Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Haldun Soygür Psikiyatri Doçenti Farmakoloji Bilim Doktoru (PhD)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Haldun Soygür Psikiyatri Doçenti Farmakoloji Bilim Doktoru (PhD)"— Sunum transkripti:

1 Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Haldun Soygür Psikiyatri Doçenti Farmakoloji Bilim Doktoru (PhD)

2 Açıklama ( 2012 – 2014 ) Araştırmacı: Janssen, Danışman: Bilim, BMS, Janssen, Lundbeck, Roche Konuşmacı: Abdi İbrahim, Bilim, BMS, Janssen, Med İlaç TPD Psikiyatri'de Güncel Dergisi

3 Akılcı ilaç kullanımı • Akılcı ilaç kullanımı, doğru tanı sonrasında seçilen uygun ilacı, gereken dozda, gereken doğru sürede ve doğru yolla kullanarak, tedavi başarısını değerlendirmek; yan etkileri ve hastanın uyumunu izlemek, düşünülen tedavinin maliyetini dikkate alma esaslarına dayanmaktadır. Conference of Experts on the Rational Use of Drugs, World Health Organization, Nairobi, Kenya, WHO/CONRAD/WP/RI, (25-29.12.1985).

4 Akılcı ilaç kullanımı • Akılcı ilaç kullanımının önemli ilkelerinden birisi de, eğer birden fazla ilaç kullanılıyorsa bunların birbirleriyle etkileşimlerini değerlendirmektir. Conference of Experts on the Rational Use of Drugs, World Health Organization, Nairobi, Kenya, WHO/CONRAD/WP/RI, (25-29.12.1985).

5 Akılcı ilaç kullanımı ve ortak sorumluluk • Hekim • Eczacı • Hemşire • Diğer sağlık personeli • Hasta/ hasta yakını • Üretici • Düzenleyici Otorite • Diğer (Medya, Akademi vb.)

6 Dikkat • Çoklu ilaç kullanımından kaçınınız • İlaçların gereksiz ve aşırı kullanımından kaçınınız • Klinik rehberlere uyumsuz tedavi seçiminden kaçınınız • Piyasaya yeni çıkan ilaçların uygunsuz tercihinden kaçınınız • İlaç kullanımında özensiz davranılmasından kaçınınız (uygulama yolu, süre, doz..) • Uygunsuz kişisel tedavilere başvurulmasından kaçınınız

7 Dikkat • Gereksiz yere antibiyotik tüketiminden kaçınınız • Gereksiz yere enjeksiyon önerilmesinden kaçınınız • Gereksiz ve uygunsuz vitamin kullanımından kaçınınız

8 Dikkat • Bilinçsiz gıda takviyesi ve bitkisel ürünlerin kullanımından kaçınınız • İlaç-ilaç etkileşimleri ve besin-ilaç etkileşimlerinin ihmal edilmesinden kaçınınız

9 Akılcı ilaç kullanımı • Hastaların tedaviye uyumunu arttırır. • İlaç etkileşimlerini azaltır. • Bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesini azaltır.

10 Akılcı ilaç kullanımı • Hastalıkların tekrarlaması ya da uzamasını azaltır. • Advers olay görülme sıklığını azaltır. • Tedavi maliyetlerini azaltır. • Hastanın sorununu dinleyerek surunu doğru tanımlayınız, • Tanınızın doğruluğundan emin olunuz,

11 Akılcı ilaç kullanımı için • İlaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir tedaviyi tanımlayınız, • Tedavinin gerçekleşebilirliği ve maliyetini değerlendiriniz, • Tedavinin başarısı ve hastanın tedavi uyumunu değerlendiriniz.

12 Akılcı ilaç kullanımı için • En uygun ilacı/ilaçları seçiniz, • Çoklu ilaç kullanımlarında olası etkileşimleri öngörünüz, • Her bir ilaç için uygun doz ve uygulama süresini belirleyiniz.

13 Akılcı ilaç kullanımı için • Güncel tanı ve tedavi kılavuzlarını esas alınız. • Hasta ve hasta yakınlarını tedavi hakkında bilgilendiriniz.

14 Dünya Sağlık Örgütü Önerileri • Koordinasyonu sağlayacak bir kurum • Kanıta dayalı klinik tedavi rehberleri • Temel ilaç listesi • İlaç ve tedavi komiteleri • Farmakoterapi ve ilaç yazma “reçeteleme” eğitimi • Sürekli tıp eğitimleri • Sağlık çalışanlarına geri bildirim • Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve halk eğitimleri

15 Ülkemizde: • Sağlık Bakanlığı bünyesinde, akılcı ilaç kullanımı ile ilgili çalışmalar, yaklaşık 20 yıldır sürmektedir. • 12 Ekim 2010 tarihinde Bakan Oluru ile, Akılcı İlaç Kullanımı Birimi kurulmuştur. • 19 Mart 2012 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bünyesinde Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Dairesi kurulmuştur.

16 Ülkemizde: • İllerde koordinasyonu sağlamak amacıyla 81 ilde İl Sağlık Müdürlüklerinde Akılcı İlaç Kullanımı İl Temsilcisi bulunmaktadır. • Hastane Hizmet Kalite Standartları gereğince, hastanelerde planlama yapmak ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla Akılcı İlaç Kullanımı Ekipleri oluşturulmuştur.


"Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Haldun Soygür Psikiyatri Doçenti Farmakoloji Bilim Doktoru (PhD)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları