Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Simetri ekseni (doğrusu)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Simetri ekseni (doğrusu)"— Sunum transkripti:

1 Simetri ekseni (doğrusu)
SİMETRİ (YANSIMA) SİMETRİ (YANSIMA): Cisimlerin düz aynadaki görüntülerine o cisimlerin simetriği denir. Doğruya göre simetriye veya aynaya göre simetriye yansıma denir. Simetri, verilen bir şeklin katlama çizgisine göre veya doğruya göre katlandığında aynısının diğer tarafa eşit mesafede çıkmasına denir. Katlama çizgisine simetri ekseni denir. Simetri ekseni (doğrusu) AÇIKLAMA: Bir şeklin Yansımasında şeklin boyutu, biçimi değişmez. Şeklin yeri ve yönü değişir. Bir şeklin kendisi ile yansıması eşittir. Şekil ile yansıyan şekil üst üste çakışır.

2 Yansıma: doğruya göre simetri
Yansıma: aynaya göre simetri YATAY SİMETRİ (YATAY YANSIMA):Simetri ekseni (doğrusu) Şeklin tam ortasından yatay olarak geçiyorsa ve Şeklin iki parçası Simetri ekseninin altında ve üstünde kalıyorsa bu tür simetrilere yatay yansıma (simetri) denir Yatay yansıma Yatay yansıma

3 DİKEY SİMETRİ (DİKEY YANSIMA):Simetri ekseni (doğrusu) Şeklin tam ortasından dikey olarak geçiyorsa ve Şeklin iki parçası Simetri ekseninin sağında ve solunda kalıyorsa bu tür simetrilere dikey yansıma (simetri) denir. Dikey yansıma Dikey yansıma Dikey yansıma

4 ÖTELEME SİMETRİSİ:Şeklin kendisi ve öteleme sonundaki görüntüsü eş ve simetriktir. Bu tür simetriye öteleme simetrisi denir. Ötelemeli yansıma Bir düzgün altıgeni bir d doğrusu boyunca 4 birim sağa öteleyip yansımasını çizelim. Öteleme simetrisi Yansımalı öteleme Bir şeklin ötelenmesin den sonra yansıması ile bir doğru boyunca yan sımasından sonra öte lenmesi aynıdır. Bir düzgün altıgeni bir d doğrusu boyunca önce yansımasını alıp sonra 4 birim sağa öteleyip çizelim. ÖTELEMELİ YANSIMA VEYA YANSIMALI ÖTELEME:Bir şeklin bir doğru boyunca yansımasından sonra ötelenmesi ile ötelenmesinden sonra yansıması aynıdır. Bir şekle belli bir doğrultuda hem öteleme hareketi ve hem yansıma hareketi yapılmasına ötelemeli yansıma denir.

5 ÖRNEK-1: Aşağıda verilen şekli bir d doğrusu boyunca ÖNCE yansımasını alıp sonra yansıma altındaki görüntüsünü 5 birim sağa öteleyip çizelim. Yansımalı öteleme ÖRNEK-2:ÖRNEK-2: Aşağıda verilen şekli bir d doğrusu boyunca ÖNCE 5 birim sağa öteleyelim. Öteleme altındaki görüntüsünün d doğrusuna göre yansımasını alalım. Ötelemeli yansıma

6 Dönme hareketinin merkezi
DÖNDÜRME:Bir şeklin bir nokta etrafında saatin yönünde veya saatin tersi yönünde çevrilmesine döndürme denir.Bir şeklin etrafında döndürüldüğü noktaya dönme hareketinin merkezi denir. Dönme hareketinin merkezi

7 DÖNME HAREKETİ:Dönme hareketi bir çember hareketidir
DÖNME HAREKETİ:Dönme hareketi bir çember hareketidir. Dönme hareketin de döndürülen şeklin biçim ve boyutu değişmez, ancak şeklin duruşu ve yeri (konumu) değişir. Yarım dönme,merkezil,merkezi dönme:180 derecelik dönmedir.180 derecelik dönmeye noktaya göre simetri denir. Çeyrek dönme: 90 derecelik dönme

8 Düzgün çokgenlerde en küçük dönme simetri açısı
DÖNME SİMETRİSİ:Bir şekil kendi etrafında 360 derece döndürüldüğünde yine kendisi ile çakışır. Bu dönmeye TAM DÖNME denir. Bazı şekiller ise 360 dereceden daha küçük açı ile döndürüldüğünde yine kendisi ile çakışır. Böyle şekiller dönme simetrisine sahiptir. Bir şekli kendi merkezi etrafında döndürdüğümüzde, 360 dereceden küçük açılı dönmelerde en az bir defa kendisi ile çakışıyorsa veya kendisi gibi oluyorsa bu açıya EN KÜÇÜK DÖNME SİMETRİ AÇISI denir. Düzgün çokgenlerde en küçük dönme simetri açısı Dönme açısı

9 ÖRNEK-1: Karenin en küçük dönme simetri açısı kaç derecedir?
Karenin Köşegenleri simetri eksenidir.Karenin kenarlarının orta noktasını birleştiren doğru parçaları simetri eksenidir.karenin 4 tane simetri ekseni vardır.Karenin en küçük dönme simetri açısı 90 derecedir dereceler ise dönme simetri açılarıdır. Karenin kenarlarının orta noktasını birleştiren doğru parçaları simetri eksenidir. Karenin köşegenleri simetri eksenidir. Karenin en küçük dönme simetri açısı 360:4=90 derecedir. A karesini saat yönünde 90 derece dönderirsek B karesi ile üst üste çakışır.

10 ÖRNEK-2: Düzgün üçgen (eşkenar üçgen) en küçük dönme simetri açısı kaç derecedir?
Eşkenar üçgenin açıortaylarının kesim noktası, eşkenar üçgenin kenarlarına içten teğet olan çemberin yani iç teğet çemberinin merkezidir. Bu merkez etrafın da 360:3=120 derece de bir eşkenar üçgen kendisi gibi olur. Eşkenar üçgenin en küçük dönme simetri açısı 120 derecedir derece dönme simetrisine sahiptir. Eşkenar üçgenin en küçük dönme simetri açısı 360:3=120 derecedir.

11 Düzgün beşgenin en küçük dönme simetri açısı 360:5=72 derecedir.
ÖRNEK-3: Düzgün beşgenin en küçük dönme simetri açısı kaç derecedir? Düzgün beşgenin bir köşesinden bu köşenin karşısındaki kenara bir dikme indirilir.Bu dikmeye simetri ekseni denir.5 tane simetri ekseni vardır.Simetri eksenlerinin kesim noktasında oluşan her açı 360:5=72 derecedir.Düzgün beşgenin en küçük dönme simetri açısı 72 derecedir dönme simetri açısına sahiptir. Düzgün beşgenin en küçük dönme simetri açısı 360:5=72 derecedir.

12 Düzgün altıgenin en küçük dönme simetri açısı 360:6=60 derecedir.
ÖRNEK-4: Düzgün altıgenin en küçük dönme simetri açısı kaç derecedir? Düzgün altıgenin köşegenleri çizilir.Bu köşegenlere simetri ekseni denir.3 tane simetri ekseni vardır.Düzgün altıgenin kenarlarının orta noktaların dan bir doğru çizilir.Bu doğrular simetri eksenidir.3 tane simetri ekseni vardır. Düzgün altıgenin toplam 6 tane simetri ekseni olur.Simetri eksenlerinin kesim noktasında oluşan her açı 360:6=60 derecedir.Düzgün altıgenin en küçük dönme simetri açısı 60 derecedir dönme simetri açısına sahiptir. Düzgün altıgenin en küçük dönme simetri açısı 360:6=60 derecedir.

13 Düzgün sekizgenin en küçük dönme simetri açısı 360:8=45 derecedir.
ÖRNEK-5: Düzgün sekizgenin en küçük dönme simetri açısı kaç derecedir? Düzgün sekizgenin köşegenleri çizilir.Bu köşegenlere simetri ekseni denir.3 tane simetri ekseni vardır.Düzgün sekizgenin kenarlarının orta noktaların dan bir doğru çizilir.Bu doğrular simetri eksenidir.3 tane simetri ekseni vardır. Düzgün sekizgenin toplam 6 tane simetri ekseni olur.Simetri eksenlerinin kesim noktasında oluşan her açı 360:8=45 derecedir.Düzgün sekizgenin en küçük dönme simetri açısı 45 derecedir derecelik dönme simetri açısına sahiptir. Düzgün sekizgenin en küçük dönme simetri açısı 360:8=45 derecedir.

14 ÖRNEK-5: Dikdörtgenin en küçük dönme simetri açısı kaç derecedir?
Dikdörtgenin kenarlarının orta noktalarından geçen 2 doğru simetri eksenidir.Dikdörtgenin 2 tane simetri ekseni vardır.Dikdörtgenin en küçük dönme simetri açısı 360:2=180 derecedir.Dikdörtgen 180 derece dönme simetrisine sahiptir. Dikdörtgenin en küçük dönme simetri açısı 360:2=180 derecedir. A dikdörtgenini saat yönünde 180 derece dönderirsek B dikdörtgeni ile aşağıdaki şekilde olduğu gibi üst üste çakışır.

15 ÖRNEK-6: Paralelkenarın en küçük dönme simetri açısı kaç derecedir?
Paralelkenarın kenarlarının orta noktalarından geçen 2 doğru çizilir. Paralelkenarın simetri ekseni yoktur.Paralelkenarın en küçük dönme simetri açısı 360:2=180 derecedir.Dikdörtgen 180 derece dönme simetrisine sahiptir. B paralelkenarını saat yönünde 180 derece dönderirsek A paralelkenarı ile aşağıdaki şekilde olduğu gibi üst üste çakışır.

16 ÖRNEK-7:Dairenin en küçük dönme simetri açısı kaç derecedir?
Dairenin sınırsız sayıda simetri ekseni vardır. Simetri eksenlerinin kesişim noktası dairenin dönme merkezidir. Dairenin her açıda kendisi gibi olur. Yani üst üste çakışır.

17 KOORDİNAT DÜZLEMİNDE YANSIMA (SİMETRİ) HAREKETİ
Doğruya göre simetri veya ayna simetrisine yansıma denir. Bir şeklin yansımasında şeklin boyutu ve biçimi değişmez. Şeklin yeri ve yönü değişir. Bir şeklin kendisi ile yansıması eşittir. Yansıma doğruya göre simetridir. X EKSENİNE GÖRE YANSIMA HAREKETİ: Koordinat düzleminde (sisteminde)bir geometrik şekil; X eksenine göre yansıtıldığında şekil üzerindeki herhangi bir A(X;Y) noktasının görüntüsü A’(X;-Y) olur. Kısaca bir noktanın X eksenine göre yansımasını almak için sadece Y ordinatının işareti değişir.

18 ÖRNEK-4) Aşağıdaki koordinat düzleminde verilen ABC üçgeninin X eksenine göre yansıması aşağıdakilerden hangisi olur? A B C D

19 Y EKSENİNE GÖRE YANSIMA HAREKETİ:Koordinat düzleminde (sisteminde)bir geometrik şekil; Y eksenine göre yansıtıldığında şekil üzerindeki herhangi bir A(X;Y) noktasının görüntüsü A’(-X,Y) olur. Kısaca bir noktanın Y eksenine göre yansımasını almak için sadece X in yani apsisinin işareti değişir.

20 ÖRNEK-4) Aşağıdaki koordinat düzleminde verilen ABC üçgeninin Y eksenine göre yansıması aşağıdakilerden hangisi olur? A B C D

21 ORİJİNE GÖRE YANSIMA HAREKETİ:Koordinat düzlemindeki herhangi bir noktanın orijine göre yansımasını almak için hem “X” in hem de “Y” nin işareti değişir. 180 derecelik dönmeye NOKTAYA GÖRE SİMETRİ denir.

22 ÖRNEK-4) Aşağıdaki koordinat düzleminde verilen ABC üçgeninin Orijin eksenine göre yansıması aşağıdakilerden hangisi olur? A B C D

23 TEST ÇÖZME

24

25

26

27

28

29 A)A’(-3,4) B)A’(3,4) C)A’(3,-4) D)A’(4,-3)
11) Aşağıdaki koordinat düzleminde verilen ABC üçgeninin orjine göre yansı ması alındığında A’ noktasının koordinatı aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur? A)A’(-3,4) B)A’(3,4) C)A’(3,-4) D)A’(4,-3)

30 A)B’(4,-1) B)B’(-4,1) C)B’(4,1) D)B’(-4,-1)
12)Aşağıdaki koordinat düzleminde verilen ABC üçgeninin X eksenine göre yansıması alındığında B’ noktasının koordinatı aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur? A)B’(4,-1) B)B’(-4,1) C)B’(4,1) D)B’(-4,-1)

31 A)C’(1,1) B)C’(-1,1) C)C’(1,-1) D)C’(-1,-1)
13) Aşağıdaki koordinat düzleminde verilen ABC üçgeninin Y eksenine göre yansıması alındığında C’ noktasının koordinatı aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur? A)C’(1,1) B)C’(-1,1) C)C’(1,-1) D)C’(-1,-1)

32 14) Aşağıdaki koordinat düzleminde verilen 1 dikdörtgeninin orjine göre yansıması alındığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur? A) 1 B) 3 C) 4 D) 2

33 14) Aşağıdaki koordinat düzleminde verilen 3 dikdörtgeninin Y eksenine göre yansıması alındığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur? A) 1 B) 3 C) 4 D) 2

34 14) Aşağıdaki koordinat düzleminde verilen 4 dikdörtgeninin X eksenine göre yansıması alındığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur? A) 1 B) 3 C) 4 D) 2

35 EMLAK KREDİ İLKÖĞRETİM OKULU UZMAN MATEMATİK ÖĞRETMENİ
HAZIRLAYAN ÖMER ASKERDEN EMLAK KREDİ İLKÖĞRETİM OKULU UZMAN MATEMATİK ÖĞRETMENİ AKSARAY


"Simetri ekseni (doğrusu)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları