Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dogu Anadolu Kaplanları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dogu Anadolu Kaplanları"— Sunum transkripti:

1 Dogu Anadolu Kaplanları
Şehirden Kaçış/Escape from the city

2 Amaçlarımız 1-) Bölgede mevcut doğa sporları olanaklarından ve doğa güzelliklerinden yararlanmak üzere bölgeye gelen ziyaretçilerin, daha anlamlı bir şekilde ve rehber eşliğinde bu etkinliklerden tad almalarını sağlamak, böylece bölgede kalış sürelerini uzatarak, bölge ekonomisine yönelik katkılarının artmasını sağlamak. 

3 Endüstriyel Dağcılık 2-) Bölgede çalışan Sektörel Dağcılık firmaları, yetişmiş eleman olmadığı için çalışanlarını dışarıdan getirmektedirler. Eleman transferi firma için oldukça pahalıya mal olmaktadır. Bölgede yetiştirilecek gençler, bu alanda çalışabileceklerdir. Böylece, firmaların kaynak maliyetini azaltmak ve bölge insanı için istihdam olanakları yaratmak hedeflenmektedir. 

4 Su Sporlarına Hareket 3-)Bölge ekonomisine büyük katkı sağlayabilecek olan su sporları potansiyelini ortaya çıkarmak ve böylece su sporlarına dayalı turizm etkinliklerini geliştirerek, proje kapsamında eğitilecek olan bölge insanlarına yeni istihdam olanakları yaratmak.

5 Yerel Dağ Rehberi İstihdamı
4-) 2007 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından bölgede yürütülmekte olan Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi(DATUR)nin çıktıları olan yürüyüş, dağ bisikleti ve kuş gözlemciliği rotaları üzerinde ziyaretçilere rehberlik yapacak kişileri yetiştirerek, bu alanlarda da bölge insanına yeni istihdam olanakları yaratmak.

6 Dağ Kayağı Rehberi-Çığ Arama Kurtarma Personeli Yetiştirmek
5-) Bölgedeki kış sporlarına yönelik arama ve kurtarma çalışmaları için tur kayağı eğitimini gerçekleştirmek ve kış aylarında bölgeye gelen tur kayağı meraklıları için rehber yetiştirmek. Ayrıca Kış Turizminin merkezi haline gelen Erzurum Kayak merkezlerinde arama- kurtarma ve çığda arama kurtarma için bölgede kapasite geliştirmek. Bu eğitimler sonucunda, kayak turizmi merkezlerinde ve turistik otellerde kurtarma amaçlı pozisyonlara yönelik işgücü hazırlayarak, bölge insanına yeni istihdam olanakları yaratmak. 

7 Çevre İnsanına Doğa Sevgisi Aşılamak
6-)Eğitimlere katılacak kişilerin öz güvenlerini geliştirerek, onları kendi kendilerine yetebilir hale getirmek. Bu şekilde yöre insanının kendi doğası ve çevresi ile daha uyumlu olmasını sağlayarak doğa ve çevre dostu insanlar kazanmak.

8 Denizde Çalışacak Personel Eğitimi
7-)Yelken ve denizcilikte bölgemizden denizcilik bilgilerini almış kişiler yetiştirmek. Türkiye’de her yıl yapılan Amatör Denizci sertifika sınavına yönelik kişiler yetiştirmek. Bu belge ile de Türkiye iç denizlerinde ve yurt dışında çalışan gemilerde istihdam sağlamak. Ayrıca Tortum gölünde su sporlarına dayalı aktiviteleri arttıkça bu belgeyi almış kişilerin, bölgeden yeni kişileri yetiştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

9 Dağ Arama Kurtarma Personeli Yetiştirmek
8-)Dağ aktivitelerinde ve doğa sporlarına dayalı etkinliklerde meydana gelebilecek kazalarda veya kaybolmalarda arama-kurtarma ve dağdan kazazede indirme becerileri konusunda yerelde kapasite geliştirerek, bir yandan bu kazaların sebep olduğu can kayıplarını ve yaralanmaları en aza indirmek, öte yandan bu alanda yöre insanına yeni istihdam olanakları yaratmak. 

10 Su Sporları Potansiyeli Artırmak
9-)Bölgede turist sayısında görülen artışa paralel olarak artan yüzme, kano, deniz bisikleti faaliyetlerine olan yoğun talebi karşılamak ve bu sporlara dayalı aktivitelerin sayısını artırarak, turistlerin bölgedeki kalış sürelerini uzatmak, doğa etkinliklerine dayalı sürdürülebilirliğini sağlamak ve dünya standartlarında etkinlik düzenleme çabalarını desteklemek üzere, can güvenliği konusunda yetişmiş eleman ihtiyacının eğitim ve uygulamalarla sağlanması ve gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış insan yetiştirerek, yöre insanı için istihdam yaratılması. 

11 Rafting Potansiyelini Artırmak
10-) 2010 yılı içerisinde DATUR Projesi desteğiyle Uzundere ve çevresinde rafting faaliyetinin ilk yılı gerçekleşmiştir. Bu bölgede geçen yıl 500 kişi rafting yapmıştır. Önümüzdeki yıl 4000 kişiye rafting yaptırılması hedeflenmektedir. Gerek yurtdışından gerekse ülke genelinden ve bölge içinden rafting sporu yapmak isteyen ziyaretçilere, güvenli bir şekilde bu sporu yaptırabilecek insan gücünün hazırlanması ve bu şekilde bölge insanına yeni istihdam olanakları yaratılması projenin amaçları arasındadır. 

12 11-)Bölge turizmine destek olmak amacıyla, bölgenin doğa sporları potansiyelini WEB ortamında tüm dünya ile paylaşmak ve bölgeyi ziyaret eden turist sayısını artırmak.

13 Bölge İnsanı Yaşam Kalitesi
12-)Yerelde Doğa Sporları konusunda toplam olarak 50 bölge sakininde kapasite geliştirmek suretiyle, bu kişilerin çevrelerinde ve ailelerinde toplamda 200 kişinin yaşam standartlarını yükseltmek. 

14 Yeni İş Alanları 13-)Doğa Sporları ve çevre zenginliğine dayanan etkinliklerde, insani ve sosyal örgütlenme yoluyla yeni iş alanlarının oluşturulmasına katkı sağlayarak, bölgeden dışa göç hızının azaltılmasını engellemek.

15 Teşekkürler


"Dogu Anadolu Kaplanları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları