Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOTLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÖZÜ 23.12.08 Prof. Dr. Ömer PEKER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOTLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÖZÜ 23.12.08 Prof. Dr. Ömer PEKER."— Sunum transkripti:

1

2 TOTLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÖZÜ 23.12.08 Prof. Dr. Ömer PEKER

3 TEORİSİZ UYGULAMA UYGULAMASIZ TEORİ O L M A A AZ!

4 Hipotezlerimiz neydi? Liderlik; insanlarda doğuştan var olan bir özellik değildir. Herkes lider olabilir, yeter ki liderliği öğrenebilsin. İnsanların çoğu, potansiyellerinin farkında değildir, çünkü çevrelerindeki fırsatları nasıl değerlendireceklerini bilmezler. Özel ve iş yaşamında ilerleme ve gelişme planlı çalışma, bilgi ile zekayı buluşturup aklı iyi kullanmakla sağlanır. Yaşamda ne beklediğimizi (uzun inc br yl- esnek planlama) sadece biz biliriz.Ufuklarımızın ne kadar geniş olduğunu da.

5 İstisnaların en nadirleri kimlerdir? Gerek yetenekleri gerek başarılarıyla, normal insan varlığının dışında düşünülecek kadar olağan dışıdır. Bundan sonra, doğuştan gelen yetenekleri mütevazı olan, yani vasat insanlar bile, kendi kendilerini yönetmeyi öğrenmek zorunda kalacaklardır.

6 BİLGİ İŞÇİSİ OLARAK, KENDİMİZİ YÖNETMEK VE GELİŞTİRMEK (ailede, toplumda ve işyerinde)

7 Günümüzde bilgi işçileri, Kendi kendini yönetmek zorundadır. Kendilerini, en büyük katkıyı sağlayacakları yere yerleştirmeyi, Kendilerini geliştirmeyi, Çalışma ve özel yaşantısında genç ve fikren canlı kalmayı, Yapmakta olduklarını nasıl ve ne zaman değiştireceklerini, Bunu nasıl ve ne zaman yapacaklarını, ÖĞRENENLER HAYATTA KALACAKLARDIR.

8 Bu nedenlerle bilgi işçileri; 1.Ben kimim? Güçlü yanlarım nelerdir? Nasıl çalışıyorum? Ben Okuyucu muyum Dinleyici miyim? Dilenci miyim? Nasıl öğrenirim? Ayna testi. 2.Nereye aitim? 3.Benim katkım nedir? Sorularını sormalıdırlar. 4.Ömürlerinin ikinci yarısını planlamak zorundadırlar.

9 İnsanların yaşam anlayışında değişmeler. (geçmişin sabır, tevekkül, kanaatkarlık, borç, vb..gibi anlayışlar büyük ölçüde geçerliliğini yitirmektedir.) İhtiyaçların ertelenmesinden anında tatmine geçiş, Borcun günah olmaktan çıkışı, Bugün için yaşamaya yönelik eğilimlerin güçlenişi, İş ahlakında yeni anlayışların egemen olması, Hayatın kolaylaştırılmış biçimine olan talebin artması, Kadına bakış açısında önemli değişmeler, Gençlik, sağlık ve fiziki unsurların ön plana çıkması.

10 Günümüz iş hayatında oluşan değişmeler. Karizmatik ve uzman yöneticinin yerini kollektif yönetim “teknoyapılaşma” almıştır. Edilgen iş gören tip yerini, aktif, yetkili ve katılımcı iş gören tipi ön plana çıkmıştır. İşler tek boyutluluktan çok boyutluluğa, basitten karmaşığa doğru değişmiştir. Parça düşüncesi bütün düşüncesiyle yer değiştirirken, bireysellik de ekip içinde anlamlı hale gelmiştir

11 Çalışanlar ücretlerinin patron tarafından değil müşteriler tarafından ödendiğini anlamaya başlamışlardır.(Ben ürettiğim değer için maaş almaktayım) Yönetim anlayışında; amirlikten liderliğe (antrenörlüğe) dönüş olmuştur. Performans değerlemede odak noktası değişmiştir.

12 Ticari zihniyette küreselleşme; Ekonomik örgütler; zaman, mekan, ulusal sınırlar, dil, gelenekler ve ideolojik sınırları aşan teknolojik olanak ve stratejik görüşlere sahiptirler.

13 ÜLKE OLARAK İSTEDİĞİMİZ YERDE MİYİZ? NEDEN?

14 Küresel ticari etkinlikler. Küresel kültür piyasası, Küresel çarşı, Küresel işyeri, Küresel finans ağı.

15 EVRENSEL GERÇEK, DEĞİŞİMİN ŞART OLDUĞU VE HERKESİN ONA KARŞI KOYDUĞUDUR

16 . BİZ SEVDİK AŞIK OLDUK SEVİLDİK MAŞUK OLDUK HER DEM YENİLENİRİZ BİZDEN KİM USANASA Yunus EMRE

17 EĞİTİM; ÖĞRENMEK ve YENİLENMEK İSTEYENLERİN; ÖĞRENME ÖNÜNDEKİ ENGELLERİNİ KALDIRMAK ve ÖĞRENMELERİNE OLANAK VERMEKTİR.

18 DİĞER YANDAN

19 İnsanların yaşam anlayışında değişmeler.(geçmişin sabır, tevekkül, kanaat, kadın, borç, ahlak vb..gibi anlayışlar büyük ölçüde geçerliliğini yitirmektedir.) İhtiyaçların ertelenmesinden anında tatmine geçiş, Borcun günah olmaktan çıkışı, Bugün için yaşamaya yönelik eğilimlerin güçlenişi, İş ahlakında yeni anlayışların egemen olması, Hayatın kolaylaştırılmış biçimine olan talebin artması, Kadına bakış açısında önemli değişmeler, Gençlik, sağlık ve fiziki unsurların ön plana çıkması.

20 Günümüz iş hayatında oluşan değişmeler. Karizmatik ve uzman yöneticinin yerini kollektif yönetim “teknoyapılaşma” almıştır. Edilgen iş gören tip yerini, aktif, yetkili ve katılımcı iş gören tipi ön plana çıkmıştır. İşler tek boyutluluktan çok boyutluluğa, basitten karmaşığa doğru değişmiştir. Parça düşüncesi bütün düşüncesiyle yer değiştirirken, bireysellik de ekip içinde anlamlı hale gelmiştir

21 Çalışanlar ücretlerinin patron tarafından değil müşteriler tarafından ödendiğini anlamaya başlamışlardır.(Ben ürettiğim değer için maaş almaktayım) Yönetim anlayışında; amirlikten liderliğe (antrenörlüğe) dönüş olmuştur. Performans değerlemede odak noktası değişmiştir.

22 Uzman yöneticiden “teknoyapı”a geçiş İşbölümü ve uzmanlık, “kabiliyetsizleştirici uzmanlık çağı.” Bilgili değildir,çünkü kendi uzmanlık alanına girmeyen hiçbir şeyi bilmez. Bilgisiz de değildir, çünkü bir bilim adamıdır. Yönetici”kıt kaynak”tan -teknoyapı’ya- profesyonel yönetici gruplarının örgütü yönetmesi

23 Ticari zihniyette küreselleşme; Ekonomik örgütler; zaman, mekan, ulusal sınırlar, dil, gelenekler ve ideolojik sınırları aşan teknolojik olanak ve stratejik görüşlere sahiptirler.

24 Küresel ticari etkinlikler. Arz ve talebin küreselleştiği dönem Küresel kültür piyasası, Küresel çarşı, Küresel işyeri, Küresel bilgi işçisi (İK) Küresel finans ağı.

25 KLASİK YAKLAŞIMLAR 1900-1930 DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM 1930-1960 ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR1970... Ne üretirsem satarım! YÖNETİM BİLİMLERİNDE YAKLAŞIMLAR DEĞİŞME-ADAPTASYON, SÜREKLİ İYİLEŞME YAKLAŞIMLARI 1980-……..

26 GÜNÜMÜZ YÖNETİM ANLAYIŞI SÜREÇLERİNDE DEĞİŞMELER MOTİVASYONDA DEĞİŞMELER, ÖRGÜT KÜLTÜRÜ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK HERKESİN TAM KATILIMI LİDERLİK yöneticilik TEDARİKÇİLER İLE İLİŞKİLER TOPLUMSAL SORUMLULUK MÜŞTERİ- ODAKLILIK SÜREKLİ EĞİTİM, ÖĞRENEN ORG. GELİŞME

27 Neydi ne oldu? Yap/Yapma’dan Yerİnde Yönetime Geçiş

28 İOY’özü *YETKİ VE SORUMLULUKLARIN RADİKAL BİR BİÇİMDE ADEMİMERKEZİLEŞTİRİLMESİ * ÖRGÜTÜN TÜMÜNDE “BİRLİK” RUHUNUN OLUŞTURULMASI BİRLİK RUHU;iki yönü 1.Yapılanmış olan SERT yönü 2.Davranışlarla ilgili olan YUMUŞAK yönü-Örgüt kültürü- Yönetim anlayışı-Öğrenme kültürü

29 Yöneten Yönetilen ayırımından iş yerinde,yöneten ve yönetilen işbirliği-yani İletişim+Etkileşim=Yönetişim Katma, Katılma Hesap Sorma Hesap Verme

30 YÖNETM ANLAYIŞLARINDA DEĞİŞMELER NEDEN TEORİ VE UYGULAMARDA DEĞİŞMELER OLUYOR? DEĞİŞMEYİ ZORLAYAN NEDENLER? TEORİLER KLASİK –TEZ- ÜRETİM NEOKLASİK –ANTİTEZ- İNSAN ÇAĞDAŞ –SENTEZ SİSTEM, DURMSALLIK

31 GÜNÜMÜZDE… TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 6 SIGMA STRATEJİK YÖNETİM KIYASLAMA ÖĞRENEN ÖRGÜT (DÜŞÜNEN) YÖNETİŞİM Toplam Başarı Göstergesi Yöntemi (Balanced Scorecard) ÖRGÜTLERDE YENİDEN YAPILANDIRMA Süreç Geliştirme (Değişim Mühendisliği EFQM İŞ MÜKEMMELLİĞİ İLKELERİ ISO 9000-2OOO UYGULAMALARI Gelecek yönetimi …..

32 YÖNETSEL DAVRANIŞLAR YÖNETİCİLİK LİDERLİK KURUMSAL KÜLTÜR VE KURUMSALLAŞMA İLETİŞİM SÜRECİ MOTİVASYON ANLAYIŞINDA DEĞİŞMELER EKİP ÇALIŞMASI ÖRGÜTLERDE GELİŞİM YÖNETİMİ ….

33 Müşteri : Dün Mal ve Hizmete Aç Fazla Beklentisi Olmayan Bulduğu Ürün veya Hizmetten Memnun Olan Fazla Eleştirmeyen

34 Müşteri : Bugün Düşünce ve Davranışları Hızla Değişen Daha Fazla İstekte Bulunan Daha Fazla Nazlı Olan

35 İNSAN AMAÇ POLİTİKA STRATEJİ SÜREÇLER ÖRGÜTSEL YAPI YAKIN ÇEVRE UZAK ÇEVRE

36 YÖNETİMİ GELİŞTİRMEYİ GEREKTİREN NEDENLER

37 Örgütlerde Değişimi ve Başarıyı engelleyen nedenler

38 Yönetimi geliştirmede altın kural şudur;. Herhangi bir altın kural yoktur.

39 ZÜFT (SWOT) ANALİZİ İçsel Etkenlerimiz Zayıflıklarımız Üstünlüklerimiz Dışsal Etkenler Tehlikeler Fırsatlar

40 Ö zgeçmi ş imiz Öz gelece ğ imi z

41 YARIN (son kullanım tarihine kadar)

42 Uzun ince bir yol....

43 Neden istediğimiz hedefleri belirlemiyor ve yaşamıyoruz? BAHANELERE bak! Çünkü; 1............................................ 2............................................ 3............................................ ÇÜNKÜ; 1........................................... 2.......................................... 3..........................................

44 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

45 REKABETTE DEĞİŞİM 1950-1960 Kitlesel Üretim 1960-1980 Fiyat Rekabeti 1980-2000 Kalite Rekabeti 2000-.... Hizmet Üstünlüğü

46 TKY’inde Nirengi noktaları; Hatları gidermek Sürekli İyileştirmeler yapmak Müşteriye yakınlık ve beklentilerine duyarlılık İstekleri karşılamada esneklik Mal ve hizmette çeşitlilik Hızlı ve yerinde hizmet Rekabet üstünlüğü için gereğini yapmak Yenilik ve yaratıcılık Çalışanlar uygulanan motivasyonda değişmeler. Müşteri ve Çalışanların mutluluğu TK-YÖNETİM MÜHENDİSLİĞİ

47 GELENEKSEL İYİLEŞTİRME SİSTEM YÖNETİM BAŞARI ÇALIŞANLAR (UYGULAYANLAR)

48 TOPLAM KALİTE YAKLAŞIM bu modelde çalışanlar insan olarak görülür. SİSTEM YÖNETİM BAŞARI ÇALIŞANLAR

49 TKY’ İlkeler ve yöntemler yumağıdır. Hataları önlemek İşi yapan hatayı da önleyendir. Normal ile anormali, doğal olanla olmayanı ayırmak için istatistiğe ihtiyaç vardır. Her çalışanın fikrinden yararlanmak, bir kısım kişilerin fikrinden daha başarılıdır. İyi yönlendirilirse, grup çalışmaları işi daha çabuk geliştirir. Kuruluşun başarısı için müşterilerin isteklerini gözetmek gerekir.

50 Kalite yönetimi, kaliteli (bilgili, yetenekli) insanlarla olanaklıdır. Kaliteyi güvence altına almak bir sistem meselesidir. İşler planlı yapılmalıdır. Hedef birliği sağlanırsa sonuca daha emin ve kısa sürede varılır. Tüketiciye kaliteli ürün verebilmek için kurum içindeki birimlerin ve bireylerin de birbirlerine kaliteli ürün vermeleri şarttır. Tedarikçilerle de kalite işbirliği yapılmalıdır.

51 Global ticaret: Sanayinin hedefi Bir kez ölç, her yerde kabul edilsin Bir Deney Bir Standart Bir Belge Global kabuledilebilirlik

52

53 MÜKEMMELLİK MODELİ KRİTERLERİ 1) LİDERLİK 2) POLİTİKA VE STRATEJİ 3) ÇALIŞANLAR 4) İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR 5) SÜREÇLER 6) MÜŞTERİLERLE İLGİLİ SONUÇLAR 7) ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SONUÇLAR 8) TOPLUMLA İLGİLİ SONUÇLAR 9) TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI

54 Türkiye’de Akreditasyon 53

55 Akreditasyon Tanım: Yetkili bir kuruluşun, belli işleri yapan bir kuruluş ya da kişinin yeterliliğine resmi tanınırlık verilmesi işlemidir. Hedefler: Yeterliliği müşteriler için şeffaf hale getirmek Belge ve raporların güvenirliği artırmak Uygunluk değerlendirmesi altyapısı oluşturmak Uluslararası ticareti kolaylaştırmak

56 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ

57 SÜREKLİ EĞİTİM ve ÖĞRENEN ÖRGÜTLER

58 Bilişim sistemleri

59 BİR YAŞAM BECERİSİ İ-LE-Tİ-ŞİM

60 PERSONELİN GELİŞTİRİLMESİ

61 LİDERLİK VE MOTİVASYON

62 YERİNDE SAYAN KURULUŞLAR

63 GELECEK,FARK YARATAN VE YENİLİKÇİ DÜŞÜNENLERİNDİR. PEKİ SİZ; GELECEĞE HAZIRMISINIZ? İNOVASYON

64 GELECEĞİN LİDERİNİ YETİŞTİRME SÜRECİ

65 Yönetici Yetiştiren(lider) Çalışanlar Öğrenenler

66 Bir liderin kendisini izleyeni yetiştirmesi Yetiştirici Mentor

67 değişmeler karşısında çaresizsiniz çareSİZsiniz HERŞEY ELİMİZDE…

68 1.DİLERİM... 2.Allah sizi… Prof. Dr. Ömer PEKER


"TOTLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÖZÜ 23.12.08 Prof. Dr. Ömer PEKER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları