Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-3 SLAYT GÖSTERİSİ Slaytların fotokopi veya elektronik ortamda kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun çoğaltılması, bilgisayarlara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-3 SLAYT GÖSTERİSİ Slaytların fotokopi veya elektronik ortamda kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun çoğaltılması, bilgisayarlara."— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-3 SLAYT GÖSTERİSİ Slaytların fotokopi veya elektronik ortamda kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun çoğaltılması, bilgisayarlara veya CD vb. depolama araçlarıyla çoğaltılması ve ticari olarak kullanılması yasaktır. Dersi öğrenmek için sadece bu slaytların kullanılması yetersizdir. Tavsiye edilen ek kaynaklara başvurulması zorunludur. Slaytlar derslerde anlatılan tüm konuları kapsamamaktadır.

2 Karşılıklı Talep Kanunu John Stuart Mill tarafından ortaya atıldı. John Stuart Mill tarafından ortaya atıldı. Dış Ticaret hadlerini belirleyen, ülkelerin birbirlerinin mallarına olan karşılıklı talepleridir. Dış Ticaret hadlerini belirleyen, ülkelerin birbirlerinin mallarına olan karşılıklı talepleridir. İki ülkenin karşılıklı taleplerinin eşitlendiği noktada dış ticaret hadleri belirlenir. İki ülkenin karşılıklı taleplerinin eşitlendiği noktada dış ticaret hadleri belirlenir. Bir ülkenin ihraç etmek istediği X malı miktarı ile diğer ülkenin ithal etmek istediği X malı miktarı Bir ülkenin ihraç etmek istediği X malı miktarı ile diğer ülkenin ithal etmek istediği X malı miktarı Aynı zamanda, bir ülkenin ihraç etmek istediği Y malı miktarı ile diğer ülkenin ithal etmek istediği Y malı miktarları Aynı zamanda, bir ülkenin ihraç etmek istediği Y malı miktarı ile diğer ülkenin ithal etmek istediği Y malı miktarları Birbirine eşit oluyorsa karşılıklı talepler eşitlenmiş demektir. Birbirine eşit oluyorsa karşılıklı talepler eşitlenmiş demektir John Stuart Mill

3 Teklif Eğrileri F.Y. Edgeworth ve Alfred Marshall tarafından geliştirilmiştir. F.Y. Edgeworth ve Alfred Marshall tarafından geliştirilmiştir. Karşılıklı talep kanununu geometrik olarak açıklamışlardır. Karşılıklı talep kanununu geometrik olarak açıklamışlardır. Teklif EğrisininTanımı: Bir ülkenin ithal ettiği mal miktarları birer birim artırılırken, her birime kendi malından teklif edeceği mal miktarlarının geometrik yeridir. Teklif EğrisininTanımı: Bir ülkenin ithal ettiği mal miktarları birer birim artırılırken, her birime kendi malından teklif edeceği mal miktarlarının geometrik yeridir. Alfred Marshall Francis Ysidro Edgeworth

4 Bir Teklif Eğrisi; İhraç malı arzını İhraç malı arzını İthal malı talebini İthal malı talebini Dış ticaret hadlerini Dış ticaret hadlerini Gösterir. Gösterir. Dolayısıyla bir teklif eğrisi hem arz eğrisi, hem de talep eğrisi olma özelliğine sahiptir. Dolayısıyla bir teklif eğrisi hem arz eğrisi, hem de talep eğrisi olma özelliğine sahiptir. Böylece talep analizlere katılmıştır Böylece talep analizlere katılmıştır A T F M D1D1 f1f1 m1m1

5 Y Malı X Malı Türkiye’nin İç Maliyet Doğrusu Türkiye için karlı olmadığı için Türkiye bu alanda ticaret yapmak istemez J a p o n y a i ç i n k a r l ı o l m a d ı ğ ı i ç i n J a p o n y a b u a l a n d a t i c a r e t y a p m a k i s t e m e z B u b ö l g e h e r i k i ü l k e i ç i n k a r l ı d ı r D ı ş t i c a r e t b u s a r ı a l a n d a b i r y e r d e g e r ç e k l e ş i r Türkiye’de 1X : 0.5Y Japonya’da 1X : 2Y ● ● ● ● Japonya’nın İç Maliyet Doğrusu

6 10T : 5B 10T : 10B Yatay Eksendeki Malın ihracatçısı olan bir ülkenin (Türkiye’nin ) Teklif Eğrisinin Çıkarılması 0 Televizyon Buğday 1T : 2B 10T : 20B 10 TV İthal Malı Buğday İhraç Malı Son10TV’ye A B C D T : 15B Türkiye’nin İç Maliyetleri Neden Son 10 TV’ye Daha Az Buğday Teklif Eder? Çünkü; ► Buğday ihraç etmiş, iç piyasada Buğday kıtlaşmış, marjinal faydası artmış, değeri yükselmiş. ► TV ithal etmiş, iç piyasada bollaşmış, marjinal faydası azalmış, değeri düşmüş A B C D Türkiye’nin Teklif Eğrisi

7 10T : 20B 10T : 15B Dikey Eksendeki Malın ihracatçısı olan bir ülkenin (Japonya’nın ) Teklif Eğrisinin Çıkarılması 0 Televizyon Buğday 1T : 0,5B 10T : 5 B 10 TV İhraç Malı Buğday İthal Malı Son10TV’ye A1055 B C D T : 10B Japonya’nın İç Maliyetleri A B C D Japonya’nın Teklif Eğrisi Neden Son 10 TV’ye Daha Fazla Buğday İster? Çünkü; ► TV ihraç etmiş, iç piyasada TV kıtlaşmış, marjinal faydası artmış, değeri yükselmiş. ► Buğday ithal etmiş, iç piyasada bollaşmış, marjinal faydası azalmış, değeri düşmüş

8 Dış Ticaret Dengesi ve Dış Ticaret Hadlerinin oluşumu 0 Televizyon Buğday t1t1 JİM A B TİM Türkiye için karlı değil Japonya için karlı değil TT 1 JT 1 F U1 D1D1 t2t2 t3t3 b1b1 b2b2 b3b3 F U2  β Buğday’ın Dış Ticaret Hadleri: Buğdayın TV cinsinden Fiyatı TV’nin Dış Ticaret Hadleri: TV’nin Buğday cinsinden Fiyatı F u2 dış ticaret haddinden ticaret yapılmaz F u2 dış ticaret haddinden ticaret yapılmaz. Çünkü Karşılıklı talepler eşitlenmemiştir. Türkiye A noktasında Japonya B Noktasında ticaret yapmak istemektedir. Dış Ticaret Hacmi

9 Teklif Eğrisinin Yer Değiştirmesi Yatay Eksendeki malın ihracatçısı olan ülkenin teklifinin artması Yatay Eksendeki malın ihracatçısı olan ülkenin teklifinin artması Yatay Eksendeki malın ihracatçısı olan ülkenin teklifinin azalması Yatay Eksendeki malın ihracatçısı olan ülkenin teklifinin azalması Dikey Eksendeki malın ihracatçısı olan ülkenin teklifinin artması Dikey Eksendeki malın ihracatçısı olan ülkenin teklifinin artması Dikey Eksendeki malın ihracatçısı olan ülkenin teklifinin azalması Dikey Eksendeki malın ihracatçısı olan ülkenin teklifinin azalması İki ülkenin teklif eğrilerinin aynı anda değişmesi İki ülkenin teklif eğrilerinin aynı anda değişmesi

10 Teklif Eğrisi Yaklaşımı ile Dış Ticaret Dengesi 0 Televizyon Buğday t1t1 JİM Türkiye için karlı değil Japonya için karlı değil TT 1 JT 1 F U1 D1D1 b1b1  β Şekli karmaşıklıktan kurtarmak için, İç maliyet doğrularını çizmeyiz. Ama her teklif eğrisinin altından bir iç maliyet doğrusunun geçtiği bilinmelidir. TİM

11 Yatay Eksendeki Malın İhracatçısı Ülkenin Teklifinin Artması 0 Televizyon Buğday t1t1 TT 1 JT 1 F U1 D1D1D1D1 b1b1 D2D2D2D2 TT 2 F U2  Açısı küçülmüştür. Buğdayın (Türkiye’nin) dış ticaret hadleri kötüleşmiştir β açısı büyümüştür. Televizyonun (Japorya’nın) dış ticaret hadleri iyileşmiştir Dış Ticaret Hacmi Artmıştır b2b2 t2t2 FuFuFuFuMTETürkiye-+? Japonya+++

12 FuFuFuFuMTE Türkiye-+? Japonya+++ Türkiye için + ve – iki refah etkisi vardır. Türkiye için + ve – iki refah etkisi vardır. Toplam etkinin ne olduğu, hangi etkinin büyük olduğuna bağlıdır. Toplam etkinin ne olduğu, hangi etkinin büyük olduğuna bağlıdır. Rakamlı örneklerle çalışmış olsaydık, sonucu rakam olarak bulabilirdik. Rakamlı örneklerle çalışmış olsaydık, sonucu rakam olarak bulabilirdik. Rakam olmamasına rağmen, yine de sonucu tahmin edebiliriz. Rakam olmamasına rağmen, yine de sonucu tahmin edebiliriz. Bunun için malların esnekliklerini bilmek gerekir. Bunun için malların esnekliklerini bilmek gerekir. Esneklikler ise İktisada Giriş derslerinde öğretilmiş olmalıdır. Esneklikler ise İktisada Giriş derslerinde öğretilmiş olmalıdır.

13 Et=Et= Miktardaki Yüzde Değişme Fiyattaki Yüzde Değişme ∆M/M ∆F/F = Eğer Et=1 ise Talep kanununa göre bir malın fiyatı ile talep edilen miktarı arasında ters yönlü ilişki vardır Talep kanununa göre bir malın fiyatı ile talep edilen miktarı arasında ters yönlü ilişki vardır Fiyat artarsa, talep azalır. Fiyat azalırsa talep artar Fiyat artarsa, talep azalır. Fiyat azalırsa talep artar Fiyat değişmeleri karşısında miktarın ne oranda değişeceği, malın esnekliğine bağlıdır. Fiyat değişmeleri karşısında miktarın ne oranda değişeceği, malın esnekliğine bağlıdır. Örneğin, Türkiye’nin dış ticaret hadlerinin %10 kötüleştiğini, yani buğdayın fiyatının %10 düştüğünü kabul edelim. Örneğin, Türkiye’nin dış ticaret hadlerinin %10 kötüleştiğini, yani buğdayın fiyatının %10 düştüğünü kabul edelim. Önceki örnekte dış ticaret hadlerindeki değişmenin eksi olduğunu hatırlayalım. Önceki örnekte dış ticaret hadlerindeki değişmenin eksi olduğunu hatırlayalım. O halde, fiyat düşerse dış ticaret hacmi artacaktır. Yani İhracat artacaktır. Ama Yüzde kaç? O halde, fiyat düşerse dış ticaret hacmi artacaktır. Yani İhracat artacaktır. Ama Yüzde kaç?

14 Buğdayın (Türkiye’nin) Dış ticaret hadlerinin %10 kötüleştiğini kabul edersek, dış ticaret hacmindeki değişme, buğdayın dış talep esnekliğine bağlıdır. Eğer E t =1 ise Eğer E t =1 ise Eğer E t >1 ise Eğer E t >1 ise (Örneğin 2 ise) Eğer E t <1 ise Eğer E t <1 ise (Örneğin 0.5 ise) Eğer E t =0 ise Eğer E t =0 ise Et=Et= Miktardaki Yüzde Değişme Fiyattaki Yüzde Değişme ∆M/M ∆F/F = %10 Et=Et= -%10 = Sonucun 1 çıkabilmesi için Dış Ticaret Hacmindeki değişme %10 olmalıdır FuFu MTE Türkiye Japonya +++ Et=Et= -%10 =-2 %20 Et=Et= -%10 =-0.5 %5 Et=Et= -%10 =0 %0 Türkiye Japonya +++ Türkiye Japonya +++ Türkiye Japonya +++


"ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-3 SLAYT GÖSTERİSİ Slaytların fotokopi veya elektronik ortamda kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun çoğaltılması, bilgisayarlara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları