Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-9 SLAYT GÖSTERİSİ •S•Slaytların fotokopi veya elektronik ortamda kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun çoğaltılması, bilgisayarlara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-9 SLAYT GÖSTERİSİ •S•Slaytların fotokopi veya elektronik ortamda kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun çoğaltılması, bilgisayarlara."— Sunum transkripti:

1

2 ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-9 SLAYT GÖSTERİSİ •S•Slaytların fotokopi veya elektronik ortamda kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun çoğaltılması, bilgisayarlara veya CD vb. depolama araçlarıyla çoğaltılması ve ticari olarak kullanılması yasaktır. •D•Dersi öğrenmek için sadece bu slaytların kullanılması yetersizdir. Tavsiye edilen ek kaynaklara başvurulması zorunludur. Slaytlar derslerde anlatılan tüm konuları kapsamamaktadır.

3 ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-2 SLAYT GÖSTERİSİ •S•Slaytların fotokopi veya elektronik ortamda kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun çoğaltılması, bilgisayarlara veya CD vb. depolama araçlarıyla çoğaltılması ve ticari olarak kullanılması yasaktır. •D•Dersi öğrenmek için sadece bu slaytların kullanılması yetersizdir. Tavsiye edilen ek kaynaklara başvurulması zorunludur. Slaytlar derslerde anlatılan tüm konuları kapsamamaktadır.

4 HECKSCHER-OHLIN TEORİSİ •1•1919-Eli Filip Heckscher •1•1933-Bertil Ohlin •D•Dört alt teoriden oluşur: 1)H-O (Faktör Donanımı)Teorisi 2)Faktör Fiyat Eşitliği Teorisi 3)Gelir Dağılımı Teorisi 4)Rybczynski Teorisi Eli Filip Heckscher 1879-1952 Bertil Ohlin 1899-1979

5 H-O TEORİSİNİN VARSAYIMLARI •Sadece iki üretim faktörü vardır •Ülkeler faktör zenginlikleri bakımından farklıdır •Mallar faktör yoğunlukları bakımından farklıdır •Üretim teknolojisi standarttır •Ölçeğe göre sabit verimler geçerlidir •Ülkelerin talep yapıları benzerdir.

6 Televizyon Buğday 0 xJxJ xJxJ xTxT xTxT EMEK ZENGİNİ VarsayılanTürkiye’nin Dönüşüm Eğrisi SERMAYE ZENGİNİ varsayılan Japonya’nın Dönüşüm Eğrisi Buğday Emek Yoğun TV sermaye yoğun Mal olduğu varsayılmıştır FAKTÖR ZENGİNLİĞİ KAVRAMI

7 •Ülkelerin Faktör Zenginliği 3 şekilde tanımlanır: 1)Faktör Miktarı Tanımı (Fiziki Tanımlama) Japonya’daki Sermaye Miktarı Japonya’daki Emek Miktarı Türkiye’deki Sermaye Miktarı Türkiye’deki Emek Miktarı Bu formülasyona göre, eşitsizliğin büyük olan tarafındaki ülke Sermaye Zengini, küçük olan taraftaki ülke ise emek zenginidir. Eşitlik olursa H-O Teorisi geçersizdir. Japonya sermaye zengini, Türkiye Emek Zengini öngörüsü yapılırsa

8 FAKTÖR ZENGİNLİĞİ KAVRAMI •Ülkelerin Faktör Zenginliği 3 şekilde tanımlanır: 2)Faktör Fiyatı Tanımı (Ekonomik Tanımlama) Japonya’daki Sermaye Fiyatı Japonya’daki Emek Fiyatı Türkiye’deki Sermaye Fiyatı Türkiye’deki Emek Fiyatı Bu formülasyona göre, eşitsizliğin büyük olan tarafındaki ülke Emek Zengini, küçük olan taraftaki ülke ise Sermaye zenginidir. Eşitlik olursa H-O Teorisi geçersizdir. Japonya sermaye zengini, Türkiye Emek Zengini öngörüsü yapılırsa

9 FAKTÖR ZENGİNLİĞİ KAVRAMI •Ülkelerin Faktör Zenginliği 3 şekilde tanımlanır: 3)Faktör Kullanımı Tanımı (Lancester Tanımı) İhracat sektörlerinde yoğun kullanılan faktör bol faktördür. İthal İkamesi sektörlerinde yoğun kullanılan faktör kıt faktördür.

10 FAKTÖR YOĞUNLUĞU KAVRAMI •Malların faktör yoğunlukları farklıdır. Mallardan birisi emek yoğun tekniklerle, diğeri ise sermaye yoğun tekniklerle üretilmektedir. Faktör yoğunluğu kavramını anlayabilmek için; Üretim Fonksiyonu kavramını Eş-ürün eğrilerini ve özelliklerini Marjinal Teknik İkame Oranını Eş maliyet doğrularını Kısaca, üretici dengesi analizlerini iyi bilmek gerekir

11 FAKTÖR YOĞUNLUĞU KAVRAMI •Üretim Fonksiyonu: Bir malın üretiminde kullanılan girdilerle, çıktılar arasındaki ilişkidir •Eş ürün Eğrisi: Üreticiye aynı üretim düzeyini sağlayan farklı faktör Bileşimlerinin geometrik yeridir

12 FAKTÖR YOĞUNLUĞU KAVRAMI •Eş ürün Eğrilerinin Özellikleri: Birbirini kesmezler Sol yukarıdan sağ aşağıya doğru inerler Yani negatif eğilimlidirler Orjine göre dış bükeydirler. Nedeni; MTİO’nın azalan bir seyir izlemesidir. Orjinden İleriye gittikçe daha yüksek üretim düzeyini ifade ederler. Bir eşürün eğrisi üzerindeki her nokta aynı üretim düzeyini verir

13 FAKTÖR YOĞUNLUĞU KAVRAMI Sermaye Emek Q1Q1 s1s1 s2s2 e1e1 e2e2 A B C D Q2Q2 Q3Q3  ∆S ∆E MTİO= Azaltılan Faktör Miktarı Artırılan Faktör Miktarı ∆S ∆E == Tan  Eş Ürün Eğrileri

14 FAKTÖR YOĞUNLUĞU KAVRAMI •Eş Maliyet Doğrusu Belirli bir bütçe ile faktör fiyatları veri iken her iki faktörden satın alınabilecek bileşimlerin geometrik yeridir. Üzerindeki her Noktada aynı Harcama miktarı vardır TM/F s A B  β TM/F e Sermayenin Emek cinsinden Fiyatınıverir Emeğin Sermaye cinsinden Fiyatınıverir Sermaye Emek

15 B FAKTÖR YOĞUNLUĞU KAVRAMI A  β TV üretiminde Sermaye Yoğun Teknoloji Buğday Üretiminde Emek Yoğun Teknoloji Sermaye Emek Q TV Q Buğ Dü TV Dü Buğ s1s1 s2s2 e1e1 e2e2 Malların Faktör Yoğunlukları Faktör Yoğunlukları Farklı olmalıdır

16 H-O FAKTÖR ZENGİNLİĞİ TEORİSİ ANA FİKİR: Bir ülke hangi üretim faktörüne zengin olarak sahipse, o üretim faktörünü Yoğun olarak kullanan üretim dallarında uzmanlaşır ve karşılaştırmalı üstünlük elde eder.

17 D İJ D İT 11 β1β1 H-O FAKTÖR ZENGİNLİĞİ TEORİSİ GEOMETRİK İSPAT (Artan Maliyet) Televizyon Buğday F İT β2β2 22 0b1b1 b2b2 U1U1 xJxJ xJxJ xTxT xTxT F İJ t1t1 t2t2 Türkiye emek zengini olduğu için emeği yoğun kullananBuğdayÜretimindeKarşılaştırmalıÜstünlük elde eder Japonya Sermaye zengini Olduğu için Sermayeyi yoğun Kullanan TV üretiminde Karşılaştırmalı Üstünlük elde eder.

18 22 D İJ D İT 11 β1β1 H-O FAKTÖR ZENGİNLİĞİ TEORİSİ GEOMETRİK İSPAT (Sabit Maliyet) Televizyon Buğday F İT β2β2 0b1b1 b2b2 U1U1 xJxJ xJxJ xTxT xTxT F İJ t1t1 t2t2 Türkiye emek zengini olduğu için emeği yoğun kullananBuğdayÜretimindeKarşılaştırmalıÜstünlük elde eder Japonya Sermaye zengini Olduğu için Sermayeyi yoğun Kullanan TV üretiminde Karşılaştırmalı Üstünlük elde eder. Talep şartları benzer varsayıldığı için tek farksızlık eğrisi çizilir

19 GELECEK DERS •Faktör Fiyatlarının Eşitliği Teorisi •Stolper-Samuelson Gelir Dağılımı Teorisi •Rybczynski Teorisi •H-O Teorisinin Eksikleri •H-O Teorisinin Gerçek Hayata Uygunluğu •Alternatif Dış Ticaret Teorileri İşlenecektir.


"ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-9 SLAYT GÖSTERİSİ •S•Slaytların fotokopi veya elektronik ortamda kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun çoğaltılması, bilgisayarlara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları