Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje Hazırlık Aşamaları Sabancı Vakfı Hibe Programı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje Hazırlık Aşamaları Sabancı Vakfı Hibe Programı."— Sunum transkripti:

1 Proje Hazırlık Aşamaları Sabancı Vakfı Hibe Programı

2 Başvuru Kararının Alınması Kontrol edin:  Kuruluşunuz hibe almak için uygun mu ?  Öncelikleriniz Program hedefleri ile uyumlu mu?  Temel faaliyetleriniz rehberde belirtilen faaliyet alanlarına uyuyor mu ?  Nitelikli ve deneyimli personele sahip misiniz? 2

3 Başvuru Kararı hakkında daha fazla bilgi!  Kuruluşunuz bir projeyi yürütebilmek için yeterli kaynaklara sahip mi? (Gönüllü çalışanlar, erişilebilir proje ekibi, kurum destekleri vb.)  Projenizin başka projeleri kopyalamadığından emin misiniz?  Başvuru yapmak için yeterli zaman var mı?  Hevesli, iyimser ve sabırlı mısınız? 3

4 Proje Geliştirme Aşamaları  Proje Tasarımı :  ele alınacak sorunun tespiti  ilgili faaliyetleri planlama  beraber çalışılacak ortakları bulma  Başvuru formunu hazırlama  Başvuru 4

5 Ön Planlama Aşaması Projeyi tasarlayın:  Temel proje hedeflerini tasarlayın.  Proje faaliyetlerini yapılandırın.  İhtiyacınız olan kaynakların tahminini yapın. (insan kaynakları, olanaklar, alınabilecek destekler vb.)  Proje maliyetinin tahminini yapın. Potansiyel projenizin anahtar unsurlarının iki sayfalık özetini hazırlayın. 5

6 Ön Planlama Aşaması (devam)  Proje tasarımınızı değerlendirin ve gerekliyse değişiklikler yapın. Aşağıdakileri kontrol edin:  Hedefleriniz ve faaliyetleriniz Sabancı Vakfı Hibe Programı hedefleri ile uyumlu mu?  Projeniz yerel ihtiyaçları ve öncelikleri karşılıyor mu?  Projeniz herhangi bir diğer projenin birebir aynısı mı? 6

7 Ön Planlama Aşaması (devam)  Uygun ortaklar bulun ve iletişime geçin.  İlk ortak toplantısını düzenleyin, gerekli ortaklık taahhütlerini tespit edin.  Ortaklarınızla sorumlulukların dağılımı, bütçeye katkı ve mali kurallar ve prosedüler üzerine anlaşın. 7

8 Başvurma Kararının Alınması  Potansiyel ortakların güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirin.  Potansiyel ortakların kaynakları ve uzmanlıklarını değerlendirin.  Ortakların potansiyel katkılarını değerlendirin.  Ortakların sizinle çalışabilme istek ve taahhütlerini değerlendirin. 8

9 İdeal Proje Koordinatörü Bu kişinin aşağıdaki özellikleri içermesi gerekir:  Düzenli olmalıdır; zaman ve maliyet yönetimini bilmesi gerekir.  Sorumluluk alabilmelidir.  Kişileri yönetebilmelidir.  Pazarlık edebilmelidir.  Problem çözebilmelidir.  Kişileri motive edebilmelidir.  Proje yürütme konusunda deneyimli olmalıdır.  Plan, yeniden plan, yeniden plan yapabilmelidir. 9

10 Proje Başvurusunun Hazırlanması  Yapılacak işleri belirleyin ve detaylı tasarım için bir zaman çizelgesi belirleyin :  Proje ekibinin seçimi (ortaklar ve başvuran kurum)  Faaliyetlerin ve hazırlanma takviminin detaylı çizilmesi  Bütçe hazırlanması  Destekleyicilerin bulunması  Personel/ortaklar arasında görevlerin dağılımı 10

11 Proje Başvurusunun Hazırlanması (devam)  Hazırladığınız proje özetinden yola çıkarak başvuru formunu doldurun.  Doldurduğunuz başvuru formunu bir başkasına okutun ve gerekirse ilgili değişikler yapın; bunun için zaman ayırın.  Proje bütçesini hazırlayın ve Başvuru Rehberinde belirtilen tüm özellikleri karşıladığından emin olun. 11

12 Son Kontroller  Tüm belgelerin eksiksiz hazırlandığından emin olun:  Başvuru Formu (hem CD’de, hem de basılı olarak)  Bütçe (hem CD’de, hem de basılı olarak)  Ortaklık Formu (sadece basılı)  Proje Başvuru Kararı (sadece basılı)  Tamamlanmış proje başvurusunu zamanında teslim edin. Son günü beklemeyin! 12


"Proje Hazırlık Aşamaları Sabancı Vakfı Hibe Programı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları