Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-7 SLAYT GÖSTERİSİ SSSSlaytların fotokopi veya elektronik ortamda kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun çoğaltılması,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-7 SLAYT GÖSTERİSİ SSSSlaytların fotokopi veya elektronik ortamda kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun çoğaltılması,"— Sunum transkripti:

1

2 ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-7 SLAYT GÖSTERİSİ SSSSlaytların fotokopi veya elektronik ortamda kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun çoğaltılması, bilgisayarlara veya CD vb. depolama araçlarıyla çoğaltılması ve ticari olarak kullanılması yasaktır. DDDDersi öğrenmek için sadece bu slaytların kullanılması yetersizdir. Tavsiye edilen ek kaynaklara başvurulması zorunludur. Slaytlar derslerde anlatılan tüm konuları kapsamamaktadır.

3 DİDİ Kapalı Ekonomide Üretim ve Tüketim Dengesi Aynı noktada Olmakzorundadır 11 β1β1 AÇIK EKONOMİ DENGESİ Azalan Fırsat Maliyetleri U1U1 Televizyon Buğday FİFİ b1b1 t1t1  β 1Televizyonun Buğday cinsinden İç maliyetini Gösterir  1   1Buğdayın TV cinsinden İç maliyetini Gösterir. Aynı Zamanda, MİO ve MDO’nı Gösterir Dönüşüm Eğrisi  Dönüşüm Eğrisi Yatay Eksende Daha uzun Olduğu için BuğdaydaKarşılaştırmalıÜstünlükVardır 0

4 Üretim Dengesi Dış Ticaret Haddi Doğrusu İle Dönüşüm eğrisinin İlk temas ettiği yerdedir. Tüketim Dengesini Bulmak İçin; Toplumsal Farksızlık Eğrisi, paralel olarak Dış Ticaret Haddi Doğrusu ile teğet Oluncaya kadar Kaydırılır. Teğet olan nokta Tüketim Dengesidir.   1 Buğdayın TV cinsinden Dış Ticaret Haddini GÖSTERİR 11 b2b2 β1β1 DİDİ AÇIK EKONOMİ DENGESİ Azalan Fırsat Maliyetleri U1U1 U2U2 Televizyon Buğday FİFİ FUFU DTDT DÜDÜ b0b0 t0t0 t2t2  β 1 Televizyonun Buğday cinsinden Dış Ticaret Haddini GÖSTERİR Örnek Toplum, Buğdayda Karşılaştırmalı Üstünlüğe Sahiptir. Ancak Sabit Maliyet şartlarında, iç maliyetler ile dış ticaret Hadleri eşit olsa bile Karlı dış ticaret VARDIR b1b1 0 11 β1β1 Kapalı Ekonomide Üretim ve Tüketim Dengesi Aynı noktada olmak zorundadır. Açık Ekonomide ise Üretim ve Tüketim Noktası Üretim ve Tüketim Noktası Farklı noktalardadır. Tüketim: Buğday:0b 2 TV: 0t 2 Üretim : Buğday:0b 1 TV: 0 Üretim : Buğday:0b 1 TV: 0 DIŞ TİCARET ÜÇGENİ

5 β2β2   2 Buğdayın TV cinsinden Dış Ticaret Haddini GÖSTERİR 11 b2b2 β1β1 DİDİ AÇIK EKONOMİ DENGESİ Azalan Fırsat Maliyetleri U1U1 U2U2 Televizyon Buğday FİFİ F U1 D T1 DÜDÜ b0b0 t0t0 t2t2 22  β 2 Televizyonun Buğday cinsinden Dış Ticaret Haddini GÖSTERİR Örnek Toplum, Buğdayda Karşılaştırmalı Üstünlüğe Sahiptir. Ancak Azalan Maliyet şartlarında, dış ticaret Hadleri iç maliyetlerden büyük Olduğu ölçüde Dış ticaret kazancı da O kadar fazla olur b1b1 0 11 β1β1 F U2 U3U3 D T2 DIŞ TİCARET ÜÇGENİ

6 22 β2β2   2 Buğdayın TV cinsinden Dış Ticaret Haddini GÖSTERİR 11 b2b2 β1β1 DİDİ AÇIK EKONOMİ DENGESİ Azalan Fırsat Maliyetleri U1U1 U2U2 Televizyon Buğday FİFİ F U1 D T1 DÜDÜ b0b0 t0t0 t2t2  β 2 Televizyonun Buğday cinsinden Dış Ticaret Haddini GÖSTERİR Örnek Toplum, Buğdayda Karşılaştırmalı Üstünlüğe Sahiptir. Ancak Azalan Maliyet şartlarında, dış ticaret Hadleri iç maliyetlerden küçük Olsa bile dış ticaret Kazancı vardır b1b1 0 11 β1β1 F U2 U3U3 D T2 DIŞ TİCARET ÜÇGENİ

7 DİDİ 11 β1β1 AÇIK EKONOMİ DENGESİ Sabit Fırsat Maliyetleri(İhraç Malı:TV) U1U1 U2U2 Televizyon Buğday FİFİ FUFU β2β2 DTDT DÜDÜ b1b1 b2b2 t1t1 t2t2 22 t0t0  β 2 Televizyonun Buğday cinsinden Dış Ticaret Haddini GÖSTERİR Örnek Toplum, Televizyonda Karşılaştırmalı Üstünlüğe Sahip olduğuna göre, iç maliyetleri dış ticaret hadlerinden daha düşük olmalıdır. Bu nedenle, β 2 açısı β 1 ’den daha büyük olur. Tüketim Dengesini Bulmak İçin; Toplumsal Farksızlık Eğrisi, paralel olarak Dış Ticaret Haddi Doğrusu ile teğet Oluncaya kadar Kaydırılır. Teğet olan nokta Tüketim Dengesidir. 0   2 Buğdayın TV cinsinden Dış Ticaret Haddini GÖSTERİR Üretim Dengesi Dış Ticaret Haddi Doğrusu İle Dönüşüm eğrisinin İlk temas ettiği yerdedir.

8 AÇIK EKONOMİ DENGESİ Sabit Fırsat Maliyetleri(İhraç Malı:TV) U1U1 U2U2 Televizyon Buğday 11 β1β1 FİFİ FUFU β2β2 DİDİ DTDT DÜDÜ b1b1 b2b2 t1t1 t2t2 22 DIŞ TİCARET ÜÇGENİ t0t0 İthalat Miktarı 0b 2 =D T t 2 İhracat Miktarı t 0 t 2 DIŞ TİCARET ÜÇGENİNİN Dik kenarı :İhracatı Yatay Kenarı :İthalatı Hipotenüsü: Dış Ticaret Haddini Alanı: Dış Ticaret Hacmini GÖSTERİR 0 Dış Ticaret Sayesinde Toplum, üretebileceğinden Daha fazlasını tüketme imkanına kavuşur. Buna TOPLAM DIŞ TİCARET KAZANCI denir.

9 Şunları da siz yapın;  Artan fırsat maliyeti şartlarında, dikey eksendeki malı ihraç eden ülkenin dengesi.  Azalan fırsat maliyeti şartlarında, dikey eksendeki malı ihraç eden ülkenin dengesi “Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur.”

10 Tam ve Eksik Uzmanlaşma  Tam Uzmanlaşma: Bir ülkenin tüm kaynakları ile sadece bir mal üretmesi durumudur.  Eksik Uzmanlaşma: Bir ülkenin, tüm kaynakları ile bir malı fazla üretmesi ama diğer maldan da az miktarda üretmesidir.  Sabit ve Azalan Fırsat Maliyeti şartlarında, tam uzmanlaşma vardır.  Artan Maliyet şartlarında ise eksik uzmanlaşma vardır.

11 Çünkü; SSSSabit fırsat maliyetlerinde, maliyetler sürekli aynı kalır. DDDDış ticaret hadlerini, tam rekabet piyasası şartları gereği, bir ülke tek başına değiştirememektedir. OOOO halde, ihraç malında kar sabit kalmaktadır. İthal malı üretilirse zarar vardır. İİİİhraç malı üretimi artırıldıkça toplam kar artar. SSSSonuçta, sadece karlı olan ihraç malı üretilir.

12 Çünkü;  Azalan fırsat maliyetleri için de benzer durum geçerlidir. Ancak,  Azalan fırsat maliyetlerinde, maliyetler üretim arttıkça azalır  Dış ticaret hadlerini, tam rekabet piyasası şartları gereği, bir ülke tek başına değiştirememektedir.  O halde, bir malın üretim arttıkça, kar da artmaktadır.  Sonuçta, sadece karlı olan mal üretilir.

13 Üretim arttıkça, iç maliyetler de artar ve D Ü noktasında Dış ticaret hadlerine Eşitlenir. Daha fazla üretim yapılırsa, Örneğin L noktasında b 4 kadar üretilirse, iç maliyetler Dış ticaret hadlerinden Daha büyük olur ve ihracat yapılamaz.  4 <  2 olur. O yüzden, uzmanlaşma D Ü noktasında yani b 3 üretim seviyesinde durur. Buğday fazla üretilir, ancak az da olsa TV’de üretilir. Buna Eksik Uzmanlaşma Denir. L K DİDİ 11 β1β1 Çünkü; Artan Fırsat Maliyetlerinde Televizyon Buğday FİFİ FUFU β2β2 DÜDÜ 22 0 b1b1 b2b2 44 F İ2 F İ3 33 b3b3 Üretim Arttıkça, İç maliyetler de artar K Noktasında  3 >  1 olur b4b4

14 Dış Ticaret Kazançları  Toplam Dış Ticaret kazancı üretim ve tüketim kazançlarının toplamından oluşur.  Üretim kazancı, dış ticaret sonrası üretim noktasının değişmesinden kaynaklanır. Ülke daha verimli olduğu alanda üretim yapar.  Tüketim kazancı, dış ticaret sonrası tüketim dengesinin değişmesinden kaynaklanır.  Daha önce pahalıya tüketilen mal, dış ticaret sonrası daha ucuza tüketilmeye başlar.  Ayrıca, dış ticaretten elde edilen kazançlar da tüketime aktarılır.

15 Dış Ticaret Kazançları  Özetle,  TDTK=Üretim Kazancı + Tüketim Kazancı  Bu denklemde, sadece TDTK bilinir.  İki bilinmeyen vardır. O yüzden bilinmeyenlerden bir tanesi sıfırlanır ve denklem diğerine göre çözülür.  Üretim kazancının sıfır olduğu kabul edilirse, şekilde üretim dengesini eski yerine getirmek gerekir.

16 DİDİ 11 β1β1 Televizyon Buğday FİFİ FUFU β2β2 DÜDÜ 22 0 b1b1 b2b2 t1t1 U1U1 U2U2 t0t0 b0b0 t2t2 DTDT (1) TOPLAM DIŞ TİCARET KAZANCI Farksızlık Eğrisi: U 1 U 2 Buğday : b 0 b 2 Televizyon : t 0 t 2

17 DİDİ 11 β1β1 Televizyon Buğday FİFİ FUFU β2β2 DÜDÜ 22 0 b1b1 b2b2 t1t1 U1U1 U2U2 t0t0 b0b0 t2t2 DTDT TDTK= ÜK + TK ÜRETİM KAZANCI SIFIRLANIR Yani, Üretim Dış ticaret öncesi duruma getirilir Bunun için F U doğrusu Eski üretim noktası olan Dİ noktasına kadar Paralel olarak kaydırılır FU1FU1 22

18 DTDT DİDİ 11 β1β1 Televizyon Buğday FİFİ FUFU β2β2 DÜDÜ 22 0 b1b1 b2b2 t1t1 U1U1 U2U2 t0t0 b0b0 t2t2 FU1FU1 22 O zaman, en fazla U 3 farksızlık eğrisine geçilebilirdi U3U3 DT1DT1 b21b21 t21t21 Üretim kazancı sıfır olduğuna göre, beyazdan kırmızıya geçişler tüketim kazancını GÖSTERECEKTİR

19 DTDT DİDİ 11 β1β1 Televizyon Buğday FİFİ FUFU β2β2 DÜDÜ 22 0 b1b1 b2b2 t1t1 U1U1 U2U2 t0t0 b0b0 t2t2 FU1FU1 22 DEMEK Kİ; Geriye kalan Üretim kazancıdır. U3U3 DT1DT1 b21b21 t21t21 Üretim kazancı, Kırmızıdan Maviye geçişlerdir.

20 Şunları da siz yapın;  Artan fırsat maliyeti şartlarında, dikey eksendeki malı ihraç eden ülkenin dış ticaret kazançları.  Azalan ve Sabit fırsat maliyeti şartlarında, dikey ve yatay eksendeki malı ihraç eden ülkenin dış ticaret kazançlarını ayrı ayrı 4 şekil üzerinde gösteriniz. “Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur.”


"ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-7 SLAYT GÖSTERİSİ SSSSlaytların fotokopi veya elektronik ortamda kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun çoğaltılması," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları