Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ekranın en alt kısmında girilen borçlar liste şeklinde görüntülenecektir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ekranın en alt kısmında girilen borçlar liste şeklinde görüntülenecektir."— Sunum transkripti:

1 Ekranın en alt kısmında girilen borçlar liste şeklinde görüntülenecektir.

2 Toplam borç miktarı “Borç Durum Bilgisi” kısmında görülecektir.

3 Kişi borcu dosyasının e-Alacak Modülünde açılması işlemini bitirdik. Borç girişi tamamlandı. Bundan sonra yazışma kısmı başlıyor… başlıyor…

4 “Yazdır” butonu bize yardım edecektir. “Yazdır” butonu bize yardım edecektir.

5 Yazdır butonu tıklandığındaki ekran görüntüsü

6 İlk olarak borcun tebliğ edilmesi gerek. İlk olarak borcun tebliğ edilmesi gerek. Borç bildirim belgesi ve dilekçe üst yazı ekinde borcu ödeyecek olanın görev yerine (ya da emeklilik, görev yaptığı kurumun değişmesi gibi nedenlerle tebligata yarar adresine) üst yazı ekinde gönderilir.Borç bildirim belgesi ve dilekçenin çıktısını DYS’ de eklemenin 2 yolu var: Borç bildirim belgesi ve dilekçe üst yazı ekinde borcu ödeyecek olanın görev yerine (ya da emeklilik, görev yaptığı kurumun değişmesi gibi nedenlerle tebligata yarar adresine) üst yazı ekinde gönderilir.Borç bildirim belgesi ve dilekçenin çıktısını DYS’ de eklemenin 2 yolu var: 1- Bilgisayarda elle hazırlanmış belgenin çıktısını manuel olarak yazıp, daha sonra taratıp DYS’de eklemek, 2- E-Alacak modülünden görüntülenen belgeyi bilgisayara aktarıp DYS’de eklemek. 2- E-Alacak modülünden görüntülenen belgeyi bilgisayara aktarıp DYS’de eklemek.

7

8 Adobe Connect (pdf) formatını seçip, Browse kısmından belgenin çıkarılacağı dosyayı seçeriz.

9

10 Belirleyeceğiniz bir klasöre belgenin bir suretini çıkarabilir……

11 “ Export completed” uyarısından sonra “OK” kısmını tıklayarak belgeyi DYS’ de üst yazıya eklemek üzere kaydetmiş olursunuz.

12 Aynı yolla dilekçeyi de DYS’ de üst yazıya eklemek için hazır şekliyle çıkartabilirsiniz. Borç tebliğ edildiğinde ise…

13 Bilgi Girişi/Diğer İşlemler/Tebligat Tarihi kısmına borcun tebliğ tarihi mutlaka kaydedilir.

14 Kişi borcunu 3 şekilde ödeyebilir. Bunlar dilekçede mevcut: Kişi borcunu 3 şekilde ödeyebilir. Bunlar dilekçede mevcut: 1-Maaşından kesilmesi suretiyle, 1-Maaşından kesilmesi suretiyle, 2-Aylık taksitler halinde Saymanlık 2-Aylık taksitler halinde Saymanlık veznesine yatırarak, veznesine yatırarak, 3-Borcun tamamı 1(bir) aylık ödeme 3-Borcun tamamı 1(bir) aylık ödeme süresi içinde elden yatırılarak. süresi içinde elden yatırılarak.

15

16

17 Kişi, borcunu maaşından kesilmesi suretiyle ödemek istiyorsa üst yöneticinin onayı alındıktan sonra Saymanlık ve ilgilinin görev yaptığı mutemetlik birimine (maaş kesim onayı imzadan çıktıktan sonra) resmi yazıyla bilgi verilir.. (Çok önemli:Ödemeler, kişi borcunun tamamı tahsil edilene kadar aylık olarak takip edilir.)

18 Modülde Bilgi Girişi/Diğer İşlemler/Maaş Kesimi Yapıldı kısmına tik atılıp kaydedilir.

19 Kişi borcunu (dilekçesi ile) aylık taksitler halinde ödemeyi talep ederse; İlgiliye mutlaka “Resen Borç Senedi ve Kefaletname” imzalatılır (e-Alacak modülünden alınan)

20

21 Resen Borç Senedi ve Kefaletname imzalatıldıktan sonra; Kişi borcu dosyası ilgili Hukuk Birimine “Taksitle Ödemenin Hukuki Uygunluk Onayı” için gönderilir. Bu dosyada mutlaka; Kişi borcu dosyası ilgili Hukuk Birimine “Taksitle Ödemenin Hukuki Uygunluk Onayı” için gönderilir. Bu dosyada mutlaka; Borçlunun dilekçesi Borçlunun dilekçesi Resen Borç Senedi ve Kefaletname Resen Borç Senedi ve Kefaletname Taksitle ödeme Planı Taksitle ödeme Planı ve diğer tüm yazışmalar bulunmalıdır. ve diğer tüm yazışmalar bulunmalıdır.

22 Ödeme Planı oluştururken; 1-”Taksitlendirme İşlemleri” ana menüsünden işlem sayfası açılır. 2-Ekranda taksitle ödenmek istenen ay sayısı seçilir. 3-Borcun ödenmesine esas ödeme başlangıç tarihi yazılır. 4-Ödeme Planı Oluştur kısmı tıklandığında ödeme planı ekrana gelecektir. 5-Kaydet butonu tıklanarak işlem sonlandırılır.

23

24

25 Hukuk biriminden gelen onay yazısından sonra “Onay Bilgileri” kısmına “Onay Durumu: Onaylandı” kısmı seçilir. Onay Tarihi ve Onay Sayısı ekrana yazıldıktan sonra kaydet butonuna basılır. Ekranda Onaylama işlemi teyit edilecektir. Tamam kısmını tıkladıktan sonra değişiklik yapılamaz.

26 ÇOK ÖNEMLİ!!! Bu işlemden sonra kişinin aylık ödemeleri Saymanlıktan gelen Muhasebe İşlem Fişlerine göre e- Alacak Modülüne işlenir ve dosya kapanana kadar ödemeler takip edilir.

27 Eğer kişi borcun tamamını 1 aylık ödeme süresi içerisinde elden yatırmaya kabul ve taahhüt ederse yapılacak işlem borcun tebliğinden itibaren 1 aylık yasal süreyi takip etmektir. Kişi borcun tamamını ödediğinde ödeme, e-Alacak Modülüne işlenir.Borç dosyası kapatılır.

28 Muhasebe işlem fişindeki bilgilere göre sırasıyla Tahsilat Tarihi, Yevmiye No, Ana Borç Tahsilatı, Faiz Tahsilatı ve Faiz Çeşidi kısımları doldurulur. Tahsilat kısımlarında “TL” kısmı mutlaka seçilmelidir. İşlem kaydedilerek ödeme girişi tamamlanır.

29 Dosya Kapatma İşlemi ekran görüntüsü.

30

31 YASAL SÜRESİNDE ÖDENMEYEN BORÇ İÇİN NE YAPMALIYIZ?

32 Kişi borcu dosyasında bulanan tüm bilgi ve belgeler borcun yasal yollardan tahsili için ilgili hukuk birimine gönderilir.

33 Hukuk birimine yasal yoldan tahsili için gönderilen dosya Bilgi girişi ekranından Diğer İşlemler ana başlığı altındaki “Hükmen Tahsil Tarih ve Sayısı” kısmına kaydedilecektir..

34 Kaydet butonuna bastıktan sonra Güncelleme işlemi Yapıldı uyarısı görülecektir. Tamam kısmına tıklayarak işlemi bitirebiliriz.

35 İşlemin kaydından sonra kişi borcu dosyası “MAVİ” renge dönecektir.

36 Hukuk Birimine gönderilen dosyalar borcun tamamı tahsil edilinceye kadar periyodik aralıklarla takip edilir.

37 Daha sonra işlem yapmak için dosya arandığında..

38

39

40 Teşekkür ederim… Nilüfer AKSOY Şef sgb_kamuzarari@meb.gov.tr


"Ekranın en alt kısmında girilen borçlar liste şeklinde görüntülenecektir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları