Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ebeveynlerin Sağlıkla İlgili Görüşleri ve Hemşirelerden Beklentileri Uzm. Mine H.Bahçeci I.Derece Öğretmen Hemşire KKTC Sağlık Bakanlığı Kentsel Sağlık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ebeveynlerin Sağlıkla İlgili Görüşleri ve Hemşirelerden Beklentileri Uzm. Mine H.Bahçeci I.Derece Öğretmen Hemşire KKTC Sağlık Bakanlığı Kentsel Sağlık."— Sunum transkripti:

1 Ebeveynlerin Sağlıkla İlgili Görüşleri ve Hemşirelerden Beklentileri Uzm. Mine H.Bahçeci I.Derece Öğretmen Hemşire KKTC Sağlık Bakanlığı Kentsel Sağlık Merkezi, Lefkoşa

2 G İ R İ Ş VE AMAÇ Çocuk hemşiresi, her çocuğun ve ailesinin gereksinimlerini ve beklentilerini dikkate alarak onlara en üst düzeydeki bakımı sağlamaktan sorumludur (Altıok, Şengün, Üstün 2011; Hockenberry 2009; Çavuşoğlu 2008). Hemşirelerin, ebeveynlerin beklenti ve ihtiyaçlarına duyarlı olmaları, verilen hemşirelik bakımının kalitesini etkilemesi açısından önemlidir (Arıkan, Tüfekçi, Taştekin 2007; James and Ashwill 2007). Bu araştırma, ebeveynlerin sağlık ile ilgili görüşlerini ve hemşireden beklentilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

3 YÖNTEM Çalışma, Ekim 2011’de Lefkoşa’daki kamu ve özel sağlık kurumlarından hizmet alan 40 gönüllü anne, babadan oluşmuş örneklem grubuyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Yüz yüze görüşme ile soru formu ile elde edilen veriler yüzde olarak ifade edilmiştir

4 BULGULAR Çalışmaya katılan ailelerin % 50’si iki, % 37.5’i tek çocukludur. Çocukların % 62’si erkek, % 38’i kızdır. Ailelerin % 45’i sağlık hizmetini özel kurumlardan, diğerleri devlet hastanesi ya da her iki kurumdan almaktadır. Ailelerin %70’i çocuklarının sağlığını ‘’İyi’’ olarak ifade etmektedir.

5 TABLO 1: Ebeveynlerin Demografik Özellikleri Dağılımı Kod No Kişisel Bilgiler(N=40) % Eğitim Durumu- 0 1 2 3 Okur-yazar değil Okur-yazar/ilkokul Ortaokul/Lise Üniversite/ + % 72.5 İşi 0 1 2 3 4 İşsiz/ ev hanımı Düz İşçi Özel iş çalışanı Kamu görevlisi Yönetici / Subay % 87.5 Yaş 1 2 3 20-35 36-45 46-55 % 50 Uyruğu 1 2 3 KKTC Çift Uyruk (KKTC- Tc, KKTC-UK vb.) TC % 65

6 Ebeveynler sağlığı Tablo. II’de görüldüğü gibi tanımlamaktadırlar. Tablo.II Ebeveynlerin Sa ğ lık Tanımlarının Da ğ ılımı

7 TABLO III. Sağlığı Olumlu ve Olumsuz En Çok Etkileyen 5 Faktöre Yönelik Ebeveyn Görüşlerinin Dağılımı Aileler: % 17.79 oranında beslenmenin, % 11.04 hijyenin, ve % 10.43 oranında huzurlu ortam, sevginin sağlığı olumlu etkilediği Ancak % 20.75 oranında çevresel kirliliğin, %13.84 oranında ise dengesiz beslenme ve stresin sağlığı olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir.

8 Çalışmadaki Ailelerin, çocuklarını hastalıktan korumaya ilişkin muhakkak uyguladıkları en sık yöntemler Beslenmesine Özen (% 27,68) Hava koşuluna göre çocuğun giyimini düzenleme (% 16,96) Aşılanmasını yaptırma (% 8,93) Temizliğe hijyene özen (% 9,82)

9 Çalışmadaki Ailelerin Çocuklarının Sağlığını Geliştirmek için En sık Kullandıkları Yöntemler; % Sağlıklı gıda seçimi, yet.,düzenli besleme 14,43 Spor yaptırma 10,43 Konforlu, huzurlu yaşam ortamı sağlama 9, 28

10 Ebeveynlerin Hemşireden Sık Bekledikleri Tablo. IV’de görülmektedir. TABLO:IV Ebeveynlerin Hemşireden En Sık Bekledikleri

11 SONUÇ ve ÖNERİLER Ebeveynler sağlığı; Bedensel, emosyonel, çevresel sağlık olarak tanımlamıştır. Ebeveynler çocuğa hizmet veren hemşirelerden; ilgi şefkat yanında, güncel bilgili ve doğru yönlendirici olumalarını beklemektedirler. Bakımda, ebeveynlerin görüş, bilgi ve beklentilerini tanıyarak çocuk hemşiresinin hizmetlerini güncellemesi önerilmektedir.

12 KAYNAKLAR Altıok, H., Şengün, F., Üstün, B.(2011). Bakım: Kavram Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Elektronik Dergisi, 4(3), 137-140. Arıkan, D., Tüfekçi, F., Taştekin, A. (2007). Çocuk Kliniklerindeki Refakatçilerin Hastanede Yaşadıkları Sorunlar, Beklentileri Ve Problem Çözme Düzeyleri İle İlişkisi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(2), Erzurum, 49-57. Çavuşoğlu, H. (2008). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği(9.Bs). Cilt:1, Ankara: Sistem Ofset Basımevi. Hockenberry, M., David, W. (2009 ). Essentials of Pediatric Nursing (8.Edt.). USA: St. Louis Mosby Elsevier. James, S., Ashwill, J. (2007). Nursing Care of Children Principles and Practice. Third Ed., Philadelphia: Saunders Elsevier Inc.

13 İ LG İ N İ Z İ Ç İ N TEŞEKKÜR EDER İ M Uzm. Mine H. Bahçeci hizel64@hotmail.com mb.bahceci@hotmail.com


"Ebeveynlerin Sağlıkla İlgili Görüşleri ve Hemşirelerden Beklentileri Uzm. Mine H.Bahçeci I.Derece Öğretmen Hemşire KKTC Sağlık Bakanlığı Kentsel Sağlık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları