Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ 1/51 DEĞERLENDİRME TABLOSU Başvuru Rehberi içinde yer alan ve proje tekliflerinin hangi kriterlere göre değerlendirileceğini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ 1/51 DEĞERLENDİRME TABLOSU Başvuru Rehberi içinde yer alan ve proje tekliflerinin hangi kriterlere göre değerlendirileceğini."— Sunum transkripti:

1 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ 1/51 DEĞERLENDİRME TABLOSU Başvuru Rehberi içinde yer alan ve proje tekliflerinin hangi kriterlere göre değerlendirileceğini gösteren tablolardır. Ön Teklif Formu ve Başvuru Formu için ayrı ayrı iki tablo vardır. Ön Teklif Formu Değerlendirme Tablosu 3 ana bölümden, Başvuru Formu Değerlendirme Tablosu 5 ana bölümden oluşmaktadır.

2 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ 2/51 Proje ön teklifinin değerlendirmesi 1. Projenin ilgililiği 2.Projenin etkinliği ve uygulanabilirliği 3.Projenin sürdürülebilirliği

3 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ 3/51 Başvuru Formunun Değerlendirilmesi 1.Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi 2.İlgililik 3.Yöntem 4.Sürdürülebilirlik 5.Bütçe ve maliyet etkinliği

4 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ 4/51 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Başvuruların değerlendirmesinde her alt bölüme 1 ile 5 arasında bir puan verilir 1 = çok zayıf 2 = zayıf 3 = yeterli 4 = iyi 5 = çok iyi

5 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ 5/51 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ön Teklif Formunun değerlendirmesinde İlgililik bölümünden belirlenen yeterli puanı ve ön değerlendirmenin tamamından belirlenen yeterli puanı almayan Başvuru Sahipleri’nin Başvuru Formları sonraki değerlendirmeye alınmaz. Proje ön tekliflerinin değerlendirmesinden en az 30 puan ( tam puan 50) alan başvuru sahiplerinin başvurularının tamamı değerlendirilecektir.

6 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ 6/51 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Başvuru Formunun değerlendirilmesinde, 1. Bölüm, Mali ve İşletme Kapasitesi ve 2. Bölüm, İlgililik, baraj niteliğinde bölümler olup bu bölümlerden yeterli puanı alamayan projeler değerlendirme süreci dışında bırakılırlar.

7 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ 7/51 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Hibelerin dağıtılmasında, en yüksek puanı alan başvurulara öncelik verilecektir. Hazırlanan tekliflerin bu kriterler dikkate alınarak başvuru sahipleri tarafından önceden değerlendirilmesi ve varsa yapılan hataların veya eksikliklerin giderilmesi, tekliflerin alacağı puanı olumlu yönde etkileyebilir.

8 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ 8/51 Soru: Başvuru Formu Nasıl Değerlendirilir ? Yanıt: Başvuru Formu 5 Aşamada Değerlendirilir Bölüm En Yüksek Puan En Yüksek Toplam Puan 100Bölüm En Yüksek Puan 1. Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi 20 2. İlgililik 25 3. Yöntem 25 4. Sürdürülebilirlik 15 5. Bütçe ve maliyet etkinliği 15 En Yüksek Toplam Puan 100

9 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ 9/51 Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi nasıl değerlendirilir Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi 20 Puan üzerinden ve 4 aşamada değerlendirilir 1. Başvuru Sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi? (5 puan) 2. Başvuru Sahibi ve ortakları yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? (5 puan) (ele alınacak konular hakkında yeterli bilgileri var mı?) 3. Başvuru Sahibi ve ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip mi? (5 puan) (personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri) 4. Başvuru Sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi? (5 puan)

10 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ 10/51 İlgililik Proje, Teklif Çağrısının hedefleriyle ve bir veya birden fazla önceliği ile ne kadar ilgili? 10 Proje, hedef bölge(ler)in ve yerel işgücü piyasasının ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgili? 5 İlgili taraflar ne kadar açıkça tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmiştir (nihai faydalanıcılar, hedef gruplar)?. Hedef grupların gereksinimleri net bir şekilde belirlenmiş mi ve proje bunları yerel işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda uygun şekilde dikkate alıyor mu? 10

11 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ 11/51 Yöntem toplam 25 puan Önerilen faaliyetler uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve beklenen sonuçlarla uyumlu mu? 5 puan Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlı? (Özellikle; proje, söz konusu sorunların bir analizini yansıtıyor mu; dış faktörler göz önüne alınmış mı ve bir değerlendirme öngörüyor mu?) 5 puan Ortakların projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli mi? Not: Ortak bulunmaması halinde 1 puan verilecektir 5 puan Proje faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi? 5 puan Teklifte, faaliyetlere katılan kişiler için öngörülen istihdam oranı dahil, projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir göstergeler yer alıyor mu? 5 puan

12 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ 12/51 Sürdürülebilirlik 15 puan. Projenin, hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu? 5 puan. Projenin çarpan etkileri olacak mı? (proje sonuçlarının yinelenmesi ve daha geniş alanları etkilemesi ile bilgi yayılması dahil olmak üzere) 5 puan.Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi? 5 puan

13 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ 13/51 Bütçe ve maliyet etkinliği 15 puan Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli mi? 5 puan Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli mi? 10 puan

14 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ 14/51 En Yüksek Toplam Puan 100 Bölüm 1 ile ilgili not: Mali kapasite ve işletme kapasitesi Bölüm 1’den alınan puan 12’den azsa, Değerlendirme Komitesi proje teklifini reddedecektir.

15 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ 15/51 TOBB-AB Müdürlüğü Teşekkürler MERİH GÜNEY merih@tobb.org.tr


"AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ 1/51 DEĞERLENDİRME TABLOSU Başvuru Rehberi içinde yer alan ve proje tekliflerinin hangi kriterlere göre değerlendirileceğini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları