Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kırsal Kalkınma Destek Ekibi EU Turkish Cypriot community support Karpaz Bölgesi Yerel Kalkınma Stratejisi Mehmetçik, 10 Aralık 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kırsal Kalkınma Destek Ekibi EU Turkish Cypriot community support Karpaz Bölgesi Yerel Kalkınma Stratejisi Mehmetçik, 10 Aralık 2010."— Sunum transkripti:

1 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi EU Turkish Cypriot community support Karpaz Bölgesi Yerel Kalkınma Stratejisi Mehmetçik, 10 Aralık 2010

2 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi EU Turkish Cypriot community support  Önceden seçilmiş bir bölge  Geniş kapsamlı bir danışma süreci (Tabandan-tavana)  Stratejinin genel hedefine odaklanan çok- sektörlü ve entegre bir yaklaşım LEADER yaklaşımının başlıca prensipleri

3 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi EU Turkish Cypriot community support 3

4 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi EU Turkish Cypriot community support  Yerel paydaşlar ile danışma süreci (Nisan 2010-Eylül 2010)  Belediye Başkanları, Kaymakamlar, STK’lar ve Özel Sektör Paydaşları  173 kişi ile yüz yüze görüşmeler/toplantılar ve 10 seminer ve/veya çalıştay organize edilmiştir Geniş kapsamlı bir Yerel danışma süreci

5 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi EU Turkish Cypriot community support  Merkezi paydaşlar ile danışma süreci (İki aşamalı- Eylül 2009- YKS süreci üzerine anlaşma ve Ekim-Aralık 2010-YKS sunumu/danışma süreci)  Tarım, Turizm-Kültür-Çevre, İçişleri, Eğitim, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler’den sorumlu otoriteler, ABKM  56 kişi ile yüz yüze görüşmeler/toplantılar ve seminerler organize edilmiştir Geniş kapsamlı bir Merkezi danışma süreci

6 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi EU Turkish Cypriot community support Çok-sektörlü ve entegre yaklaşım … YKS Turizm/ Kültür Tarım/ Balıkçılık Çevre/Orman Mikro/Küçük ölçekli işletmeler YÖNETİŞİM Sosyal/ Mesleki eğitim KBKB

7 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi EU Turkish Cypriot community support Yerel katılım ve yönetişimi canlandırmak ve bölgenin ekonomik performansını ve sosyal sürdürülebilirliğini geliştirmek için bölgenin çevresinin ve tarihsel / kültürel mirasının değerlendirilmemiş potansiyelini kullanmak … stratejinin genel hedefine odaklanmakta

8 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi EU Turkish Cypriot community support 8  1.Öncelik: Tarım sektörünün rekabet gücünün desteklenmesi ve özellikle turizm ve el sanatları sektörlerinde, faaliyetlerin çeşitlendirilmesinin teşvik edilmesi  2. Öncelik: Doğal ve tarihi varlıklarını geliştirerek, Karpaz bölgesinin imajının pekiştirilmesi  3. Öncelik: Yaşam kalitesini artırarak bölgenin sosyal uyumunun pekiştirilmesi Üç öncelik içermekte

9 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi EU Turkish Cypriot community support 9  Tarla makina ve donanımlarının iyileştirilmesi  Geniş çaplı koyun ve keçi yetiştiriciliğinin desteklenmesi  Su tasarruflu su pompalama sistemleri ve/veya tarla sulama sistemlerinin alımının desteklenmesi.  Çiftlik düzeyinde yenilenebilir enerjilerin kullanımının geliştirilmesi (rüzgar ve güneş).  Hasat-sonrası tesislerinin ve işleme ekipmanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi 1. Öncelik – Önlem 1- Çiftçiliğin, hayvancılığın ve tarımsal işlemenin iyileştirilmesi

10 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi EU Turkish Cypriot community support 10  Çiftçi üretici gruplarının kurulmasının teşvik edilmesi  Küçük “niş” tarım ve orman ürünlerinin üretiminin artırılması/iyileştirilmesi  Kırsal/eko turizm, tarım/tarımsal-işleme ve paketleme vb. konularda mesleki eğitim sağlanması  Yerel kırsal/ eko/ doğa turizm ve balıkçılık paydaşlarının dernekleşmelerini/ ağ oluşturmalarını artırmak  Yerel ürünlerin ticarileşmesinin teşvik edilmesi 1. Öncelik - Önlem 2 -Ekonomik operatörler arasında işbirliğinin teşvik edilmesi 1. Öncelik - Önlem 2 - Ekonomik operatörler arasında işbirliğinin teşvik edilmesi

11 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi EU Turkish Cypriot community support 11  Küçük oteller/pansiyonlar, restoranlar ve cafeler gibi mikro/küçük ölçekli işletmelerin kurulmasının ve/veya yenilenmesinin teşvik edilmesi ve turizm sezonunun değerini ve uzunluğunu artıracak faaliyetlerin desteklenmesi. 1. Öncelik - Önlem 3Yeni ve mevcut kırsal turizm işletmelerinin güçlendirilmesi 1. Öncelik - Önlem 3 - Yeni ve mevcut kırsal turizm işletmelerinin güçlendirilmesi

12 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi EU Turkish Cypriot community support 12  Anahtar turizm noktalarından KB’ye ulaşımın (kamu/özel) organizasyonu, bilgilendirmesi ve entegrasyonunu desteklemek  Eğitim, bilgilendirme ve demonstrasyon faaliyetleri ile çevre bilincini desteklemek  Tarihi alanların korunmasını ve değerlendirilmesini amaçlayan projelerin kamu/özel ortak finansmanının desteklenmesi  Bölgesel varlıklarla bağlantılı festivaller, folklör gösterileri, özel sportif ve kültürel etkinlikler gibi etkinliklerin finanse edilmesi  Yeşil Karpaz imajını tanıtmayı amaçlayan bir politika/plan oluşturarak KB’nin “bölgesel pazarlama”sını teşvik etmek  Görünürlük ve KB içersinde ve dışı ile ağ oluşturmayı artırmak için tasarlanan insiyatifleri desteklemek 2. Öncelik – Önlem 1 - Bölgenin tanıtılması ve doğal/kültürel mirasın korunması ve değerlendirilmesi

13 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi EU Turkish Cypriot community support 13  Sağlık Merkezlerine hayat kurtaran donanıma sahip ambulansların, laboratuar ekipmanlarının sağlanması  Kırsal Karpaz’da halkın internete erişimini desteklemek  Çöp kamyonu ve kutuları konusunda ihtiyaç analizi ve bu ekipmanlar ile ilgili yatırımların desteklenmesi  Köy septik tanklarının hasar değerlendirmesinin ve ilgili yatırımların desteklenmesi  Küçük ölçekli sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve iyileştirilmesi  Kreş ve yaşlı bakımı faaliyetleri ile ilgili sosyal konularda eğitim sağlamak  Turizm ile ilgili altyapının gerçekleştirilmesinin ve iyileştirilmesinin desteklenmesi 3. Öncelik – Önlem3.1: Ekonomi ve kırsal nüfus için bölgenin temel hizmetlerinin iyileştirilmesi 3. Öncelik – Önlem 3.1: Ekonomi ve kırsal nüfus için bölgenin temel hizmetlerinin iyileştirilmesi

14 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi EU Turkish Cypriot community support 14  Katılımcı istişare ve koordinasyon mekanizmalarının kapasitesinin geliştirilmesi  Yerel kamu ve özel paydaşlarını içeren bir Karpaz Bölgesi yerel kalkınma komitesinin kurulması  Planlama, strateji hazırlama ve proje dizaynı ve yönetimi üzerine eğitim verilmesi  Merkezi ve yerel otoriteler arasında ortak sorumluluk sağlamak amacıyla politikalar oluşturmak  Tüm sektörler için yasa uygulamasının güçlendirilmesi 3. Öncelik – Önlem3.2:Yerel yönetimlerin etkinliğinin artırılması ve güçlendirilmesi 3. Öncelik – Önlem 3.2: Yerel yönetimlerin etkinliğinin artırılması ve güçlendirilmesi

15 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi EU Turkish Cypriot community support 15 n KB için proje fikirlerinin geliştirilmesi ve daha sonra hazırlanmasında yerel paydaşlara destek olmak amacıyla KKDE, 2011 yılında hazır bulunacaktır. n İlginiz için teşekkür ederiz.


"Kırsal Kalkınma Destek Ekibi EU Turkish Cypriot community support Karpaz Bölgesi Yerel Kalkınma Stratejisi Mehmetçik, 10 Aralık 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları