Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
MUHEKEMAT ÇALIŞMA GRUBU GÖREV ALANI A.HÜSEYİN ERKAYA ŞEF HALİL DURAN V.H.K.İ

2 İDARİ DAVALARA İLİŞKİN İŞLEMLER
A- 1. DİLEKÇE (DAVA DİLEKÇESİ) Bakanlık aleyhine ilk derece mahkemesi olarak Danıştay ve İdare Mahkemelerinde açılan iptal ve tam yargı davalarının Bakanlığımıza tebliğinden itibaren ilgili birimlerle gerekli yazışmalar yapılır ve savunmalar hazırlanarak mahkemelere iletilir; Bakanlık aleyhine ilk derece mahkemesi olarak Danıştay ve İdare Mahkemelerinde açılan iptal ve tam yargı davaları ile ilgi evraklar muhakemat bürosuna havale edilir. Söz konusu davaların dosyaları açılarak ilgili birimden dava konusuna ilişkin bilgi, belge ve savunmaları istenir. A.HÜSEYİN ERKAYA ŞEF HALİL DURAN V.H.K.İ

3 İDARİ DAVALARA İLİŞKİN İŞLEMLER
DAVA DOSYASI AÇILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR YIL: Dava dilekçesinin tebligat yılıdır. ( Dosya arşivlenmesinde belirleyici rol oynar.) DOSYA NO: Muhakemat bürosu arşivinde dosyanın yer alacağı numaradır. MAHKEME: Dava dilekçesinin idareye tebliğ edildiği ve davanın görüşüleceği mahkemedir. TEBLİĞ TARİHİ: Dava dilekçesindeki tebliğ zarfında bulunan idareye tebliğ tarihidir. A.HÜSEYİN ERKAYA ŞEF HALİL DURAN V.H.K.İ

4 İDARİ DAVALARA İLİŞKİN İŞLEMLER
DAVA DOSYASI AÇILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ESAS NO: Tebliğ zarfında bulunan esas numarasıdır. BİRİMİ: Dava dilekçesinde davacının iptalini istediği veya tazminat başvurusunu yaptığı konu hangi birimin (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Dernekler Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mahalli İşler Dairesi Başkanlığı, KİHBİ Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Valilikler) yetki alanına giriyorsa o birim yazılır ve dava ile ilgili tüm yazışmalar bu birim ile yapılır. İLİ: Dava konusu işlemin yaşandığı ildir. A.HÜSEYİN ERKAYA ŞEF HALİL DURAN V.H.K.İ

5 İDARİ DAVALARA İLİŞKİN İŞLEMLER
DAVA DOSYASI AÇILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR DAVACI: Dava dilekçesinde bulunan, idareye karşı herhangi bir işlemin iptali veya tazminat için dava açan kişi veya kişiler yazılır. DAVACI VEKİLİ: Davacı avukatı yazılır. KONU: Dava konusu işlem yazılır. (Vatandaşlığa alınma, Atama İptali, 5233 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında iş, maaş ve tazminat talebi….) BAĞLANTILI DOSYA: Dava dilekçesi ile benzer konuda daha önce açılmış herhangi bir dava var ise, o dosyanın esas numarası ve mahkemesi yazılır. A.HÜSEYİN ERKAYA ŞEF HALİL DURAN V.H.K.İ

6 A.HÜSEYİN ERKAYA ŞEF HALİL DURAN V.H.K.İ

7 DOSYA TAKİBİ A.HÜSEYİN ERKAYA ŞEF HALİL DURAN V.H.K.İ

8 İDARİ DAVALARA İLİŞKİN İŞLEMLER
A- 1. DİLEKÇE (DAVA DİLEKÇESİ) İlgili birimden gelen bilgi ve belgeler dava dilekçesiyle birlikte değerlendirilir. Kanun maddeleri ve yargı kararlarıyla desteklenerek, Hukuk Müşaviri tarafından Bakanlık savunması hazırlanır. Hukuk Müşavirinin hazırlamış olduğu savunma I.Hukuk Müşaviri Yardımcısı tarafından savunma ilkeleri yönünden incelenir. Gerekli görülmesi durumunda düzeltmeler yapılır veya paraflayarak 1. Hukuk Müşavirine gönderir. I.Hukuk Müşavirince, savunma incelenerek imzalanır ve dosyanın memuruna iletilir daha sonra savunmaya sayı verilerek evrak bürosu aracılığı ile mahkemeye gönderilir. A.HÜSEYİN ERKAYA ŞEF HALİL DURAN V.H.K.İ

9 İDARİ DAVALARA İLİŞKİN İŞLEMLER
A- 1. DİLEKÇE (DAVA DİLEKÇESİ) DİKKAT: 1. Dilekçede mahkemece süre kısıtlamasına gidilmemiş ise cevap verme süresi 30 gündür. A.HÜSEYİN ERKAYA ŞEF HALİL DURAN V.H.K.İ

10 İDARİ DAVALARA İLİŞKİN İŞLEMLER
B-YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARLARI Danıştay ve İdare Mahkemelerinde yürütmeyi durdurmalı iptal davalarında, İdarenin savunması alındıktan sonra yapılan ilk incelemede Bakanlık aleyhinde yürütmenin durdurulması kararı verildiği takdirde ilgili birimin görüşü alınarak Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay ilgili dairesi nezdinde gerekli itirazları yapılır. A.HÜSEYİN ERKAYA ŞEF HALİL DURAN V.H.K.İ

11 İDARİ DAVALARA İLİŞKİN İŞLEMLER
B-YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARLARI Danıştay Başkanlığı ve İdare Mahkemelerinden gelen yürütmeyi durdurma kararları, evrak bürosu tarafından muhakemat çalışma grubuna havale edilir. Danıştay Başkanlığı ve İdare Mahkemelerinden gelen yürütmeyi durdurma kararlarının hangi dosyaya ait olduğu bilgisayar kayıtlarından tespit edilir. Evraklar Muhakemat çalışma grubuna ait arşivinden çıkarılır ve konusu itibariyle ilgili birime yazılarak dava konusuna ilişkin bilgi, belge ve savunmaları istenir. Birimlerden gelen bilgi ve belgeler doğrultusunda, Hukuk Müşaviri tarafından Bakanlık savunması hazırlanır. A.HÜSEYİN ERKAYA ŞEF HALİL DURAN V.H.K.İ

12 İDARİ DAVALARA İLİŞKİN İŞLEMLER
B-YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARLARI İlgili Hukuk Müşavirinin hazırlamış olduğu savunma 1.Hukuk Müşaviri Yardımcısı tarafından incelenerek, gerekli görülmesi halinde düzeltmeler yapılır veya paraflanarak 1. Hukuk Müşavirine gönderilir. I.Hukuk Müşavirince hazırlanan savunma incelenerek imzalanır ve dosyanın memuruna iletilir daha sonra savunmaya sayı verilerek evrak bürosu aracılığı ile mahkemeye gönderilir. A.HÜSEYİN ERKAYA ŞEF HALİL DURAN V.H.K.İ

13 İDARİ DAVALARA İLİŞKİN İŞLEMLER
B-YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARLARI DİKKAT: Yürütmeyi durdurma kararlarında mahkemeye cevap verme süresi 7 gündür. A.HÜSEYİN ERKAYA ŞEF HALİL DURAN V.H.K.İ

14 İDARİ DAVALARA İLİŞKİN İŞLEMLER
C-TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME Bakanlık aleyhine idare mahkemelerince verilen kararların Danıştay Başkanlığı ve (Tek Hakim kararı ise) Bölge İdare Mahkemelerinde, Danıştay Dava Dairelerince verilen kararların ise İdari Dava Daireleri nezdinde temyiz ve kararın düzeltilmesi talebinde bulunmak için ilgili birimin görüşü de alınarak savunmalarını hazırlamak; Danıştay ve İdare Mahkemelerinden gelen temyiz ve karar düzeltilme evrakları, muhakemat çalışma grubuna havale edilir. Gelen temyiz ve karar düzeltme evraklarının hangi dosyaya ait olduğu bilgisayar kayıtlarından tespit edilir. Evraklar Muhakemat çalışma grubuna ait arşivinden çıkarılır ve konusu itibariyle ilgili birime yazılarak dava konusuna ilişkin bilgi, belge ve savunmaları istenir. A.HÜSEYİN ERKAYA ŞEF HALİL DURAN V.H.K.İ

15 İDARİ DAVALARA İLİŞKİN İŞLEMLER
C-TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME Birimlerden gelen bilgi ve belgeler mevzuat maddeleri ve örnek yargı kararlarıyla değerlendirilerek, Hukuk Müşaviri tarafından Bakanlık savunması hazırlanır . Hukuk Müşavirinin hazırlamış olduğu savunma, 1.Hukuk Müşaviri Yardımcısı tarafından savunma ilkeleri yönünden incelenerek, gerekli görülmesi halinde düzeltmeler yapılır veya paraflanarak 1. Hukuk Müşavirine gönderir. I.Hukuk Müşavirince, savunma incelenerek imzalanır ve dosyanın memuruna iletilir daha sonra savunmaya sayı verilerek evrak bürosu aracılığı ile mahkemeye gönderilir. A.HÜSEYİN ERKAYA ŞEF HALİL DURAN V.H.K.İ

16 İDARİ DAVALARA İLİŞKİN İŞLEMLER
C-TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME DİKKAT: Temyiz edilecek dosyalarda süre 30 gün, kararın düzeltilmesi taleplerinde ise 15 günü geçemez. A.HÜSEYİN ERKAYA ŞEF HALİL DURAN V.H.K.İ

17 İDARİ DAVALARA İLİŞKİN İŞLEMLER
D-BAKANLIĞIMIZIN AÇMIŞ OLDUĞU İDARİ DAVALAR Bakanlık hak ve menfaatlerini gözeterek Danıştay ve İdare Mahkemeleri nezdinde dava açılır ve sonuçlanana kadar takip edilir; Bakanlığımız merkez ve bağlı birimlerinden dava açılması için gelen dava dilekçeleri evrak bürosu tarafından muhakemat çalışma grubuna havale edilir. Muhakemat çalışma grubuna gelen dava dilekçesi için dava dosyası açılır ve kayıt altına alınır. Hukuk Müşaviri tarafından dava dilekçesi ve birimlerden gelen bilgi ve belgeler incelenerek Bakanlık dava dilekçesi hazırlanır. A.HÜSEYİN ERKAYA ŞEF HALİL DURAN V.H.K.İ

18 İDARİ DAVALARA İLİŞKİN İŞLEMLER
D-BAKANLIĞIMIZIN AÇMIŞ OLDUĞU İDARİ DAVALAR Hukuk Müşavirinin hazırlamış olduğu dava dilekçesi, 1.Hukuk Müşaviri Yardımcısı tarafından savunma ilkeleri yönünden incelenerek, gerekli görülmesi halinde düzeltmeler yapılır veya paraflanarak 1. Hukuk Müşavirine gönderir. I.Hukuk Müşavirince, dava dilekçesi incelenerek imzalanır ve dosyanın memuruna iletilir daha sonra savunmaya sayı verilerek evrak bürosu aracılığı ile mahkemeye gönderilir. A.HÜSEYİN ERKAYA ŞEF HALİL DURAN V.H.K.İ

19 İDARİ DAVALARA İLİŞKİN İŞLEMLER
E- RÜCU İŞLEMLERİ Tam yargı ve iptal davalarında Bakanlık aleyhinde tazminat ödenmesine hükmedilmesi sonucunda, idare tarafından yapılan bu ödemenin ilgili personelin yanlış tutum ve eyleminden kaynaklandığı mahkemece de belirlenmesi neticesi idare zarara uğratılmış ise, hakkında gerekli belgeleri hazırlayarak rücu’en tahsili için Adli mahkemelerde dava açılmasını sağlamak; Danıştay Başkanlığı ve İdare Mahkemeleri’nde Bakanlığımız aleyhine sonuçlanan tazminat davalarına ilişkin kararlar evrak bürosu tarafından muhakemat çalışma grubuna havale edilir. Dosyanın yeri bilgisayar kayıtlarından bulunarak, muhakemat çalışma grubuna ait arşivinden çıkarılır ve konusu itibariyle ilgili birime yazılarak dava konusunda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında bilgi istenir. (Kimlik ve adres bilgisi) A.HÜSEYİN ERKAYA ŞEF HALİL DURAN V.H.K.İ

20 İDARİ DAVALARA İLİŞKİN İŞLEMLER
E- RÜCU İŞLEMLERİ Gelen bilgi ve belgeler doğrultusunda Hukuk Müşaviri tarafından rücu davası açılması veya açılmaması konusunda olur hazırlanır. Hazırlanan olur 1.Hukuk Müşaviri yardımcısı tarafından incelenerek paraflanır ve 1. Hukuk Müşavirine havale edilir. Hazırlanan olur 1. Hukuk Müşaviri tarafından incelenerek imzalanır ve Müsteşar yardımcısına havale edilir. Havale edilen olur Müsteşar Yardımcısı tarafında incelenir, gerekli incelemeden sonra imzalanarak müsteşar onayına sunulur. Onaya sunulan olur, gerekli incelemeden sonra rücu davası açılıp açılmaması yönünde onaylanır. A.HÜSEYİN ERKAYA ŞEF HALİL DURAN V.H.K.İ


"T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları