Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOK FAYDALANICILI PROGRAM KAPSAMINDA DUYURULAN HIBE PROGRAMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOK FAYDALANICILI PROGRAM KAPSAMINDA DUYURULAN HIBE PROGRAMLARI"— Sunum transkripti:

1 ÇOK FAYDALANICILI PROGRAM KAPSAMINDA DUYURULAN HIBE PROGRAMLARI
* 07/16/96 ÇOK FAYDALANICILI PROGRAM KAPSAMINDA DUYURULAN HIBE PROGRAMLARI T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

2 ÇOK FAYDALANICILI PROGRAM KAPSAMINDA DUYURULAN HIBE PROGRAMLARI
* 07/16/96 ÇOK FAYDALANICILI PROGRAM KAPSAMINDA DUYURULAN HIBE PROGRAMLARI Çok Faydalanıcılı Program, Avrupa Birliği tarafından sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession-IPA) kapsamında aday ve potansiyel aday ülkelerin üyelik sürecini desteklemek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilmiştir. T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

3 ÇOK FAYDALANICILI PROGRAM KAPSAMINDA DUYURULAN HIBE PROGRAMLARI
* 07/16/96 ÇOK FAYDALANICILI PROGRAM KAPSAMINDA DUYURULAN HIBE PROGRAMLARI Amaç: Batı balkan ülkeleri, Türkiye ve AB arasındaki diyaloğu geliştirmek. Sivil toplum gelişimini teşvik etmek Sivil Toplum Kuruluşları'nı * (CSO's)kapasite, aktiviteler ve oynadıkları rol açısından güçlendirmek, STK'lar arasında bilgi ve deneyim transferini sağlamak T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

4 ÇOK FAYDALANICILI PROGRAM KAPSAMINDA DUYURULAN HIBE PROGRAMLARI
* 07/16/96 ÇOK FAYDALANICILI PROGRAM KAPSAMINDA DUYURULAN HIBE PROGRAMLARI *Sivil Toplum Kuruluşları(CSO's): Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesine göre; Toplumun menfaatleri doğrultusunda hedef ve sorumlulukları olan, ayrıca resmi makamlar ve vatandaşlar arasında aracı görevi gören üyelere sahip tüm kurumsal yapılar STK olarak tanımlanır. T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

5 ÇOK FAYDALANICILI PROGRAM KAPSAMINDA DUYURULAN HIBE PROGRAMLARI
* 07/16/96 ÇOK FAYDALANICILI PROGRAM KAPSAMINDA DUYURULAN HIBE PROGRAMLARI Çok Faydalanıcılı Program IPA çerçevesinde aday ülkeler ve potansiyel ülkelere tahsis edilen kaynaklar haricinde ayrı bir bütçeye sahiptir. Program kapsamında Avrupa Komisyonu ile aday ve potansiyel aday ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilen projelere finansman sağlanmaktadır. T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

6 ÇOK FAYDALANACILI PROGRAM KAPSAMINDA DUYURULAN HIBE PROGRAMLARI
* 07/16/96 ÇOK FAYDALANACILI PROGRAM KAPSAMINDA DUYURULAN HIBE PROGRAMLARI Çok Faydalanıcılı Program çerçevesinde geliştirilen Sivil Toplumun Geliştirilmesi projesi kapsamında iki farklı hibe programı Avrupa Komisyonu tarafından duyurulmuştur: Yolsuzlukla, Organize Suçlar ve Kaçakcılıkla Mücadele Hibe Programı  Çevre, Enerji Verimliliği ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

7 Yolsuzlukla, Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Hibe Programı
* 07/16/96 Yolsuzlukla, Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Hibe Programı  Aday ve potansiyel aday ülkelerde sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa geliştirecekleri projelere destek sağlayarak söz konusu alanlarda AB müktesebatına uyumu desteklenmeyi hedeflemektedir. T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

8 Yolsuzlukla, Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Hibe Programı
* 07/16/96 Yolsuzlukla, Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Hibe Programı  Amaç: STK'ların varolan bölgesel mekanizmalara getirilecek değişikliklere katkıda bulunmalarını sağlamak, Mevzuatın düzenlenmesini ve kanunların yürürlüğe konmasını AB Topluluk Müktesabatına göre desteklemek Yolsuzluk, organize suç ve kaçakçılığa savaş açmış projeleri finanse etmek, STK'ların kanunun üstünlüğü, iyi yönetişim ve hesap verebilirlik ilkelerine aktif katkı sağlamalarını teşvik etmek, T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

9 Yolsuzlukla, Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Hibe Programı
* 07/16/96 Yolsuzlukla, Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Hibe Programı  Toplam bütçe: Avro Proje başına en fazla: Avro destek Proje başına en az : Avro destek Süre: Maksimum 24 ay T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

10 Yolsuzlukla, Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Hibe Programı
* 07/16/96 Yolsuzlukla, Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Hibe Programı  Proje Hangi Alanlarda Olmalı? İyi yönetişim konuları (örneğin; hukukun üstünlüğü ilkesi, kamuya hesap verme yükümlülüğü, şeffaflık, vb.) Sosyal konular (ör.; mağdurların sosyal reentegrasyonu, sürdürülebilir sosyal bakımı geliştirme, vb.) Ekonomik gelişim (Ör.; kadınlar için mesleki eğitim, vb. ) T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

11 Yolsuzlukla, Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Hibe Programı
* 07/16/96 Yolsuzlukla, Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Hibe Programı  Ne Tür Aktiviteler Yapılabilir? yasal önlemler konusunda ihtiyaç ve eksiklik analizi, medya ilişkilerini de içeren İletişim ve PR araçlarının geliştirilmesi, bilinçlendirme aktiviteleri ( vatandaşlar, STK'lar, medya, akademik çevreler, vs. ) sürekli gözlem yapıları oluşturmak, STK'lar arasında ağlar oluşturmak, yolsuzluk, organize suç ve kaçakçılığa karşı sürdürülen mücadeleye politik destek sağlayıcı girişimler T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

12 Yolsuzlukla, Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Hibe Programı
* 07/16/96 Yolsuzlukla, Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Hibe Programı  Kimler Başvurabilir? Aday ülkelerdeki (Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya) Potansiyel aday ülkelerdeki (Arnavutluk, Karadağ, Bosna-Hersek, Kosova ve Sırbistan)  AB üyesi ülkelerdeki (AB üyesi 27 Ülke) kuruluşlar. T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

13 Yolsuzlukla, Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Hibe Programı
* 07/16/96 Yolsuzlukla, Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Hibe Programı  Hangi kuruluşlar? Tüzel Kişiliğe sahip kuruluşlar Meslek kuruluşları, iş çevrelerini temsil eden kuruluşlar, işveren ve işçi sendikaları ya da Sivil Toplum Kuruluşları (dernekler ve vakıflar)   T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

14 Yolsuzlukla, Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Hibe Programı
* 07/16/96 Yolsuzlukla, Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Hibe Programı  Hibe Programları aday ve potansiyel aday ülkeler ile AB üyesi ülkeler arasında işbirliğini geliştirmeyi hedeflediği için programlara başvuru yapacak kuruluşlar ortak kuruluşlar ile birlikte başvuru yapmak zorundadır. T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

15 Yolsuzlukla, Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Hibe Programı
* 07/16/96 Yolsuzlukla, Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Hibe Programı  Örneğin, Türkiye’den bir kuruluş; AB üyesi ülkelerden en az bir kuruluş ve Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya ve Sırbistan gibi ülkelerden en az üç farklı ülkeden üç ortak kuruluş ile birlikte başvuru yapmak zorundadır. T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

16 Yolsuzlukla, Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Hibe Programı
* 07/16/96 Yolsuzlukla, Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Hibe Programı  Başvuru nereye yapılır? Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü -Brüksel Son başvuru tarihi: 3 Temmuz 2009 T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

17 Çevre, Enerji Verimliliği ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı
* 07/16/96 Çevre, Enerji Verimliliği ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı Başvuru Nasıl Yapılır? PADOR*’a kurum kaydı yapılır. Kayıt işleminden sonra EuropeAid ID numarası alınır. Başvuru formu doldurulur. (İçerik Notu + Başvuru Formu ) (İngilizce) Ek belgelerle ve CD versiyonuyla birlikte Brüksel’ e gönderilir. * Potential Applicants Data On-line Registration T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

18 Çevre, Enerji Verimliliği ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı
* 07/16/96 Çevre, Enerji Verimliliği ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı Başvuruların değerlendirilmesi Adım : Başvuruların Açılması ve İdari Kontrol Son başvuru tarihine uygun mu? Kontrol listesinde belirtilen bilgiler tam olarak doldurulmuş mu? T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

19 Çevre, Enerji Verimliliği ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı
* 07/16/96 Çevre, Enerji Verimliliği ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı Başvuruların değerlendirilmesi 2. Adım : Tüm Başvurunun Değerlendirilmesi Finansal ve işlevsel kapasite ortaklar proje yönetimi konusunda deneyimli mi? yeterli teknik uzmanlıkları var mı? yeterli yönetim kapasiteleri var mı? T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

20 Çevre, Enerji Verimliliği ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı
* 07/16/96 Çevre, Enerji Verimliliği ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı Başvuruların değerlendirilmesi 2. Adım : Tüm Başvurunun Değerlendirilmesi Uygunluk ve İlgi Teklif çağrısında belirtilen hedef ve önceliklere ne kadar uygun? hedef ülke/ülkeler veya bölgelerdeki ihtiyaçlara ne kadar uygun? projenin hedef grupları ve son yararlanıcıları açıkça tanımlanmış mı, ihtiyaçları projede açıkça hedef alınmış mı? T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

21 Çevre, Enerji Verimliliği ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı
* 07/16/96 Çevre, Enerji Verimliliği ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı Başvuruların değerlendirilmesi 2. Adım : Tüm Başvurunun Değerlendirilmesi Metodoloji Planlanan aktiviteler, uygun, pratik ve amaçlar ve beklenen sonuçlarla tutarlı mı? projenin genel taslağı kolay anlaşılır ve tutarlı mı? ortak ya da varsa diğer paydaşların projeye dahil olma düzeyleri yeterli mi? Proje planı açık ve yapılabilir mi? T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

22 Çevre, Enerji Verimliliği ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı
* 07/16/96 Çevre, Enerji Verimliliği ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı Başvuruların değerlendirilmesi 2. Adım : Tüm Başvurunun Değerlendirilmesi Sürdürülebilirlik Projenin hedef gruplar üzerinde muhtemel somut bir etkisi var mı? projenin muhtemel bir çarpan etkisi var mı? projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi? T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

23 Çevre, Enerji Verimliliği ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı
* 07/16/96 Çevre, Enerji Verimliliği ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı Başvuruların değerlendirilmesi 2. Adım : Tüm Başvurunun Değerlendirilmesi Bütçe ve maliyet etkinliği Tahmini maliyet ve beklenen sonuçlar arasındaki oran tatmin edici mi? sunulan harcamalar projenin uygulanması için gerekli mi? T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

24 Çevre, Enerji Verimliliği ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı
* 07/16/96 Çevre, Enerji Verimliliği ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı Başvuruların değerlendirilmesi 3. Adım : Başvuran Kurum ve Ortakların Uygunluğunun Doğrulanması Başvuru formunun beyan bölümü destekleyici belgelerle karşılaştırılacaktır. ( yasal statü belgesi, başvuran kurumun son hesap durumlarının kopyası, tüzel kişilik belgesi, mali kimlik formu) T.C KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ *

25 EU Coordinator of Kocaeli Province
T.R. GOVERNORSHIP OF KOCAELİ EU PROJECTS COORDINATION CENTRE Thank you very much for your attention. Webpage: Enver DÜZ EU Coordinator of Kocaeli Province (Provincial Director of social Studies and Projects ) dkfkgöjbmönbmjn 25


"ÇOK FAYDALANICILI PROGRAM KAPSAMINDA DUYURULAN HIBE PROGRAMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları