Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOTLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÖZÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOTLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÖZÜ"— Sunum transkripti:

1 TOTLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÖZÜ 23.12.08
Prof. Dr. Ömer PEKER

2 TEORİSİZ UYGULAMA UYGULAMASIZ TEORİ
O L M A A AZ!

3 Hipotezlerimiz neydi? Liderlik; insanlarda doğuştan var olan bir özellik değildir. Herkes lider olabilir, yeter ki liderliği öğrenebilsin. İnsanların çoğu, potansiyellerinin farkında değildir, çünkü çevrelerindeki fırsatları nasıl değerlendireceklerini bilmezler. Özel ve iş yaşamında ilerleme ve gelişme planlı çalışma, bilgi ile zekayı buluşturup aklı iyi kullanmakla sağlanır. Yaşamda ne beklediğimizi (uzun inc br yl- esnek planlama) sadece biz biliriz.Ufuklarımızın ne kadar geniş olduğunu da .

4 İstisnaların en nadirleri kimlerdir?
Gerek yetenekleri gerek başarılarıyla, normal insan varlığının dışında düşünülecek kadar olağan dışıdır. Bundan sonra, doğuştan gelen yetenekleri mütevazı olan, yani vasat insanlar bile, kendi kendilerini yönetmeyi öğrenmek zorunda kalacaklardır.

5 BİLGİ İŞÇİSİ OLARAK, KENDİMİZİ YÖNETMEK VE GELİŞTİRMEK (ailede, toplumda ve işyerinde)

6 Günümüzde bilgi işçileri, Kendi kendini yönetmek zorundadır.
Kendilerini, en büyük katkıyı sağlayacakları yere yerleştirmeyi, Kendilerini geliştirmeyi, Çalışma ve özel yaşantısında genç ve fikren canlı kalmayı, Yapmakta olduklarını nasıl ve ne zaman değiştireceklerini, Bunu nasıl ve ne zaman yapacaklarını, ÖĞRENENLER HAYATTA KALACAKLARDIR.

7 Bu nedenlerle bilgi işçileri;
1.Ben kimim? Güçlü yanlarım nelerdir? Nasıl çalışıyorum? Ben Okuyucu muyum Dinleyici miyim? Dilenci miyim? Nasıl öğrenirim? Ayna testi. 2.Nereye aitim? 3.Benim katkım nedir? Sorularını sormalıdırlar. 4.Ömürlerinin ikinci yarısını planlamak zorundadırlar.

8 İnsanların yaşam anlayışında değişmeler
İnsanların yaşam anlayışında değişmeler. (geçmişin sabır, tevekkül, kanaatkarlık, borç, vb..gibi anlayışlar büyük ölçüde geçerliliğini yitirmektedir.) İhtiyaçların ertelenmesinden anında tatmine geçiş, Borcun günah olmaktan çıkışı, Bugün için yaşamaya yönelik eğilimlerin güçlenişi, İş ahlakında yeni anlayışların egemen olması, Hayatın kolaylaştırılmış biçimine olan talebin artması, Kadına bakış açısında önemli değişmeler, Gençlik, sağlık ve fiziki unsurların ön plana çıkması.

9 Günümüz iş hayatında oluşan değişmeler.
Karizmatik ve uzman yöneticinin yerini kollektif yönetim “teknoyapılaşma” almıştır. Edilgen iş gören tip yerini, aktif, yetkili ve katılımcı iş gören tipi ön plana çıkmıştır. İşler tek boyutluluktan çok boyutluluğa, basitten karmaşığa doğru değişmiştir. Parça düşüncesi bütün düşüncesiyle yer değiştirirken, bireysellik de ekip içinde anlamlı hale gelmiştir

10 Çalışanlar ücretlerinin patron tarafından değil müşteriler tarafından ödendiğini anlamaya başlamışlardır.(Ben ürettiğim değer için maaş almaktayım) Yönetim anlayışında; amirlikten liderliğe (antrenörlüğe) dönüş olmuştur. Performans değerlemede odak noktası değişmiştir.

11 Ticari zihniyette küreselleşme; Ekonomik örgütler; zaman, mekan, ulusal sınırlar, dil, gelenekler ve ideolojik sınırları aşan teknolojik olanak ve stratejik görüşlere sahiptirler.

12 ÜLKE OLARAK İSTEDİĞİMİZ YERDE MİYİZ?
NEDEN?

13 Küresel ticari etkinlikler.
Küresel kültür piyasası, Küresel çarşı, Küresel işyeri, Küresel finans ağı.

14 EVRENSEL GERÇEK, DEĞİŞİMİN ŞART OLDUĞU VE HERKESİN ONA KARŞI KOYDUĞUDUR

15 . BİZ SEVDİK AŞIK OLDUK SEVİLDİK MAŞUK OLDUK HER DEM YENİLENİRİZ
BİZDEN KİM USANASA Yunus EMRE

16 EĞİTİM; ÖĞRENMEK ve YENİLENMEK İSTEYENLERİN;
EĞİTİM; ÖĞRENMEK ve YENİLENMEK İSTEYENLERİN; ÖĞRENME ÖNÜNDEKİ ENGELLERİNİ KALDIRMAK ve ÖĞRENMELERİNE OLANAK VERMEKTİR.

17 DİĞER YANDAN

18 İnsanların yaşam anlayışında değişmeler
İnsanların yaşam anlayışında değişmeler.(geçmişin sabır, tevekkül, kanaat, kadın, borç, ahlak vb..gibi anlayışlar büyük ölçüde geçerliliğini yitirmektedir.) İhtiyaçların ertelenmesinden anında tatmine geçiş, Borcun günah olmaktan çıkışı, Bugün için yaşamaya yönelik eğilimlerin güçlenişi, İş ahlakında yeni anlayışların egemen olması, Hayatın kolaylaştırılmış biçimine olan talebin artması, Kadına bakış açısında önemli değişmeler, Gençlik, sağlık ve fiziki unsurların ön plana çıkması.

19 Günümüz iş hayatında oluşan değişmeler.
Karizmatik ve uzman yöneticinin yerini kollektif yönetim “teknoyapılaşma” almıştır. Edilgen iş gören tip yerini, aktif, yetkili ve katılımcı iş gören tipi ön plana çıkmıştır. İşler tek boyutluluktan çok boyutluluğa, basitten karmaşığa doğru değişmiştir. Parça düşüncesi bütün düşüncesiyle yer değiştirirken, bireysellik de ekip içinde anlamlı hale gelmiştir

20 Çalışanlar ücretlerinin patron tarafından değil müşteriler tarafından ödendiğini anlamaya başlamışlardır.(Ben ürettiğim değer için maaş almaktayım) Yönetim anlayışında; amirlikten liderliğe (antrenörlüğe) dönüş olmuştur. Performans değerlemede odak noktası değişmiştir.

21 Uzman yöneticiden “teknoyapı”a geçiş
İşbölümü ve uzmanlık, “kabiliyetsizleştirici uzmanlık çağı.” Bilgili değildir,çünkü kendi uzmanlık alanına girmeyen hiçbir şeyi bilmez. Bilgisiz de değildir, çünkü bir bilim adamıdır. Yönetici”kıt kaynak”tan -teknoyapı’ya- profesyonel yönetici gruplarının örgütü yönetmesi

22 Ticari zihniyette küreselleşme; Ekonomik örgütler; zaman, mekan, ulusal sınırlar, dil, gelenekler ve ideolojik sınırları aşan teknolojik olanak ve stratejik görüşlere sahiptirler.

23 Küresel ticari etkinlikler. Arz ve talebin küreselleştiği dönem
Küresel kültür piyasası, Küresel çarşı, Küresel işyeri, Küresel bilgi işçisi (İK) Küresel finans ağı.

24 YÖNETİM BİLİMLERİNDE YAKLAŞIMLAR SÜREKLİ İYİLEŞME YAKLAŞIMLARI
DEĞİŞME-ADAPTASYON, SÜREKLİ İYİLEŞME YAKLAŞIMLARI 1980-…….. ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Ne üretirsem satarım! DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM KLASİK YAKLAŞIMLAR

25 DEĞİŞMELER, ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
GÜNÜMÜZ YÖNETİM ANLAYIŞI SÜREÇLERİNDE DEĞİŞMELER GELİŞME SÜREKLİ GELİŞTİRMEK MÜŞTERİ- ODAKLILIK HERKESİN TAM KATILIMI MOTİVASYONDA DEĞİŞMELER, ÖRGÜT KÜLTÜRÜ LİDERLİK yöneticilik TEDARİKÇİLER İLE İLİŞKİLER TOPLUMSAL SORUMLULUK SÜREKLİ EĞİTİM, ÖĞRENEN ORG.

26 Yap/Yapma’dan Yerİnde Yönetime Geçiş
Neydi ne oldu? Yap/Yapma’dan Yerİnde Yönetime Geçiş

27 1.Yapılanmış olan SERT yönü
İOY’özü *YETKİ VE SORUMLULUKLARIN RADİKAL BİR BİÇİMDE ADEMİMERKEZİLEŞTİRİLMESİ *ÖRGÜTÜN TÜMÜNDE “BİRLİK” RUHUNUN OLUŞTURULMASI BİRLİK RUHU;iki yönü 1.Yapılanmış olan SERT yönü 2.Davranışlarla ilgili olan YUMUŞAK yönü-Örgüt kültürü-Yönetim anlayışı-Öğrenme kültürü

28 Yöneten Yönetilen ayırımından iş yerinde,yöneten ve yönetilen işbirliği-yani İletişim+Etkileşim=Yönetişim Katma , Katılma Hesap Sorma Hesap Verme

29 YÖNETM ANLAYIŞLARINDA DEĞİŞMELER
NEDEN TEORİ VE UYGULAMARDA DEĞİŞMELER OLUYOR? DEĞİŞMEYİ ZORLAYAN NEDENLER? TEORİLER KLASİK –TEZ-ÜRETİM NEOKLASİK –ANTİTEZ-İNSAN ÇAĞDAŞ –SENTEZ SİSTEM, DURMSALLIK

30 GÜNÜMÜZDE… ….. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 6 SIGMA STRATEJİK YÖNETİM
KIYASLAMA ÖĞRENEN ÖRGÜT (DÜŞÜNEN) YÖNETİŞİM Toplam Başarı Göstergesi Yöntemi (Balanced Scorecard) ÖRGÜTLERDE YENİDEN YAPILANDIRMA Süreç Geliştirme (Değişim Mühendisliği EFQM İŞ MÜKEMMELLİĞİ İLKELERİ ISO OOO UYGULAMALARI Gelecek yönetimi …..

31 YÖNETSEL DAVRANIŞLAR YÖNETİCİLİK LİDERLİK
KURUMSAL KÜLTÜR VE KURUMSALLAŞMA İLETİŞİM SÜRECİ MOTİVASYON ANLAYIŞINDA DEĞİŞMELER EKİP ÇALIŞMASI ÖRGÜTLERDE GELİŞİM YÖNETİMİ ….

32 Müşteri : Dün Mal ve Hizmete Aç Fazla Beklentisi Olmayan
Bulduğu Ürün veya Hizmetten Memnun Olan Fazla Eleştirmeyen

33 Müşteri : Bugün Düşünce ve Davranışları Hızla Değişen
Daha Fazla İstekte Bulunan Daha Fazla Nazlı Olan

34 uygulanan yönetim anlayışı
YAKIN ÇEVRE uygulanan yönetim anlayışı İNSAN AMAÇ POLİTİKA STRATEJİ SÜREÇLER ÖRGÜTSEL YAPI UZAK ÇEVRE

35 YÖNETİMİ GELİŞTİRMEYİ GEREKTİREN NEDENLER

36 Örgütlerde Değişimi ve Başarıyı engelleyen nedenler

37 Yönetimi geliştirmede altın kural şudur; .
Herhangi bir altın kural yoktur.

38 ZÜFT (SWOT) ANALİZİ Dışsal Etkenler İçsel Etkenlerimiz Tehlikeler
Zayıflıklarımız Üstünlüklerimiz Dışsal Etkenler Tehlikeler Fırsatlar

39 NEREDE OLMAK İSTİYORU(M)Z? (vizyonumuz)
Özgeçmişimiz Öz geleceğimiz TAM ŞİMDİ NEREDEYİM ? (misyonumuz) NEREDEYDİ(M)K ?

40 YARIN (son kullanım tarihine kadar)

41 Uzun ince bir yol....

42 Neden istediğimiz hedefleri belirlemiyor ve yaşamıyoruz?
BAHANELERE bak! Çünkü; ÇÜNKÜ;

43 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

44 REKABETTE DEĞİŞİM Kitlesel Üretim Fiyat Rekabeti Kalite Rekabeti Hizmet Üstünlüğü

45 TKY’inde Nirengi noktaları;
Hatları gidermek Sürekli İyileştirmeler yapmak Müşteriye yakınlık ve beklentilerine duyarlılık İstekleri karşılamada esneklik Mal ve hizmette çeşitlilik Hızlı ve yerinde hizmet Rekabet üstünlüğü için gereğini yapmak Yenilik ve yaratıcılık Çalışanlar uygulanan motivasyonda değişmeler. Müşteri ve Çalışanların mutluluğu TK-YÖNETİM MÜHENDİSLİĞİ

46 GELENEKSEL İYİLEŞTİRME
SİSTEM YÖNETİM BAŞARI ÇALIŞANLAR (UYGULAYANLAR)

47 TOPLAM KALİTE YAKLAŞIM bu modelde çalışanlar insan olarak görülür.
SİSTEM YÖNETİM BAŞARI ÇALIŞANLAR

48 TKY’ İlkeler ve yöntemler yumağıdır.
Hataları önlemek İşi yapan hatayı da önleyendir. Normal ile anormali, doğal olanla olmayanı ayırmak için istatistiğe ihtiyaç vardır. Her çalışanın fikrinden yararlanmak, bir kısım kişilerin fikrinden daha başarılıdır. İyi yönlendirilirse, grup çalışmaları işi daha çabuk geliştirir. Kuruluşun başarısı için müşterilerin isteklerini gözetmek gerekir.

49 Kalite yönetimi, kaliteli (bilgili, yetenekli) insanlarla olanaklıdır.
Kaliteyi güvence altına almak bir sistem meselesidir. İşler planlı yapılmalıdır. Hedef birliği sağlanırsa sonuca daha emin ve kısa sürede varılır. Tüketiciye kaliteli ürün verebilmek için kurum içindeki birimlerin ve bireylerin de birbirlerine kaliteli ürün vermeleri şarttır. Tedarikçilerle de kalite işbirliği yapılmalıdır.

50 Global ticaret: Sanayinin hedefi
Bir kez ölç, her yerde kabul edilsin Bir Standart Bir Deney Bir Belge Global kabuledilebilirlik

51 ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Standardı Kasım, 2006

52 MÜKEMMELLİK MODELİ KRİTERLERİ ) LİDERLİK ) POLİTİKA VE STRATEJİ ) ÇALIŞANLAR ) İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR ) SÜREÇLER ) MÜŞTERİLERLE İLGİLİ SONUÇLAR ) ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SONUÇLAR ) TOPLUMLA İLGİLİ SONUÇLAR ) TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI

53 Türkiye’de Akreditasyon
53

54 Akreditasyon Tanım: Yetkili bir kuruluşun, belli işleri yapan bir kuruluş ya da kişinin yeterliliğine resmi tanınırlık verilmesi işlemidir. Hedefler: Yeterliliği müşteriler için şeffaf hale getirmek Belge ve raporların güvenirliği artırmak Uygunluk değerlendirmesi altyapısı oluşturmak Uluslararası ticareti kolaylaştırmak

55 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ

56 SÜREKLİ EĞİTİM ve ÖĞRENEN ÖRGÜTLER

57 Bilişim sistemleri

58 BİR YAŞAM BECERİSİ İ-LE-Tİ-ŞİM

59 PERSONELİN GELİŞTİRİLMESİ

60 LİDERLİK VE MOTİVASYON

61 YERİNDE SAYAN KURULUŞLAR

62 GELECEK ,FARK YARATAN VE YENİLİKÇİ DÜŞÜNENLERİNDİR
GELECEK ,FARK YARATAN VE YENİLİKÇİ DÜŞÜNENLERİNDİR. PEKİ SİZ; GELECEĞE HAZIRMISINIZ? İNOVASYON

63 GELECEĞİN LİDERİNİ YETİŞTİRME SÜRECİ

64 Yönetici Yetiştiren(lider)
Çalışanlar Öğrenenler

65 Bir liderin kendisini izleyeni yetiştirmesi
Yetiştirici Mentor

66 değişmeler karşısında çaresizsiniz çareSİZsiniz HERŞEY ELİMİZDE…

67 2.Allah sizi… Prof. Dr. Ömer PEKER
1.DİLERİM... 2.Allah sizi… Prof. Dr. Ömer PEKER


"TOTLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÖZÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları