Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.ankara.pol.trAnkara Emniyet Müdürlüğü Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.ankara.pol.trAnkara Emniyet Müdürlüğü Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 www.ankara.pol.trAnkara Emniyet Müdürlüğü Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

2 www.ankara.pol.trAnkara Emniyet Müdürlüğü

3 www.ankara.pol.trAnkara Emniyet Müdürlüğü ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİS MERKEZLERİ ADLİ-İDARİ BÜROLAR PERFORMANS PROJESİ

4 www.ankara.pol.trAnkara Emniyet Müdürlüğü POLİS MERKEZ AMİRLİKLERİ ADLİ-İDARİ BÜROLARI ORGANİZASYON YAPISI BÜROLAR AMİRİ ADLİ BÜROİDARİ BÜRO İNFAZ TEBLİGAT TAHKİKAT TEBLİGAT PERSONEL İŞLERİ

5 www.ankara.pol.trAnkara Emniyet Müdürlüğü Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlüğünün 23.09.2009 tarih 2398 sayılı yazısı gereği Ankara Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezleri Adli – idari Bürolar Performans Projesi çalışmaları Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından başlatılmıştır. Yapılacak çalışmanın Polis Merkezleri Adli – idari Bürolarında çalışan personelinin elde ettikleri olumlu ve olumsuz çalışma sistemlerinin belirlenmesi ilk kademe olarak belirlenmiştir. İhtiyaç Durum Analizi

6 www.ankara.pol.trAnkara Emniyet Müdürlüğü Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Merkez İlçe Polis Merkez Amirliklerinden talep edilen Adli ve İdari Bürolarda görevli 14 personel ile 29.09.2009 günü saat 10.00 da toplantı yapılarak yapılan işlemlerin nitelikleri belirlenmiştir. Yapılan toplantı sonucunda alınan kararlar çerçevesinde Polis Merkez Amirlikleri Teşkilat Şeması ve Adli-İdari büroların evrak konuları yapılan beyin fırtınası ile belirlenmeştir. İhtiyaç Durum Analizi

7 www.ankara.pol.trAnkara Emniyet Müdürlüğü Evrakların nitelik ve niceliğinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan tablolar ile veri oluşturma çalışmaları yapılmıştır.

8 www.ankara.pol.trAnkara Emniyet Müdürlüğü

9 www.ankara.pol.trAnkara Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezleri Adli ve İdari Büroları Penformans Projesi kapsamında oluşturulan beş temel esas olarak projenin durum analizi, performans ölçütleri, görev tanımları, hizmet süreçleri ve GZFT analizinin hazırllanması. Personel Performans Değerlendirme Kriteri olarak doğrudan işlem gören evrak sayısı ile personel performansının doğru orantılı olduğunun düşünülmesinin tartışılması. Bu konuda diğer etkenlerinde ön plana çıkarılarak etkin bir değerlendirmeye nasıl ulaşılacağı sorusuna cevap aramak? Projenin Amacı

10 www.ankara.pol.trAnkara Emniyet Müdürlüğü Yapılan beyin fırtınası ile Polis Merkez Amirliklerinin tamamından istenebilecek bir veri tablosu oluşturularak güncellenmeye açık bir veri analizinin kıyaslama oranlama ile ayrı ayrı performans tabloları oluşturmak. Böylece hazırlanacak çalışmanın kılavuz haline getirilmesi ile de Polis Merkez Amirliklerinin Performans Değerlendirmesi için görevli amirlerin ellerindeki kılavuz yardımıyla daha etkin bir denetleme gerçekleştirebilmeleri. Polis Merkezleri Adli ve İdari Büroları Penformans Projesi kapsamında oluşturulan tabloların değerlendirilerek performans değerlendirmede etkin denetleme verisi oluşturması Projenin Amacı

11 www.ankara.pol.trAnkara Emniyet Müdürlüğü Süreç Çalışmalar ı Polis Merkez Amirlikleri Adli ve İdari Bürolarda görevli personele bilgilendirme yapılarak Şube Müdürlüğümüzce geliştirilen veri tabloları Merkez İlçeler tarafından belirlenen ondört ( 14 ) Polis Merkez amirliğinde görevli Adli-İdari Büro personeli tarafından doldurulması istenilmiştir.

12 www.ankara.pol.trAnkara Emniyet Müdürlüğü

13 www.ankara.pol.trAnkara Emniyet Müdürlüğü

14 www.ankara.pol.trAnkara Emniyet Müdürlüğü Elde edilen veri ve argümanlar değerlendirilerek oluşturulan analiz tabloları ile karşılaştırmalı Performans veri kriteri belirleme formu oluşturulmuştur.

15 www.ankara.pol.trAnkara Emniyet Müdürlüğü VERİ ANALİZ TABLOSU

16 www.ankara.pol.trAnkara Emniyet Müdürlüğü Veri tablosu ve performans değerlendirme testinden oluşan göstergelerin Polis Merkezleri Adli ve İdari Büroları denetlemelerinde yeterli olup olmadığı hakkındaki görüşlerin Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlüğü ve Merkez ilçe Emniyet Müdürlükleri tarafından değerlendirilerek olumlu ve olumsuz tarafların farkındalığını oluşturmak hedeflenmektedir. Oluşturulun veri tablosu ve Performans Değerlendirme Testinin Pol-Net ağı ile tüm birimlerce paylaşılması ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Polis Merkez Amirliklerinin Adli-İdari Bürolar işlemlerinin güncellenmesi planlanmaktadır.


"Www.ankara.pol.trAnkara Emniyet Müdürlüğü Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları