir mentor olabilirsiniz

42

43 Nature Awards for Creative Mentoring in Science
Şevkli/hevesli Kapısı açık Herkese hitap eden Dinleyen Zorlayıcı Yönlendirici Kendini-yönlendirici

44 Kültürel Farklılıklar


"Mentor Mentee İlişkisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları