Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje Destek Programları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje Destek Programları"— Sunum transkripti:

1 Proje Destek Programları
SAN-TEZ (bilim sanayi ve teknoloji bakanliği) İstanbul KALKINMA AJANSI (kalkinma bakanliği) ProJEM İSTANBUL (İbb) Hazırlayan: Uzm. KÜbra DEMİR

2 İÇERİK Genel Bilgi Bütçe Başvuru Geçmiş Projeler

3 SAN-TEZ 1. Genel Bilgi Teknoloji Sanayi SAN-TEZ

4 SAN-TEZ 1. Genel Bilgi San-Tez (Sanayi Tezleri Programı): Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması için düzenlenen programdır. Amaç: ● Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak, ● Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklemek, ● KOBİ'lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak, ● Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak, ● Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak, ● Tez konularının KOBİ'ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak,

5 SAN-TEZ 1. Genel Bilgi San-Tez (Sanayi Tezleri Programı): Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması için düzenlenen programdır. Amaç: ● Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak, ● Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklemek, ● KOBİ'lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak, ● Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak, ● Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak, ● Tez konularının KOBİ'ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak,

6 SAN-TEZ 1. Genel Bilgi San-Tez (Sanayi Tezleri Programı): Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması için düzenlenen programdır. Amaç: ● Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak, ● Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklemek, ● KOBİ'lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak, ● Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak, ● Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak, ● Tez konularının KOBİ'ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak,

7 SAN-TEZ 1. Genel Bilgi San-Tez (Sanayi Tezleri Programı): Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması için düzenlenen programdır. Amaç: ● Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak, ● Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklemek, ● KOBİ'lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak, ● Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak, ● Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak, ● Tez konularının KOBİ'ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak,

8 SAN-TEZ 1. Genel Bilgi San-Tez (Sanayi Tezleri Programı): Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması için düzenlenen programdır. Amaç: ● Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak, ● Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklemek, ● KOBİ'lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak, ● Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak, ● Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak, ● Tez konularının KOBİ'ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak,

9 SAN-TEZ 1. Genel Bilgi San-Tez (Sanayi Tezleri Programı): Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması için düzenlenen programdır. Amaç: ● Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak, ● Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklemek, ● KOBİ'lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak, ● Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak, ● Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak, ● Tez konularının KOBİ'ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak,

10 SAN-TEZ 1. Genel Bilgi Kapsam Faaliyetler
Özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicinin ileri teknoloji uygulamasına yönelik taleplerinin üniversite-sanayi işbirliği ile yürütüleceği, araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmaları ile bunların sonuçlarını ticari maksatla ürün, hizmet veya teknolojiye dönüştürme aşamasını içeren ve ortaklarından en az biri sonuçları ticari uygulamaya dönüştürecek gerçek veya tüzel kişi olan projeleri kapsar. Faaliyetler Başvuru Ön değerlendirme Değerlendirme Karar Sözleşme Ödeme İşlemleri İzleme Mali İnceleme ve Denetim Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi

11 Bütçe sınırlandırılmamıştır
SAN-TEZ 2. Bütçe Hangi projeler yararlanabilir? İşletme ve Üniversiteler işbirliği ile hazırlanan projeler Destek Oranı: Bakanlık ―› max. %75 Kuruluş ―› %25 Destek Süresi: Max: 3 yıl Sektörü ve büyüklüğü ne olursa olsun Türkiyede yerleşik olan Tüm üniversiteler Bütçe sınırlandırılmamıştır panel sonrası ekonomik faydasına göre belirlenir

12 SAN-TEZ 2. Bütçe üretim ve merkez laba yönelik olmamalı
Proje fikri oluştururken dikkat edilmesi gerekenler öncelikli araştırma alanlarına yönelik bir ürün ile sonuçlanacak deneysel geliştirme aşamasına gelmiş Desteklenen Kalemler Makine Donanım Sarf Malzeme Personel Giderleri Seyahat Giderleri Hizmet Alımı üretim ve merkez laba yönelik olmamalı T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

13 SAN-TEZ 3. Başvuru Son başvuru tarihleri her yıl: 1. Dönem: 15 Mart, 2. Dönem: 15 Ağustos Proje yürütcüsü veya firma yetkili temsilcisi tarafından Değerlendirme Komisyonu: . Projeler konusunda uzman akademisyenlerden oluşturulan en fazla 5 kişilik bir komisyon tarafından incelenmekte, ayrıca başvuru sahibi proje yöneticisi ve proje ortağı işletme de değerlendirmeye davet edilerek en objektif kriterlere göre değerlendirme yapılması sağlanmaktadır. Değerlendirme süreci: Yaklaşık 4 ay : Başvuru Kabul Sözleşme 1180 401 350 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

14 SAN-TEZ 3. Başvuru Başvurusu kabul edilmeyecek Firmalar
Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce ; İflas etmesi veya tasfiye halinde olanlar, İş veya faaliyetlerini askıya almış olanlar, Bu meselelerle ilgili bir dava veya takip konusu olanlar, Başvuru yılından önceki bilençosunda zarar göstermiş olanlar Profesyonel (mesleki) faaliyetini ilgilendiren bir suçtan kesin hüküm gücünde bir karar ile mahkûmiyet almış olanlar 6 aydan fazla hapis mahkumiyeti olanlar Kamu haklarından mahrum olanlar Başvurusu kabul edilmeyecek Yürütücüler İhale Yasası’na aykırı davranışlardan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti olanlar, Teklif edilen proje ile “haksız rekabet” konumunda olanlar, Yalan beyanda bulundukları tespit edilenler.

15 SAN-TEZ 4. Geçmiş Projeler
Eylül Mayıs 2010 arasında desteklenen projeler: 43 ayrı Üniversitede, 25 ayrı İlde, 27 ayrı Sektörde, 65 ayrı Teknoloji alanındadır. 2006 2007 2008 2009 2010 TOPLAM Ödenek Miktarı (TL.) 5 milyon 10 milyon 15 milyon 20 milyon 22 milyon 72 milyon Proje Başvuru Sayısı 42 183 120 174 117 636 Desteklenen Proje Sayısı 17 68 45 76 devam 206 Destekleme Yüzdesi 40,5 37,2 37,5 38,03 38,31

16 İstanbul Kalkınma Ajansı 1. Genel Bilgi
İSTANBUL KALKINMA AJANSI Hedef : Sürdürülebilir kalkınmada öncü olma ve İstanbul’u bir Marka Şehir haline dönüştürmek Gelişme eksenlerinden Küresel rekabet edebilirlik ve Sosyal kalkınma ile ilgili Mali Destek Programları: Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

17 İstanbul Kalkınma Ajansı 1. Genel Bilgi
Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Stratejik amaç: • Sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri teknolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi • İstanbul’un bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi • Bölgenin küresel ekonomiye entegrasyonunun geliştirilmesi Öncelik 1 Bölgedeki ekonomik sektörlerin bilgi ve teknoloji odaklı üretim yapmalarını sağlayacak, bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştıracak işbirliği ağlarının ve ortak kullanım alanlarının geliştirilmesi ve işlevsel hale getirilmesi Öncelik 2 Bilgi ve teknolojinin üretilmesi ve ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi Öncelik 3 Rekabetçilik ve yenilik üretme kapasitesinin geliştirilmesi

18 İstanbul Kalkınma Ajansı 1. Genel Bilgi
Bilgi odaklı: AB komisyonunun tarifidir, Bilginin kullanıldığı – AR-GE bilgilerinin kullanımı ve ticarileşmesi üretildiği – AR-GE yaygınlaştırıldığı - bilim merkezi gibi

19 İstanbul Kalkınma Ajansı 2. Bütçe ve Başvuru
Programın adı Program Bütçesi (TL) Asgari – Azami destek tutarları (TL) Asgari – Azami destek oranı Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı % 25 % 90 Destek Süresi: Asgari 6 ay Azami 12 ay Hangi projeler yararlanabilir? Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği İstanbul (İstanbul sınırları içi) bölgesinde gerçekleştirilmelidir ve öncelikleri karşılamalıdır. Ön Proje başvuru son tarihi? 23/03/ :00

20 İstanbul Kalkınma Ajansı 4. Geçmiş Örnek Projeler
Nanoteknolojinin sağlık, çevre, enerji, elektronik, bilgisayar, tekstil ve malzeme gibi farklı sektör ve alanlarda kullanımının sağlanmasına yönelik yenilik aktarım merkezlerinin kurulması Ekonomik faaliyetleri geliştirmeye yönelik bilgi ve işbirliği ağlarının oluşturulması ve geliştirilmesi ile mevcut ağlara katılımı sağlayacak çalışmaların yapılması, Bölgede, araştırma alanlarına, teknoloji ve ekonomi ile ilgili faaliyetlere ilişkin envanterlerin oluşturulması ve politikaların belirlenmesine imkan verecek veri tabanlarının oluşturulması ve geliştirilmesi, Kentsel hizmetlerin ve bilgiye erişimin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesi ve sunulması, buna yönelik teknolojilerin ve bilişim altyapısının geliştirilmesi, Savunma teknolojileri, kablosuz sistemler vb. alanlarda yapılan Ar- Ge ve yenilik çalışmalarının artırılmasına yönelik işbirliği ağlarının kurulması

21 İstanbul Kalkınma Ajansı 1. Genel Bilgi
Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı Stratejik amaç: Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve ekonomideki ağırlığının artırılması Bölgenin turizmde küresel cazibe merkezi olması Bölgenin küresel ekonomiye entegrasyonunun geliştirilmesi Öncelik 1 Bölge bütününde turizm çeşitliliğinin artırılması ve entegrasyonunun sağlanması Öncelik 2 Turizm hizmetlerinde kalite ve erişilebilirliğin artırılması

22 İstanbul Kalkınma Ajansı 2. Bütçe ve Başvuru
Programın adı Program Bütçesi (TL) Asgari – Azami destek tutarları (TL) Asgari – Azami destek oranı Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı % 25 % 90 Destek Süresi: Asgari 6 ay Azami 12 ay Hangi projeler yararlanabilir? Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği İstanbul (İstanbul sınırları içi) bölgesinde gerçekleştirilmelidir ve öncelikleri karşılamalıdır. Ön Proje başvuru son tarihi? 07/05/ :00

23 İstanbul Kalkınma Ajansı 4. Geçmiş Örnek Projeler
Alternatif turizm çeşitlerinin seyahat acenteleri tarafından tanıtımı ve entegre pazarlaması için yenilikçi uygulamaların gerçekleştirilmesi Sağlık turizminde ihtiyaç duyulan nitelikte hizmet personelinin yetiştirilmesi Kongre turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi, eğitim turizmi, deniz turizmi gibi alanlarda uluslararası işbirliğini geliştirecek teknolojik altyapının ve işbirliği platformlarının kurulması Turizm sektöründe yaşlı kişilerin ihtiyacına yönelik seyahat modellerinin geliştirilmesi

24 İstanbul Kalkınma Ajansı 1. Genel Bilgi
Devlet Kalkınma Teşkilatının belirlediği 7 yıllık ( ) Ulusal Kalkınma Planı çerçevesindeki İstanbul Bölge Planının 2012 yılı için belirlenen Destek Programlarıdır. Proje, Bir sorunun çözümü olmalı, Özgün ve daha önce yapılmamış olmalı, Sonucu ile ilgili iddialar barındırmalı, Projenin genel amacı kesinlikle önceliklerden birine uymalı, Önceden tamamlanmış bir projenin 2. ayağı niteliğinde olabilir, Proje sonuçları ilerideki bir projenin devamı olacak şekilde kullanılacak olabilir, Aynı birimden (fen fakültesi, nanoteknoloji birimi, vs.) en fazla 3 başvuru, 2 kabul olabilir,

25 İstanbul Kalkınma Ajansı 1. Genel Bilgi
Bütçe miktarı ve oranının değerlendirmeye etkisi yoktur, Talep edilen bütçenin max. % 25’i inşaat (sadece tadilat) olabilir, bina ve toprak, araç satın veya 2. el ekipman satın alımı desteklenmez, YMM ve danışmanlık hizmetleri, bankacılık faaliyetleri (transferler), kira, elektrik, su faturası giderleri, mutfak ve kırtasiye malzemesi bütçe kapsamındadır, Projede görev alacak kişiler kamu personeli ise projedeki aktiviteleri için herhangi bir ücret talebinde bulunamazlar, Projenin eşfinansmanı olacak kurum (mesela üniversite) projeye katılacak personelin maaşlarını destekleyeceği orandan düşebilir. Başarı göstergeleri SMART olmalı: Specific Mesaurable Achievable Realistic Time Bu dönem kabul edilen projeler yaklaşık Ekim ayında başlayacaktır.

26 İstanbul Kalkınma Ajansı 1. Genel Bilgi
Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri Ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı Stratejik amaç: Sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi İşsizliğin azaltılması Eğitime erişimin ve eğitim kalitesinin artırılması

27 İstanbul Kalkınma Ajansı 1. Genel Bilgi
Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri Ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı Öncelik 1 Okuldan işe geçişlerde mesleki rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin geliştirilmesi Öncelik 2 Gençlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilerek istihdam edilebilirliğinin artırılması Öncelik 3 Çocuk ve gençlerin yaratıcılığının, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerinin artırılması Öncelik 4 Dezavantajlı çocuk ve gençlerin eğitim, sağlık, ulaşım, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişiminin artırılması ve rehabilitasyonlarının sağlanması Öncelik 3 Çocuklar ve gençlerin ruh ve beden sağlığı ile ilgili konularda bilgi düzeyinin geliştirilmesi Öncelik 4 Çocuklar ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımının artırılması

28 İstanbul Kalkınma Ajansı 2. Bütçe ve Başvuru
Programın adı Program Bütçesi (TL) Asgari – Azami destek tutarları (TL) Asgari – Azami destek oranı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri Ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı % 25 % 90 Destek Süresi: Asgari 6 ay Azami 12 ay Hangi projeler yararlanabilir? Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği İstanbul (İstanbul sınırları içi) bölgesinde gerçekleştirilmelidir ve öncelikleri karşılamalıdır. Ön Proje başvuru son tarihi? 08/05/ :00

29 İstanbul Kalkınma Ajansı 4. Geçmiş Örnek Projeler
Engelli çocuk ve gençlerin sosyal yaşama katılmalarına yönelik hizmetlerin sağlanması ve aileleri için sunulan rehberlik ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi, Sokak çocuğu olgusunun çözümü için işbirliğini içeren bütüncül hizmet modellerinin geliştirilmesi Gençlerin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerini artırmayı hedefleyen iş dünyası -eğitim kurumları işbirliğinde eğitim ve beceri programlarının geliştirilmesi Çocuk ve gençler için hizmet sunan merkezlerden düzenli faydalanılması için bütüncül ve sürdürülebilir hizmet modellerinin ve ortaklıkların geliştirilmesi

30 İstanbul Kalkınma Ajansı 1. Genel Bilgi
Doğrudan Faaliyet Desteği Amaç: Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyetlere destek olmak amacıyla yürütülen bir programdır

31 İstanbul Kalkınma Ajansı 1. Genel Bilgi
Doğrudan Faaliyet Desteği Öncelik 1 Hizmet sektörlerine ilişkin sektörel ve tematik araştırmalar Öncelik 2 Başta afetler olmak üzere kentsel risklerin azaltılmasına yönelik araştırma ve fizibilite çalışmaları Öncelik 3 Sosyal risklerin ortaya konmasına ve sosyal dışlanmayla mücadeleye yönelik araştırmalar Öncelik 4 Bölgede ulaşım ve erişilebilirliğin iyileştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları Öncelik 3 Bölgenin Ar-Ge ve yenilik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik araştırma faaliyetleri Öncelik 4 Çevresel sürdürülebilirliğin ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik araştırma ve fizibilite faaliyetleri

32 İstanbul Kalkınma Ajansı 2. Bütçe ve Başvuru
Programın adı Program Bütçesi (TL) Asgari – Azami destek tutarları (TL) Asgari – Azami destek oranı Doğrudan Faaliyet Desteği 25.000 75.000 % 25 % 100 Destek Süresi: 3 ay Hangi projeler yararlanabilir? Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği İstanbul (İstanbul sınırları içi) bölgesinde gerçekleştirilmelidir. Ön Proje başvuru son tarihi? 31/11/ :00

33 İstanbul Kalkınma Ajansı 4. Geçmiş Örnek Projeler
Çevre dostu ürün, sistem, süreç, teknoloji ve hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik araştırma ve fizibilite çalışmaları Hizmetler sektörü açısından yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik ihtiyaç analizleri Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması ve dengeli bir ulaşım sisteminin geliştirilmesine ilişkin fizibilite çalışmaları Sanayide, binalarda ve ulaşımda çevresel etki ve enerji talebinin azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik araştırmalar.

34 Projem İstanbul 1. Genel Bilgi
Konu: İstanbul’da yerleşik Üniversiteler bünyesinde, İstanbul’la ilgili ve İBB’nin görev ve sorumluluk alanlarına giren sektörler ve konularda yapılacak Doktora Tezi, Yüksek Lisans Tezi ve Araştırma Projelerinin hazırlanmasını sağlamak. Amaç: İstanbul kentinin, Üniversitelerinde mevcut akademik potansiyelden kentin sorunlarının çözümünde etkin bir araç olarak yararlanmasını sağlamak, İBB ile İstanbul’daki yerleşik Üniversiteler arasında bulunan ortaklaşa hizmet üretme anlayışının somut ve başarılı bir uygulamasını gerçekleştirmek, Kentimizin Üniversitelerdeki araştırmacıları, İstanbul’la ilgili akademik araştırmalara yönlendirmek

35 Projem İstanbul 2. Başvuru
Başvuru Şartları nelerdir? İBB ile Çerçeve ve Ek Protokolleri imzalayan Üniversiteye mensup olmak, Doktora ve Yüksek Lisans araştırmacıları için ders dönemini bitirip, tez aşamasına gelmiş olmak, Araştırma Projeleri için, doktorasını bitirmiş, araştırma projesini kendi başına yürütebilecek akademik görev veya ünvana sahip olmak, Tezsiz Yüksek Lisans araştırmacıları bu proje için başvuruda bulunamaz. Başvuru Tarihleri? 15 Haziran - 15 Temmuz Başvuru Yeri Araştırma Projeleri Başvuruları: Proje yürütücüsü tarafından imzalanarak üniversitelerin araştırma projelerinden sorumlu birimine teslim edilir. Yüksek Lisans/Doktora tez başvuruları tez danışmanı ile araştırmacı tarafından müşterek olarak imzalandıktan sonra ilgili Enstitülere verilir.

36 Projem İstanbul 2. Başvuru
Başvuru Konuları Tez veya Araştırma Proje konularının Belediyenin görev, sorumluluk ve faaliyet alanları içerisinde olması gerekmektedir. Projelere ilişkin sektörler Ulaşım Planlama-İmar Kamu Düzeni-Afet-Risk Yönetimi Kurumsal Yapı ve Teknoloji Yönetimi Altyapı, Çevre ve Enerji Kullanımı Sağlık-Toplum Refahı ve Sosyal Yardım

37 Projem İstanbul 3. Başvuru ve Bütçe
Değerlendirme İlk Aşama: İBB’den 3, ilgili Üniversiteden 2 olmak üzere toplam 5 üyeden oluşan bir Seçici Kurul tarafından ön yeterlilikleri ve amaca uygunlukları belirlenmek üzere değerlendirmeye tabi tutulur ve salt çoğunluk ile karar alınır. İkinci Aşama: İBB’nin bütçesi, Sektör öncelikleri ve konuları, Üniversitelerce önerilen projeler arasındaki benzerlik (tezler arasındaki ilgi ve ilişki derecesi ), tamamlanabilirlilik hususları dikkate alınarak kabul edilecek projeler tespit edilir. Bütçe Araştırma Projeleri TL Doktora Tezleri Y.Lisans Tezleri TL

38 Projem İstanbul 4. Geçmiş Örnek Projeler
CO2 Emisyon Envanter Belirleme ve Azaltma Çalışmaları Atölye İşyeri Gibi İşletmeler İçin Gürültü Azaltım Tedbirleri İtfaiye eğitim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla itfaiyeci yetkinlik modelinin oluşturulması, müfredat belirleme, akademik takvim oluşturulması,ölçme değerlendirme- geliştirme sistemini içerecek itfaiye eğitim sistemi İstanbul'a Göçle Gelen İnsanların Kent Hayatına Adaptasyonunda, Düzenlenen Sportif Faaliyetlerin Rolü

39 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"Proje Destek Programları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları