Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“DOKA’DAN TURİZME BÜYÜK DESTEK”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“DOKA’DAN TURİZME BÜYÜK DESTEK”"— Sunum transkripti:

1 “DOKA’DAN TURİZME BÜYÜK DESTEK”
2010 Yılı Mali Destek Programları

2 2010 Yılı Mali Destek Programları
TURİZMDE BÖLGE POTANSİYELİNİN HAREKETE GEÇİRİLMESİNE YÖNELİK MALİ DESTEK PROGRAMI TURİZME YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

3 Teklif Çağrısının Genel Amaçları
Böylece turizm potansiyeli harekete geçirilerek, bölgede ekonomik ve sosyal kalkınma sağlanacaktır. Bölgeye gelen turist sayısının ve ortalama kalış süresinin artırılması Etkin tanıtım ile bölgenin markalaştırılması Alternatif turizm modellerinin ortaya çıkarılması Bölgede turizmin çeşitlendirilmesi

4 Teklif Çağrısı Bütçesi
MALİ DESTEK PROGRAMLARI Turizmde Bölge Potansiyelinin Harekete Geçirilmesine Yönelik Mali Destek Programı (KAR AMACI GÜDEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İÇİN) TL (KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLAR) TURİZME YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI (KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLERE YÖNELİK) TL TOPLAM BÜTÇE TL

5 TURİZMDE BÖLGE POTANSİYELİNİN HAREKETE GEÇİRİLMESİNE YÖNELİK MALİ DESTEK PROGRAMI

6 Turizm alanında girişimcilik ruhunun harekete geçirilmesi.
Program Öncelikleri Öncelik(1) Turizme yönelik faaliyet gösteren kurum/kuruluş ve işletmelerin kurumsal kapasitelerinin artırılması. Öncelik(3) Turizm alanında girişimcilik ruhunun harekete geçirilmesi. Öncelik(2) Turizm alanında bölgenin tanıtımına yönelik ulusal ve uluslararası faaliyetlerin desteklenmesi.

7 Program Öncelikleri(1)
Turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması. Öncelik(5) Turizme yönelik ağ oluşturma ve işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi. Öncelik(6) Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve bu mirasın değerlendirilmesi.

8 Destek Tutarı ve Proje Sayısı
Kâr Amacı Güdenler %25 ≤Destek Tutarı≤%50 2 Proje Sunulabilir, En çok 1’i desteklenebilir. Kâr Amacı Gütmeyenler %25 ≤Destek Tutarı≤%75 4 Proje Sunulabilir, En çok 2’si desteklenebilir. Azami Proje Süresi 12 Aydır Proje Başına Destek Tutarı Asgari tutar: TL Azami tutar: TL

9 Örnek Proje Konuları Alternatif turizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler (Yamaç paraşütü, zorbing, macera turizmi, botanik turizmi, kamp-karavan, bungy jumping, telesiyej vb.) Turizme yönelik alternatif konaklama olanaklarının geliştirilmesi bu alanlarda istihdam edilenlerin eğitimi Turizm amaçlı hediyelik eşya veya yöresel el sanatları tasarım, üretim ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edip vakit geçirebileceği sosyal ve kültürel ortamların canlandırılması için yapılacak faaliyetler (kültür sanat sokağı gibi alanların düzenlenmesi, spor etkinlikleri vb.) Dezavantajlı gruplara (engelliler, yaşlılar, çocuklar, vb.) yönelik turistik alanlarda aktif katılımı destekleyebilecek fiziksel olanakların yaratılması ve geliştirilmesi

10 Örnek Proje Konuları(2)
Doğu Karadeniz turizm imajını destekleyecek yazılı-görsel tanıtım ve markalaşma faaliyetlerinin (tescil, patent, coğrafi işaretler ve mahreç, logo vb.) ulusal ve uluslararası festival, şenlik, panayır, fuar vb. yoluyla yörenin etkin ve özgün tanıtımının desteklenmesi Turistik değeri olan yeni ve yöresel ürünlerin tanıtım ve satışının yapıldığı pazar alanlarının özellikle turistik alanlara yakın yerlerde oluşturulması ve bu yolla turizm bilincinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi Turizm alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar arası işbirliğinin sağlanması, turizm danışma ofislerindeki materyallerin TR90 bölgesini kapsayacak şekilde oluşturulması Turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların insan kaynaklarının geliştirilmesi (mevcut işgücünün eğitim, staj gibi faaliyetlerle kalifiye hale getirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması ) Turizm sektöründe sunulan hizmet çeşitliliğinin ve kalitesinin artırılması (alternatif turizm öncelikli olmak üzere iyi uygulamaların transfer edilmesine yönelik faaliyetler, turistik işletmelerin kapasite artırımı, kiosk-desk, akıllı kart uygulaması gibi teknoloji kullanımı vb.)

11 ÖRNEK PROJELER Yaylaların balonla gezilmesi

12 Balonla tur

13 Kuş gözlemciliği, Bungee jumping

14 Av turizmi

15 Çiftlik (Agro) turizmi, çay turizmi(Tea tourism)

16 Atlı turlar, safari

17 Rafting, Kano

18 Zorbing

19 TURİZME YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI
MALİ DESTEK PROGRAMI

20 Program Öncelikleri Öncelik(2) Öncelik(1) Öncelik(3)
Turizm ve turizme yönelik çevre ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve turizm alanlarına ulaşımdaki darboğazların aşılması. Öncelik(2) Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve bu mirasın değerlendirilmesini sağlayacak şekilde altyapısının geliştirilmesi. Öncelik(3) Özellikle havza alanlarında ve turizm değerine sahip bölgelerde evsel ve endüstriyel atık sulardan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için mevzuata uygun atık su yönetimi sistemlerinin oluşturulması ve bu kapsamda kolektif tesislerin ve atık su altyapısının inşası.

21 Program Öncelikleri(1)
Turizm değeri taşıyan yerleşim alanlarında içme ve kullanma suyu temini ve kalitesinin artırılması, Öncelik(5) Turizm değeri taşıyan yerleşim yerlerindeki katı/tehlikeli atık yönetim sistemlerinin kurulması, mevcutlarının rehabilitasyonu, geri dönüşümü, kazanımı ve yeniden kullanımının sağlanması, Öncelik(6) Turizm değeri taşıyan yerleşim yerlerinde alternatif enerji sistemleri kullanımının yaygınlaştırılması. Öncelik(7) Turizm tesislerinin çeşitlendirilmesi ve mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılması,

22 Destek Tutarı ve Proje Sayısı
Sadece Kâr Amacı Gütmeyenler %25 ≤Destek Tutarı≤%75 4 Proje Sunulabilir, En çok 2’si desteklenebilir. Azami Proje Süresi 18 Aydır Proje Başına Destek Tutarı Asgari tutar: TL Azami tutar: TL

23 Örnek Proje Konuları Tarihi ve kültürel alanlardaki (han, hamam, tarihi köprüler, cami, kilise, çarşı, geleneksel konut, vb.) taşınmaz kültür varlıklarının görsel algılama ve çevre düzeni açısından iyileştirilmesi Tarihi ve turistik alanlarındaki kirliliğin azaltılması ve doğal çevrenin korunması için gerekli sistemlerin inşası veya rehabilitasyonu Kıyılarda ve şelale, göl, akarsu, mağara gibi doğal alanlarda turizm faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki çevre dostu peyzaj ve tasarım projelerinin desteklenmesi Turizmle ilgili küçük ölçekli kamusal altyapının geliştirilmesi (kent girişlerinin düzenlenmesi, bölgeyi temsil eden sembol ve anıtların yapımı, turizm bilgi noktalarının oluşturulması, Limanlarda, havalimanlarında ve Sarp sınır kapısında giriş-çıkışları hızlandırıcı ve bilgi sağlayıcı teknolojik altyapıların geliştirilmesi vb.

24 Örnek Proje Konuları(1)
Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edip vakit geçirebileceği cazibe mekânlarının oluşturulması (spor alanları, kültür-sanat sokak ve caddelerinin oluşturulması ve/veya rehabilite edilmesi) Tarihi yapıların restorasyonu ve yenilenmesi yoluyla turizm amaçlı kullanılması Dezavantajlı gruplara yönelik turistik alanlara ziyaretleri kolaylaştırıcı fiziksel olanakların yaratılması ve geliştirilmesi Turizm alanlarına ulaşımı kolaylaştıracak levha ve işaretlerin iyileştirilmesi Kaplıca ve termal kaynakların tesisleştirilerek sağlık turizmine açılması

25 ÖRNEK PROJELER Cazibe merkezleri oluşturma

26 Butik oteller ve aile pansiyonculuğunun geliştirilmesi

27 Butik oteller, aile pansiyonculuğu

28 Turizm bilgilendirme sistemleri

29 Turizm bilgilendirme masaları

30 Alternatif ulaşım sistemleri

31 Kış turizmi altyapısını güçlendirme

32 Heliski

33 Kaplıca, welness centers ve sağlık turizmini geliştirme

34 Ortak levhalandırma


"“DOKA’DAN TURİZME BÜYÜK DESTEK”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları