Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-7 SLAYT GÖSTERİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-7 SLAYT GÖSTERİSİ"— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-7 SLAYT GÖSTERİSİ
Slaytların fotokopi veya elektronik ortamda kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun çoğaltılması, bilgisayarlara veya CD vb. depolama araçlarıyla çoğaltılması ve ticari olarak kullanılması yasaktır. Dersi öğrenmek için sadece bu slaytların kullanılması yetersizdir. Tavsiye edilen ek kaynaklara başvurulması zorunludur. Slaytlar derslerde anlatılan tüm konuları kapsamamaktadır. İyi Dersler Dileriz

2 AÇIK EKONOMİ DENGESİ Azalan Fırsat Maliyetleri
1 Buğdayın TV cinsinden İç maliyetini Gösterir. Aynı Zamanda, MİO ve MDO’nı Gösterir Televizyon β1 Televizyonun Buğday cinsinden İç maliyetini Gösterir Dönüşüm Eğrisi Yatay Eksende Daha uzun Olduğu için Buğdayda Karşılaştırmalı Üstünlük Vardır Kapalı Ekonomide Üretim ve Tüketim Dengesi Aynı noktada Olmak zorundadır β1 t1 U1 1 b1 Buğday

3 AÇIK EKONOMİ DENGESİ Azalan Fırsat Maliyetleri
β1 Televizyonun Buğday cinsinden Dış Ticaret Haddini GÖSTERİR Televizyon Tüketim Dengesini Bulmak İçin; Toplumsal Farksızlık Eğrisi, paralel olarak Dış Ticaret Haddi Doğrusu ile teğet Oluncaya kadar Kaydırılır. Teğet olan nokta Tüketim Dengesidir. Kapalı Ekonomide Üretim ve Tüketim Dengesi Aynı noktada olmak zorundadır. Açık Ekonomide ise Üretim ve Tüketim Noktası Farklı noktalardadır. Tüketim: Buğday:0b2 TV: 0t2 Üretim : Buğday:0b TV: 0 Örnek Toplum, Buğdayda Karşılaştırmalı Üstünlüğe Sahiptir. Ancak Sabit Maliyet şartlarında, iç maliyetler ile dış ticaret Hadleri eşit olsa bile Karlı dış ticaret VARDIR FU 1 Buğdayın TV cinsinden Dış Ticaret Haddini GÖSTERİR β1 Üretim Dengesi Dış Ticaret Haddi Doğrusu İle Dönüşüm eğrisinin İlk temas ettiği yerdedir. DT t2 U2 β1 t0 U1 DIŞ TİCARET ÜÇGENİ 1 1 b0 b2 b1 Buğday

4 AÇIK EKONOMİ DENGESİ Azalan Fırsat Maliyetleri
Örnek Toplum, Buğdayda Karşılaştırmalı Üstünlüğe Sahiptir. Ancak Azalan Maliyet şartlarında, dış ticaret Hadleri iç maliyetlerden büyük Olduğu ölçüde Dış ticaret kazancı da O kadar fazla olur β2 Televizyonun Buğday cinsinden Dış Ticaret Haddini GÖSTERİR Televizyon FU2 β2 FU1 DT2 β1 U3 t2 2 Buğdayın TV cinsinden Dış Ticaret Haddini GÖSTERİR U2 DT1 β1 t0 U1 DIŞ TİCARET ÜÇGENİ 2 1 1 b0 b2 b1 Buğday

5 AÇIK EKONOMİ DENGESİ Azalan Fırsat Maliyetleri
β2 Televizyonun Buğday cinsinden Dış Ticaret Haddini GÖSTERİR Örnek Toplum, Buğdayda Karşılaştırmalı Üstünlüğe Sahiptir. Ancak Azalan Maliyet şartlarında, dış ticaret Hadleri iç maliyetlerden küçük Olsa bile dış ticaret Kazancı vardır Televizyon FU1 β1 FU2 2 Buğdayın TV cinsinden Dış Ticaret Haddini GÖSTERİR β2 DT1 U2 DT2 U3 β1 t2 t0 U1 DIŞ TİCARET ÜÇGENİ 1 2 1 b0 b2 b1 Buğday

6 AÇIK EKONOMİ DENGESİ Sabit Fırsat Maliyetleri(İhraç Malı:TV)
β2 Televizyonun Buğday cinsinden Dış Ticaret Haddini GÖSTERİR Televizyon Üretim Dengesi Dış Ticaret Haddi Doğrusu İle Dönüşüm eğrisinin İlk temas ettiği yerdedir. Tüketim Dengesini Bulmak İçin; Toplumsal Farksızlık Eğrisi, paralel olarak Dış Ticaret Haddi Doğrusu ile teğet Oluncaya kadar Kaydırılır. Teğet olan nokta Tüketim Dengesidir. Örnek Toplum, Televizyonda Karşılaştırmalı Üstünlüğe Sahip olduğuna göre, iç maliyetleri dış ticaret hadlerinden daha düşük olmalıdır. Bu nedenle, β2 açısı β1’den daha büyük olur. t0 2 Buğdayın TV cinsinden Dış Ticaret Haddini GÖSTERİR β2 β1 DT t2 U2 t1 U1 2 FU 1 Buğday b1 b2

7 AÇIK EKONOMİ DENGESİ Sabit Fırsat Maliyetleri(İhraç Malı:TV)
Televizyon İhracat Miktarı t0t2 Dış Ticaret Sayesinde Toplum, üretebileceğinden Daha fazlasını tüketme imkanına kavuşur. Buna TOPLAM DIŞ TİCARET KAZANCI denir. DIŞ TİCARET ÜÇGENİNİN Dik kenarı :İhracatı Yatay Kenarı :İthalatı Hipotenüsü: Dış Ticaret Haddini Alanı: Dış Ticaret Hacmini GÖSTERİR t0 β2 DIŞ TİCARET ÜÇGENİ β1 DT t2 U2 İthalat Miktarı 0b2=DTt2 t1 U1 FU 2 1 Buğday b1 b2

8 Şunları da siz yapın; Artan fırsat maliyeti şartlarında, dikey eksendeki malı ihraç eden ülkenin dengesi. Azalan fırsat maliyeti şartlarında, dikey eksendeki malı ihraç eden ülkenin dengesi “Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur.”

9 Tam ve Eksik Uzmanlaşma
Tam Uzmanlaşma: Bir ülkenin tüm kaynakları ile sadece bir mal üretmesi durumudur. Eksik Uzmanlaşma: Bir ülkenin, tüm kaynakları ile bir malı fazla üretmesi ama diğer maldan da az miktarda üretmesidir. Sabit ve Azalan Fırsat Maliyeti şartlarında, tam uzmanlaşma vardır. Artan Maliyet şartlarında ise eksik uzmanlaşma vardır.

10 Çünkü; Sabit fırsat maliyetlerinde, maliyetler sürekli aynı kalır.
Dış ticaret hadlerini, tam rekabet piyasası şartları gereği, bir ülke tek başına değiştirememektedir. O halde, ihraç malında kar sabit kalmaktadır. İthal malı üretilirse zarar vardır. İhraç malı üretimi artırıldıkça toplam kar artar. Sonuçta, sadece karlı olan ihraç malı üretilir.

11 Çünkü; Azalan fırsat maliyetleri için de benzer durum geçerlidir. Ancak, Azalan fırsat maliyetlerinde, maliyetler üretim arttıkça azalır Dış ticaret hadlerini, tam rekabet piyasası şartları gereği, bir ülke tek başına değiştirememektedir. O halde, bir malın üretim arttıkça, kar da artmaktadır. Sonuçta, sadece karlı olan mal üretilir.

12 Çünkü; Artan Fırsat Maliyetlerinde
Üretim arttıkça, iç maliyetler de artar ve DÜ noktasında Dış ticaret hadlerine Eşitlenir. Televizyon Üretim Arttıkça, İç maliyetler de artar K Noktasında 3 >1 olur Fİ3 FU Fİ2 Daha fazla üretim yapılırsa, Örneğin L noktasında b4 kadar üretilirse, iç maliyetler Dış ticaret hadlerinden Daha büyük olur ve ihracat yapılamaz. 4<2 olur. β2 O yüzden, uzmanlaşma DÜ noktasında yani b3 üretim seviyesinde durur. Buğday fazla üretilir, ancak az da olsa TV’de üretilir. Buna Eksik Uzmanlaşma Denir. β1 K 1 2 L 3 4 b1 b2 b3 b4 Buğday

13 Dış Ticaret Kazançları
Toplam Dış Ticaret kazancı üretim ve tüketim kazançlarının toplamından oluşur. Üretim kazancı, dış ticaret sonrası üretim noktasının değişmesinden kaynaklanır. Ülke daha verimli olduğu alanda üretim yapar. Tüketim kazancı, dış ticaret sonrası tüketim dengesinin değişmesinden kaynaklanır. Daha önce pahalıya tüketilen mal, dış ticaret sonrası daha ucuza tüketilmeye başlar. Ayrıca, dış ticaretten elde edilen kazançlar da tüketime aktarılır.

14 Dış Ticaret Kazançları
Özetle, TDTK=Üretim Kazancı + Tüketim Kazancı Bu denklemde, sadece TDTK bilinir. İki bilinmeyen vardır. O yüzden bilinmeyenlerden bir tanesi sıfırlanır ve denklem diğerine göre çözülür. Üretim kazancının sıfır olduğu kabul edilirse, şekilde üretim dengesini eski yerine getirmek gerekir.

15 Farksızlık Eğrisi: U1 U2 Buğday : b0 b2 Televizyon : t0 t2 FU
β2 DT t2 U2 (1) TOPLAM DIŞ TİCARET KAZANCI Farksızlık Eğrisi: U1 U2 Buğday : b0 b2 Televizyon : t0 t2 β1 U1 t0 1 t1 2 b0 b2 b1 Buğday

16 FU TDTK= ÜK + TK Televizyon β2 FU1 DT Yani, Üretim Dış ticaret öncesi duruma getirilir t2 ÜRETİM KAZANCI SIFIRLANIR U2 β1 Bunun için FU doğrusu Eski üretim noktası olan Dİ noktasına kadar Paralel olarak kaydırılır U1 t0 1 t1 2 2 b0 b2 b1 Buğday

17 olduğuna göre, beyazdan
FU O zaman, en fazla U3 farksızlık eğrisine geçilebilirdi Televizyon β2 FU1 DT t2 U2 Üretim kazancı sıfır olduğuna göre, beyazdan kırmızıya geçişler tüketim kazancını GÖSTERECEKTİR DT1 t21 U3 β1 U1 t0 1 t1 2 2 b21 b0 b2 b1 Buğday

18 FU DEMEK Kİ; Geriye kalan Üretim kazancıdır. Televizyon β2 FU1 DT t2 U2 Üretim kazancı, Kırmızıdan Maviye geçişlerdir. DT1 t21 U3 β1 U1 t0 1 t1 2 2 b21 b0 b2 b1 Buğday

19 Şunları da siz yapın; Artan fırsat maliyeti şartlarında, dikey eksendeki malı ihraç eden ülkenin dış ticaret kazançları. Azalan ve Sabit fırsat maliyeti şartlarında, dikey ve yatay eksendeki malı ihraç eden ülkenin dış ticaret kazançlarını ayrı ayrı 4 şekil üzerinde gösteriniz. “Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur.”


"ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-7 SLAYT GÖSTERİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları