Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-3 SLAYT GÖSTERİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-3 SLAYT GÖSTERİSİ"— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-3 SLAYT GÖSTERİSİ
Slaytların fotokopi veya elektronik ortamda kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun çoğaltılması, bilgisayarlara veya CD vb. depolama araçlarıyla çoğaltılması ve ticari olarak kullanılması yasaktır. Dersi öğrenmek için sadece bu slaytların kullanılması yetersizdir. Tavsiye edilen ek kaynaklara başvurulması zorunludur. Slaytlar derslerde anlatılan tüm konuları kapsamamaktadır. İyi Dersler Dileriz

2 Karşılıklı Talep Kanunu
John Stuart Mill John Stuart Mill tarafından ortaya atıldı. Dış Ticaret hadlerini belirleyen, ülkelerin birbirlerinin mallarına olan karşılıklı talepleridir. İki ülkenin karşılıklı taleplerinin eşitlendiği noktada dış ticaret hadleri belirlenir. Bir ülkenin ihraç etmek istediği X malı miktarı ile diğer ülkenin ithal etmek istediği X malı miktarı Aynı zamanda, bir ülkenin ihraç etmek istediği Y malı miktarı ile diğer ülkenin ithal etmek istediği Y malı miktarları Birbirine eşit oluyorsa karşılıklı talepler eşitlenmiş demektir.

3 Teklif Eğrileri F.Y. Edgeworth ve Alfred Marshall tarafından geliştirilmiştir. Karşılıklı talep kanununu geometrik olarak açıklamışlardır. Teklif EğrisininTanımı: Bir ülkenin ithal ettiği mal miktarları birer birim artırılırken, her birime kendi malından teklif edeceği mal miktarlarının geometrik yeridir. Alfred Marshall Francis Ysidro Edgeworth

4 Bir Teklif Eğrisi; İhraç malı arzını İthal malı talebini
Dış ticaret hadlerini Gösterir. Dolayısıyla bir teklif eğrisi hem arz eğrisi, hem de talep eğrisi olma özelliğine sahiptir. Böylece talep analizlere katılmıştır F T A D1 f1 M m1

5 Bu bölge her iki ülke için karlıdır
Y Malı Türkiye’de 1X : 0.5Y Japonya’da 1X : 2Y Japonya’nın İç Maliyet Doğrusu Bu bölge her iki ülke için karlıdır Dış ticaret bu sarı alanda bir yerde gerçekleşir Japonya için karlı olmadığı için Japonya bu alanda ticaret yapmak istemez 4 Türkiye’nin İç Maliyet Doğrusu 2 Türkiye için karlı olmadığı için Türkiye bu alanda ticaret yapmak istemez 1 0.5 1 2 X Malı

6 Yatay Eksendeki Malın ihracatçısı olan bir ülkenin (Türkiye’nin ) Teklif Eğrisinin Çıkarılması
TV İthal Malı Buğday İhraç Malı Son 10 TV’ye A 20 B 35 15 C 30 45 D 40 50 5 Televizyon Neden Son 10 TV’ye Daha Az Buğday Teklif Eder? Çünkü; ► Buğday ihraç etmiş, iç piyasada Buğday kıtlaşmış, marjinal faydası artmış, değeri yükselmiş. ►TV ithal etmiş, iç piyasada bollaşmış, marjinal faydası azalmış, değeri düşmüş Türkiye’nin Teklif Eğrisi 10T : 5B 40 D 10T : 10B 10T : 15B 30 C 1T : 2B 10T : 20B Türkiye’nin İç Maliyetleri 20 B 10 A 20 35 45 50 Buğday

7 Dikey Eksendeki Malın ihracatçısı olan bir ülkenin (Japonya’nın ) Teklif Eğrisinin Çıkarılması
TV İhraç Malı Buğday İthal Malı Son 10 TV’ye A 5 B 20 15 C 30 D 40 50 Televizyon Neden Son 10 TV’ye Daha Fazla Buğday İster? Çünkü; ► TV ihraç etmiş, iç piyasada TV kıtlaşmış, marjinal faydası artmış, değeri yükselmiş. ►Buğday ithal etmiş, iç piyasada bollaşmış, marjinal faydası azalmış, değeri düşmüş Japonya’nın İç Maliyetleri 1T : 0,5B 10T : 5 B 10T : 10B 10T : 15B 10T : 20B Japonya’nın Teklif Eğrisi 40 D C 30 B 20 A 10 5 15 30 50 Buğday

8 Dış Ticaret Dengesi ve Dış Ticaret Hadlerinin oluşumu
TV’nin Dış Ticaret Hadleri: TV’nin Buğday cinsinden Fiyatı Televizyon JİM TT1 Buğday’ın Dış Ticaret Hadleri: Buğdayın TV cinsinden Fiyatı FU1 FU2 B Fu2 dış ticaret haddinden ticaret yapılmaz. Çünkü Karşılıklı talepler eşitlenmemiştir. Türkiye A noktasında Japonya B Noktasında ticaret yapmak istemektedir. t1 Japonya için karlı değil t2 JT1 D1 t3 A Dış Ticaret Hacmi TİM Türkiye için karlı değil β b3 b1 b2 Buğday

9 Teklif Eğrisinin Yer Değiştirmesi
Yatay Eksendeki malın ihracatçısı olan ülkenin teklifinin artması Yatay Eksendeki malın ihracatçısı olan ülkenin teklifinin azalması Dikey Eksendeki malın ihracatçısı olan ülkenin teklifinin artması Dikey Eksendeki malın ihracatçısı olan ülkenin teklifinin azalması İki ülkenin teklif eğrilerinin aynı anda değişmesi

10 Teklif Eğrisi Yaklaşımı ile Dış Ticaret Dengesi
Şekli karmaşıklıktan kurtarmak için, İç maliyet doğrularını çizmeyiz. Ama her teklif eğrisinin altından bir iç maliyet doğrusunun geçtiği bilinmelidir. Televizyon JİM TT1 FU1 t1 Japonya için karlı değil JT1 D1 TİM Türkiye için karlı değil β b1 Buğday

11 Yatay Eksendeki Malın İhracatçısı Ülkenin Teklifinin Artması
Fu M TE Türkiye - + ? Japonya Televizyon TT2 FU1 TT1 β açısı büyümüştür. Televizyonun (Japorya’nın) dış ticaret hadleri iyileşmiştir FU2 JT1 t2 D2 Açısı küçülmüştür. Buğdayın (Türkiye’nin) dış ticaret hadleri kötüleşmiştir t1 D1 Dış Ticaret Hacmi Artmıştır b1 b2 Buğday

12 Türkiye için + ve – iki refah etkisi vardır.
Fu M TE Türkiye - + ? Japonya Türkiye için + ve – iki refah etkisi vardır. Toplam etkinin ne olduğu, hangi etkinin büyük olduğuna bağlıdır. Rakamlı örneklerle çalışmış olsaydık, sonucu rakam olarak bulabilirdik. Rakam olmamasına rağmen, yine de sonucu tahmin edebiliriz. Bunun için malların esnekliklerini bilmek gerekir. Esneklikler ise İktisada Giriş derslerinde öğretilmiş olmalıdır.

13 Talep Esnekliğini Hatırlayalım
Et= Miktardaki Yüzde Değişme Fiyattaki Yüzde Değişme ∆M/M ∆F/F = Örneğin, Türkiye’nin dış ticaret hadlerinin %10 kötüleştiğini, yani buğdayın fiyatının %10 düştüğünü kabul edelim. Önceki örnekte dış ticaret hadlerindeki değişmenin eksi olduğunu hatırlayalım. O halde, fiyat düşerse dış ticaret hacmi artacaktır. Yani İhracat artacaktır. Ama Yüzde kaç? Talep kanununa göre bir malın fiyatı ile talep edilen miktarı arasında ters yönlü ilişki vardır Fiyat artarsa, talep azalır. Fiyat azalırsa talep artar Fiyat değişmeleri karşısında miktarın ne oranda değişeceği, malın esnekliğine bağlıdır. Eğer Et=1 ise

14 Sonucun 1 çıkabilmesi için Dış Ticaret Hacmindeki değişme %10 olmalıdır
Miktardaki Yüzde Değişme Fiyattaki Yüzde Değişme ∆M/M ∆F/F = Buğdayın (Türkiye’nin) Dış ticaret hadlerinin %10 kötüleştiğini kabul edersek, dış ticaret hacmindeki değişme, buğdayın dış talep esnekliğine bağlıdır. %10 Fu M TE Türkiye -10 +10 Japonya + Eğer Et=1 ise Eğer Et>1 ise (Örneğin 2 ise) Eğer Et<1 ise (Örneğin 0.5 ise) Eğer Et=0 ise Et= -%10 = -1 Et= -%10 = -2 %20 Türkiye -10 +20 + Japonya Türkiye -10 +5 - Japonya + Et= -%10 = -0.5 %5 Et= -%10 = %0 Türkiye -10 - Japonya +


"ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-3 SLAYT GÖSTERİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları