Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-10 SLAYT GÖSTERİSİ •S•Slaytların fotokopi veya elektronik ortamda kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun çoğaltılması, bilgisayarlara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-10 SLAYT GÖSTERİSİ •S•Slaytların fotokopi veya elektronik ortamda kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun çoğaltılması, bilgisayarlara."— Sunum transkripti:

1

2 ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-10 SLAYT GÖSTERİSİ •S•Slaytların fotokopi veya elektronik ortamda kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun çoğaltılması, bilgisayarlara veya CD vb. depolama araçlarıyla çoğaltılması ve ticari olarak kullanılması yasaktır. •D•Dersi öğrenmek için sadece bu slaytların kullanılması yetersizdir. Tavsiye edilen ek kaynaklara başvurulması zorunludur. Slaytlar derslerde anlatılan tüm konuları kapsamamaktadır.

3 •Ülkeler arasında faktör hareketliliğinin olmadığı varsayılmıştır. •Faktör hareketliliği olsaydı, iki ülkede zaten faktör fiyatları birbirine eşitlenirdi. •O zaman faktör arzlarındaki değişmelerle fiyatlar birbirine eşitlenecekti. •Faktör Fiyatları Eşitliği Teorisine göre, faktör hareketliliği olmamasına rağmen faktör fiyatları dış ticaret sayesinde iki ülkede eşitlenecektir. FAKTÖR FİYATLARI EŞİTLİĞİ TEORİSİ

4 W M M T1T1 A1A1 w1w1 m1m1 W M M T2T2 A2A2 w2w2 m2m2 TÜRKİYE ALMANYA w3w3 w3w3 T3T3 T4T4 m3m3 m4m4 Başlangıçta, Almanya’da ücretler yüksek, Türkiye’de düşüktür. EMEK PİYASASINDA ÜCRET EŞİTLENMESİ Almanya Sermaye-yoğun sektörlerde uzmanlaşacak ve emek talebi azalacaktır Türkiye Emek-yoğun sektörlerde uzmanlaşacak ve emek talebi artacaktır Dış Ticaret Sonrası, ücretler bir miktar Almanya’da düşer, Bir miktar da Türkiye’de yükselir ve w 3 seviyesinde eşitlenir

5 •Sermaye piyasası için de benzer şekilde faizler veya rantlar iki ülkede eşitlenecektir. •Türkiye emek yoğun üretim dallarında uzmanlaşacağı için sermaye talebini azaltacak ve yüksek olan rantlar düşecektir. •Almanya sermaye yoğun üretim dallarında uzmanlaşacağı için sermaye talebi artacak ve düşük olan rantlar yükselecektir. FAKTÖR FİYATLARI EŞİTLİĞİ TEORİSİ

6 •Sermaye piyasasında faktör fiyatlarının iki ülkede nasıl birbirine eşitleneceğini şekillerle gösteriniz. •Eğer faktör hareketliliği olsaydı, faktör fiyatlarının iki ülkede nasıl birbirine eşitleneceğini, hem emek hem de sermaye piyasası için şekiller yardımıyla gösteriniz. •İpuçu: Faktör hareketliliğinin olduğu durumda her iki ülkede faktör arz eğrisinde değişmeler olacaktır. FAKTÖR FİYATLARI EŞİTLİĞİ TEORİSİ

7 Gelir Dağılımı Teorisi •Wolfgang F.Stolper ile Paul A.Samuelson tarafından ortaya atılmıştır. •ANA FİKİR: Serbest ticaret, bir ülkedeki bol faktörün lehine, kıt faktörün aleyhinedir. Korumacılık ise ülkedeki kıt faktörün lehine, bol faktörün aleyhinedir. P.A.Samuelson 1915- Wolfgang F.Stolper 1912-

8 •Serbest ticaret ile ülke, bol faktörü yoğun olarak kullanan üretim dallarında uzmanlaşır. •Bol faktöre olan talep artar •Bol faktörün fiyatı yükselir •Bol faktör daha fazla istihdam edileceği için milli gelir pastasından alacağı pay da artar. Gelir Dağılımı Teorisi

9 •Korumacılık ile ülke, kıt faktörü yoğun olarak kullanan üretim dallarında uzmanlaşır. •Kıt faktöre olan talep artar •Kıt faktörün fiyatı yükselir •Kıt faktör daha fazla istihdam edileceği için milli gelir pastasından alacağı pay da artar. Gelir Dağılımı Teorisi

10 •1955 Yılında T.M.Rybczynski tarafından ortaya atılmıştır. VARSAYIMLAR •İki üretim sektörü vardır •Her sektörde doğrusal homojen üretim fonksiyonu vardır •Malların faktör yoğunlukları farklıdır •Ekonomi tam istihdamdadır Rybczynski Teorisi

11 ANA FİKİR: Emek ve sermaye faktörlerinden birinin arzı artarken diğerinin arzı sabit kalıyorsa, artan faktörü yoğun olarak kullanan üretim dallarında üretim mutlak olarak artar, diğer üretim dalında ise azalır Rybczynski Teorisi

12 Rybczynski Teorisi (Dönüşüm Eğrileri) D T2 Televizyon Buğday 0 U1U1 U2U2 D Ü1 FUFU D Ü2 D T1 FUFU t1t1 t2t2 b1b1 b2b2

13 Rybczynski Teorisi (Faktör Kısıtı) Televizyon Buğday 0 150 EmekSermaye Buğday41 TV23 Toplam Faktör Miktarı 900600 225 600 150200450 M AB C K S E D R G F SERMAYE KISITI EMEK KISITI

14 Rybczynski Teorisi (Faktör Kısıtı) Televizyon Buğday 0 150 EmekSermaye Buğday41 TV23 Toplam Faktör Miktarı1200 600 225 600 150200450 M A B C K S E D R G F D2D2 120 240 300 600 SERMAYE KISITI ESKİ EMEK KISITI YENİ EMEK KISITI

15 H-O Teorisinin Üstün Yanları •Mantık yapısı tutarlıdır •Geometrik ve analitik yöntemlerin uygulanmasına uygundur •Gerekli veriler kolaylıkla bulunabilir •Dış ticaretin ekonomi üzerindeki etkilerini açıklayabilmektedir

16 H-O Teorisinin Eksik Yanları •İki ülkeli, iki mallı, iki faktörlü analiz gerçek hayatı yansıtmaz •Tam rekabet piyasasına dayanır. Ama gerçek hayatta tam rekabet piyasası şartları yoktur •Yurtiçi faktör hareketleri tam değildir •Üretim faktörleri homojen değildir •Gerçek hayatta sabit maliyet şartları geçerli değildir

17 H-O Teorisinin Eksik Yanları •Gerçek hayatta üretim teknolojisinde farklılıklar vardır •İki ülkenin zevk ve tercihleri aynı olamaz •Üretim faktörlerine olan talebin şiddet derecesi dikkate alınmamıştır •Malların faktör yoğunlukları tersine dönerse H-O teorisi geçersiz olur

18 Faktör Yoğunluklarının Tersine Dönmesi •Bir mal dış ticaret öncesinde, diğer mala göre emek (sermaye) yoğun tekniklerle üretilirken, dış ticaret sonrasında, yine diğer mala göre daha sermaye (emek) yoğun tekniklerle üretilir hale gelmişse, buna faktör yoğunluklarının tersine dönmesi denir •Eş ürün eğrileri iki noktadan birbirini keserse, faktör yoğunlukları tersine döner

19 B A  β Sermayenin Fiyatı düşmüştür Emeğin fiyatı artmıştır Sermaye Emek Q TV Q Buğ Dü TV Dü Buğ s1s1 s2s2 e1e1 e2e2 Eş ürün eğrileri birbirini tek noktada keserse faktör yoğunlukları Tersine dönmez FF 1 FF 2 Sermaye faktörü ucuzladığı için, her iki malın üretimi daha sermaye yoğun hale gelmiştir. Faktör Yoğunluklarının Tersine Dönmesi

20 B A  β Sermaye Emek Q TV Q Buğ Dü TV Dü Buğ s1s1 s2s2 e1e1 e2e2 Buğday, hem dış ticaret öncesinde, hem de sonrasında, TV’ye göre emek yoğun tekniklerle üretilmektedir. Yani Faktör Yoğunlukları tersine dönmemiştir FF 1 FF 2 Faktör Yoğunluklarının Tersine Dönmesi

21 B A  β Sermaye Emek Q TV Q Buğ Dü TV Dü Buğ s1s1 s2s2 e1e1 e2e2 TV, hem dış ticaret öncesinde, hem de sonrasında, Buğdaya göre daha sermaye yoğun tekniklerle üretilmektedir. Yani Faktör Yoğunlukları tersine dönmemiştir FF 1 FF 2 Faktör Yoğunluklarının Tersine Dönmesi

22 Sermaye Emek Q TV Q Buğ DÜB 1 FF 1 FF 2 Faktör Yoğunluklarının Tersine Dönmesi DÜB 2 DÜT 2 DÜT 1 Eş ürün eğrileri iki noktadan birbirini keserse faktör yoğunlukları tersine döner

23 Sermaye Emek Q TV Q Buğ DÜB 1 FF 1 FF 2 Faktör Yoğunluklarının Tersine Dönmesi DIŞ TİCARET ÖNCESİ Buğday daha sermaye yoğun TV daha Emek Yoğun. DIŞ TİCARET SONRASI TV daha Emek Yoğun. Buğday daha sermaye yoğun DÜB 2 DÜT 2 DÜT 1 FAKTÖR YOĞUNLUKLARI TERSİNE DÖNMÜŞTÜR

24 Leontieff Testi •1939 Girdi-Çıktı Analizini buldu •Böylece H-O teorisini test edilebilir hale getirdi. •ABD ekonomisinin 1947 verilerini kullandı •Çalışmasını 1951 de yayınladı Wassily Leontief 1906-1999

25 Leontieff Testi •Önce analizi basitleştirmek için mal balyaları veya grupları oluşturdu •Benzer malları bir grupta topladı •Her grubun faktör yoğunluklarını hesapladı •İthal mallarının faktör yoğunluğunu da ABD ekonomisinde hesapladı Wassily Leontief 1906-1999

26 Leontieff Testi •ABD’nin emek yoğun ürünleri ihraç, sermaye yoğun ürünleri ithal ettiği sonucunu buldu •Tartışmalar başladı: •Bazıları H-O teorisi geçersiz dedi •Bazıları ise Leontieff yanlış ve eksik analiz yaptı dedi. ÇÜNKÜ; Wassily Leontief 1906-1999

27 Leontieff Testi •ÇÜNKÜ; •1947 yılı 2.dünya savaşı sonrası olduğu için tipik bir yıl değildi •İthal mallarının faktör yoğunluklarını da ABD ekonomisinde hesapladı •Sadece emek ve sermaye faktörünü dikkate aldı. O yıllarda ABD zengin doğal kaynaklara sahipti. Wassily Leontief 1906-1999

28 Leontieff Testi •Leontieff ek açıklamalar yaptı: •Ne H-O teorisi yanlış, ne de benim analizlerim dedi •Yanlış olan ABD ekonomisini sermaye zengini varsaymaktır dedi •ABD işçileri diğer ülkelerin işçilerine göre üç kat daha verimlidir. •Çünkü ABD işçileri iyi bir eğitim almış ve iyi sermaye teçhizatıyla donatılmıştır Wassily Leontief 1906-1999

29 Leontieff Testi •Karşılaştırmalı analiz yapabilmek için ya ABD’nin iş gücünü üç ile çarpmak, ya da diğer ülkelerin işgücünü üçe bölmek gerekir •Böyle yapılırsa, ABD’nin sermaye zengini değil emek zengini olduğu görülür •Dolayısıyla bulduğum sonuçlar doğrudur Wassily Leontief 1906-1999

30 Tatemoto ve Ichimura Testi •1951 yılında Japonya ekonomisi üzerinde yapıldı •Leontieff’in analizinin benzeri yöntemler kullanıldı •Sonuçta, Japonya’nın sermaye yoğun malları ihraç, emek yoğun malları ithal ettiği görüldü •Bu sonuç H-O teorisine uygun değildi •Çünkü o yıllarda Japonya emek zengini bir ülke idi ve emek yoğun malların ihracatçısı olmalıydı

31 Tatemoto ve Ichimura Testi •Japonya’nın dış ticaretinin ülkelere göre dağılımı incelenerek ek açıklamalar yapıldı •Japonya aslında emek yoğun malları ihraç etmekteydi. •Ancak ticaret ortakları daha emek zengini olduğu için onlardan daha emek yoğun malları ithal etmekteydi •Bu yüzden sanki sermaye yoğun mal ihracatçısı gibi görünmekteydi

32 Bharadwaj Testi •Hindistan ekonomisi üzerine yapıldı •Hindistan’ın emek yoğun ürünlerin ihracatçısı, sermaye yoğun malların ithalatçısı olduğu sonucu bulundu •Bu sonuç tartışmasız H-O teorisine uygundu.

33 Stolper ve Roskamp Testi •Doğu Almanya ekonomisi üzerine yapıldı •Sosyalist bir ekonomi üzerine ilk kez test yapıldı •Doğu Almanya, Doğu Bloku ülkeleriyle dış ticaret yapmaktaydı •Doğu Blokunun en sanayileşmiş ülkesiydi •Sermaye yoğun malları ihraç edip, emek yoğun malları ithal etmekteydi •H-O teorisi sosyalist ekonomiler için de geçerli olduğu görüldü


"ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-10 SLAYT GÖSTERİSİ •S•Slaytların fotokopi veya elektronik ortamda kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun çoğaltılması, bilgisayarlara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları